Nová parkovací místa

Městský obvod Ostrava-Poruba se potýká s chronickým nedostatkem parkovacích míst. Plochy pro odstavování osobních automobilů plánované v době výstavby sídlišť přestaly svou kapacitou stačit. Podle dostupných statistik chybí v našem obvodě momentálně přes 4 000 parkovacích míst. Hůře je na tom v rámci Ostravy jen jižní město.

Naším cílem by mělo být doplnění parkovacích míst v rámci stávající sídlištní zástavby, a to hned několika formami. Z hlediska plochy, kterou by bylo potřeba, není z dlouhodobé perspektivy možné, aby se zvýšení počtu parkovišť odehrávalo jen formou „rozlévání asfaltu“ na existující travnaté plochy.

Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava bude nutné řešit otázku parkování komplexně a zajistit výstavbu objektů pro hromadné parkování (parkovací domy). Určitým řešením by mohlo být i jednání se současnými vlastníky soukromých podzemních a nadzemních garáží (např. hypermarkety) o využití alespoň části nabízených ploch pro rezidentní stání, byť by šlo o využití s časovým omezením.

Nejdůležitější a zároveň nejjednodušší přesto stále zůstává varianta organizačních změn dopravního značení s minimálními stavebními úpravami, které by pomohly doplnit stání jakéhokoli typu tam, kde žádná momentálně nejsou, nebo nahradit prostorově náročné podélné stání stáním příčným či šikmým. Finanční náklady takových opatření jsou zpravidla minimální. Cena jednoho parkovacího místa se zpevněným povrchem se obecně uvádí okolo 20 000 Kč.

Parkovací místa by bylo možné rovněž získat zrušením „hnízd“ na kontejnery a jejich uložením pod zem. Ačkoli se jedná o dražší variantu, zkušenosti z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ukazují, že je to řešení velice účinné, navíc doprovázené dalšími pozitivními dopady (čistota ulic apod.).

Na rozdíl od výstavby parkovacích domů nebo jednání se soukromníky jde v těchto případech o kroky, jež lze zpravidla řešit v rámci krátkodobého horizontu s okamžitým účinkem na zlepšení kvality života obyvatel obvodu. Odhadem by se dalo v rámci Poruby získat změnou dopravního značení a mírnými stavebními úpravami více než 500 parkovacích míst.

Rozšíření parkovacích míst by přitom nemělo zhoršovat životní prostředí či ovlivňovat bezpečnost na komunikacích a v rámci samotných parkovišť. Nová parkovací místa mohou vznikat při zachování stávající zeleně a nevynucují si kácení vzrostlých stromů.

-Slavomír Kopáček-
4. října 2014

Vložení komentáře