Aleš Koutný

Vážený pane redaktore,

všechny údaje jsou v důvodové zprávě, kterou mají členové zastupitelstva za hnutí Ostravak k dispozici, ale rád Vám je poskytnu osobně a budu se snažit odpovědět co nejpřesněji. Zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o směnečném programu ve výši 300 milionů korun se splatností tři roky s Českou spořitelnou, a.s., a to na výkupy pozemků.

Usnesením č. 5067/RM1014/65 ze dne 24. července 2012 rada města rozhodla o záměru získat finanční kapitál ve formě směnečného programu ve výši 300 milionů korun s předpokládaným termínem čerpání v září 2012 a se splatností tři roky. Za účelem dosažení co nejvýhodnějších podmínek při realizaci směnečného programu byly poptány banky spolupracující se SMO nabízející směnečný program (Česká spořitelna, a.s., Komerční banka, a.s., a PPF banka a.s.).

Jednotlivé nabídky bank byly posuzovány a hodnoceny na základě předem stanovených kritérií – nejnižší nabídkové ceny, výše úrokové sazby včetně marže (6M PRIBOR + marže v % p.a.) a celkové výše poplatků a provizí.

Usnesením č. 5268/RM1014/67 ze dne 28. srpna 2012 se rada města rozhodla na základě Zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek předloženého návrhu o výběru nejvhodnější nabídky směnečného programu ve výši 300 milionů korun pro uchazeče Česká spořitelna, a.s.

Potřeba přijetí externích návratných finančních zdrojů vyplývá ze záměru a potřeb výkupů pozemků, a to:

-              Zóna Hrušov – „Gravitační odvodnění Hrušov“                                 -              39,5 mil. Kč

-              VTP Poruba                                       -              14,5 mil. Kč

-              k. ú. Svinov od Českých drah                                    -              20,0 mil. Kč

-              od MILENIA s. p.                                                             -              7,5 mil. Kč

-              Prodloužená Rudná                                      -              27,5 mil. Kč

-              nemovitosti MO Ostrava-Jih                                     –              11,0 mil. Kč

-              k. ú. Hrabová, ul. Mostní                                             –              80,0 mil. Kč

-              blíže nespecifikovaná investiční (kapitálová) rezerva                                  – 100,0 mil. Kč

Vzhledem k tomu, že úroky ze směnek budou splatné předem, tzv. diskontem, doporučuje rada města schválení rozpočtového opatření na úhradu úroků za první půlrok (do dubna 2013).

Splácení bude probíhat v režimu splácení běžného úvěru z výnosů města. Tyto příjmy jsou generovány výnosy z daní, prodejů, nájmů, loterií, dotací a další položek, které jsou blíže specifikovány v rozpočtu. Je třeba zmínit důležitou skutečnost, že v roce 2013 končí dluhová služba ke starému úvěru, který tímto bude zcela splacen.

Přeji pěkný den

Aleš Koutný

Vložení komentáře