Ateliér Viridian. Výtvarné kurzy pro dospělé

Rádi bychom pozvali všechny, kdo mají rádi výtvarné umění, do podkrovního ateliéru Viridian na Střelniční ulici č. 8 v centru Ostravy. Viridian působí v Ostravě již od roku 1997 a byl první svého druhu nejen v Ostravě, ale i v rámci celé České republiky, kdo nabídl výtvarné kurzy dospělým posluchačům, a to i těm, kteří se kreslení a malování chtěli věnovat až v důchodovém věku.

V rámci kurzů se posluchači naučí nejen základy kresby, ale mají také možnost osvojit si veškeré výtvarné techniky, aniž by si museli výtvarné potřeby kupovat  nebo nosit.

V době prázdnin kurzisté společně  vyjíždějí malovat do přírody  – těchto „plenérů“ se účastní i zájemci ze vzdálených míst. Nezapomenutelnou  atmosféru těchto letních výtvarných výprav tvoří večery u ohně, lampionové průvody  a malování v terénu v noci. Posluchači kurzů jsou lidé různého věku a profesí – ve Viridianu se však rozdíly stírají díky společnému zájmu o výtvarné umění. Viridian pořádá spoustu zajímavých akcí, do kterých se rádi zapojují i obyvatelé Ostravy  Například lampionové průvody v maskách nebo besedy se známými osobnostmi.

K velkým příznivcům Viridianu patří například i takové osobnosti, jako je malíř a režisér Zdeněk Miler – autor Krtečka, malíř a operní zpěvák Lubomír Procházka, který spolu již se zesnulým malířem Josefem Drhou pomáhali Viridian zakládat, nebo malíř, spisovatel a zoolog Ludvík Kunc.

Na podzim roku 2005 otevřel Viridian svou vlastní  Večerní galerii Viridian, ve které vystavují jak posluchači kurzů, tak i známí umělci. V červnu roku 2006 se Viridian nesmazatelně zapsal do dějin umění svou První mobilní výstavou na světě s názvem „Viridian jde mezi vás“. Poprvé v dějinách malířství  se malíři rozhodli vzít své obrazy a nést je společně ulicemi města. Tato výstava je zaznamenáma i v České knize rekordů a  má nárok na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Od roku 2008 je možné ve Viridianu navštěvovat i kurzy sochařských technik, štukatérských technik a modelování. Viridian se tak stal opět průkopníkem – nabídl jako první v republice kurzy sochařských technik pro nejširší okruh zájemců.

Momentálně je možné vidět díla posluchačů výtvarných kurzů Viridian nejen ve Večerní galerii Viridian na Střelniční ulici, ale také v Domě kultury města Ostravy, v knihovně města Ostravy – pobočka Petřvald a v knihovně města Ostravy – pobočka Výškovice. V ateliéru Viridian  se zdarma malují obrazy  pro nemocné děti v nemocnicích  a ústavech.

Vložení komentáře


Další články

 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz

  • Stejně jako dostáváte do svých schránek časopis Ostravak, existují i další periodika takto distribuovaná zdarma občanům Ostravy. I samotné město Ostrava a jejich městské obvody vydávají noviny a časopisy, které by měly informovat Ostravaky o veškerém dění ve městě.

   Redakce Ostravaka se zajímala o tiskoviny vydávané Magistrátem města Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Samotný magistrát vydává kromě novin i magazín. Noviny Ostravská radnice vycházejí jedenáctkrát ročně, a to v nákladu 140 tisíc výtisků. Obsah sestavují a zpracovávají tři redaktoři, kteří jsou součástí oddělení prezentace. Témata jsou zařazována podle požadavků jednotlivých útvarů, odborů a oddělení magistrátu. Náměty dodávají také organizace zřizované městem.

   Magazín Metropolitan Magazine pak vychází dvakrát ročně, a to v nákladu 24 tisíc výtisků.
   Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydává v centru každý měsíc Zpravodaj Centrum s kulturní přílohou Kam v centru, a to v nákladu 21 tisíc výtisků. O obsahové náplni jednotlivých čísel zpravodaje rozhoduje redakční rada, kterou tvoří starosta, místostarostové, tajemník, neuvolněný člen rady městského obvodu a dva neuvolnění členové zastupitelstva MOaP.

   Roční náklady na vydání městských periodik v letech 2006 až 2009 (včetně DPH) jsou:


   pro zvětšení klikněte na obrázek

   Nepochybně je důležité informovat občany o dění v Ostravě, ale máme pocit, že za naše peníze se velká část těchto novin věnuje spíše prezentaci samotných politiků, přináší s nimi rozhovory a přímo podporuje politické strany. Připadá nám, že ve veřejných novinách samotný občan již nemá takový prostor. Naši zastupitelé města zde popisují, co a jak dobře ve městě udělali, ale o tom, zda jsou spokojení i Ostravané, se už nedočtete.

   Když porovnáte obsah sdělovaných informací v městských novinách s celkovými finančními náklady, tak Ostravaka zajímá, zda jsou pro vás pro občany tyto noviny zajímavé? Dozvíte se i nějaké zajímavé a plnohodnotné informace z těchto novin, nebo si myslíte, že dochází opět k mrhání s veřejnými financemi tím, že se vydávají noviny, které čte pouze pár lidí?

   Napište nám do redakce, co si o obsahu a kvalitě městských novin myslíte vy, občané.

  • další postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa