Jaký je opravdu vztah České spořitelny k Ostravě a jaký je vztah vedení města Ostravy k dědictví po našich předcích?

Na počátku letošního roku jsme se dozvěděli, že Česká spořitelna, a.s., hodlá ještě letos vyklidit budovu své hlavní pobočky v Ostravě na náměstí Edvarda Beneše. Důvodem pro stěhování má být špatný stav budovy a potřeba její rekonstrukce. Podle odhadu by náklady na opravy měly dosahovat až 50 milionů korun. Současně jsme se dozvěděli o záměru České spořitelny přestěhovat se jen o pár desítek metrů dále do nově postavené kancelářské budovy na Karolině.

Na první pohled logická úvaha a správné rozhodnutí vedení největší tuzemské banky. Trochu hlubší zamyšlení však v nás vzbuzuje rozpaky a otázky, co za jejím rozhodnutím opravdu stojí.

Česká spořitelna Ostrava na náměstí E.Beneše, foto: Drahoslav Ramík

Česká spořitelna se pochlubila, že za loňský rok dosáhla rekordního zisku ve výši 16,6 miliardy korun. Neznáme přesné členění jejího zisku, předpokládáme však, že nejméně několik set milionů korun vydělala na obyvatelích našeho města a ostravských firmách. Pokud bychom do svých úvah zahrnuli celý náš kraj, bezpochyby bychom došli k číslu blížícímu se jedné miliardě českých korun. Dost na to, aby část peněz vydělaných v Ostravě ve městě také investovala.

Česká spořitelna má sídlo v Praze, ale není českou bankou. Její vlastníci jsou Rakušané. Je však bankou tradiční, a díky tomu najdeme její pobočky ve starých domech v centrech mnoha českých, moravských i slezských měst. Na adrese www.ostravak.info si můžete prohlédnout hned několik honosných sídel České spořitelny povětšinou z dob první republiky a starší. Všechny jsou to budovy nejen staré, ale také z dnešního pohledu provozně neekonomické. Mají vysoké stropy, je nákladné je vytopit, jsou povětšinou památkově chráněné, nemají dostatek parkovacích míst a někdy se k nim nedá vůbec dojet. Proč se tedy Česká spořitelna nechová stejně v celé republice a starou, historicky zajímavou budovu opouští zrovna v Ostravě?

Česká spořitelna Praha na ulici Rytířské, archiv Česká spořitelna

Hlavní bankou statutární města Ostravy je právě Česká spořitelna. Náměstkovi primátora Tomáši Petříkovi (ODS) jsme proto položili několik otázek, abychom zjistili, nejen kolik finančních prostředků „proteče“ účty města vedenými u České spořitelny, ale také kolik město Ostrava ročně České spořitelně za její služby zaplatí. Odpovědi zveřejníme na našich internetových stránkách. Bez ohledu na přesný obsah je však nezpochybnitelné, že město Ostrava je pro Českou spořitelnu velmi důležitým klientem. Proto vedení banky jistě velmi pozorně naslouchá přáním a námětům vedení našeho města.

Už dnes je patrné, že po koalici ČSSD a ODS v Ostravě zůstane především zřetelná jizva nazvaná Nová Karolina. Soukromý projekt, do kterého mizejí miliony korun z rozpočtu našeho města. Zde se všechny úvahy sbíhají a na mysli nám tanou podivné otázky. Zasadilo se vedení města o setrvání České spořitelny v její historické budově? Vzalo záměr České spořitelny přestěhovat se na Karolinu pouze bezděčně na vědomí? Nebo snad za stěhováním banky stojí právě záměr vedení města udělat vše pro Novou Karolinu bez ohledu na následky? Na tyto otázky pravdivé odpovědi neznáme.

Česká spořitelna Strakonice, archiv Česká spořitelna

Česká spořitelna Turnov, archiv Česká spořitelna

Česká spořitelna Opava, zdroj: http/www:opavsky.denik.cz

Jak ale vyplývá z předešlých řádků, jsme přesvědčeni, že vedení města má dostatek prostředků, jak se s Českou spořitelnou domluvit na setrvání v jejím historickém sídle. Budeme sledovat, zdali s nimi dokáže účinně naložit. (red)1

  1. Autor: divous68

    6.6.2013 - 11.08

    To,že popisujete dění ve středu města,zajímá všechny. Ale to.co se děje v  Přívoze,zajímá většinou jen nás,kteří zde,již dlouhá léta bydlíme. I naše spořitelna se z Chopinovy ul. stěhuje. A proč? Romové z ubytoven na této ulici a z okolí,žebrali-prý-na odchozích ze spořitelny.Ani zaparkovaná auta zde nejsou bezpečná před nájezdy dětí a výrostků této komunity. Co bude s touto historickou budovou?A nejen s ní. Na Chopinově ul. nejsou bezpečné ani další obchody a provozovny. A co má k tomu městská policie? Stěhuje svou služebnu někam na Slovenskou. Jak zde byli málo vidět do této doby, tak už je asi neuvidíme vůbec. A Romové mají neomezené možnosti. Co je platná renovace Hlavního nádraží a jeho okolí, když cestující z vlaku přestoupí na tramvaj, či trolejbus a s nimi tlupa-neplatících-výrostků a než dojedou do středu města-mají smůlu. Náměstí a okolní ulice nejsou bezpečné ani ve dne, natož ve večerních hodinách. Sednout si na lavičku na náměstí, odpočívat a kochat se pohledem na krásnou architekturu? Jen pro otrlé. Tedy,pokud si mají kde sednout. Většinou jsou obsazené romskými rodinami a na náměstí se hraje kopaná, jezdí na kole, či si hrají na honěnou. Velmi hezká vyhlídka pro mimoměstské občany-při cestě dopravním prostředkem.

Vložení komentáře