Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?

Oproti jiným médiím se nesnažíme pouze o to informovat o aktuální kauze – tím naše práce zdaleka nekončí. Všechna témata, o kterých jsme prozatím v Ostravakovi psali, stále bedlivě sledujeme, jak se nadále vyvíjejí.

Již několikrát jsme vás informovali o stavbě tzv. Auparku (bývalé lauby, přímo v centru města a opět vám přinášíme novinky týkající se Auparku, nad nimiž člověku zůstává až rozum stát.

Dne 31. března 2010 bylo vydáno tak dlouho očekávané územní rozhodnutí číslo 57/10 o umístění stavby Aupark Ostrava. Vše by bylo naprosto v pořádku, kdyby však územní rozhodnutí nebylo v rozporu se samotnou kupní smlouvou.

Územní rozhodnutí popisuje stavbu Auparku jako obchodně-administrativní objekt s možností parkování vozidel v suterénu. Budova by měla mít tři suterénní podlaží sloužící jako parkovací plochy s kapacitou 307 parkovacích stání, dvě nadzemní podlaží by měla být využita pro obchod a služby. Horní tři podlaží jsou řešena jako univerzální pronajímatelná plocha pro zřízení administrativních prostor.

Ale kde se nám ztratilo bydlení, které zde podle původní kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Henri Development, spol. s r. o., mělo být?

Redakce Ostravaka má k dispozici kopii kupní smlouvu, v níž se kupující zavazuje, že se budou stavět v polyfunkční budově mimo jiné i samotné byty. Součástí smlouvy je i  dokumentace, z níž jasně vyplývá, že ve druhém a třetím patře mají byty být! Navíc v regulačních podmínkách č. 930/19 ze dne 30. června 2004 pro zastavění proluky mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou v Moravské Ostravě schválených zastupitelstvem města je přímo uvedeno:

„Předpokládá se zastavění proluky dvěma samostatnými domovními bloky sestavenými z jednotlivých domů podobného typu, jakému se dříve říkalo „měšťanský dům“, s obchody v přízemí a kancelářemi a bydlením v horních patrech, zastřešených šikmou střechou nebo ukončených odstupujícím patrem.“
Dále součástí územního rozhodnutí je i  vypořádání se s výhradami občanského sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava, které vzneslo námitky také ohledně bydlení. Stavební úřad magistrátu se však ke konkrétní námitce vyjádřil v rozhodnutí následovně: „V původním záměru byly také bytové jednotky, od kterých žadatel upustil bez změn velikosti stavby nebo podlahové plochy.“

Takže pokud stavební úřad vydal územní rozhodnutí, tak mu kupující musel předložit projekt, který již s byty nepočítal, a de facto tím porušil kupní smlouvu, protože nesplnil to, k čemu se ve smlouvě zavázal. Celé územní rozhodnutí je tedy v rozporu s kupní smlouvou.

Bude snad samotné město pouze přihlížet tomu, jak se zde nedodržují smlouvy, nebo začne konečně jednat a striktně trvat na podmínkách, za nichž pozemek prodalo, a následně společnost Henri Development pokutovat? Nebo to máme brát my občané jako fakt, že smlouvy nejsou v Ostravě závazné a představitelům města je to úplně jedno, hlavně že prodali pozemek a dostali královsky zaplaceno. A co se bude dít dál? To už nikoho z magistrátu nezajímá…

Celou kauzu budeme neustále sledovat.

-red-
V/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Zamyšlení čtenáře
  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa