Fifejdy přestávají být chudou Popelkou

Náš obvod je nejstarším v Ostravě, nejvíce jeho obyvatel však nebydlí ani v historickém centru, ani v Přívoze. Bydlí na sídlišti Fifejdy. Je proto s podivem, že žádné z dřívějších vedení si tento fakt neuvědomilo a o sídliště systematicky nepečovalo. Přitom někdy stačí málo.

Ve svých řadách máme samozřejmě i obyvatele Fifejd, kteří po volbách v roce 2010 dokázali problémy, které je trápí, velmi jasně a rychle pojmenovat. Rozbité chodníky, málo parkovacích míst, zdevastované indiánské městečko, široká rodina olašských Romů, skelet na Lechowiczově ulici, komplikované soužití s pivovarem, málo zeleně u rušných cest apod.

Tak jsme se dali do práce. Opravu indiánského městečka zvládly technické služby pod vedením nového ředitele za docela krátký čas. Horší už to bylo s chodníky. Povětšinou na nich byl starý popraskaný asfalt, který je dělal, zejména při deštích, v podstatě neschůdnými. Na jejich celkovou opravu jsme pochopitelně neměli peníze. Nechtěli jsme se však vymlouvat. Téměř výhradně v režii technických služeb byl odstraněn rozbitý povrch a nahrazen asfaltobetonovou směsí. Chodníky sice nejsou tak krásné jako dlážděné, ale jsou plně funkční. Tento stav však není konečný.

Největší rozčarování nastalo, když jsme zjistili, že dřívější vedení obce (ODS a ČSSD) nezahrnulo sídliště Fifejdy do státního projektu revitalizace sídlišť. Na tento projekt totiž bylo možné čerpat prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj, jak to dělají např. v Mariánských Horách při opravách sídliště Fifejdy I. Obratem jsme to napravili. Dnes jsou již hotovy první dvě etapy – prostor před restaurací Morávka a blok u ulice gen. Píky. Další etapa je připravena k realizaci na příští rok. Snažíme se opravy urychlit, ke státním penězům přidáváme i vlastní prostředky. Šetříme nejen čas, ale také peníze, protože u souběžně prováděných prací dokážeme vyjednat lepší podmínky. Letos se například rozšiřuje parkoviště na ulici Josefa Brabce.

V průběhu let se nám podařilo nastavit věcnou komunikaci mezi vedením pivovaru a lidmi bydlícími na Sládkově ulici. Jsou však problémy, na jejichž řešení je městský obvod zatím krátký. Aktivně jsme iniciovali jednání o možnostech dalšího využití opuštěného skeletu na Lechowiczově ulici. Padla i otázka jeho případného odkupu. Nedohodli jsme se ale na výši kupní ceny. Ačkoliv město Ostrava prodalo před lety nemovitosti soukromému subjektu jen za několik set tisíc korun, ten dnes za prodej požaduje přes čtyři miliony.

Obdobně je pro městský obvod těžko řešitelný i problém soužití s početnou rodinou olašských Romů. O problému víme a nebojíme se jej pojmenovat. Jenže naše žádosti o pomoc při jeho řešení zatím nenašly patřičného sluchu. Přesto věříme, že se nám po letošních volbách podaří prolomit bariéry a nepříjemná situace se začne zlepšovat.

Skoro by se chtělo napsat, nechte nás, prosím, dodělat započatou práci. Jsme totiž přesvědčeni, že dnes je rozvoj sídliště Fifejdy nastaven správným směrem a pokládáme za rozumné jej udržet.

-red-
4. října 2014

Vložení komentáře