Mgr. Hana Foltová

Mgr. Hana Foltová

Mgr. Hana Foltová

Jsem Hanka, jsem rozená a věrná Ostravanka, která se přesunula z číselně posledního obvodu Ostravy – od okraje tichého lesa přímo do centra šumu – do číselně prvního obvodu. Nedlouho po tomto přesunu, oslovena skupinkou známých osobností, jsem se dokonce stala i OSTRAVAKEM…

Studovala jsem oděvní výtvarnictví a technologie, poté však má cesta směřovala ne zcela přímo na „pajdák“ v Ostravě, kde jsem prošla oborem výtvarná výchova a jazyk anglický. Tady mě nejvíce a na dlouhou dobu ovlivnila svými názory a zkušenostmi paní docentka z ateliéru textilu a prostorové tvorby. Zajímalo mě toho ale mnohem více, takže jsem přičichla i k dramatické výchově, divadlu a historii. Neodpustila jsem si také poměrně mnoho cestovat po kulaté zemi, objevovat jiné kraje a kultury – v raném věku posbírat ve světě zkušenosti a pak se vždy vracet s velmi silnými pocity, že tento kraj je ten můj, kraj, kam patřím, mezi ty rázovité lidi, které chci kolem sebe mít. Lidé mě tak mohou potkat všude tam, kde se něco děje.

Vzorem je mi renesanční bytost s všestrannými zájmy, s přehledem o co největším záběru dění. Zajímám se o kdeco z oblasti umění a mezilidských vztahů, zajímá mě pokrok a vývoj civilizace, přesto všechno jsem ale klasik. Mám ráda, když lidé udržují tradici místa, v němž žijí, starají se o své hmotné i duševní dědictví. Smutná jsem, když pokrok a moderna toto válcuje. Pořád věřím, že takovému pokušení Ostravané odolají, a to ve všech oborech. Pokrok ano, ale vkusně a decentně. Nelíbí se mi například některé „velkolepě“ rozjeté či plánované výstavby, protože některé historické domy – např. naproti Divadlu A. Dvořáka – bychom si měli opravit a pak teprve budovat dále. K čemu město třetího tisíciletí, když to z druhého tisíciletí bude městem duchů… Nerozumím tomu. Chci mít Ostravu zachovánu, ne ji přestavět v něco jiného, bezduchého, se supermarkety a zábavními centry velkého formátu.

Pracovně jsem prošla různými štacemi: zažila jsem dennodenní vstávání ve čtyři hodiny ráno, práci na poště v jakémkoli počasí, avšak zakotvila jsem ve školách. Posledních šest let mě pohltila Základní škola Ostrčilova, kde působím v projektu její dvojjazyčné části od samého začátku. Nastartovat takovouto výuku byla velká výzva a také prostor tvořit – a to tak, aby projekt, svého času v ČR jen minimálně prozkoušený, uspěl. Tato práce mi přinesla mnohé zkušenosti, překvapivé momenty a poznatky o cizích kulturách. Také mi vzala svého času téměř všechen volný čas, někdy i klid – ale stálo to za to. Škola se během svého působení potýkala s různými strastmi a prapodivným smýšlením lidí zvenčí, nicméně situaci ustála. Všechno nás to ještě více posílilo. Přes všechno nepříjemné přicházejí denně momenty, kdy naši malí žáčci něco provedou, vyvedou, vymyslí, vytvoří a každý takový okamžik je dokonalým palivem pro mou další práci. Naše dětská partička je úžasná. Se všemi rodiči se známe. Jsem ráda, že jsem součástí školy „rodinného typu“, která opravdu tvoří a kde jeden den není stejný! Stereotyp u nás nepotkáte. Přála bych to všem kolegům ze všech škol ve městě.
Na základě svých dosavadních zkušeností, kdy vím, že komunikace a vztah mezi rodinou a školou může skvěle fungovat, bych ráda dosáhla i dalšího propojení napříč generacemi: propojení škol a seniorů, vylepšení vzájemného respektu mezi generacemi, efektivního využití nejen jejich času, ale také prostoru pro volné chvíle. Je pro mě smutný pohled, když hřiště kolem školy odpoledne zeje prázdnotou. Specializované dílny kolem škol by teoreticky mohly být využity třeba pro modelářský kroužek či ruční práce. Starší generace by měla prostor předávat své cenné zkušenosti a dovednosti mladým a společně zachovávat tradice. Vizi mám jasnou a myslím si, že by to mohlo fungovat.

Zažila jsem tou třicetiletou cestou – ať už to bylo kdekoli – spoustu příběhů a za jejich výčtem bych dala rovnítko = jsem OSTRAVSKÝ PATRIOT, který by si přál, aby to tady u nás fungovalo v klidu, pohodě a zároveň obsahově, aby ten čas společně strávený na jednom místě, v jednom čase, svou náplní byl efektivní. Abychom byli sví!

-red-

VII/2010

Komentáře jsou uzavřeny.

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa