Kdo udělá pořádek na Stodolní? – pokračování

14.5.2010 - Dodatek k článku z časopisu Ostravak IV/2010

Veškerá korespondence mezi Ostravakem a Městskou policií Ostrava ohledně přestupků v parkování viz článek „Kdo udělá pořádek na Stodolní“.

Úterý 9. března 2010
Od: redakce@ostravak.info
Pro: info@mpostrava.cz
Předmět: pořádek na Stodolní ulice
 
Dobrý den,
obracíme na Vás jménem redakce časopisu Ostravak, kterému se nelíbí stálý nepořádek na ulici Stodolní.
Přesto, že městská policie disponuje na této ulici kamerovým systémem, tak nám  stále připadá, že si zde auta dělají, na úkor chodců, co chtějí a nejsou za to postihována.
Dnes tj. 9.3.2010 kolem 15 hodiny se náš redaktor prošel po této ulici a posíláme Vám následující fotografie.
4 auta stála přímo na chodníku (5T7 2999, 6T0 3451, 5T7 9007, 3T6 6016)
2 auta stála na vymezeném parkování, kde je povolená maximální doba stání 1 hodinu bez viditelného označení, kdy zde bylo vozidlo odstaveno (4T8 6689, 4T4 7385)
1 auto stálo na vymezeném stání, kde je povolená maximální doba stání 30 minut bez viditelného označení, kdy zde bylo vozidlo odstaveno (OSC 05-36)
Zajímá nás, zda vůbec byli pokutováni tito majitelé aut a jakým způsobem? Zda zaplatili pokuty, či byl přestupek řešen domluvou na místě?
Používá pro sjednávání pořádku na této ulici městská policie kamerový systém nebo přímo strážníky v terénu?
Předem děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem

Bc. Alena Chytilová
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.
tel: +420602576263

Středa 10. března 2010
Od: info@mpostrava.cz, Úsek analýz a vnějších vztahů
Pro: redakce@ostravak.info
Předmět: RE: pořádek na Stodolní ulice

Vážená paní Chytilová,
městská policie byla na území města Ostravy zřízena za účelem zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, zvyšování bezpečnosti osob a majetku a preventivního působení v oblasti bezpečnosti. Není našim úkolem řešit dopravní situaci na území města. V tomto směru plníme ze zákona úkol, kterým se podílíme v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Přestupky na úseku dopravy jsou řešeny zejména s ohledem na ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, na bezpečnost a plynulost provozu v rámci běžného výkonu služby při pochůzkové činnosti strážníků.
 
Kamerový systém spravovaný Městskou policií Ostrava nebyl zřízen, aby byl prováděn dohled nad dopravou, ale zvýšila se bezpečnost osob a majetku na území města, proto je využíván především k tomuto účelu. Samozřejmě jsou-li strážníky, kteří vykonávají dohled na kamerovém systému, odhaleny přestupky na úseku dopravy, které ohrožují bezpečnost účastníků silničního provozu nebo plynulost, jsou na místo vyslány hlídky zjednat nápravu. Nevyužívá se na odhalování přestupků v dopravě, které vykazují menší společenskou nebezpečnost.
Prostřednictvím kamer jsou na ulici Stodolní řešeni převážně řidiči, kteří nerespektují dopravní značení B2 (zákaz vjezdu všech vozidel) a jedou v protisměru, nerespektují dopravní značení IP25a  (zóna s dopravním omezením) – [DZ B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), DZ B20a (nejvyšší dovolená rychlost mezena na 30 km.h-1), DZ E12 mimo dopravní obsluhu 21:00 – 05:00 hodin)].
 
Každý občan se může na nás obrátit a oznámit nám páchání protiprávního jednání, kdy je na místo vyslána hlídka zjednat nápravu.
 
Zaslaná fotodokumentace bude předána úseku přestupků, který bude činit další úkony spojené s jejich řešením.
 
S pozdravem
str. Dana Klišová
Městská policie Ostrava
úsek komunikace s veřejností
Hlubinská 6
702 00 OSTRAVA
info@mpostrava.cz

Středa 15. března 2010
Od: redakce@ostravak.info
Pro: Městská policie Ostrava – skupina analýz
Předmět: pí. Zychová

Dobrý den paní Zychová,
dostala jsem kontakt na Vás od svojí kolegyně paní Přibylové a chtěla bych Vás požádat o vyjádření k problému parkování na Stodolní ulici.
Na ulici Stodolní, jsem každý den svědkem toho, jak zde auta parkují na chodnících nebo parkují na vymezených stání pro maximální dobu stání 30 minut nebo 1 hodinu bez označení času za předním sklem auta, nebo s označením času, ktreý již neopravňuje vozidla stát na těchto vymezených stání (např. na kotouči je 11:30 a ve skutečnosti je 16:00).
Chci se zeptat, kdo by měl tyto přestupky řešit? Zda městská policie, státní policie či městský obvod?
Zda já jako chodec, mám každý den volat na MP a žádat, aby sjednali nápravu, nebo lze to řešit oficiální žádostí, aby se ulice více kontrolovala a byl zde řád a pořádek?
Zda auta, která jsou označena parkovací kartou, nemusí dodržovat maximální dobu parkování na těchto vymezených stání?
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Alena Chytilová
Ostravak

Středa 15. března 2010
Od: Městská policie Ostrava – skupina analýz
Pro: redakce@ostravak.info
Předmět: RE: pí. Zychová

Dobrý den, paní Chytilová.
Ve věci parkování na Stodolní ulici jste již byla vyrozuměna (e-mail ze dne 10. 3. 2010).
Městská policie, jako orgán obce, je zřízena zejména za účelem zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V oblasti dopravy, jak je stanoveno zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se městská policie podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z tohoto důvodu a rovněž z důvodu nedostatku parkovacích míst se ve stacionární dopravě zaměřujeme především na místa, kde je špatným parkováním bráněno průjezdnosti, je ohrožena bezpečnost ostatních účastníků nebo je vozidlem tvořena překážka. Nechceme fungovat jako dopravní policie. Jsme složkou, která zabezpečuje veřejný pořádek a preventivně působí v oblasti kriminality především za účelem zvyšování pocitu bezpečí občanů.
Nehodláme suplovat dopravní policii, neboť odhalování a řešení přestupků na úseku dopravy spadá prioritně do kompetencí Policie ČR. Statutární město Ostrava jistě nezřídilo městskou policii proto, aby se strážníci v rámci výkonu služby věnovali pouze řešení stacionární dopravy. Vzhledem k počtu vozidel provozovaných a registrovaných na území města Ostravy a naprosto nedostatečné kapacitě parkovacích míst by většina strážníků při výkonu služby řešila přestupky řidičů motorových vozidel, aniž by měli dostatek prostoru k řešení jiných událostí. Zákon o obecní policii ukládá strážníkům plnění celé řady úkolů. Přitom podíl na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu je pouze jedním z nich.
Pokud vy sama jste svědkem jakéhokoli protiprávního jednání, můžete věc oznámit na městskou policii nebo Policii ČR a to i ve věci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

 S pozdravem
Alena Chytilová
Ostravak

Středa 16.dubna 2010
Od: redakce@ostravak.info
Pro: info@mpostrava.cz
Předmět: k rukám pí. Dany Klišové

Dobrý den paní Klišová,
dne 9. 3. 2010 jsem se na Vás obrátila emailem jménem redakce časopisu Ostravak ohledně přestupků parkování na Stodolní ulici.
Následně jste mi odpověděla, že zaslaná fotodokumentace bude předána úseku přestupků, který bude činit další úkony spojené s jejich řešením.
Je to již více než měsíc, kdy jsem poukazovala na tyto přestupky, a do dnešního dne se nám nikdo k záležitosti nevyjádřil.
Chtěla bych Vás tedy požádat, jak byly tyto přestupky řešeny.

S pozdravem
Bc. Alena Chytilová
Vydavatelství X-PRESS s.r.o.

Středa 16. dubna 2010
Od: info@mpostrava.cz, Úsek analýz a vnějších vztahů
Pro: redakce@ostravak.info
Předmět: RE: pořádek na Stodolní ulice

Dobrý den, paní Chytilová.
Přestupky, jejichž fotodokumentaci jste nám zaslala, byly předány k řešení na úsek přestupků Městské policie Ostrava, jak jste byla informována. K projednání přestupku je zákonem dána lhůta jednoho roku.
Všechny přestupky jsou řešeny v rámci zákonných oprávnění. S ohledem na ochranu osobních údajů však nejsme oprávněni sdělovat konkrétní informace o způsobu řešení přestupků jiným osobám, než které jsou účastníky řízení.
Co se týče dotazu na využívání kamerového systému v oblasti dopravy, na tento Vám již paní Klišová odpověděla e-mailem ze dne 10. 3. 2010.
 
S pozdravem
Vladimíra Zychová
Městská policie Ostrava
vedoucí úseku komunikace s veřejností
ul. Hlubinská 6
702 00 Moravská Ostrava
rizenivs@mpostrava.cz

 1. Autor: Tencokida Hnuj

  16.5.2010 - 11.55

  V pátek jsem měl "co dělat"na Stodolní ulici. Jak zmiňuje redakce – těžké offroady na dlažbě (po této zimě bylo takto narušenou dlažbu opravovat – za peníze daňových poplatníků, samozřejmě !) chodníků (na Stodolní ulici tedy spíše předzahradníků) zde zastavují dále. Raritou byla Avie, plně naložená přepravkami s nápoji. Samozřejmě, opět stála na dlažbě předzahradníků. Zaparkoval jsem na parkovišti s vymezenou dobou stání (1 hodina)před jednou z heren (na Stodolní ulici je jich sdostatek – některé dokonce pár metrů od školy i školky) a čekal na přítele, kterého jsem měl zde vyzvednout. Městská policie nikde. Protože můj přítel volal, že se o půl hodiny zpozdí, vytáhl jsem notebook a zatím jsem si dělal nějakou práci. Asi po dvaceti minutách se otevřely dveře herny a ven se vypotácel městský strážník – v uniformě. Prošel nevšímavě kolem mě, Avie i offroadu a kamsi chvátal. Zřejmě k nejbližšímu bankomatu.
  Za chvíli přišel přítel. Nastartoval jsem a vyjeli jsme. Jeli jsme někam, kde městští strážníci pracují, nehrají na automatech, nezašívají se v autech a vůbec mají jiný vztah k ochraně obecního majetku než "komické dvojky bez kormidelníka " v Ostravě.
  Hádejte, kam jme to tenkrát dojeli ?

 2. Autor: Patrik

  23.8.2010 - 11.16

  Dopravní přestupky tohoto rázu jsou opravdu zanedbatelné, zvláště pak tehdy, když tam majitelé aut bydlí nebo pracují (v případě Avie jde zcela zjevně o zásobování). Šikanovat je pomocí městské polici nahrává těm, kteří si přesně na tohle chování stěžují. Místo, aby policie skutečně bránila trestným činům, bude pytlíkovat na Stodolní kolem pár aut, aby měla něco do kasy. To přece sami nechcete.
  Nemluvím o tom, že na takové soustavné akce by bylo potřeba zvýšit stav strážníku, což samozřejmě znamená další peníze.
  Rovněž nechápu, proč by měla policie zvyšovat svou aktivitu zrovna na Stodolní. Jejím úkolem je zajišťovat pořádek na území celého města stejně.

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa