Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?

Oproti jiným médiím se nesnažíme pouze o to informovat o aktuální kauze – tím naše práce zdaleka nekončí. Všechna témata, o kterých jsme prozatím v Ostravakovi psali, stále bedlivě sledujeme, jak se nadále vyvíjejí.

Již několikrát jsme vás informovali o stavbě tzv. Auparku (bývalé lauby, přímo v centru města a opět vám přinášíme novinky týkající se Auparku, nad nimiž člověku zůstává až rozum stát.

Dne 31. března 2010 bylo vydáno tak dlouho očekávané územní rozhodnutí číslo 57/10 o umístění stavby Aupark Ostrava. Vše by bylo naprosto v pořádku, kdyby však územní rozhodnutí nebylo v rozporu se samotnou kupní smlouvou.

Územní rozhodnutí popisuje stavbu Auparku jako obchodně-administrativní objekt s možností parkování vozidel v suterénu. Budova by měla mít tři suterénní podlaží sloužící jako parkovací plochy s kapacitou 307 parkovacích stání, dvě nadzemní podlaží by měla být využita pro obchod a služby. Horní tři podlaží jsou řešena jako univerzální pronajímatelná plocha pro zřízení administrativních prostor.

Ale kde se nám ztratilo bydlení, které zde podle původní kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Henri Development, spol. s r. o., mělo být?

Redakce Ostravaka má k dispozici kopii kupní smlouvu, v níž se kupující zavazuje, že se budou stavět v polyfunkční budově mimo jiné i samotné byty. Součástí smlouvy je i  dokumentace, z níž jasně vyplývá, že ve druhém a třetím patře mají byty být! Navíc v regulačních podmínkách č. 930/19 ze dne 30. června 2004 pro zastavění proluky mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou v Moravské Ostravě schválených zastupitelstvem města je přímo uvedeno:

„Předpokládá se zastavění proluky dvěma samostatnými domovními bloky sestavenými z jednotlivých domů podobného typu, jakému se dříve říkalo „měšťanský dům“, s obchody v přízemí a kancelářemi a bydlením v horních patrech, zastřešených šikmou střechou nebo ukončených odstupujícím patrem.“
Dále součástí územního rozhodnutí je i  vypořádání se s výhradami občanského sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava, které vzneslo námitky také ohledně bydlení. Stavební úřad magistrátu se však ke konkrétní námitce vyjádřil v rozhodnutí následovně: „V původním záměru byly také bytové jednotky, od kterých žadatel upustil bez změn velikosti stavby nebo podlahové plochy.“

Takže pokud stavební úřad vydal územní rozhodnutí, tak mu kupující musel předložit projekt, který již s byty nepočítal, a de facto tím porušil kupní smlouvu, protože nesplnil to, k čemu se ve smlouvě zavázal. Celé územní rozhodnutí je tedy v rozporu s kupní smlouvou.

Bude snad samotné město pouze přihlížet tomu, jak se zde nedodržují smlouvy, nebo začne konečně jednat a striktně trvat na podmínkách, za nichž pozemek prodalo, a následně společnost Henri Development pokutovat? Nebo to máme brát my občané jako fakt, že smlouvy nejsou v Ostravě závazné a představitelům města je to úplně jedno, hlavně že prodali pozemek a dostali královsky zaplaceno. A co se bude dít dál? To už nikoho z magistrátu nezajímá…

Celou kauzu budeme neustále sledovat.

-red-
V/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Zamyšlení čtenáře
  • Časopisy hrazené z našich peněz

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa