Chybějící lavičky a psí exkrementy

12.4.2010 - Klientka má problém, že kolem jejich domu byly dvě lavičky, které bezdomovci zničili a místní obyvatelé domu si nyní nemají kam sednout. Ptá se, kdo je za umístění nebo i opravy laviček zodpovědný a kdo je tam dodá.

Také v okolních domech žije mnoho psů, které majitelé nechávají pobíhat a trousit  výkaly na volné prostranství. Jen opravdu málo si jich donese sáček na exkrementy. Klientka by chtěla, aby se v místě jejich největšího pohybu osadily cedule, že takové chování nepřípustné.

12.4.2010 – Klientka má problém, že kolem jejich domu byly dvě lavičky, které bezdomovci zničili a místní obyvatelé domu si nyní nemají kam sednout. Ptá se, kdo je za umístění nebo i opravy laviček zodpovědný a kdo je tam dodá.

Také v okolních domech žije mnoho psů, které majitelé nechávají pobíhat a trousit  výkaly na volné prostranství. Jen opravdu málo si jich donese sáček na exkrementy. Klientka by chtěla, aby se v místě jejich největšího pohybu osadily cedule, že takové chování nepřípustné.

Doporučení:

Paní se musí obrátit ohledně laviček i pejskařů na městský úřad Moravská Ostrava a Přívoz na odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu, který vykonává správu svěřeného majetku (např. veřejného prostranství a veřejné zeleně, pozemků a ploch) a předložit jim všechny tyto požadavky.

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa