Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem

Od začátku roku 2003 do listopadu 2005 se ve městě Ostrava prováděla stavba Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Stavba II: Kolektor Centrum, tzv. kolektor. Pod městem tak mělo vést v kolektoru veškeré potrubí a kabely, a tím pádem mělo dojít k zamezení veškerým výkopům v centru z důvodu havárie potrubí.

Kolektor začíná pod Prokešovým náměstím, pokračuje pod Sokolskou třídou, dále pod třídou 28. října, pod Masarykovým náměstím, pod ulicí Zámeckou, okolo Elektry a končí napojením na kolektor pod ulicí Poděbradovou.

Stavba se prováděla v historickém centru města Ostravy. Kolektor zajišťuje odvod splaškové i dešťové vody, zásobování energiemi a kabelové rozvody. Průřez díla je tvořen obdélníkem, nad nímž je umístěna klenba. Rozměry kolektoru jsou 2,5krát 2,9 až 4,4 metru v závislosti na dimenzi kanalizačního potrubí umístěného v klenbě. Celková délka kolektoru je 1 657,88 metru a je umístěn pod hladinou podzemní vody. Nové inženýrské sítě v kolektoru nahradily stávající, které byly ve špatném technickém stavu.

V kolektoru jsou uložena potrubí pitné vody, horkovodní potrubí, silnoproudých kabelů VN (vysokého napětí), slaboproudých kabelů, dispečerských a datových kabelů a kabelů OVANET. Lávky pro kabely uvnitř kolektoru jsou využity přibližně pouze z 20%.

Smluvní cena na stavbu byla 703 milionů korun bez DPH, technologická část byla vyčíslena na 60 milionů korun bez DPH, z toho montáž na 41 milionů korun bez DPH. Podíl EU je vypočten na maximálně dvacet procent z ceny díla bez DPH.

Je zvláštní, že pět let po ukončení stavby není kapacita kolektoru pro kabeláž využita maximálně, ale pouze z dvaceti procent, a nikomu z magistrátu to pravděpodobně vůbec nevadí. Kolektor je navíc pod zemí a nikde se o něm již nepíše ani nemluví. A možná právě na to město spoléhá, že lidé časem zapomenou na to, že máme kolektor, jenž nestál malé peníze. Ale co dál?

Asi je to odvážná myšlenka, ale o co by bylo jednodušší a ekonomičtější začít dělat projekty pořádně. I vy doma jistě před pořízením nového nábytku nebo třeba počítače do svého domu či bytu jistě přemýšlíte o tom, jak utratit co nejméně peněz, a přitom chcete věc využívat maximálně. Když žijete v Ostravě, tak vidíte kolem sebe, jak město investuje do různých staveb, ale zpětně už páni radní nekontrolují, jak kvalitně to bylo provedeno a zda se stavba vůbec maximálně využívá. Není to jenom samotný kolektor, ale například nepoužívané výsuvné kůly na pěší zóně či nekvalitní dlažba na Masarykově náměstí. A to, kdo za to nese odpovědnost, se na magistrátu už neřeší vůbec.

Ještě než se kolektor pod městem začal stavět, tak se přece dalo odhadnout, kolik v kolektoru povede kabeláže, a podle toho kolektor navrhnout a postavit, a ne postavit gigantickou stavbu za 700 milionů korun a až potom zjistit, že ve městě není asi ani tolik kabelů, a kolektor tak nelze maximálně využít… A kde jsou navíc ještě sliby pánů radních, že když se postaví kolektor, tak už se nemusí ve městě při opravách kanalizace provádět žádné výkopové práce. Všechny havárie budou řešeny přímo v kolektoru. Dočkali jsme se bohužel pouze toho, že máme kolektor, nemáme peníze a výkopové práce můžeme v centru sledovat neustále.

Napište nám i vy, co si myslíte o kvalitě staveb a následném využití investičních akcí města.
 1. Autor: ..

  31.5.2017 - 2.55

  Jasný a kdyby byly lávky na kabely narvané k prasknutí, tak zase napíšete článek jak to město zdupalo, že udělalo malý kolektor. Asi logicky se počítá s rezervou a tak proto je tam volno, navíc se sítě přepojují postupně, proč strihat staré kabely a dávat do kolektoru nové, když ty co jsou nad ním kolektorem stále slouží? až doslouží, tak se přepojí dolů. atd atd… počítač, jak píšete taky člověk většinou koupí s rezervním výkonem, jelikož ví, že se nároky zvyšují.. ale PC se dá vyměnit, ale klektor přirazit pár m do šířky nejde…

Vložení komentáře


Další články

 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Postřehy

  • Zamyšlení čtenáře

  • Jsem již starší důchodce a v současné době bydlím ve Vítkovicích. Ale vždy s nostalgií vzpomínám na svá mladá léta strávená v ulicích „staré Ostravy“. Můj tatínek pracoval ve čtvrtém patře módního domu Ostravice a já jako malý hoch jsem tam chodíval s neutuchajícím vzrušením. Později jsem si zde našel i svou ženu. Na mladá léta člověk vzpomíná vždy rád, a proto mě zdejší stav tehdy tak noblesního obchodního domu vhání lítost a nerad si připouštím, že snad oba už patříme do starého železa. Historie Ostravy se někde ztrácí, a nikdo s tím nic nedělá. Copak nikomu nevadí, že hosté hotelu Imperial den co den ze svých oken koukají na chátrající budovu, která kdysi patřila ke skvostům? Nebo budova přímo naproti hotelu, ta také zeje prázdnotou. Je to ostuda radnice, že dovolí, aby hosté mezinárodního hotelu v centru města měli takovýto výhled.

   Přeji Ostravě a Ostravakum hodně sil.

   Čtenář Tobiasz

  • další postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe
  • Časopisy hrazené z našich peněz

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa