Kdo nekrade, okrádá sám sebe aneb Kterak jsme naletěli vedení města Ostravy

Autor: Michal Riedl

Už jsme psali o tom, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz jako jediný v celém městě začal používat elektronické aukce při výběrových řízeních na provedení stavebních prací. Tento postup spolu se starostou Jiřím Havlíčkem prosadili zástupci hnutí Ostravak a osvědčil se. Jen na investičních transferech z magistrátu ve výši 23 mil. Kč, obvod takto ušetřil přes čtyři miliony korun, a to už je slušná částka. Částka, za kterou se dá opravit celkem dlouhý chodník nebo vybudovat třeba hřiště v mateřské školce. S ušetřenými penězi tak začalo plánovat vedení nejstaršího městského obvodu a radovalo se, že za stejnou sumu dokáže vybudovat více, než čekalo. Radost však netrvala dlouho. Městský obvod je součástí statutárního města Ostravy (dále jen SMO) a finanční prostředky jsou mu pouze svěřeny. Obvod tedy požádal SMO o převedení ušetřených peněz na jinou investiční akci, a co se nestalo? Rada města jeho žádost zamítla. To se však obvodu zdálo podivné, a tak se sešel s panem primátorem, který je velkým zastáncem právě elektronických aukcí. Ten uznal logické argumenty obvodu a přislíbil sjednat nápravu. Na jednání rady města, která opětovnou žádost obvodu projednávala, však nebyl přítomen a žádost byla znovu zamítnuta. Posledním pokusem ze strany obvodu byl pak dopis pana starosty panu primátorovi, na který mu však odpověděl vedoucí odboru investic lakonickým sdělením, že město nemá peníze a musí šetřit.

Přibližně ve stejné době se vedení města veřejnosti pochlubilo úsporou, které díky elektronickým aukcím docílilo při nákupu plynu, elektrické energie, pohonných hmot a na hovorném. Je veřejným tajemstvím, že stavební zakázky jsou předražovány, slouží k financování politických stran a k osobnímu obohacování politiků. Jak spolu tyto dvě věci souvisejí? Velmi jednoduše. Nadnárodní společnosti, jakými jsou ČEZ, Telefónica O2, OMV, Shell, RWE nebo třeba T-Mobile, politikům žádnou provizi nevyplatí a v aukci nabídnou opravdu konkurenční ceny. Toto se o stavebních společnostech říci nedá a třeba známý příklad poslance Davida Ratha (ČSSD) to jasně dokládá.

Pro Ostravu je tedy závěr jasný: šetřit se může, ale jen tam, kde to nic nenese. Přece nechceme, aby se říkalo, že v Moravské Ostravě a Přívoze dokážou postavit metr čtvereční chodníku o 20 procent levněji než třeba ve Slezské Ostravě nebo v Porubě. No, a pokud to dokážou, tak to nikomu neřekneme a ušetřené peníze jim prostě sebereme. Však ono je to šetření brzy přejde.

Vedení města Ostravy bych rád touto cestou vzkázal, že se mýlí. Ano, převezli jste nás, ale my se nadále budeme chovat tak, abychom se všem občanům našeho obvodu mohli podívat do očí.

Dalibor Mouka, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu

OSTRAVAK II/2012

  1. Autor: Petr

    2.9.2012 - 19.07

    Moc Vám fandím, tak se držte a nedejte se !

Vložení komentáře