Ateliér Viridian. Výtvarné kurzy pro dospělé

Rádi bychom pozvali všechny, kdo mají rádi výtvarné umění, do podkrovního ateliéru Viridian na Střelniční ulici č. 8 v centru Ostravy. Viridian působí v Ostravě již od roku 1997 a byl první svého druhu nejen v Ostravě, ale i v rámci celé České republiky, kdo nabídl výtvarné kurzy dospělým posluchačům, a to i těm, kteří se kreslení a malování chtěli věnovat až v důchodovém věku.

V rámci kurzů se posluchači naučí nejen základy kresby, ale mají také možnost osvojit si veškeré výtvarné techniky, aniž by si museli výtvarné potřeby kupovat  nebo nosit.

V době prázdnin kurzisté společně  vyjíždějí malovat do přírody  – těchto „plenérů“ se účastní i zájemci ze vzdálených míst. Nezapomenutelnou  atmosféru těchto letních výtvarných výprav tvoří večery u ohně, lampionové průvody  a malování v terénu v noci. Posluchači kurzů jsou lidé různého věku a profesí – ve Viridianu se však rozdíly stírají díky společnému zájmu o výtvarné umění. Viridian pořádá spoustu zajímavých akcí, do kterých se rádi zapojují i obyvatelé Ostravy  Například lampionové průvody v maskách nebo besedy se známými osobnostmi.

K velkým příznivcům Viridianu patří například i takové osobnosti, jako je malíř a režisér Zdeněk Miler – autor Krtečka, malíř a operní zpěvák Lubomír Procházka, který spolu již se zesnulým malířem Josefem Drhou pomáhali Viridian zakládat, nebo malíř, spisovatel a zoolog Ludvík Kunc.

Na podzim roku 2005 otevřel Viridian svou vlastní  Večerní galerii Viridian, ve které vystavují jak posluchači kurzů, tak i známí umělci. V červnu roku 2006 se Viridian nesmazatelně zapsal do dějin umění svou První mobilní výstavou na světě s názvem „Viridian jde mezi vás“. Poprvé v dějinách malířství  se malíři rozhodli vzít své obrazy a nést je společně ulicemi města. Tato výstava je zaznamenáma i v České knize rekordů a  má nárok na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Od roku 2008 je možné ve Viridianu navštěvovat i kurzy sochařských technik, štukatérských technik a modelování. Viridian se tak stal opět průkopníkem – nabídl jako první v republice kurzy sochařských technik pro nejširší okruh zájemců.

Momentálně je možné vidět díla posluchačů výtvarných kurzů Viridian nejen ve Večerní galerii Viridian na Střelniční ulici, ale také v Domě kultury města Ostravy, v knihovně města Ostravy – pobočka Petřvald a v knihovně města Ostravy – pobočka Výškovice. V ateliéru Viridian  se zdarma malují obrazy  pro nemocné děti v nemocnicích  a ústavech.

Vložení komentáře


Další články

 • Zánik ostravské operety?
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Návrat k tématu: Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa