Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem

Od začátku roku 2003 do listopadu 2005 se ve městě Ostrava prováděla stavba Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Stavba II: Kolektor Centrum, tzv. kolektor. Pod městem tak mělo vést v kolektoru veškeré potrubí a kabely, a tím pádem mělo dojít k zamezení veškerým výkopům v centru z důvodu havárie potrubí.

Kolektor začíná pod Prokešovým náměstím, pokračuje pod Sokolskou třídou, dále pod třídou 28. října, pod Masarykovým náměstím, pod ulicí Zámeckou, okolo Elektry a končí napojením na kolektor pod ulicí Poděbradovou.

Stavba se prováděla v historickém centru města Ostravy. Kolektor zajišťuje odvod splaškové i dešťové vody, zásobování energiemi a kabelové rozvody. Průřez díla je tvořen obdélníkem, nad nímž je umístěna klenba. Rozměry kolektoru jsou 2,5krát 2,9 až 4,4 metru v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí umístěného v klenbě. Celková délka kolektoru je 1 657,88 metru a je umístěn pod hladinou podzemní vody. Nové inženýrské sítě v kolektoru nahradily stávající, které byly ve špatném technickém stavu.

V kolektoru jsou uložena potrubí pitné vody, horkovodní potrubí, silnoproudých kabelů VN (vysokého napětí), slaboproudých kabelů, dispečerských a datových kabelů a kabelů OVANET. Lávky pro kabely uvnitř kolektoru jsou využity přibližně pouze z 20%.

Smluvní cena na stavbu byla 703 milionů korun bez DPH, technologická část byla vyčíslena na 60 milionů korun bez DPH, z toho montáž na 41 milionů korun bez DPH. Podíl EU je vypočten na maximálně dvacet procent z ceny díla bez DPH.

Je zvláštní, že pět let po ukončení stavby není kapacita kolektoru pro kabeláž využita maximálně, ale pouze z dvaceti procent, a nikomu z magistrátu to pravděpodobně vůbec nevadí. Kolektor je navíc pod zemí a nikde se o něm již nepíše ani nemluví. A možná právě na to město spoléhá, že lidé časem zapomenou na to, že máme kolektor, jenž nestál malé peníze. Ale co dál?

Asi je to odvážná myšlenka, ale o co by bylo jednodušší a ekonomičtější začít dělat projekty pořádně. I vy doma jistě před pořízením nového nábytku nebo třeba počítače do svého domu či bytu jistě přemýšlíte o tom, jak utratit co nejméně peněz, a přitom chcete věc využívat maximálně. Když žijete v Ostravě, tak vidíte kolem sebe, jak město investuje do různých staveb, ale zpětně už páni radní nekontrolují, jak kvalitně to bylo provedeno a zda se stavba vůbec maximálně využívá. Není to jenom samotný kolektor, ale například nepoužívané výsuvné kůly na pěší zóně či nekvalitní dlažba na Masarykově náměstí. A to, kdo za to nese odpovědnost, se na magistrátu už neřeší vůbec.

Ještě než se kolektor pod městem začal stavět, tak se přece dalo odhadnout, kolik v kolektoru povede kabeláže, a podle toho kolektor navrhnout a postavit, a ne postavit gigantickou stavbu za 700 milionů korun a až potom zjistit, že ve městě není asi ani tolik kabelů, a kolektor tak nelze maximálně využít… A kde jsou navíc ještě sliby pánů radních, že když se postaví kolektor, tak už se nemusí ve městě při opravách kanalizace provádět žádné výkopové práce. Všechny havárie budou řešeny přímo v kolektoru. Dočkali jsme se bohužel pouze toho, že máme kolektor, nemáme peníze a výkopové práce můžeme v centru sledovat neustále.

Napište nám i vy, co si myslíte o kvalitě staveb a následném využití investičních akcí města.
 1. Autor: ..

  31.5.2017 - 2.55

  Jasný a kdyby byly lávky na kabely narvané k prasknutí, tak zase napíšete článek jak to město zdupalo, že udělalo malý kolektor. Asi logicky se počítá s rezervou a tak proto je tam volno, navíc se sítě přepojují postupně, proč strihat staré kabely a dávat do kolektoru nové, když ty co jsou nad ním kolektorem stále slouží? až doslouží, tak se přepojí dolů. atd atd… počítač, jak píšete taky člověk většinou koupí s rezervním výkonem, jelikož ví, že se nároky zvyšují.. ale PC se dá vyměnit, ale klektor přirazit pár m do šířky nejde…

Vložení komentáře


Další články

 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa