Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem

Od začátku roku 2003 do listopadu 2005 se ve městě Ostrava prováděla stavba Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Stavba II: Kolektor Centrum, tzv. kolektor. Pod městem tak mělo vést v kolektoru veškeré potrubí a kabely, a tím pádem mělo dojít k zamezení veškerým výkopům v centru z důvodu havárie potrubí.

Kolektor začíná pod Prokešovým náměstím, pokračuje pod Sokolskou třídou, dále pod třídou 28. října, pod Masarykovým náměstím, pod ulicí Zámeckou, okolo Elektry a končí napojením na kolektor pod ulicí Poděbradovou.

Stavba se prováděla v historickém centru města Ostravy. Kolektor zajišťuje odvod splaškové i dešťové vody, zásobování energiemi a kabelové rozvody. Průřez díla je tvořen obdélníkem, nad nímž je umístěna klenba. Rozměry kolektoru jsou 2,5krát 2,9 až 4,4 metru v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí umístěného v klenbě. Celková délka kolektoru je 1 657,88 metru a je umístěn pod hladinou podzemní vody. Nové inženýrské sítě v kolektoru nahradily stávající, které byly ve špatném technickém stavu.

V kolektoru jsou uložena potrubí pitné vody, horkovodní potrubí, silnoproudých kabelů VN (vysokého napětí), slaboproudých kabelů, dispečerských a datových kabelů a kabelů OVANET. Lávky pro kabely uvnitř kolektoru jsou využity přibližně pouze z 20%.

Smluvní cena na stavbu byla 703 milionů korun bez DPH, technologická část byla vyčíslena na 60 milionů korun bez DPH, z toho montáž na 41 milionů korun bez DPH. Podíl EU je vypočten na maximálně dvacet procent z ceny díla bez DPH.

Je zvláštní, že pět let po ukončení stavby není kapacita kolektoru pro kabeláž využita maximálně, ale pouze z dvaceti procent, a nikomu z magistrátu to pravděpodobně vůbec nevadí. Kolektor je navíc pod zemí a nikde se o něm již nepíše ani nemluví. A možná právě na to město spoléhá, že lidé časem zapomenou na to, že máme kolektor, jenž nestál malé peníze. Ale co dál?

Asi je to odvážná myšlenka, ale o co by bylo jednodušší a ekonomičtější začít dělat projekty pořádně. I vy doma jistě před pořízením nového nábytku nebo třeba počítače do svého domu či bytu jistě přemýšlíte o tom, jak utratit co nejméně peněz, a přitom chcete věc využívat maximálně. Když žijete v Ostravě, tak vidíte kolem sebe, jak město investuje do různých staveb, ale zpětně už páni radní nekontrolují, jak kvalitně to bylo provedeno a zda se stavba vůbec maximálně využívá. Není to jenom samotný kolektor, ale například nepoužívané výsuvné kůly na pěší zóně či nekvalitní dlažba na Masarykově náměstí. A to, kdo za to nese odpovědnost, se na magistrátu už neřeší vůbec.

Ještě než se kolektor pod městem začal stavět, tak se přece dalo odhadnout, kolik v kolektoru povede kabeláže, a podle toho kolektor navrhnout a postavit, a ne postavit gigantickou stavbu za 700 milionů korun a až potom zjistit, že ve městě není asi ani tolik kabelů, a kolektor tak nelze maximálně využít… A kde jsou navíc ještě sliby pánů radních, že když se postaví kolektor, tak už se nemusí ve městě při opravách kanalizace provádět žádné výkopové práce. Všechny havárie budou řešeny přímo v kolektoru. Dočkali jsme se bohužel pouze toho, že máme kolektor, nemáme peníze a výkopové práce můžeme v centru sledovat neustále.

Napište nám i vy, co si myslíte o kvalitě staveb a následném využití investičních akcí města.
 1. Autor: ..

  31.5.2017 - 2.55

  Jasný a kdyby byly lávky na kabely narvané k prasknutí, tak zase napíšete článek jak to město zdupalo, že udělalo malý kolektor. Asi logicky se počítá s rezervou a tak proto je tam volno, navíc se sítě přepojují postupně, proč strihat staré kabely a dávat do kolektoru nové, když ty co jsou nad ním kolektorem stále slouží? až doslouží, tak se přepojí dolů. atd atd… počítač, jak píšete taky člověk většinou koupí s rezervním výkonem, jelikož ví, že se nároky zvyšují.. ale PC se dá vyměnit, ale klektor přirazit pár m do šířky nejde…

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Zánik ostravské operety?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Návrat k tématu: Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa