Když platí: 10 + 3,5 = 50

Ve znalostech matematiky se podle nejrůznějších průzkumů česká společnost propadá srovnávacím žebříčkem a učitelé bijí na poplach. Elementární aritmetiku však drtivá většina obyvatel naší země zvládá bez obtíží. V této souvislosti je velmi zajímavý způsob, jakým je sestavován rozpočet městského obvodu Poruba. Ten byl také pro letošní rok navržen jako vyrovnaný, což budí zdání svědomitého střežení obecní kasy.

Tato vyrovnanost je ale možná jen díky jednorázovým příjmům z prodeje obvodních bytů, což je situace, která se nebude v následujících letech opakovat. To znamená, že tato nemalá část příjmů v dalších obdobích již odpadne, aniž by za ně existovala adekvátní náhrada.

Pokud bychom přivřeli oči nad tímto smutným faktem, je pozoruhodné, jakým způsobem se může občan dovědět o plánovaných výdajích rozpočtu v jednotlivých oblastech správy městského obvodu. Ten totiž překvapivě uvádí jen vybrané položky. Například investiční akce

plánované pro odbor technický a provozní udávají na letošní rok tři události. Jsou to projektové dokumentace staveb s odhadovanými náklady 2 mil. Kč, zateplení podlah půd základních škol Porubská 832 a gen. Zdeňka Škarvady za 1,5 mil. Kč a rekonstrukce mateřské školy Kopeckého za rovných 10 mil. Kč. Součtem se tedy dostáváme k sumě 13,5 mil. Kč. Nicméně na porubské radnici zřejmě standardní matematické postupy neplatí. V součtu se dostává k částce 50 mil. Kč, o níž se oficiálně hovoří jako o limitu daného odboru, aniž by bylo řečeno, jaké jsou další plánované investice, resp. výdaje. Podobně byl rozpočet zpracován například pro rok 2013, kdy byly rozepsány pouze dvě investiční akce (za celkem 14 mil. Kč), které byly tehdy alespoň doplněny o plán dalších staveb, byť již bez konkrétních částek. Celkový výsledek (limit odboru) byl 85 mil. Kč. Tyto prostředky se z větší části skutečně podařilo v průběhu roku 2013 vyčerpat a není důvod pochybovat o tom, proč by tomu tak nemělo být i v letošním roce.

V praxi tedy současné vedení radnice schvaluje rozpočet, kterým stanovuje objem finančních prostředků (limity), aniž by rozvádělo, kam desetimilionové sumy mají putovat. I těch pár částek, které se v návrhu objevují, poté operuje zpravidla s kulatými čísly, jako by cokoli v rozmezí mezi celým milionem a půl milionem bylo zanedbatelné.

Tuto nanejvýš podezřelou praxi bychom rádi změnili. Nejen, že hodláme podle vzoru městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (kde hnutí Ostravak předešlé volby vyhrálo) převzít koncept uveřejňování smluv (včetně veškerých dodatků), nabídek a veřejných zakázek, ale chtěli bychom nanejvýš zodpovědně operovat s finančními prostředky, jež má obvod k dispozici. V případě nastíněné situace s neprůhledným návrhem rozpočtu budeme důrazně prosazovat plán tzv. rozklikávacího rozpočtu, kde budou všechny investiční akce rozepsány na internetu doslova do poslední koruny a půjde zcela jasně vidět nejen návrh (předpokládané náklady), ale také vítězná cena a skutečná cena realizace (v případě možných vícenákladů, jež budou rovněž dále rozepsány).

Věříme, že zodpovědný přístup k financím není jen chimérou snílků s ideálem slušné společnosti. Rádi dokážeme, že lze tento sen přetavit ve skutečnost.

-Libor Hinčica-
4. října 2014

Vložení komentáře