Mrtvé dědictví. Kdo přebírá zodpovědnost?

Dalším mementem města Ostravy bezesporu je oplocený pozemek v lokalitě náměstí Republiky. Ten zastupitelstvo města v roce 2006 prodalo společnosti CTP Invest, a to za účelem výstavby dvou polyfunkčních mrakodrapů, čtyřiadvacetipodlažní budovy Alfa a jedenáctipodlažní budovy Beta.

Společnost slibovala okolo dvou tisíc pracovních míst, parkovou úpravu s vodními plochami či výsadbu okrasných dřevin.
Ovšem občané Ostravy a především obyvatelé okolních domů byli výrazně proti. Sepsaná petice se tenkrát setkala pouze s kritikou a tehdejší vedení na svém posledním usnesení dalo projektu zelenou. Začátek výstavby byl plánován na první polovinu roku 2007 a investice měla jít až do výše čtyřiceti milionů eur.
Jelikož se se stavbou stále nezačalo, a vypadá to, že se ani nezačne, zajímal nás postoj města a především uzavřené smluvní podmínky. Z informací, jež nám podal Magistrát města Ostravy, jsme zjistili, že společnost CTP Invest sice splnila podmínky pro umístění stavby, do dnešního dne ale nebylo vydáno rozhodnutí o užívání stavby. Termín rozhodnutí o užívání stavby přitom musí být vydán do pěti let od měsíce, v němž byla smlouva uzavřena.

Existuje tedy ze strany CTP Invest zájem stavět?

Pokud společnosti CTP Invest nebude vydáno rozhodnutí o užívání stavby do roku 2012, je prodávající, v tomto případě město, oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši deseti milionů korun. Ve smlouvě je rovněž zahrnuto předkupní právo věcné ve prospěch statutárního města Ostravy, a to v případě, že rozhodnutí o užívání stavby nebude do šesti let vydáno vůbec.

Získá město lukrativní pozemek zpět?

Otazník, který stojí nejen za touto větou. Ze smlouvy sice vyplývá, že předkupní právo věcné má město, ale smlouva rovněž zahrnuje povinnost společnosti CTP Invest, že převáděné nemovitosti nezcizí a nezatíží zástavním právem bez předchozího souhlasu statutárního města Ostravy. A právě tento závazek ve skutečnosti společnost neakceptuje. Dle výpisu z katastru nemovitostí k předmětným pozemkům nám Magistrát města Ostravy potvrzuje, že již v roce 2007 bylo zapsáno zástavní právo smluvní pro Českou spořitelnu, a.s., Praha, a to pro zajištění pohledávek do výše okolo 22 milionů eur a v roce 2009 zástavní právo smluvní pro IB GMBH, Vídeň, pro zajištění pohledávek do výše téměř tři sta milionů eur.

Co na to statutární město Ostrava?

„Dopisem náměstka primátora z července 2009 byla zaslána společnosti CTP Invest výzva k vysvětlení zápisu zástavního práva. Společnost dosud na tuto výzvu nereagovala,“ sdělila redakci mluvčí magistrátu Alena Vojkovská.

Co dodat závěrem?

Pokud porovnáme výši smluvní pokuty, která činí deset milionů korun, a výši úvěrů sahající až do výše 322 milionů eur, které společnost CTP Invest čerpala a které byly zajištěny zástavním právem na uvedených pozemcích, tak se lze jen pousmát.
Jak je vůbec možné, že město své investory nehlídá a smluvní závazky jsou postaveny tak, že se v případě jejich porušení v podstatě nic neděje? Kdo tedy zodpovídá za sestavení takto špatných smluv? Neměli by se radní zamyslet nad schopností svých právníků? Nemluvě o tom, že výzva náměstka primátora byla společnosti CTP Invest zaslána již před osmi měsíci a dosud nepodané vyjádření nikoho netíží? Nemělo by naopak město jednat rázněji a mít zájem pozemek získat zpět? Společnost CTP Invest přece není pro Magistrát města Ostravy neznámý investor, vždyť vlastní část průmyslové zóny v Ostravě-Hrabové.
Smlouva přece není cár papíru určený ke skartaci!

Co na to právník?
Statutární město Ostrava si vůbec nemůže být jisté, zda společnost CTP Invest nesměřuje ke stavu insolvence, nebo ji postihla krize v takové míře, že nemá dostatek financí, aby pokračovala ve stavebních pracích, takže předmětné pozemky mohla doslova použít pouze jako zástavu, aby získala další úvěry, které ovšem mohla také čerpat na jiné účely.
Situace je z pohledu města bohužel taková, že pokud by se město rozhodlo od kupní smlouvy odstoupit, mohlo by sice získat předmětné pozemky zpět do vlastnictví, ovšem muselo by zároveň vrátit zaplacenou kupní cenu a pozemky by zůstaly po odstoupení zatíženy zástavním právem. V případě, že by společnost CTP Invest přestala plnit závazky z úvěrů vůči svým věřitelům, pak by se tito věřitelé mohli domáhat svých pohledávek ze zástavy, tj. došlo by ke zpeněžení zástavy a k uspokojení pohledávek ze získaného výtěžku, což by ale pro město byla varianta velice nepříznivá.

-red-

III/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Mrtvé dědictví. Kdo přebírá zodpovědnost?
 • Ostravak vyzývá: Pane primátore a pane starosto, pojďte s námi bydlet
 • Kultura Masarykova náměstí: srdce města, nebo místo „balkánské kultury“?
 • Aupark: investor natahuje lhůty, město je k němu stále tolerantní
 • Opět tři vykřičníky, a čím dál tím dražší
 • Začalo jaro – je čas na úklid v centru II.
 • Stromy do města patří, pane primátore! Kácení už bylo dost – bez zeleně město umírá
 • Začalo jaro – je čas na úklid v centru
 • Co trápí obyvatele Fifejd?
 • Editorial VI/2010
 • Podpora občanů prodejny Zdravá výživa
 • Jan Becher je nejenom ředitelem Domu knihy Librex v Ostravě, ale i sympatickým Ostravanem
 • Postřehy

  • Bílá kniha připomíná yettiho

  • Je to určitě velmi zajímavý projekt. Bílá kniha ostravské kultury, která „vznikla“ jako součást kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015, si klade za cíl podat přehledný souhrn základních informací o historii a současnosti ostravské kultury. Publikace, na níž se podílelo dvaačtyřicet autorů, je od druhé poloviny loňského roku prezentována na reklamních poutačích v ulicích města s tím, že bude k dostání v říjnu 2009.

   Nejeden Ostravak by si ji jistě rád koupil a po prostudování jí vyhradil pěkné místečko ve své knihovně. Jenže, to by Bílá kniha nesměla připomínat yettiho. Stejně jako o sněžném muži se totiž i o ní hodně mluví, ale nikdo ji zatím neviděl. „Kniha zatím vyšla v omezeném počtu výtisků jako nepovinná příloha přihlášky Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Její běžnou distribuci připravujeme a budeme vás o ní informovat,“ píše se už delší dobu na stránkách projektu Ostrava 2015.

   Nejsme i my samotní Ostravané snad součástí přihlášky na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a nemáme nárok našeho yettiho vidět a pomoci při jeho realizaci? Pokud se ale jedná pouze o kandidaturu ostravského magistrátu, pak máme smůlu a musíme dále čekat, až nám město ukáže hotovou knihu o nás a našem městě.

  • další postřehy

  • Kuriózní a neviditelný přechod
  • Nešvar měsíce

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa