Bydlení v bytě ve vlastní firmy RPG

12.4.2010 - Klient se v březnu 2004 nastěhoval do domku a měl zájem si jej koupit (cena byla odhadnuta na 80 tis. Kč), a na předběžné výdaje dal 45 000 Kč tehdejšímu správci byt. fondu OKD, který mu na to vystavil potvrzení. Žádný odkup do vlastnictví se dosud neuskutečnil, pořád je nájemník a stále se mu zvyšuje nájemné, přesto že byt převzal v havarijním stavu a na své náklady tam provedl řadu oprav.  V roce 2005 dle klienta byly OKD byty prodány firmě RPG a klient má doposud jen tu starou smlouvu, bez jakýchkoliv úprav, nájemné se stále zvedá.  Klient neví, co má dělat, domek by chtěl odkoupit, na RPG se s ním nikdo nechce bavit.

12.4.2010 – Klient se v březnu 2004 nastěhoval do domku a měl zájem si jej koupit (cena byla odhadnuta na 80 tis. Kč), a na předběžné výdaje dal 45 000 Kč tehdejšímu správci byt. fondu OKD, který mu na to vystavil potvrzení. Žádný odkup do vlastnictví se dosud neuskutečnil, pořád je nájemník a stále se mu zvyšuje nájemné, přesto že byt převzal v havarijním stavu a na své náklady tam provedl řadu oprav.  V roce 2005 dle klienta byly OKD byty prodány firmě RPG a klient má doposud jen tu starou smlouvu, bez jakýchkoliv úprav, nájemné se stále zvedá.  Klient neví, co má dělat, domek by chtěl odkoupit, na RPG se s ním nikdo nechce bavit.

Doporučení:

Podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu může pronajímatel jednostranně zvýšit nájemné 1x ročně vždy k 1. lednu nebo později (ne však zpětně za období, které uplynulo od 1. ledna). Oznámení pronajímatele o jednostranném zvýšení nájemného musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění, že bylo vyšší nájemné řádně stanoveno a je v souladu se zákonem.

Určitě by se měl klient domáhat smlouvy nové, kde by byly uvedeny nové nájemní podmínky. Toho dosáhne zřejmě jen se zástupci firmy RPG, jelikož už nejsou vlastníkem OKD, ale právě RPG. Dostupné dokumenty by měl uplatnit při jednání s RPG.

Více by v tomhle mohlo poradit Sdružení nájemníků ČR s pobočkou v Ostravě.

Adresa:  28. října 68/165, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory

Kontakty: 597 081 350, 777 810 174

Otevírací hodiny:

Pondělí 9:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Úterý   15:00 – 18:00
Čtvrtek 9:00 – 11:00 13:00 – 16:00

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa