Děti dělají v našem obvodu seniorům radost | Ostravak

Děti dělají v našem obvodu seniorům radost

Bod programu:

„Budeme podporovat komunikaci mezi generacemi ve spolupráci se školami, domovy pro seniory a kluby důchodců.“

Jednou ze stěžejních myšlenek volebního programu hnutí Ostravak pro MOaP v oblasti školství bylo propojení generací nejmenších, školou povinných dětí a seniorů. Naším hlavním cílem je podpora aktivního dění v obvodě, k čemuž nemalou měrou přispívá i vzájemné poznávání lidí, kteří zde žijí.

V uspěchané době zbývá málo času se kolem sebe jen tak porozhlédnout, natožpak se s někým pustit do řeči. Novodobým neblahým trendem pak zůstává nevšímavost, lhostejnost a neúcta k práci předchozích generací. Jen namátkově je takovým smutným příkladem například rozpadající se bývalý Módní dům Ostravica Textilia. Pomalu zanikají tradice, tradice místa, poctivá řemeslná práce a také povědomí o výjimečnosti kraje a jeho osobnostech. O slavných osobnostech si děti mohou přečíst informací mnoho, ale žijí mezi námi i „obyčejní“ lidé, kteří jsou např. mistři svého řemeslného oboru, nebo lidé, kteří zažili výjimečné momenty. Existují také „hrdinové jednoho dne“, lidé, o kterých se nepíše, ale měli by co předat – svou moudrost, skromnost a pokoru. Nejmladší generace má jen velmi málo šancí se s tímto pokladem setkat. Dobré vzory jsou mnohdy schovány, opomíjeny, pro média je poklad takového typu „neprodejný“. Podporujeme tedy aktivity, které se snaží tuto generační a informační propast zmenšit a posílit vzájemný respekt a úctu.

Jednou z takových aktivit je celoroční putovní projekt Základní školy Ostrčilova Já a ti přede mnou, který obě zmíněné generace dostává do vzájemné interakce. V rámci projektu se pořádají diskuse s pamětníky, tvůrčí řemeslné dílny, akce pro seniory v místních domovech důchodců, divadelní představení, procházky městem po stopách zapomenuté historie apod. První beseda proběhla u příležitosti oslav 17. listopadu s panem Ulmannem, jenž všechny žáky a učitele okouzlil právě svou skromností a pokorou. Pro velký úspěch bude následovat pokračování i v dalším roce.

V předvánočním čase se děti rozhodly udělat radost obyvatelům Domova pro seniory Slunovrat, který se pyšní již stoletou tradicí. Celý prosinec děti připravovaly – za pomoci učitelů – vánoční výrobky, cukroví, perníčky a jiné výrobky. Poté zorganizovaly vánoční trhy a ranní posezení u kávičky pro své rodiče, příbuzné a známé. Výtěžek akce předčil všechna očekávání. Vybraná částka ve výši 14 454 korun udělala radost nejen nicnetušícím zástupcům Slunovratu, ale především samotným dětem, které by si i tuto akci rády zopakovaly, protože, jak samy řekly, má to pro ně smysl. Peníze byly použity na nákup materiálu pro tvůrčí a terapeutické dílny pořádané ve Slunovratu, osobně budou dětskou delegací předány na začátku roku 2012. Další z připravovaných akcí bude krátké divadelní představení pro seniory a tvůrčí řemeslná dílna vedená „mistrem řemesla“ na půdě školy.

Všichni víme, jak těžké je získávat dotace a peníze na různé programy pro mládež i seniory, smysluplně vyplňovat jejich volný čas. Spolupráce škol a domovů důchodců je však především o mezilidském, oboustranně přínosném kontaktu, kde není potřeba milionů. Proto budeme rádi, pokud se podobný projekt či jen dílčí aktivita podaří rozšířit i mezi další školy v našem obvodě.

Mgr. Hana Foltová, zastupitelka hnutí Ostravak v Moravské Ostravě a Přívoze

OSTRAVAK I/2012

Vložení komentáře