Místo bývalého Artfora bude parkoviště

V předminulém čísle časopisu Ostravak (V/2010) jsme vás informovali o tom, jak magistrát města na začátku roku 2008 vyhlásil veřejnou soutěž na prodej pozemků za účelem zastavění proluky na rohu ulic Nádražní a Českobratrské – tzv. bývalého Artfora. Přestože město mělo šest zájemců, kteří měli zájem pozemek koupit a proluku v centru zastavět, tak na jaře 2009 najednou město pozemky směnilo.

Nový majitel parcel Marcel Hadamczik tak získal za výhodných podmínek lukrativní pozemky, a to bez dalšího smluvního ujednání, dokdy a jakou stavbou je povinen proluku po bývalém Artforu v centru zastavět.

Místo bývalého Artfora bude parkoviště

Místo bývalého Artfora bude parkoviště

Rok po tom, kdy došlo k uskutečnění výhodné směny, podal pan Hadamczik žádost o zahájení územního rozhodnutí na stavbu Parkoviště na ulicích Nádražní a Českobratrské. Jedná se o parkoviště se 48 parkovacími stáními a příjezdem z ulice Žerotínovy s automatickým parkovacím systémem se závorou u vjezdu a výjezdu a s automatickou pokladnou.

Podle vyjádření magistrátu se jedná o plochy v současné době nevyužité a navržené parkoviště bude pouze stavbou dočasnou asi na dobu pěti let. Do budoucna je zde plánována výstavba administrativního objektu. Zvláštní je to, že přestože již byla podána žádost o zahájení územního řízení na stavbu parkoviště, tak magistrát města nemá momentálně k dispozici žádnou mapku, jak bude parkoviště dispozičně řešeno. Na náhled plánované stavby se musíte vydat přímo na místo, kde se stavba parkoviště bude realizovat, kde je vyvěšen aspoň miniaturní plán stavby. Přímo na místě zjistíte, že výjezd i vjezd na plánované parkoviště bude veden úzkým dvorem mezi domy, a z plánku se dozvíte, že stavba parkoviště se nemůže opět obejít bez toho, že by se nekácely zdejší vzrostlé stromy.

Musíme uznat, že parkovacích míst ve městě je neustále málo, ale co se týká podivné směny těchto pozemků uskutečněné před rokem, tak i plánované stavby parkoviště vyvolává u člověka velké pochybnosti. A napadají vás otázky, co je za tím opět ze strany magistrátu za lumpárnu?

Můžeme se pouze domnívat a spekulovat o tom, že bylo a je vše v rámci proluky na ulicích Nádražní a Českobratrské účelové. Náhodou město zrovna potřebovalo nevýhodně směnit pozemek, náhodou zapomnělo dát do smluvních podmínek účel využití pozemku a možná i zcela náhodou bude nové parkoviště napojeno na naváděcí parkovací systém ve městě, aby byli parkovišti zajištěni zákazníci a zároveň i příjem z pozemku panu Hadamczikovi. Uvidíme, co bude dál…

                                                                                                                      red

Ing. Eva Schwarzová, kandidátka za hnutí OSTRAVAK

Ing. Eva Schwarzová

Ing. Eva Schwarzová

Znáte pohádku „Jak dědeček měnil, až vyměnil?“ Připomíná mi ji chování současných představitelů města: nevýhodné prodeje a směny, pokácené stromy, nekoncepční parkoviště v centru Ostravy… I to je odpověď na to, proč v žebříčku hodnocení kvality života českých měst se naše město umístilo až na 38. místě z padesáti. Přece vedení města není tak hloupé, aby nevědělo o tom, že opět účelově převedlo majetek do soukromých rukou za pakatel

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa