Ing. Bohdan Trojak

Ing. Bohdan Trojak

Ing. Bohdan Trojak

Jaký máte vztah k Ostravě?

Prosím, hlavně nečekejte, že vám tady začnu dojemně popisovat, jak mám rád zapadající slunce nad Ostravou a že neznám krásnější město. To bych opravdu lhal, protože znám mnohem krásnější města, a slunce přes smog v blížícím se zimním období stěží půjde vidět. Říká se ale, že doma je tam, kde má člověk rodiče, přátele a vzpomínky. A to je ten hlavní důvod, který mě v Ostravě drží a proč se ze svých dalekých cest vždy těším zpět. Je tady ale i jeden ryze pragmatický důvod, a to je ten, že absolvovaným vzděláním – typickým pro náš region – tedy strojním a hutním, jsem s Ostravskem a jeho průmyslem silně profesně spojen.

Když říkáte, že jste profesně spojen s ostravským průmyslem, jak ho vnímáte a to i ve vazbě na ekologii?

Už asi dvacet let nám tady „osvícení“ politici vzkazují, že zdejší strojní a hutní průmysl je neperspektivní, že je nutné ho nahradit jiným atraktivním oborem. Bohužel nikdo nám zatím neřekl jakým. Ostatně nedávno jsem jednoho takového „vizionáře“ žádal, aby nám přítomným – asi neschopným vrcholovým manažerům a vysokoškolským pedagogům – poradil, jaký obor-business tady máme rozvíjet. Podle očekávání nám nic neporadil. Ve své dosavadní praxi jsem prošel od profese dělníka přes střední management, vědeckého pracovníka až po vrcholového manažera – dnes v pozici ředitele pro strategický rozvoj – a vím, zcela reálně z mé každodenní praxe, jak je obtížné nejen vytvořit, ale vůbec zachovat stávající business, a tím i pracovní místa. Proto jsem přesvědčen, že bychom se neměli nezodpovědně a lehkomyslně otáčet zády k našemu strojírenskému-hutnímu průmyslu s tím, že blahobytnou a stabilní budoucnost nám zajistí „montovny“ v průmyslových zónách. Já osobně tyto zóny vnímám z hlediska delší časové perspektivy jako časovanou bombu.

A co životní prostředí? Říkáte, že se má zachovat a rozvíjet průmysl, ale na druhé straně je tady kvůli tomu i nejhorší ovzduší.

Jsem realista a říkám, že čisté ovzduší a průmysl se vůbec nevylučují. Je jenom nutné, aby se konečně začala cíleně a systematicky realizovat nápravná opatření. Nejen ve vazbě na znečišťující zdroje v průmyslu, ale i v dopravě. A samozřejmě neopomenout ani ostatní malé zdroje, jako jsou například topeniště rodinných domů, jež se rovněž přibližně ze třiceti procent podílejí na negativním stavu našeho ovzduší. Pracovně jsem ve světě navštívil městské aglomerace s hutním průmyslem mnohem větším, než je Ostrava, a tam se tento problém úspěšně daří řešit. Proto zcela logicky říkám, když to jde tam, tak to musí jít i tady. Apeluji na to, abychom se oprostili od vzájemného strašení, že se něco musí zavřít, nebo nalhávání, že něco nejde.

Vraťme se ještě k Vám. Jak trávíte volný čas?

Pokud mám volný čas, věnuji ho sportu, netradičnímu cestování po světě s baťohem na zádech a samozřejmě rád zajdu s kamarády na pivko. Konkrétně, pokud jde o sport, věnuji se parkúrovému ježdění, potápění, VH turistice. Jinak klasika: kolo, lyže, squash. Můžete mě také potkat v porubském lese, kam chodím celkem pravidelně běhat. Ještě mám dvě neřesti: četbu a fotografování.

-red-

VII/2010

Komentáře jsou uzavřeny.

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa