Aupark: investor natahuje lhůty, město je k němu stále tolerantní

Územní řízení pro kancelářský kolos jménem Aupark Ostrava slovenské investiční skupiny HB Reavis, který by měl zaplácnout dnešní parkoviště mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou, se podle našich nových zjištění vleče už více než dva roky.

Jak jsme psali v minulém čísle Ostravaka, město prodalo HB Reavisu rozsáhlý pozemek v zajímavé lokalitě kousek od Masarykova náměstí za podivných podmínek v srpnu 2006. Benevolentní smlouva hraje do karet investorovi, jenž proto se stavbou nijak nespěchá.

Teď se k našim otázkám vyjádřila Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy. Říká, že žádost o zahájení územního řízení byla podána v prosinci 2007, nicméně byla neúplná a z důvodu jejího doplnění bylo řízení na žádost investora HB Reavis Management CZ přerušeno. Pokuty ale zatím uděleny nebyly.
„V průběhu roku 2008 až 2009 byly na žádost investora několikrát prodlužovány lhůty pro doplnění dokladů. Další přerušení bylo nutné také z důvodu námitek, které v řízení uplatnili účastníci řízení, zejména občanské sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava,“ uvedla Vojkovská.

„V současné době jsou všechny podklady a důkazy shromážděny, stavební úřad oznámil všem účastníkům řízení, že se mohou s těmito podklady seznámit a následně vydá územní rozhodnutí. V návaznosti na zákonné lhůty pro doručování písemností v územním řízení tak učiní zhruba do jednoho měsíce,“ dodala mluvčí města.
Průtahy s výstavbou na tak zajímavém pozemku, projekt, který přinese do centra místo života jen další mrtvé kanceláře, nás ale utvrzují v tom, že by město ještě mělo zatáhnout za záchrannou brzdu a odstoupit od nevýhodné smlouvy. Lokalita bývalých Laub by si přece zasloužila daleko citlivěji postavené domy, které přinesou prostory nejen pro práci a obchod, ale i pro bydlení. Radní, zachraňte pro Ostravaky Lauby!

Pokud samotný Magistrát nezačne intenzivně vytvářet tlak například sankcemi na HB Reavis, aby se začaly plnit podmínky smlouvy, pak kvůli výhodné kupní smlouvě zcela chápeme laxnost investora. Domníváme se, že by se město mělo vážně zamyslet nad možností odstoupení od kupní smlouvy a vybrat jiného a spolehlivého investora, jenž nabídne lepší projekt a rychlejší realizaci.

Lukrativní pozemky v centru město přece neprodává jenom proto, aby městská kasa utržila balík peněz, ale hlavním důvodem je rozvoj a oživení města.

-red-

III/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Stromy do města patří, pane primátore! Kácení už bylo dost – bez zeleně město umírá
 • Editorial VI/2010
 • Kultura Masarykova náměstí: srdce města, nebo místo „balkánské kultury“?
 • Mrtvé dědictví. Kdo přebírá zodpovědnost?
 • Podpora občanů prodejny Zdravá výživa
 • Začalo jaro – je čas na úklid v centru II.
 • Ostravak vyzývá: Pane primátore a pane starosto, pojďte s námi bydlet
 • Opět tři vykřičníky, a čím dál tím dražší
 • Co trápí obyvatele Fifejd?
 • Jan Becher je nejenom ředitelem Domu knihy Librex v Ostravě, ale i sympatickým Ostravanem
 • Začalo jaro – je čas na úklid v centru
 • Aupark: investor natahuje lhůty, město je k němu stále tolerantní
 • Postřehy

  • Bílá kniha připomíná yettiho

  • Je to určitě velmi zajímavý projekt. Bílá kniha ostravské kultury, která „vznikla“ jako součást kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015, si klade za cíl podat přehledný souhrn základních informací o historii a současnosti ostravské kultury. Publikace, na níž se podílelo dvaačtyřicet autorů, je od druhé poloviny loňského roku prezentována na reklamních poutačích v ulicích města s tím, že bude k dostání v říjnu 2009.

   Nejeden Ostravak by si ji jistě rád koupil a po prostudování jí vyhradil pěkné místečko ve své knihovně. Jenže, to by Bílá kniha nesměla připomínat yettiho. Stejně jako o sněžném muži se totiž i o ní hodně mluví, ale nikdo ji zatím neviděl. „Kniha zatím vyšla v omezeném počtu výtisků jako nepovinná příloha přihlášky Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Její běžnou distribuci připravujeme a budeme vás o ní informovat,“ píše se už delší dobu na stránkách projektu Ostrava 2015.

   Nejsme i my samotní Ostravané snad součástí přihlášky na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a nemáme nárok našeho yettiho vidět a pomoci při jeho realizaci? Pokud se ale jedná pouze o kandidaturu ostravského magistrátu, pak máme smůlu a musíme dále čekat, až nám město ukáže hotovou knihu o nás a našem městě.

  • další postřehy

  • Nešvar měsíce
  • Kuriózní a neviditelný přechod

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa