Čtyři velmi užitečné roky

Hnutí Ostravak má za sebou přes čtyři roky své existence. Za tuto dobu jeho členové mnohé dokázali, z mnohého se poučili a nasbírali nepřeberné množství cenných zkušeností.

Ti, kteří se stali zastupiteli statuárního města Ostravy, byli vystaveni silné aroganci moci, porušování právních předpisů a různým ústrkům ze strany Petra Kajnara, ČSSD a ODS. Čtyři roky byli trnem v oku vládnoucí garnituře, byli jejich černým svědomím. Po letech představovali tvrdou a opravdovou opozici. Díky jejich přesvědčení a neústupnosti se podařilo zabránit podivnému prodeji ostravského krematoria a vyvedení nejlukrativnější části dopravního podniku do soukromých rukou. Dokázali ve vlastnictví města zachovat společnost OvaNet, stejně jako historickou a tradiční restauraci Spolek v centru města.

Za jejich práci jim patří nejen obdiv, ale zejména poděkování.

Jiní se podíleli na vedení radnice nejstaršího městského obvodu. V praxi dokázali nejen to, že jde radnici vést slušně, ale také, že mnohé z omšelých výmluv prostě neplatí. Radnice zveřejňuje smlouvy na internetu, jsou dostupné údaje o tom, kdo a jak hlasoval na radě. Byly odstraněny všechny administrativní překážky k dostupnosti nájemního bydlení. V centru města i na sídlištích se po letech opravili chodníky, nachystána je oprava pěší zóny a připraveno nespočet dalších projektů. Radnice se naučila efektivně čerpat prostředky ze státních i evropských fondů.

Hnutí Ostravak postupně dospělo. Významně rozšířilo řady svých členů a příznivců.  Podstatně rozšířilo rozsah své působnosti.

Hnutí Ostravak dnes představuje opravdovou alternativu pro zodpovědné vedení města i obvodů. Má dostatek odborníků, osobností, které v Ostravě žijí a současně zkušeností, které je připraveno využít.

Hnutí Ostravak dnes tvoří jakýsi protipól jak velkým parlamentním stranám, tak i nevyzrálým narychlo poskládaným nebo z Prahy marketingově řízeným subjektům.

Hnutí Ostravak je dobrá a zdravá parta angažovaných lidí, kteří jsou odhodlaní přispět k tomu, aby se nám všem v Ostravě lépe žilo.

Všem tímto děkuji a přeji úspěch nejen ve volbách, ale také při práci na radnicích.

MUDr. Tomáš Málek
předseda hnutí Ostravak
6. října 2014

Komentáře jsou uzavřeny.