Městský obvod dává občanům nepravdivé informace

Na rohu ulic Poděbradovy a Kolejní přímo vedle mateřské školy se nachází malé parkoviště. Plocha s parkovištěm byla původně majetkem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), ale před dvěma lety byly městské pozemky prodány za 3 496 500 korun za účelem zastavění stavby Polyfunkčním domem Poděbradova/Kolejní. Kupujícím byla firma DEV Company, spol. s r. o., zastoupená Ing. Markem Vavrečkou. Mimochodem Marek Vavrečka je člen ODS a také zastupitel Moravskoslezského kraje.

Městský obvod dává občanům nepravdivé informace

Městský obvod dává občanům nepravdivé informace

Následně po prodeji byly pozemky oploceny, zbývající stromy na pozemcích kompletně vykáceny a na takto vypleněné nezpevněné ploše je parkoviště provozováno dále již druhým rokem, přestože účelem prodeje mělo být zastavění. Povrch parkoviště se proměnil v hlínu s nepatrnými zbytky štěrku. V dešti se hlína mění v bahno a vyjíždějící auta znečišťují městský chodník i vozovku. Městský obvod to ale nijak neřeší. Pravděpodobně si nechce dělat zbytečné problémy se svým stranickým kolegou na nadřízeném úřadě.

Na jaře loňského roku se místní občané obrátili na městský úřad MOaP s žádostí o posouzení vhodnosti užívání parkoviště a zjednání nápravy vzhledem ke znečišťování městského majetku bahnem a prachem z aut vyjíždějících z parkoviště na ulici Poděbradovu. Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu oznámil lidem, že nebylo zjištěno žádné znečištění komunikace a součastné užití pozemků je pouze dočasné, protože na pozemcích se bude v budoucnu stavět a již probíhají jednání na Útvaru hlavního architekta (ÚHA) o vydání územního rozhodnutí. Je velmi zarážející, že v té době podle našich informací na ÚHA o žádném záměru stavby polyfunkčního domu nevěděli a nic projednávali.

Navíc samotní občané, kteří kolem zmíněného parkoviště každý den procházeli, byli svědky neustálého znečišťování chodníku a vozovky na Poděbradově ulici. Na podzim 2009 občané zdokumentovali opět znečištěný chodník i vozovku a předali na příslušný odbor centrálního obvodu. Úřad jim sdělil, že sice záležitost byla projednána se zástupcem společnosti DEV Company, jenž slíbil nápravu, ale vše se vyřeší v měsíci dubnu 2010, kdy společnost zahájí realizaci stavby. Podle vyjádření ÚHA však firma DEV Company podala dne 12. února 2010 žádost na vydání koordinovaného stanoviska a vše je dosud ve fázi jednávání. DEV Company, spol. s r. o., má ale podle kupní smlouvy povinnost do dvou let, tj. do 14. července 2010, podat ke stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí. Koordinované stanovisko, o které DEV Company požádala, tvoří pouze přílohu k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Do uzávěrky časopisu, tj. do 29. července 2010, společnost žádost o zahájení územního řízení nepodala, čímž byla firmou DEV Company porušena kupní smlouva.

Protože nebyla podána žádost o zahájení územního řízení ve stanovené lhůtě, má městský obvod možnost nyní odstoupit od této kupní smlouvy, a to bez povinnosti vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, která je považována dle smlouvy za smluvní pokutu.

Ostravaka velmi zajímá, jak celou situaci bude MOaP řešit. Již skoro rok a půl občané vznášejí své dotazy, ale úřad se celou dobu vymlouvá na budoucí stavbu, která současné znečišťování vozovky vyřeší, a dává občanům nepravdivé informace ohledně jednání plánované stavby. Vyzýváme tedy městský obvod, ať od smlouvy odstoupí a nezavírá oči nad neplněním podmínek kupní smlouvy. Ostravak bude neustále celou kauzu sledovat a informovat vás.

Tomáš Málek, kandidát za hnutí OSTRAVAK

Tomáš MálekJe to jeden z mnoha příkladů toho, jak úřad nekoná ve prospěch občanů, kteří v daném obvodu bydlí, ale ve prospěch někoho, kdo má zřejmě jiná – větší práva než občané z jejichž daní jsou tyto úřady placeny a jejichž zájmy by měli zastupovat. Co si myslet o oficiálních informacích podaných kompetentním úřadem, které se neshodují s realitou? Neznalost? Omyl? Záměrná lež? Neinformovanost? Ani jedna varianta není dobrá, proto je nutné tuto situaci změnit.

  1. Autor: Martina Hrdá

    9.9.2010 - 15.09

    Co dodat k článku? Že jde o jednu velkou rodinu. Ing.Marek Vavrečka(býv.vexlák u Tuzexu) je synem Ing.Zdeňka Vavrečky alias „Dvorského“ dle ag.STB,viz stránky a je tam dvakrát. Ten je synovcem Jany Ottové, roz Vavrečkové(stále činné v průvodcovské činnosti i s vnukem,a to na Nové radnici a Vítkovic.muzeu).Tato paní je matkou Ing.Kateřiny Huvarové,tajemnice Měst.úř.Moravs.Ostrava. A vy se ptáte proč ruka ruku myje? Vše je jen a jen o kšeftech, lukrat.místech a jedné velké rodině.

Vložení komentáře