Když se tradice stane politickou kořistí

Mezi nesporné úspěchy působení hnutí Ostravak v Zastupitelstvu statutárního města Ostravy patří skutečnost, že jsme dokázali uhájit městský majetek před pokusy Petra Kajnara, ČSSD a ODS o jeho podivné vyvedení do soukromých rukou. Podařilo se tak doslova zachránit ostravské krematorium, část Dopravního podniku Ostrava a také restauraci Spolek v Nádražní ulici. Zdaleka to však nebylo jednoduché.

Psát o historii Spolku nemá význam, většina Ostravanů ji zná. Ne každý však ví, že budova restaurace spolu s přilehlou zahrádkou je majetkem statutárního města Ostravy. Vlastnit tak lukrativní nemovitost by logicky mělo být výnosné. V Ostravě je tomu však naopak.

Pamětníci si jistě vzpomenou na časy, kdy byla otevřena obě patra restaurace a místní kuchyně patřila k vyhlášeným. Vedení města střídalo nájemce a úroveň pohostinství postupně klesala. Zato ve spodním patře přibyly hrací automaty. Stalo se tak, když se nájemcem stala společnost provozující na mnoha místech v Ostravě herny. Paradox je, že ačkoliv městský obvod zásadně neumožňuje provozování heren ve svých nemovitostech, město Ostrava tento jev ve svých budovách na území stejného obvodu podporuje. Je to jen jeden z dalších důkazů propojení ostravské hazardní lobby a místních zastupitelů z ODS a ČSSD.

Velké překvapení jsme zažili v loňském roce, kdy nájemce požádal o odprodej nemovitosti a vedení města (ČSSD a ODS) s tím souhlasilo. Městský obvod ale vydal nesouhlasné stanovisko a poukázal mimo jiné na skutečnost, že předmětem prodeje nemá být pouze budova, ale také restaurační zahrádka. Tu by soukromý majitel velmi snadno zrušil, a získal tak cennou stavební parcelu. Díky aktivitě zastupitelů z hnutí Ostravak návrh na prodej v zastupitelstvu města neprošel.

Uplynulo jen pár měsíců a vedení města přišlo s návrhem prodeje podruhé. Tentokrát jej iniciovalo samo a s naprosto skandálním odůvodněním. Po letech město zjistilo, že dům je ve špatném technickém stavu a potřebuje opravy, na které údajně nejsou peníze. Jak tedy hospodaří s majetkem, když pronajímá lukrativní nemovitost s největší letní zahrádkou v centru? Navíc, když jsou v domě umístěny hrací automaty.

Obvod opět vydal nesouhlasné stanovisko k záměru prodeje a požádal město Ostrava o svěření majetku do své správy. Jsme totiž přesvědčeni, že najít slušného nájemce, který by platil odpovídající nájemné, nebude problém. Ze získaných peněz pak půjde dům opravit. Obvodu zůstane „zlaté vejce“, tedy lukrativní nemovitost přinášející stálý příjem do obecní pokladny.

Naším krokem jsme zjevně píchli do vosího hnízda. Vedení města, které není schopné nemovitost patřičně pronajmout (proto ji chce prodat), současně rozhodlo, že dům obvodu nesvěří. Důvody neuvedlo. V médiích pak představitelé města překroutili fakta a snažili se přesvědčit veřejnost, že obvod chce podnikat v pohostinství. Skutečnost, že městský obvod má ve správě několik set nebytových prostor, které úspěšně pronajímá, opominuli. Následně na jednání zastupitelstva návrh prodeje opět neprošel.

Položili jsme si otázku, jestli je vedení našeho města opravdu tak neschopné. Se správnou odpovědí nám pomohla ODS v Moravské Ostravě.

Vypadá to, že vedení města mělo od počátku jasný plán: Nejprve nemovitosti pronajmout spřátelenému subjektu, ten je pak nechá chátrat, aby si je mohl po pár letech výhodně koupit. Prostě osvědčený scénář v podání ODS. Vše by vyšlo, nebýt přístupu vedení městského obvodu. ODS jsme zjevně překazili další nekalý obchod, a proto zuří.

Restauraci Spolek se podařilo uhájit, zůstala v majetku města. Za pár týdnů budou volby a po nich pravděpodobně konečně zanikne účast Petra Kajnara a ODS v zastupitelstvu. S jejich zmizením snad zmizí i jedna éra vedení města. Skončí doba spojená s korupcí a rozsáhlým vyšetřováním vykrádání městských společností. Věříme, že nově zvolení zastupitelé při svém rozhodování již nebudou přednostně zohledňovat ekonomické zájmy svých sympatizantů, a že se tak i Spolek dočká lepší budoucnosti. Tradice si to zaslouží.

-red-
4. října 2014

Vložení komentáře