Neznámé Vítkovice

Vítkovice jsou jedním z neukončených příběhů Ostravy. Dnes trochu opomíjená městská část, město ve městě, s důmyslným moudrým systémem pokrývajícím všechny oblasti života, postaveným majiteli železáren několik desítek let před Baťovým Zlínem.

Pro obnovení zašlé slávy města pod komíny železáren probíhá právě udržitelnost projektu Propagace Vítkovic. V rámci této udržitelnosti si jednou za měsíc chodí prohlédnout známá i neznámá místa s kronikářkou obvodu několik desítek lidí. Vycházky nejsou jen o architektuře a historii, ty tvoří kulisy pro život a příběhy lidí, kteří zde žili a žijí. Režné zdivo, štuky, krásná okna a dveře, utajené balkonky, komíny, to, čeho si všimne spíše výtvarník než běžný chodec, provází kroky vycházkářů.

Vše začalo velmi prozaicky, v hodinách výtvarné výchovy Lenky Kocierzové na AHOL SOŠ. Po studentech bylo objevování industriálního místa nabídnuto i veřejnosti, byl realizován projekt spolufinancovaný Evropskou unií a Moravskoslezským krajem, a zajímavosti Vítkovic tak zhlédly již stovky dětí, studentů i dospělých. Díky architektům a památkářům, kteří si uvědomili hodnotu jedinečnosti Vítkovic už dávno, přijíždějí i autobusy s mezinárodním obsazením, zajímají se o ně studenti architektury a stavebních fakult. Zatím veřejnost více zajímá Dolní oblast Vítkovice, ale město k této oblasti jednoznačně patří. O tomto jedinečném spojení se přesvědčují účastníci vycházek. Vstupujeme do příběhů těch, kteří se scházeli dříve v parku s hudebním altánkem a zoologickou zahradou, koupali se ve strouze, lezli po stromech či hráli kuličky a pokračujeme v příběhu toho zvláštního příběhu města protkaného potrubím, železným krajkovím stožárů, s ještě horoucím spícím srdcem…

Lenka Kocierzová


25. února 2011
Vycházka s výkladem o zajímavostech Mírové ulice
Sraz je v 15.00 u panelů u vodotrysku na Mírovém náměstí.
25. března 2011
Vynášení Morany
Sraz v 15.00 u Českého domu na Výstavní ulici.
Více na:www.ostrava-vitkovice.eu

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa