Kdo udělá pořádek na Stodolní?

Na Stodolní ulici jsme skoro každý den svědky toho, jak zde auta parkují na chodnících nebo na vymezených stáních pro maximální dobu stání třicet minut nebo jednu hodinu, a to bez označení času za předním sklem auta nebo s označením času, který již dávno neopravňuje vozidla stát na těchto vymezených stáních (např. na kotouči je čas 11.30, ale ve skutečnosti je již 16.00 hodin).

Na začátku března si časopis Ostravak řekl, že má policie asi moc práce s jarním úklidem ve městě, a tak jí pomůže. Nafotili jsme celkem sedm aut včetně SPZ, která v daný den porušovala svým parkováním na Stodolní ulici dopravní předpisy, a předali vše městské policii s dotazem, zda budou konkrétní přestupky nějak řešeny a zda majitelé aut, na které jsme poukázali, budou pokutováni. Zajímalo nás také, jestli používá městská policie pro sjednávání pořádku na této ulici kamerový systém, nebo přímo strážníky v terénu?

Kdo by to měl řešit?

Podle vyjádření městské policie jsme se dozvěděli, že kamerový systém spravovaný Městskou policií Ostrava nebyl zřízen, aby byl prováděn dohled nad dopravou, a není proto využíván na odhalování přestupků v dopravě. Kamery se využívají ke zvýšení bezpečnosti osob a majetku na území města a v případě, že jsou strážníky na kamerovém systému odhaleny přestupky ohrožující bezpečnost účastníků silničního provozu nebo jeho plynulost, jsou na místo vyslány hlídky, aby zjednaly nápravu.

Dále nám bylo sděleno, že není úkolem městské policie řešit dopravní situaci na území města, ale pouze se podílet na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích, a proto nehodlá suplovat dopravní policii, neboť odhalování a řešení přestupků na úseku dopravy spadá prioritně do kompetencí Policie ČR. Navíc z důvodu nedostatku parkovacích míst se zaměřuje především na místa, kde je špatným parkováním bráněno průjezdnosti, je ohrožena bezpečnost ostatních účastníků nebo je vozidlem tvořena překážka.

Asi není bráno městskými strážníky jako dostatečně nebezpečné vcházení lidí do vozovky kvůli překážejícím parkujícím autům na chodnících a tato parkující auta vlastně vůbec neničí ani městský majetek, tj. chodníky…

Obrátili jsme se tedy na Policii ČR s dotazem, kdo má na Stodolní pokutovat za parkování. Podle státní policie má přestupky týkající se místní úpravy (včetně nesprávného parkování) řešit především městská policie, pokud je v dané obci zřízena.

Po vyjádření městské a státní policie zcela jako občan znejistíte a nevíte, na koho se máte vlastně obrátit, kdo má povinnost udělat pořádek s přestupky, na které přímo poukážete a které vám jako Ostravakovi znepříjemňují život. Městská policie ne. Policie ČR také ne. Takže jako občan máte vzít zákon do svých rukou? Nepřipadne vám to celé absurdní? Máme ve městě dvě policie, které se mezi sebou dohadují, kdo to má dělat a mezi tím si tady řidiči aut parkují, jak chtějí.

Celou záležitost jsme předložili právníkovi, který zkonstatoval: „Zdokumentované přestupky by mohla řešit jak Policie ČR, tak i Městská policie Ostrava, ale rozhodně by přestupky, jako jsou špatné parkování nebo parkování na místech, kde se nesmí stát nebo, že tam vozidla stojí déle, než mohou, měla v rámci města řešit městská policie, a to v rámci plnění svých úkolů. Dle mého názoru to jasně vyplývá jak ze zákona o obecní policii, tak z městské vyhlášky.

Odpověď, kterou zaslala městská policie a ve které je mimo jiné uvedeno: „Není naším úkolem řešit dopravní situaci na území města,“ tak takovou odpověď bych označil za zcela vyhýbavou (účelovou, obecnou), protože dopravní situace na území města je dle mého názoru zcela něco jiného než špatné parkování, zákaz státní apod. Pokud se tedy obracíte jako občan s připomínkami ohledně páchání přestupků na městskou policii, děláte tak správně, a pokud se snad ona tomu vyhýbá, obraťte se na město, protože město zřídilo městkou policii a ředitel městské policie je podřízen primátorovi.“

Bližší informace vám nesdělí

Zda byli již majitelé aut, na které jsme městskou policii upozornili, potrestáni, dodnes nevíme, natož aby byla vidět zvýšená aktivita strážníků na Stodolní ulici. Jako slušní občané, kteří chtějí mít „pouze“ pořádek ve svém městě, jsme se po více než měsíci od městské policie nic konkrétního nedozvěděli. Pouze to, že zaslaná fotodokumentace byla předána úseku přestupků, jenž bude činit další úkony spojené s jejich řešením. K projednání přestupku je zákonem daná lhůta jednoho roku, a přestože jste vy jako čestný občan nahlásil a zdokumentoval nějaký přestupek, tak nejste oprávněn podle městské policie získat konkrétní informace o způsobu řešení přestupků, protože navíc ani nejste účastníkem řízení.

V některém z dalších číslech Ostravaka se k tématu ještě vrátíme.

-red-
IV/2010
 1. Autor: chorchej@centrum.cz

  24.5.2010 - 11.25

  Tento článek mi připomíná nudící se BÁBY, které najdete jistě i vy ve svém domě na lavičkách před domem a různ. A pokud ne, určitě máte nemilou zkušenost s touto věkovou kategorii, která ve svém velmi volném čase promýšlí jak lidem kolem sebe znepříjemňovat život.
  Na stodolní, v okolí a v celém centru není vůbec jednoduché parkovat!!!!!
  Pokud pracujete nebo bydlíte v centru OV, nikdy by jste asi tento článek nenapsal v tomto duchu.
  Doufám že až příště otevřu vaše stránky zde nenaleznu skupinu stěžovatelů a ubrečenců.
  Snad Vám můj názor pomůže, aby jste raději psali o způsobech jak problémy řešit. Ne je prohlubovat.

 2. Autor: Petr

  26.5.2010 - 19.04

  kousek vedle stodolní pracuji a Městská policie, když má svůj den, tyto přestupky běžně řeší, takže článek je mimo mísu. Pokud by se něco mělo opravdu změnit, je třeba požadovat na Magistrátu města Ostravy na odboru dopravy úplný zákaz vjezdu, a nejen o víkendu v noci, pak se parkovat nebude. Městská ani státní policie řidiče k tomuto nevychová.

 3. Autor: Klacek

  28.2.2011 - 19.29

  Postupně pročítám číslo Ostraváka za číslem a víceméně oceňuji práci kterou vykonává. Ovšem zdá se mi tato kauza trochu plná jakési zášti. Je třeba se respektovat navzájem. Chodci řidiče a řidiči chodce. Je tam zhuštěna doprava a není místa. Proto mějme pro sebe simbiozni pochopení.
  Dívám se na to z druhé stránky. Kde ti řidiči mají zaparkovat? Pokud vyloženě jen na vozovce, tak další auta neprojedou. Pokud půl na chodníku a půl na vozovce, tak to dalším řidičům usnadní průjezd. A jak se dívám na tu fotku, tak se dá v pohodě projít po chodníku. Řidiči by neměli ale stát tak, aby se nedalo projít vůbec.

 4. Autor: ric.

  8.7.2013 - 11.35

  Netuším, v jakém vztahu jsou přispívající pisatelé vůči centru Ostravy. Jestli v centru bydlí nebo pracují. Každopádně je to takto. Ve společnosti by měly platit nějaká pravidla. Většinou jsou stanovena zákonem, vyhláškou apod. Pokud je jakékoli pravidlo vydáno, mělo by být respektováno. To, že v centru někdo pracuje a nemá kde zaparkovat, není důvod pro porušování jakékoli normy. To, že redakce Ostravaka popisuje aktuální stav je naprosto v pořádku. V centru Ostravy existují zóny z vyhrazeným stáním. Pokud v centru Ostravy bydlíte, nebo máte firmu, můžete si nechat vystavit povolení k parkování a parkovat zcela legálně. Všechny ostatní vozy patří majitelům bezohledných majitelů a s těmi by měla Policie zatočit. Bohužel, městská policie Ostrava nekoná a státní Policie odkazuje pouze na Městskou policii. Takže zde máme obyvatele centra a firmy, které v centru působí a za parkování řádně platí. Díky bezohlednosti druhých však nemají kde parkovat a Policie nekoná. Respektive koná nedostatečně. Vážení, sedněte si do auta a zaparkujte v omezených zónách v Praze nebo v Brně. S velkou pravděpodobností vůz po návratu k němu nenajdete nebo na něm budete mít botičku. Stejně by mohla Policie konat i v Ostravě, jenže nekoná. PROČ? Může to vypadat jako malá věc, ale kde je pro každého z nás ta hranice mezi malým a velkým přestupkem? Možná každý změnil názor, kdyby měl u domu vyhrazené stání, platil za něj, ale nemohl jej využívat, protože mu na místě stojí někdo jiný… Redakce Ostravaka, máte velké plus za to, že se problému věnujete. Na druhou stranu ale máte jedno velké mínus za to, že jste o problému informovali (stejně o něm každý ví), ale nijak dále jste ho neřešili. Máte přece své lidi v zastupitelstvu města Ostravy a na konání městské policie má město zásadní vliv. Proto by to chtělo nějaké ty činy a ne jen „popsaný papír“….

Vložení komentáře


Další články

 • Rozbité Masarykovo náměstí – Alibismus pánů radních
 • Pěší zóna je pro pěší!!! – Tento trend centru schází
 • 1st International School of Ostrava – Pohádkový sen každého podnikatele
 • Kdo udělá pořádek na Stodolní?
 • Editorial V/2010
 • Základem demokracie je svobodný přístup k informacím
 • Pan primátor se mýlí – Ostravak není součást předvolební parlamentní kampaně
 • Rozhovor s Vendulou Krčmářovou, vedoucí Ostravské pobočky Arnika
 • Reakce společnosti Sareza a čtenářů na náš článek
 • Postřehy

  • Ve městě bude lékařská fakulta

  • Ostravak je rád, že se naše město konečně dočká v září otevření lékařské fakulty, o které se Ostravská univerzita podle vyjádření jejího rektora Jiřího Močkoře snažila bezmála padesát let. Málokdo však ví, že na počátku všeho byla hlavně iniciativa dnešního náměstka primátora pana Luboše Pospíšila (ODS), díky které vznikne letos lékařské fakulta právě v Ostravě. Je smutné, že Ostrava jako třetí největší město v republice se teprve až teď dočká otevření lékařské fakulty, což je velmi podobné, jako jsme se teprve loni po dvaceti letech od pádu komunismu konečně dočkali otevření dálnice vedoucí do Ostravy (navíc pouze v jednom pruhu).

   Ostravak jenom doufá, že se všichni přičiní o to, aby ostravská lékařská fakulta fungovala a udělalo se maximum, proto aby si nová fakulta vybudovala dobrou prestiž a úroveň. Důležité je, aby o fakultu byl zájem a ona naopak dala šanci ke vzdělání mladým a nadaným lidem.

   Nová fakulta je projekt, který se dá přirovnat k nemluvněti a bude záležet zejména na přístupu města a univerzity, jak se bude o toto malé dítko starat, jak se mu bude dařit a co z něho vyroste a jestli se vůbec dožije dospělého věku…

  • další postřehy

  • Yetti se konečně zjevil: Bílá kniha už vyšla
  • Proč a jakým právem Jiří Paroubek zcela paralyzoval dopravu v Ostravě?
  • Když se chce, všechno jde
  • Nešvar měsíce

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa