Centrum města mi není lhostejné

Lidé často hořekují nad smutným stavem centra našeho města. Občas se mě někdo známý zeptá, co s tím hodláme dělat. Na zdánlivě lehkou otázku je těžké odpovědět. O svůj názor bych se proto chtěl s vámi podělit.

Život mimo centrum

Předně je zapotřebí si uvědomit, že devastace centra Ostravy nezačala před pár lety, ale již za doby minulého režimu. Centrum města je tvořeno převážně starými domy a jejich opravy byly vždy daleko finančně náročnější než výstavba nových paneláků na zelené louce. Navíc se tehdy ještě do Ostravy stěhovalo mnoho lidí za prací a bytů bylo zapotřebí relativně hodně a rychle. Byty v centru nebyly dostupné, a tak se mladí lidé usazovali v Porubě, Zábřehu nebo třeba na nedalekých Fifejdách. Město žije tam, kde žijí lidé a ti na sídlištích postupně získávali většinu toho, co k životu potřebovali. Školky, školy, zdravotnická zařízení, kulturní domy apod. Centrum sice stále na pohled „fungovalo“, ale čím dál tím více těžilo jen ze své polohy uprostřed města, z přítomnosti většiny úřadů a hlavně toho, že nikde jinde nebyl dostatek nebytových prostor vhodných pro obchody, kavárny a restaurace. Skutečný život centra se však tiše posouval mimo něj.

Byty se mění v kanceláře

Pohromu pro centrum znamenal vývoj po roce 1990. Lidé začali podnikat a najednou vyvstala zvýšená potřeba kanceláří. Mnoho domů se v restituci vrátilo jejich původním majitelům, další byly zprivatizovány. Přestavění bytů na kanceláře bylo v době regulovaných nájmů velmi lukrativní. Znám několik případů z této doby, kdy regulovaný nájemník platil za stometrový byt v centru Ostravy necelou tisícikorunu měsíčně. Po jeho vystěhování pak majitel domu za stejný byt pronajímaný jako kancelářské prostory dostal dvacet nebo třicet tisíc měsíčně. To, co bylo léta výhodou (tedy přítomnost většiny úřadů v centru), se obrátilo proti němu samotnému. Většina podnikatelů chtěla mít blízko do banky, k soudu, na finanční úřad, a tak tlak na přebudování bytů na kanceláře byl právě v centru nejsilnější. Ani jsme si toho nevšimli, ale ačkoliv v přízemí domů bylo stále plno obchodů, nad nimi přestávali bydlet lidé. V přízemí však pořád byly obchody, fungovaly tradiční obchodní domy, kina či restaurace. Na ty však došlo za několik let.

Přichází komerce a reklama

Začala se stavět nákupní centra a multikina. První bylo Futurum, umístěné blízko centra, a řekl bych, že symbolicky postavené v prostoru bývalého Stadionu Odborářů. Prostě přišla komerce ve své nejhrubší podobě. Místo malých nákupních košíků jsme začali tlačit čím dál tím větší vozíky, namísto teplého jídla, kávy a zákusků jsme objevili fastfoody a krásný klimatizovaný kinosál s polstrovanými sedačkami strčil do kapsy ostatní ostravská kina. Ze všech stran na nás tlačila dosud nepoznaná reklama. Neuměli jsme čelit mediální masáži, která nás dosud učí žít jen pro peníze. Chce po nás, abychom si kupovali zboží přivezené z ciziny, právě ze zemí, kde sídlí také majitelé nákupních center. Možná vám toto tvrzení připadne přehnané, ale kdo nám vzal Ježíška a dovezl Santu Clause? Jak jsme se naučili pít obyčejnou vodu z plastových lahví?

Jednoduše jsme začali měnit své zvyky. Historické centrum se jim nedokázalo přizpůsobit a my jsme jej začali opouštět. Začali jsme si kupovat auta a tak nějak jsme pozapomněli na to, že i ta budeme potřebovat někde zaparkovat. Majitelé nákupních center na to však nezapomněli. Mají svůj byznys dobře naučený, a tak nám Ostravanům nabídli vše, po čem jsme toužili. Mohli jsme přijet, pohodlně zaparkovat, nakoupit si vše pod jednou střechou, ještě se k tomu najíst a zajít si třeba i do kina. To v centru nešlo.

V posledních letech se v Ostravě postavilo i několik administrativních budov a po odlivu obyvatel, obchodníků a restauratérů se z centra stáhlo také nemálo podnikatelů.

Jistě nejde přímo konkurovat nástupu nadnárodních firem a stejně tak nejde na malém ostravském písečku vzdorovat celorepublikovému trendu.

Politici, kteří tehdy vedli naše město, však svázané ruce neměli. Byli to oni, kdo výstavbu nákupních center umožnili. Futurem to začalo, Novou Karolinou to snad skončí. Byli to oni, kdo ignorovali narůstající počet aut a namísto toho, aby po evropském vzoru stavěli podzemní garáže přímo v centru města, paradoxně vymýšleli parkovací zóny a nejrůznější omezení.

Skládáme novou mozaiku živého centra

Říká se, že po každém politikovi zůstane jen tvář města nebo státu, který vedl. Já konstatuji, že současný stav centra Ostravy je odrazem vlády KSČ, ODS a ČSSD.

Ale kritizovat umí každý, tak proč toto všechno píšu? Jednoduše proto, abychom si uvědomili, že současný stav centra našeho města je výsledkem procesů, které trvají několik desítek let. Změnit je proto nepůjde během měsíců nebo třeba jednoho či dvou let.

Musíme se pokusit složit mozaiku živého centra. Jako obvod máme sice daleko méně pomyslných kamenů než statutární město Ostrava, ale každý z nich pokládám za důležitý. Začali jsme se zpětnou konverzí kanceláří na byty. Už letos tak dokážeme nabídnout k užívání krásné velké byty na dříve lukrativních adresách. Zahladili jsme autorské spory a obvod za několik týdnů dokončí kompletní projektovou přípravu opravy části ulice 28. října mezi Masarykovým a Smetanovým náměstím. Samotná rekonstrukce je sice nad finanční možnosti městského obvodu, věřím však, že magistrát na opravu snad nejstarší pěší zóny v České republice peníze uvolní. Uvědomujeme si, že v oblasti pronájmů bytů i nebytových prostor je městský obvod součástí tržního prostředí. Proto jsme na internetových stránkách www.nemovitostimoap.cz vytvořili přehlednou nabídku nemovitostí svěřených městskému obvodu v centru města. Věřím, že se tak o možnosti pronajmout si v centru města obchůdek u solidního pronajímatele a za slušnou cenu dozví více lidí a objeví se nové krámky. V současnosti intenzivně diskutujeme o možnostech slev na nájemném.

Radnice obvodu může být postavena u Masarykova náměstí

Kromě relativně malých věcí také přemýšlíme o těch zásadních. Pracujeme na studii využití volných ploch v Zámecké, Dlouhé a Pivovarské ulici. Podle našich úvah by na ploše přiléhající k Masarykovu náměstí mohla vyrůst nová radnice našeho obvodu. Jsme snad jediným obvodem, který nemá vlastní radnici, resp. ji v minulosti přenechal magistrátu, a teď za ní dokonce má platit nájemné! Byli jste si v poslední době vyřídit nový pas nebo řidičák? Připadali jste si ve třetím největším městě České republiky jako ve třetím tisíciletí? Proč tedy na volné ploše mezi Purkyňovou a Zámeckou ulicí (tedy za kostelem) nepostavit středisko správních činností? Budovu, kde bychom si najednou mohli vyřídit všechny potřebné doklady a třeba i přihlásit nové auto. Jistě by šlo zavést aplikaci, která by nám namísto čekání ve frontě třeba každých 15 minut poslala SMS, kdy na nás přijde řada. Čekat bychom mezi tím mohli třeba v kavárně nebo bychom si mohli zkrátit dlouhou chvíli návštěvou některého z přilehlých obchodů.

V obou budovách by pracovalo několik set úředníků a o návštěvnících ani neuvažuji. To už je dost hned pro několik restaurací, které by se jistě rády přizpůsobily jejich potřebám.

V Zámecké ulici je dům, v němž sídlí městská policie. Krásný, s jižní čelní fasádou. Proč zde zpátky nevrátit byty a policii nenabídnout prostory v některé z nových budov?

Dnes už pěšky nechodíme

Jak jsem už psal, změnili jsme se a změnili jsme i své zvyklosti. Bylo by proto bláhové pominout skutečnost, že dnes nechodíme pěšky, ale jezdíme převážně autem. Proto předpokládáme, že celá plocha od ulice Purkyňovy až po ulici Pivovarskou by byla obrovským podzemním parkovištěm. Z něj by se pak dalo vyjít přímo na náměstí nebo na pěší zónu. Vhodnou cenovou politikou bychom jej určitě dokázali naplnit. Mnoho lidí už v samotném centru nebydlí, jsem však přesvědčen, že v okamžiku, kdy budou mít jeho návštěvníci kde zaparkovat, najdou si do něj cestu. Teprve pak mohou náměstí a pěší zóny ožít. Teprve pak se zde mezi kulisami němých svědků mohou potkávat lidé nejen z celého města, ale i jeho okolí. Centrum má svůj půvab, jen z něj vymizeli lidé.

Nechejme se vést šipkami s názvem Centrum

Vše jsou jen syrové nápady a uvědomuji si, že k jejich realizaci bychom potřebovali mnoho peněz. Nemyslím si však, že bychom je nedokázali nalézt. Je to jen o vůli je hledat a o snaze a schopnosti myslet dále než jen po dobu jednoho volebního období.

Prvním krokem je, aby si vedení města uvědomilo, že pokud nebude žít centrum, nebude žít ani zbytek města. Vždyť jedu-li do Brna, nehledám Líšeň, v Praze Prosek a v Plzni Bory. Chci-li v Evropě o městě něco zjistit, nechám se vést šipkami s nápisem Centrum. Stejně tak se chovají návštěvníci našeho města, kteří si kupují pohlednice s obrázkem Masarykova náměstí a nechápou, proč se tady v neděli nemají možnost naobědvat. Poslední dva roky se to snažím neustále vysvětlovat, musím však připustit, že bez výraznějších úspěchů. Naše hnutí je po dlouhých letech jedinou opravdovou opozicí současnému vedení města a velmi často se stává, že vše, s čím přicházíme, je odmítnuto, aniž by se kdokoli zabýval obsahem našeho návrhu. Přál bych si, aby ve vztahu k centru města dostal přednost zdravý rozum před chlapskou ješitností.

Věřím, že dostaneme příležitost představit současnému vedení města studii, která vzniká. Budu doufat, že se nám podaří zažehnout věcnou debatu nad našimi návrhy. Musíme zahájit proces, v němž namísto argumentů, proč něco nejde udělat, si vytýčíme cíl a půjdeme za ním.

Centrum města mi není lhostejné a chci věřit tomu, že nejsem sám.

Lukáš Semerák, předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak, člen Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 1. Autor: Adam

  7.5.2013 - 21.52

  S textem spíše nesouhlasím, hlavně s myšlenkou centra, jaké je to centrum, když není uprostřed Ostravy. Ostrava není historické město, je to slepenec, nemá ani klasické historické jádro, v Ostravě je pár starých budov, kterých bychom v jiných městech našli spoustu a hrajeme si na to, jaké je to úžasné. Například Ostravica, proč by se měla opravovat? Když si to někdo dá jako koníčka a opraví to ze svých peněz, tak OK, ale proč by mělo město investovat do opravy zříceniny?

  Do centra jezdit už nějakýpátek nemusím a jsem rád. Proč se trmácet někam, kde není možnost zaparkovat a co bych tam vlastně měl vidět? Chodit do nějakých předzáhrádek na pivo/jídlo? A proč, na co bych se díval? … na vybetonované/vydlážděné město. Toho přece mám dost na sídlišti.

  Kromě toho nepojedu někam s dětmi půl hodiny tramvají, to nedává smysl. A bydlet bych tam taky nechtěl, kde by se mohly děti vylítat – v Komenského sadech? To je jen pro pár vyvolených co bydlí blízko, ti co jsou dál musí přejít několik cest a pustit dítě samotné bych si asi jen tak nedovolil.

  Souhlasím s tím, že město příliš nechalo bujet sklady a obchodní domy. Futurum stojí v místě, kdy mohlo být vybudované nové centrum, tam kam se dá rozumně dojet jak z Poruby, tak z Jihu. Na druhé straně, za šopáč – shopping park jsem rád. Dokonce bych byl raději, kdyby se tam přesunuly i některé úřady/zubař. Potřebuji-li si něco vyřídit, bylo by skvělé si zároveň i nakoupit spojit více činností najednou, času je málo. Pohodlně přijet, vyřídit, nemuset hledat parkování, to je co chci.

  Cpát lidi do centra, to mi přijde trochu jako sociální inženýrství – stěhujme služby směrem k nim, stejně tak kanceláře, proč by lidi měli daleko dojíždět do práce, když jsou ve městě – naprosto nechápu, proč se administrativní budovy nestaví i v Porubě nebo Jihu, vždyť tam je tolik lidí a spousta z nich nechce jezdit za prací přes celé město.

  Jedna věc, se kterou bohužel musím souhlasit je ta, že lidi jsou zvyklí navštěvovat centrum. Tady se mi však pro jednotlivé části Ostravy jeví lepší řešení – rozdělit Ostravu na tři samostatné části – odpadla by jistá nelogičtnost, kdy obvod jako je Ostrava-jih se 100 000 obyvateli nemůže plně hospodařit s prostředky jako podobně lidnaté město adekvátní velikosti a naprosto nesmyslně se stále nazývá „Samosprávou“, přestože nadřazený orgán města zahrnuje pouze 300 000 obyvatel. Na což pak v investicích trvale doplácí a přispívá na nesmyslné stavby jako je dláždění mrtvého Masarykova náměstí…

 2. Autor: NN

  13.5.2013 - 10.53

  Četl jsem (snad pozorně) jak článek, tak reakci pana „Adama“. A dovolím si s oběma částečně nesouhlasit. „Od Adama“ – co myslíte, jak daleko je doba, kdy začnou lidi utíkat i z těch „králíkáren“ na sídlištích (bydlel jsem mj.taky v Porubě i na Jihu)? Chcete odtrhnout Jih a Porubu = zmenšit naděje na prozatím „fungující systém“, myslím peníze z fondů EU? Co tam na sídlištích máte? Jedno koupaliště, kousek lesa za barákem, pár obchůdků „ve sklepě“ a jak píšete – „život“ vidíte ve Shopping parku? V blízkém okolí centra je ZOO, je tady hrad, ale především, jak se píše v článku, je to Centrum! Na co chcete „nalákat“ turisty na sídliště? Z čeho tam budete žít? Asi 22 roků zpět jsem pracoval ve firmě, co měla skoro 8000 lidí. Když tehdy jeden chytrý muž navrhoval, ať to hned snížíme na 3500 a pak ještě na méně, málem jsme ho posílali na léčení. Dnes má ta firma asi 1500 zaměstnanců a pár stovek pro ně pracuje „satelitně“. Podobné by se mohlo udělat s Ostravou. Já bych již, na rozdíl od autora, třetí radnici nebudoval, navíc, když se má stavět (?) další barák naproti Janáčkové konzervatoři, kde ? mají být právě ty „služby pro občana“. Ta pěší zóna opravu skutečně potřebuje, ale pokud to bude probíhat, jako třeba „prodloužená Porážková“, tak to vystěhuje ten zbytek z centra „okolo náměstí“. Náhodou to vidím a žasnu, že se dá asi ? 30x rozkopat buldozerem a bagry silnice a stejně tak pak zahrabat. Jednou plyn, pak voda, pak elektřina a pak znovu „špatně udělaný plyn“.. Proto to tak trvá a proto je to tak drahé. Přitom na prac.úřadě plno schopných, co by se do toho mohli zapojit, ale „systém“ tomu taky dnes nepřeje. Pravda je asi v tom, že když Ostrava „ztratí Centrum“, tak to může být začátek jejího konce. Smůla je pak v tom, že volební období je 4 roky, za tu dobu se „noví“ teprve zorientují a navíc neví, jak dopadnou další volby. Takže si „naše dvacetiletá koalice“ dále dělá, co se jim zlíbí (to jsou třeba i ty nesmyslné investice s možností korupce). Myslím si, že to chce odhadnout, na co Ostrava má = reálná čísla pro Centrum a „satelity“, zbude asi ? 220 – 250 000 lidí a ti se tady musí uživit, mít zázemí a … Takže pokud chce Ostravak uspět, má určitě i jinou vizi a já si ji před volbama rád přečtu :-) . Jinak nám „dříve narození“ utečou na vesnice (tam si udělají políčko, aby se uživili) a „práceschopní“ do Prahy nebo do zahraničí. Ale to už tady píšu „svůj volební program“ a přitom za nikoho nekandiduji :-)

 3. Autor: pamětník

  20.9.2015 - 14.39

  Devastace Ostravy nezačala za komoušů ale podvodnou privatizaci a to záměrně nyní již zdvastovaného domu Ostravice a Ostravanky.Kde je kdysi vyhlášená mléčná jídelna kde se občan mohl občerstvit lahodnými pokrmy a na dálku vonící cukrárnu v prvním patře.
  Dnes je tam jakýsi bufet KFC s nabídkou pro adolescenty kteří bohužel dnes ani neví jak chutná zákusek ovšem ne tukový ale máslový.Dnes, kdy je vše směrováno do Karoliny tak pro starší lidi je to místo tabu pro svou polohu.O směru od Kaouflandu na Karolínu nemluvě.Potřebuji šroubek?!musím do Mariánek….Kde je Neptun?!nahradil se jiným když už musel zmizet??Hazard který tam má své místo léta prospívá !Ale komu asi??Tak jak se myslí na občany?!Kde jsou naše cukrárny které byly otevřeny do 18.h kdy jsme po divadle v neděli seděli a meditovali u zákusku!!a že to byl zákusek!

Vložení komentáře