„Podpořme FC BANÍK, ale v souladu s pravidly a garancemi,“ říkají zastupitelé hnutí Ostravak | Ostravak

„Podpořme FC BANÍK, ale v souladu s pravidly a garancemi,“ říkají zastupitelé hnutí Ostravak

Na posledním jednání městského zastupitelstva (15. února 2012) dostali členové zastupitelstva tzv. na stůl materiál, který obsahoval změnu v návrhu usnesení na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2012 v oblasti podpory vrcholového sportu. Komise pro podporu vrcholového sportu navrhovala radě města poskytnout FC Baník Ostrava 11 milionů korun. Rada města na svém zasedání dne 31. ledna 2012 ale tuto částku změnila na jeden milion korun s tím, že u žádající společnosti existují nejasné majetkové a vlastnické vztahy. V pondělí 13. února 2012 se na poradě vedení města uskutečnila prezentace nových majitelů klubu a rada okamžitě následující den přehodnotila svůj původní návrh a v den konání zastupitelstva předložila ke schválení jedenáctimilionovou částku – a k tomu se zkrácenou splatností oproti jiným dotacím.

„Nemáme nic proti tomu, aby město podporovalo sportovní kluby a zájmová sdružení občanů nabízející volnočasové vyžití a zároveň i reprezentující moravskoslezskou metropoli. Problém ale nastává, když máme se vší zodpovědností rozhodovat o desítkách milionů korun z veřejných peněz pro zadluženou akciovou společnost FC Baník Ostrava v okamžiku, kdy ještě není zcela jasné, kdo jsou její noví majitelé, a předložený materiál s návrhem k hlasování o jedenáctimilionové dotaci není opatřen uspokojivým písemným vysvětlením. Nelze přece jen tak sáhnout do měšce, vytáhnout peníze a poslat je do společnosti, které hrozí reálné riziko insolvenčního řízení a úpadek do konkurzu. Primátor Petr Kajnar a jeho náměstek Martin Štěpánek se pouze zmohli na sdělení, že dva dny před zastupitelstvem proběhla nějaká jednání. Taková odpověď přece nemůže nikoho uspokojit. Všichni víme, že v minulých pěti letech putovalo do FC Baník Ostrava z městské pokladny zhruba 85 milionů korun, Nikdo ale dnes nedokáže vysvětlit, kam tyto peníze zmizely a jak byly použity, když má FC Baník Ostrava v současné době více než stomilionový dluh a klub je někde na dně fotbalové tabulky,“ řekl bezprostředně po schválení dotace předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak Bohdan Trojak. Připomněl, že primátor už svého času sliboval nový fotbalový stadion. A jak to nakonec dopadlo! Proto zastupitelé hnutí Ostravak požadovali, aby se nerozhodovalo o poskytnutí jedenáctimilionové dotace pouze na základě ústních sdělení a nejasných příslibů.

Jen pro zajímavost, srovnatelně velká dotace (13 milionů korun) pro HC Vítkovice Steel bude vyplacena ve dvou splátkách s podmínkou, že hokejový klub doloží do 9. července 2012 čestné prohlášení o bezdlužnosti klubu za první pololetí letošního roku vůči obchodním společnostem s majetkovou účastí poskytovatele a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je poskytovatel, a také sportovním zařízením, jež jsou provozována městskými obvody. U schválené dotace pro FC Baník žádná taková povinnost není stanovena. Město se pouze zavazuje, že 11 milionů korun uvolní v jediné splátce do 30. června 2012. Vedení města však avizovalo, že má eminentní zájem tyto finanční prostředky uvolnit co nejrychleji. Jedinou podmínkou pro úspěšnou transakci finanční pomoci ostravskému fotbalu je doložení výpisu z obchodního rejstříku akciové společnosti.

„Podklady pro jednání zastupitelstva musí být předkládány v zákonných lhůtách a musí být obsahově zpracovány tak, abychom se mohli na jejich základě zodpovědně rozhodovat. Všichni jsme složili slib, že budeme přistupovat k majetku města s péčí řádného hospodáře. V případě písemného materiálu a následného hlasování o dotaci pro akciovou společnost FC Baník nebylo možné dát kladné stanovisko, aniž bychom neporušili tento slib,“ dodal Bohdan Trojak.

red

OSTRAVAK I/2012

Vložení komentáře