Ing. Eva Schwarzová – kandidátka na primátorku za politické hnutí OSTRAVAK

Ing. Eva Schwarzová

Ing. Eva Schwarzová

V letošních komunálních volbách má šanci usednout do primátorského křesla v Ostravě poprvé v historii žena. Jmenuje se Eva Schwarzová, je jí čtyřicet let a do podzimních komunálních voleb vstupuje jako lídr hnutí OSTRAVAK. Vystudovala hospodářskou politiku, veřejné finance. Specializuje se na firemní bankovnictví.

Proč jste se rozhodla vstoupit do politiky?

Bylo to těžké rozhodnutí. Pojem politik v českých poměrech získal téměř pejorativní význam jako synonymum pro korupci a bezohlednost, upřednostňování vlastních zájmů nad zájmy občanů. Je mi cizí jakákoliv stádnost, splynutí s davem, schovávání se za stranická rozhodnutí a rozhodnutí jiných. Jsem zvyklá, že za veškerá rozhodnutí ať už v práci, nebo v osobním životě nesu osobní odpovědnost. Proto jsem v minulosti neuvažovala o tom, že bych vstoupila do politické strany nebo že bych s jakoukoliv politickou stranou své jméno spojovala. Jako občan cítím povinnost chodit k volbám, ale letos poprvé jsem při parlamentních volbách a před podzimními komunálními volbami prožívala značné dilema. Dlouho jsem si nevěděla rady, co je pro mě menší zlo – volit, či poprvé k volbám nejít a připadat si jako alibista.

Zároveň jsem se v průběhu minulých let setkala s lidmi, kteří měli stejné životní zkušenosti jako já, kteří podobně jako já naráželi na problémy spojené s fungováním města. Psala jsem dotazy a předkládala náměty panu primátorovi, radě města a zastupitelům, ale necítila jsem z jejich strany ochotu řešit problémy ke spokojenosti občanů. Hájili si pouze své stranické nebo osobní zájmy.

Co považujete za největší problém ve fungování města?

Všichni, kdo žijeme v tomto městě a zajímáme se o jeho fungování, se potýkáme s podobnými „malými“ kauzami, ale protože na radnici funguje velká koalice ODS a ČSSD, nejsou slyšet opoziční názory. Jakákoliv nespokojenost ze strany občanů se může lehce zamést pod stůl, kritický názor občana se může nazvat osamoceným kverulantstvím a velký „business“ kolem městského rozpočtu může kvést dál. A to byl hlavní důvod, abych své úsilí spojila s ostatními občany, kteří měli stejné zkušenosti. Začali jsme se spojovat kolem časopisu Ostravak a na konci jara letošního roku jsme začali vážně uvažovat o tom, že svoje názory zkusíme prosadit jinak. Kandidátka hnutí OSTRAVAK – to jsou všechno lidé, kterých si osobně nesmírně vážím. Některé znám již od dětství, některé léta zpovzdálí sleduji v jejich profesních a občanských aktivitách. Už samotný fakt, že jsme se byli schopni spojit (navzdory pracovnímu vytížení a velmi rozdílnému profesnímu zaměření), považuji v podmínkách dnešní společnosti za velké vítězství. Všichni máme rodiny a práci, a tak je snad pochopitelné, že nám všem jde o totéž – abychom se mohli jednou s čistým svědomím podívat vlastním dětem do očí. Proto dnes jdeme s kůží na trh a ptáme se ostatních Ostravaků, jestli do toho půjdou s námi?

Co říkáte názoru Petra Kajnara, že hlavní prioritou primátora má být výstavba?

Hlavní prioritou by měl být udržitelný rozvoj města, v němž se dá kulturně žít a dýchat čistý vzduch. Nejsem členem žádné betonářské lobby, takže investovat do kubíků betonu a cihel z rozpočtu města bezhlavě nehodlám. V dnešní době je nutné veškeré investiční akce zvážit z hlediska jejich dopadů na životní prostředí, kvalitu života obyvatel a přiměřenou míru zadluženosti města. Nechápu například, z čeho by chtěl pan primátor financovat slíbenou výstavbu fotbalového stadionu ve Svinově.

Co chcete přinést Ostravakům jako kandidátka na primátorku za hnutí OSTRAVAK?

Hnutí OSTRAVAK tvoří tým – tým uznávaných odborníků ve svých oborech. Myslím si, že mé znalosti v oblasti veřejných financí a zkušenosti z profesního života mi umožní poměrně rychle proniknout do hospodaření města a najít v něm možné rezervy. Řada informací na radnici podléhá různým formám utajení. Tím se otevírá široký prostor nejrůznějším zájmovým skupinám, které prosazují svoje zájmy na úkor zájmů veřejnosti. V takové informační mlze se právě korupci daří nejlépe. Chci prosadit jinou informační politiku města vůči občanům, tak aby z pohodlí svého domova – prostřednictvím internetu – mohli kontrolovat, jak hospodaříme a jak naplňujeme svoje předvolební sliby.

Hlavním tématem komunálních voleb v Ostravě je životní prostředí. Lídr ODS spoléhá na podporu svého stranického kolegy ministra životního prostředí Pavla Drobila. Co tomu říkáte?

Životní prostředí je i naším hlavním volebním tématem. Na naší kandidátce najdete doc. Petra Jančíka, vedoucího katedry životního prostředí na VŠB-TU Ostrava, a MUDr. Evu Schallerovou, která se celý svůj profesní život setkává s následky katastrofálního ovzduší na zdraví našich dětí. Díky těmto odborníkům, kteří i v minulosti usilovali v rámci svých možností o zlepšení životního prostředí v Ostravě, obsahuje náš volební program konkrétní opatření, která můžeme realizovat okamžitě, ale i taková, která jsou realizovatelná v delším časovém období. Lídr ODS Dalibor Madej byl čtyři roky náměstkem pro životní prostředí. Za jeho působení v této funkci se ovzduší v Ostravě jednoznačně zhoršilo. Místo toho, aby přijal spoluodpovědnost za tento stav, podal nic neřešící žalobu na stát a MUDr. Radimu Šrámovi z Akademie věd ČR, který situaci jasně zanalyzoval, vyhrožoval žalobou za to, že zveřejnil následky vlivu ostravského ovzduší na lidský organismus. Tím si náměstek Dalibor Madej vysloužil v anketě o největšího papaláše roku umístění v první desítce. Na úvodních jednáních při přípravě nového zákona o ovzduší chyběli zástupci našeho města, a to v době, kdy vznikaly důležité části zákona (smogový regulační systém a tzv. emisní stropy). Za této situace nelze slíbenou podporu ministra Drobila vnímat jinak než jako podporu spolustraníka v předvolebním boji.

Hospodaření a životní prostředí jsou hlavními tématy vašeho programu. Co dalšího občanům nabízíte?

Jako další palčivé problémy Ostravy vnímáme dopravu a bezpečnost. V oblasti dopravy se chceme zaměřit na zavedení ekologické hromadné dopravy. Tím mám na mysli autobusy na stlačený zemní plyn a odklonění automobilové dopravy z centra města. Chceme se zasadit o propojení a rozvoj cyklistických stezek tak, aby umožňovaly bezpečnou dopravu z jednotlivých městských částí do centra a zpět. V oblasti bezpečnosti podporujeme rozšíření kamerového systému v ulicích města. Chceme, aby činnost městské policie spočívala zejména v ochraně zdraví a majetku občanů, a nikoliv ve vybírání pokut. V oblasti školství chceme zvýšit zájem dětí o řemeslné a technické obory formou dotačních programů a tím, že budeme zkvalitňovat materiální zázemí a vybavení škol pro tyto obory. Budeme podporovat rozšíření kapacity školek a vznik nových, které budou určeny pro děti již od dvou let. Rádi bychom otevřeli školky pro děti s dýchacími potížemi, v nichž bude zajištěna odborná péče.

Celý svůj život jste obyvatelkou Ostravy. Která místa máte nejraději?

Imponuje mi panorama Ostravy s jeho industriálními památkami i městskými střechami. S přáteli ráda posedím v kavárnách v centru města, s rodinou navštěvujeme například ostravskou zoo, haldu Ema nebo Komenského sady, tady jsem na pískovišti sama vyrůstala.

-red-

VII/2010

 1. Autor: Kubicek.jenda@seznam.cz

  7.10.2010 - 17.22

  zaujalo mne v soucasné době vznik sdružení Vyměňte politiky z tohoto důvodu jsem rozhodnut volit hnuti Ostravak. Po seznámení se s Semilskou výzvou, mně zajímá jaký názor k této výzvě zaujímají členové hnutí Ostravak a jestli jsou ochotni se pod takovou výzvu i podepsat. Ve středu a čtvrtek jsem se několikrát pokoušel dovolat na vaší info linku 800303132 ale nikdo mi to vevzal, proto volím tuhle formu dotazu, za odpověd předem děkuji Kubíček

 2. Autor: Eva Schwarzová

  8.10.2010 - 19.06

  Vážený pane Kubíčku,
  omlouvám se za nedostupnost infolinky a děkuji za upozornění a za to, že jste hledal jinou cestu, jak nás oslovit.

  Semilskou výzvu členové hnutí Ostravak se zájmem přivítali a připojujeme se k ní. Já jsem tak učinila 6.10. 2010.

  Děkuji Vám za Váš zájem,
  Eva Schwarzová

 3. Autor: David Studený

  15.10.2010 - 12.47

  „Nechápu například, z čeho by chtěl pan primátor financovat slíbenou výstavbu fotbalového stadionu ve Svinově“. Škoda téhle větičky, bude vás stát jeden hlas. A možná ne jen jeden. Chápu, že jako žena nemáte k fotbalu vztah, ale měla byste si uvědomit, že pro mnoho opravdových ostravaku je toto jedna z priorit. Dlouhé čekání a věčné odkládání stavby nového stadionu už spoustu lidí, včetně mne, přestalo bavit a proto nedám hlas někomu, kdo nemá zájem v této záležitosti učinit jakýkoliv posun… Jen teď zas nevím komu ten hlas dát :-(

 4. Autor: David

  15.10.2010 - 18.21

  Na stadion jsem se ptal na besedě. Slíbili, že o něm vypíší referendum, aby se konečně ukončily několikaleté diskuze. Takže se neboj, zvol je, a pak to rozhodneme v referendu všichni.

 5. Autor: Anonymní

  23.10.2014 - 16.58

  Děkuji hnutí Ostravakza dnešní pakt s ČSSD a KSČM, dostalo můj hlas a hlasy několika dalších lidí které jsem přresvědčoval, aby pro něj také hlasovali. Upřímně se za to stydím a u voleb mě už nikdo neuvidí. Martin Marušák

 6. Autor: Martin Marušák

  23.10.2014 - 17.13

  Od voleb si hodně slibuje ČSSD. Budeme bedlivě sledovat, zda se i letos nechají voliči napálit nebo jestli díky korupčním aférám z posledních měsíců plně pochopili, že ostravská ČSSD je propojena s neprůhledným podnikatelským prostředím. Asi nejdražší v Ostravě kampaň předvádí hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše. Absurdní je, že ten na nás sice kouká ze všech plakátů, ale v Ostravě nikde nekandiduje. Nejlidnatější ostravský obvod zase vypadá jako jeden veliký reklamní cirkus. Někdy máme pocit, že se tam kandidující strany předhánějí v tom, kdo vyrobí větší reklamní poutač.

  Doufáme, že se v lese slibů a záplavě barev neztratíte. Věříme, že k volbám půjdete a že svým srdcem a rozumem pomůžete k tomu, aby se po dvanácti letech vlády ČSSD v Ostravě zase dobře žilo.
  redakce časopisu Ostravak
  6. října 2014

Komentáře jsou uzavřeny.

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa