Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?

Oproti jiným médiím se nesnažíme pouze o to informovat o aktuální kauze – tím naše práce zdaleka nekončí. Všechna témata, o kterých jsme prozatím v Ostravakovi psali, stále bedlivě sledujeme, jak se nadále vyvíjejí.

Již několikrát jsme vás informovali o stavbě tzv. Auparku (bývalé lauby, přímo v centru města a opět vám přinášíme novinky týkající se Auparku, nad nimiž člověku zůstává až rozum stát.

Dne 31. března 2010 bylo vydáno tak dlouho očekávané územní rozhodnutí číslo 57/10 o umístění stavby Aupark Ostrava. Vše by bylo naprosto v pořádku, kdyby však územní rozhodnutí nebylo v rozporu se samotnou kupní smlouvou.

Územní rozhodnutí popisuje stavbu Auparku jako obchodně-administrativní objekt s možností parkování vozidel v suterénu. Budova by měla mít tři suterénní podlaží sloužící jako parkovací plochy s kapacitou 307 parkovacích stání, dvě nadzemní podlaží by měla být využita pro obchod a služby. Horní tři podlaží jsou řešena jako univerzální pronajímatelná plocha pro zřízení administrativních prostor.

Ale kde se nám ztratilo bydlení, které zde podle původní kupní smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Henri Development, spol. s r. o., mělo být?

Redakce Ostravaka má k dispozici kopii kupní smlouvu, v níž se kupující zavazuje, že se budou stavět v polyfunkční budově mimo jiné i samotné byty. Součástí smlouvy je i  dokumentace, z níž jasně vyplývá, že ve druhém a třetím patře mají byty být! Navíc v regulačních podmínkách č. 930/19 ze dne 30. června 2004 pro zastavění proluky mezi ulicemi Velkou a Pivovarskou v Moravské Ostravě schválených zastupitelstvem města je přímo uvedeno:

„Předpokládá se zastavění proluky dvěma samostatnými domovními bloky sestavenými z jednotlivých domů podobného typu, jakému se dříve říkalo „měšťanský dům“, s obchody v přízemí a kancelářemi a bydlením v horních patrech, zastřešených šikmou střechou nebo ukončených odstupujícím patrem.“
Dále součástí územního rozhodnutí je i  vypořádání se s výhradami občanského sdružení Žijeme ve městě – Naše Ostrava, které vzneslo námitky také ohledně bydlení. Stavební úřad magistrátu se však ke konkrétní námitce vyjádřil v rozhodnutí následovně: „V původním záměru byly také bytové jednotky, od kterých žadatel upustil bez změn velikosti stavby nebo podlahové plochy.“

Takže pokud stavební úřad vydal územní rozhodnutí, tak mu kupující musel předložit projekt, který již s byty nepočítal, a de facto tím porušil kupní smlouvu, protože nesplnil to, k čemu se ve smlouvě zavázal. Celé územní rozhodnutí je tedy v rozporu s kupní smlouvou.

Bude snad samotné město pouze přihlížet tomu, jak se zde nedodržují smlouvy, nebo začne konečně jednat a striktně trvat na podmínkách, za nichž pozemek prodalo, a následně společnost Henri Development pokutovat? Nebo to máme brát my občané jako fakt, že smlouvy nejsou v Ostravě závazné a představitelům města je to úplně jedno, hlavně že prodali pozemek a dostali královsky zaplaceno. A co se bude dít dál? To už nikoho z magistrátu nezajímá…

Celou kauzu budeme neustále sledovat.

-red-
V/2010

Vložení komentáře


Další články

 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Postřehy

  • Zamyšlení čtenáře

  • Jsem již starší důchodce a v současné době bydlím ve Vítkovicích. Ale vždy s nostalgií vzpomínám na svá mladá léta strávená v ulicích „staré Ostravy“. Můj tatínek pracoval ve čtvrtém patře módního domu Ostravice a já jako malý hoch jsem tam chodíval s neutuchajícím vzrušením. Později jsem si zde našel i svou ženu. Na mladá léta člověk vzpomíná vždy rád, a proto mě zdejší stav tehdy tak noblesního obchodního domu vhání lítost a nerad si připouštím, že snad oba už patříme do starého železa. Historie Ostravy se někde ztrácí, a nikdo s tím nic nedělá. Copak nikomu nevadí, že hosté hotelu Imperial den co den ze svých oken koukají na chátrající budovu, která kdysi patřila ke skvostům? Nebo budova přímo naproti hotelu, ta také zeje prázdnotou. Je to ostuda radnice, že dovolí, aby hosté mezinárodního hotelu v centru města měli takovýto výhled.

   Přeji Ostravě a Ostravakum hodně sil.

   Čtenář Tobiasz

  • další postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa