Kterak si Miroslav Svozil (ODS) vystřelil z občanů

Asi jsme už všichni rádi, že skončily všechny loňské volby a že se konečně snad i politici budou věnovat své práci. Na konci loňského roku jsem však narazil na skutečnost, která mě stejnou měrou rozzuřila, jako i pobavila. Tak jsem se rozhodl podělit se o ni.

Dřívější starosta pan Miroslav Svozil z ODS, který vedl kandidátku této strany v obvodě Moravská Ostrava a Přívoz, mě zaujal volebním heslem Radnice bez dluhů. Pod takovéto prohlášení bych se rád rovnou podepsal. Jen mi to nedalo a přemýšlel jsem, co jej k vytvoření takového hesla vedlo. Radnici v Moravské Ostravě totiž ODS vedla nepřetržitě snad od svého vzniku. Pan Miroslav Svozil pak hrdě poukazuje na to, že byl zakládajícím členem ODS, a to právě v Moravské Ostravě. Co tedy svým sloganem myslel?

Odpověď mi přineslo až povolební období a vstup na radnici. ODS totiž radnici nejprve zadlužila, pak ji zase oddlužila. Za pana starosty Miroslava Svozila pak hospodaření radnice dostalo nový rozměr. Dluhy byly splaceny tak, že se levně rozprodaly byty a značná část dluhů byla obvodu odpuštěna. Zřejmě s pocitem dobře vykonané práce pak radnice ještě závdavkem odpustila svým vlastním dlužníkům přes padesát milionů korun s odůvodněním, že je stejně neumí vymáhat. Zjednodušeně řečeno, je každý občan žijící v Moravské Ostravě nebo v Přívoze po krocích ODS vedené panem starostou Svozilem přibližně o jedenáct tisíc korun chudší. Říkám si, budiž, stalo se, ale oním heslem si snad pan bývalý starosta dělá z lidí opravdovou legraci. (obrázek zdroj: www.odsmoravskaostrava.cz)

Lukáš Semerák

předseda klubu zastupitelů hnutí Ostravak Moravská Ostrava a Přívoz

 1. Autor: Daniel Hudec

  26.2.2011 - 10.33

  Pane Semeráku, těch 50 milionů, které jste zde zmínil, nebyly dle mých informací přímé dluhy občanů vůči obvodu, ale pouze penále a úroky z prodlení. Tato pozitivní motivace byla nabídnuta dotyčným občanům, pokud uhradili jistinu dluhu a vždy se jednalo o dlouhodobě obtížně vymahatelné pohledávky a řekl bych, že program pozitivního přístupu k lidem funguje mnohem lépe, než Vaše neúnavné napadání lidí kolem sebe.

  Také nevím, co si představujete pod frází „levně rozprodaly byty“. Radnice nesmí prodávat byty pod zákonnou hranicí a ta při prodeji tento zákon neporušila, ke konci se musela dokonce řídit cenou v místě obvyklou a také tak radní za bývalého pana starosty Ing. Svozila činili. Mimochodem, za Vašeho kmotrovství se toto děje také.

  Prosím Vás, než zde něco uvedete, tak si laskavě rozmyslete, co tady píšete. Ten Váš časopis je jen laciným bulvárním plátkem, jehož jediným cílem je poškodit nepřítele, ne informovat veřejnost o skutečnostech, které se staly nebo nestaly.

 2. Autor: Vašek

  26.2.2011 - 23.02

  Můj článek, kde jsem se zamýšlen nad smyslupností těchto stránem plným plivanců, podpásovek, nepřesností a polopravd někam „zmizel“… V roce 2009 vydavatelsví V-PRESS (vydavatel Ostravaka) žádalo město o dotaci. Neúspěšně. Záhy na to vzniklo hnutí Ostravak. A tento „časopis“. A tady je odkaz. Na 41 řádku je zmiňované. http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/kultura/kultura-neposkytnute-09.xls
  Tak ten, kdo má zájem o informace, si může udělat obrázek sám a nepřidávat se k tomu pohodlnějšímu. Tupě přebírat názory jiných a nepřemýšle vlastní hlavou.
  Vašek.

 3. Autor: Kolek

  27.2.2011 - 10.45

  Nejsem Ostravak , ale pan Hudec se mýlí, penále i úroky jsou přímé dluhy občanů a jsou to nároky radnice vůči neplatičům. Podle obecního řízení , každá radnice má tyto věci vymáhat po svých občanech. Z těch 50 milionů jsme mohli opravit školky, chodníky atd. Nekupoval si naopak pan starosta Svozil tímto hlasy voličů- tedy dlužníků na úkor slušných občanů, kteří si své povinnosti plní a nic radnici nedluží.

 4. Autor: robert

  27.2.2011 - 11.16

  Milý pane Hudče, děkuji, že zde vysvětlením, že diletantství v hospodaření města se dá definovat také jako pozitivní motivace (patrně těch, kteří své závazky vůči městu plní, aby se připojili k dlužníkům města, kterým město velkoryse odpouští) otvíráte oči, jakou hodnotou oplývá vaše politika.

  Milý pane Vašku, trefněji, než jste popsal výše, se opravdu nedá charakterizovat každé číslo periodika Centrum vydávaného za vlády ODS na MOaP.

  Přeji pěkný den.

 5. Autor: Ladislav Jodlovski

  27.2.2011 - 20.38

  Dobrý den, jako zastupitel centrálního městského obvodu bych diskutující rád upozornil, že penále a úroky sice jsou možným ziskem městského obvodu, ovšem v případech, o kterých ve svém článku pan radní Semerák hovoří, se vždy jednalo o pohledávky, u kterých byly vyčerpány všechny zákonné možnosti včetně exekuce (často i opakované). Mohli jsme tedy tyto pohledávky dál evidovat, ale co z toho. Částky byly prakticky nevymahatelné. Poté, co vznikla pro dlužníky možnost odpuštění penále, pokud uhradí jistinu dluhu, přinesla tato aktivita ovoce. Získali jsme pro obvodní pokladnu od dlužníků peníze, o kterých již nikdo nedoufal, že je získáme. A to je nám teď panem radním Semerákem vytýkáno. Mimochodem v materiálech, které nové vedení radnice předkládá na středeční zasedání zastupitelstva, se rovněž vyskytují stejné případy, proti kterým zde pan radní tolik brojí.
  Navíc by pan radní měl vědět, že peníze, které obvod získal prodejem bytů, nelze použít na umoření dluhu, ale musí být využity na investiční akce.

 6. Autor: občan

  28.2.2011 - 5.12

  Máte na mysli investiční akce typu oprava kapličky za 4 miliony? Jako občana by mě zajímalo kam se poděly všechny ty peníze z prodeje bytů? Nechápu jedno, na jedné straně říkáte,že částky nyly nevymahatelné a na druhé straně ,že jistina byla uhrazena. Tedy byly vymahatelné. Nechápu jako občan o jakém ovoci mluvíte, prostě zaplatili své dluhy. A vy jste špatným rozhodováním a svoji benevolencí připravili radnici o 50 milionů. Zajímalo by mě jestli by jste byl tak velkorysý kdyby to byly vaše peníze .

 7. Autor: redakce

  28.2.2011 - 9.27

  pro pana Vaška:
  http://www.ostravak.info/casopisy-hrazene-z-nasich-penez/

 8. Autor: Eva Janíková

  2.9.2011 - 18.52

  U nás v městském obvodě Poruba šli ještě dál. Domy prodávali i s dluhem nepřizpůsobivých nájemníků. Jinak by nám dům ve kterém bydlíme neprodali. Tak se stalo, že poctivě platící nájemníci museli obvodu zaplatit jen v našem domě půl milionu Kč za dluh jedné rodiny a lajdáckou práci úředníků našeho obvodního úřadu v Porubě!!! Mnoho družstev v Porubě se domáhalo nápravy, ale marně, protože usnesení zastupitelstva městského obvodu nemůže zastupitelstvo města Ostravy zrušit. Takže opět zvítězili nepřizpůsobiví nad poctivými!!! Jako vždy.

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa