Město utratilo miliony za virtuální kampaň ke stavu ovzduší

Kdo z vás si všiml, že v Ostravě od 1. října 2011 běží mediální kampaň ke stavu ovzduší? Pokud si sami odpovídáte, že jste žádnou podobnou kampaň nezaregistrovali, nemusíte se vůbec stydět, nejste totiž jediní. A tak jsme se o celou záležitost zajímali! Na posledním zasedání zastupitelstva statutárního města Ostravy, které se uskutečnilo 15. února 2012, jsme se ptali náměstka primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje a také primátora Petra Kajnara, jak a kdy mediální kampaň, která měla podle smlouvy stát zhruba dva miliony korun, vlastně probíhala. Nikdo z celého vedení města – žádný ze zastupitelů ČSSD a ODS a dokonce ani z přítomných úředníků magistrátu – nedokázal odpovědět na jednoduchou otázku: „Co bylo obsahem této již končící mediální kampaně?“ Náměstek primátora pro životní prostředí se zmohl pouze na bezmocný odkaz, že nám odpoví písemně.

Nahlédněme tedy do smlouvy města s jednou pražskou firmou, která je zastoupena Petrem Šafarčíkem. Z písemné dohody vyplývá, že hlavním cílem této mediální kampaně je zvýšení informovanosti o znečištění ovzduší, jeho vývoji v minulosti i současnosti, zdrojích, opatřeních a kompetencích jednotlivých institucí. Zásadní, originální a novátorské!

Vedení města objednalo pražskou reklamní firmu z Václavského náměstí, aby nám – zřejmě natvrdlým Ostravanům – sdělila, že zde máme značně znečištěné ovzduší, že potřebné informace najdeme nejlépe na internetu, aby nám pomohla s navigací na webové stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou k dispozici nejpřesnější a nejaktuálnější údaje o stavu ovzduší, a aby pojmenovala všechny zdroje znečištění. Při naší neznalosti totiž nic nevíme o vlivu zdejšího těžkého průmyslu na ovzduší.

To nejzajímavější na celé mediální kampani určitě měla být prezentace konkrétních opatření pro zlepšení ovzduší. Rozporuplná představa, když si uvědomíme, že už několik let vedení radnice odbornou i laickou veřejnost přesvědčuje o nedostatku kompetencí cokoli ovlivňovat a měnit. Proto přece nemůže dělat žádná opatření. Proto je také nedělá. A tak se mediální kampaň v tichosti proměnila ve velmi drahou kampaň virtuální. Nikdo nic neviděl ani neslyšel. A Ostrava se dusí dál!

Je přinejmenším smutné, že lidé, kteří stojí v čele města, nemají žádné zábrany a jsou natolik cyničtí, že neváhají utrácet miliony za zcela nesmyslené a nic neřešící projekty.

Zastupitelé za hnutí Ostravak trvají na odpovědi náměstka primátora pro životní prostředí Dalibora Madeje.

red

OSTRAVAK I/2012

Cenová tabulka ze smlouvy.

Kampaň ke stavu ovzduší Cena bez DPH DPH Cena celkem včetně DPH
Kreativní návrh kampaně vč. vytvoření loga kampaně 100 000 Kč 20 000 Kč 120 000 Kč
Mediální plán kampaně 80 000 Kč 16 000 Kč 96 000 Kč
Realizace mediálního a edičního plánu 1 500 000 Kč 300 000 Kč 1 800 000 Kč
Cena celkem 1 680 000 Kč 336 000 Kč 2 016 000 Kč

Vložení komentáře