Lidé našli cestu do mléčného baru Naproti

Foto: Petr Stuchlík

Jak oživit historické centrum Ostravy? Jak vytvořit zajímavou část města zejména pro kvalitní bydlení a úspěšné podnikání? Odpovědi na tyto a další otázky hledají komunální politici, architekti, obchodníci a všichni ti, kterým není lhostejná budoucnost této lokality, dlouhé roky. Trochu marně, částečně bez výsledku. A s vytvořením nového centra Karolina je toto téma ještě aktuálnější, některé z četných prodejen a provozoven na Masarykově náměstí a v jeho okolí byly uzavřeny. Přesto se ale začíná blýskat na lepší časy a ještě nedávno prázdné objekty opět ožívají.

A příklady táhnou. Své by o tom mohla vyprávět například ředitelka Asociace Trigon a družstva Naproti Olga Rosenbergerová.

Asociace Trigon už od roku 2006 úspěšně zajišťuje služby pro osoby s handicapem a lidi ohrožené sociálním vyloučením. Na začátku letošního roku se jeden z mnoha záměrů vytvořit v Ostravě podnikatelskou aktivitu zaměřenou na pohostinství stal realitou. Hned vedle Minikino Kavárny v Kostelní ulici byl otevřen mléčný bar družstva Naproti, kde vznikly nejen pracovní pozice pro osoby se zdravotním postižením, ale také zajímavé místo k setkávání. Nově zrekonstruované prostory, originální design, stylová atmosféra a příjemná obsluha vnesly do poklidných kavárenských a barových vod Ostravy nový rozměr v podobě sociálního podniku.

V rámci projektu bylo vytvořeno osm pracovních pozic, z toho tři nová pracovní místa pro mentálně postižené a lidi s psychiatrickou diagnózou, zejména pro absolventy praktických škol. Právě ti mají minimální možnost najít uplatnění na trhu práce. Družstvo Naproti reaguje na aktuální poptávku. Ačkoliv se v centru města Ostravy nachází řada jiných podobných zařízení, žádné z nich není svým sortimentem a provozní dobou zaměřeno na zákazníky se zájmem o rychlé a zdravé občerstvení. Autorům nápadu nejde o to provozovat bufet, bistro či obvyklou kavárnu, ale tradiční mléčný bar s kvalitními výrobky místních farem.

V každém ohledu vzniklo v centru města originální místo pro příjemné zastavení nad dobrým šálkem voňavé kávy, ale také k potkávání lidí, pro které pojmy jako rovné příležitosti a partnerství nejsou prázdná slova. Mléčný bar má otevřeno denně včetně sobot a nedělí, hosté si pochvalují nejen nabízený sortiment skvělých výrobků, jejich příznivé ceny, ale hlavně vynikající a příjemnou obsluhu. Třicetiletý Karel Matysík se cítí u pultu s koktejly jako ryba ve vodě. Na pozici barmana se úspěšně živil, než ho vážná nemoc zastavila. Dnes je v takové zdravotní kondici, že může opět pracovat. Jeho kolegyně na něj prozrazují, že je specialista na vaření kávy a pekař skvělého tvarohového štrúdlu. Sociální podnik Naproti Ostravany oslovil. Je dobře, že sem našli cestu.

Olga Rosenbergerová podala projekt Mléčný bar Naproti – vznik a stabilizace trvale udržitelné firmy do výběrového řízení na podporu sociální ekonomiky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z Evropského sociálního fondu (ESF). Bezprostředně po schválení začala hledat vhodné místo pro provozovnu. „Byla jsem velmi mile překvapena přístupem a vstřícností vedení úřadu Moravské Ostravy a Přívozu, kde mi pomohli s nalezením objektu a hlavně mléčný bar podpořili uzavřením dlouhodobé nájemní smlouvy. Naše poděkování patří zejména radnímu Lukáši Semerákovi a místostarostce Petře Bernfeldové,“ říká Olga Rosenbergerová s tím, že na rekonstrukci sídla mléčného baru bylo potřeba sehnat přes milion korun. Bez pomoci Nadace ČEZ, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, společností Kvados, OZO Ostrava a dalších by nikdy Naproti nebylo otevřeno.

Způsobů, jak pomáhat, existuje mnoho a nemusí se vždy jednat o pomoc finanční. Asociaci Trigon se svět handicapovaných úspěšně daří přibližovat všem zdravým, ale bez pomoci sympatizantů, dárců a sponzorů by vzdělávání, integrace do pracovního procesu nebo péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením a jinak znevýhodněné byly nemyslitelné.

Jistě, mléčný bar Naproti není v kontextu s oživením historického jádra města samospasitelný, ale jako příklad úspěšného nakročení má patřičný potenciál.

Michal Mariánek

OSTRAVAK II/2012

Vložení komentáře