Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


návrh města – pro zvětšení klikněte

Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


návrh občanů – pro zvětšení klikněte

Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
 1. Autor: Jan Láska

  6.7.2010 - 14.35

  Je někde k dispozici mapa, kde by byla vidět smysluplnost jedné, či druhé varianty? Kde bude vidět, jak budou jednotlivé silnice, resp. cyklostezky (a na co) navazovat?

 2. Autor: anonymní

  7.7.2010 - 8.24

  Taky by mne zajímalo, kde bude nová trasa pokračovat. Snímky ukazují pouze tu "pěknější" část – již částečně v okolí upravené zóny, ale..- bude Porážková konečně průjezdná? Co se bude dít s městskýma jatkama? Neměl to kdysi za úkol Bauhaus? Sedněte na kolo nebo pokračujte od Bauhausu pěšky.. a..- je další část taky součástí "rozšířeného centra" nebo se tomu nebude nikdo věnovat? Už z vlaku to vypadá strašně.

 3. Autor: M.Bustik

  18.7.2010 - 7.45

  Začínám mít pocit, že auta vyhrávají nad lidmi! tak s tím něco dělejme!

 4. Autor: Manesman

  9.8.2010 - 10.53

  Každopádně normál dvouproudovka by byla lepší, tak jak ukazuje návrh občanů. To co měl a neměl udělat Bauhaus už asik maji všichni v paži. Dobré by bylo třeba udělat v budovách jatek muzeum, jak to tam kdysi vypadalo. Historie jatek, okolí a historie 100dolní, nějakou příjemnou restauraci a třeba i příjemný klubík.

 5. Autor: Tomáš Málek

  7.9.2010 - 10.30

  Ohledně Porážkové ulice jsme vedli dlouhá jednání, nevyšli nám vstříc prakticky v ničem, celé to bylo o tom proč to co navrhujeme zrovna nejde. Cyklostezka? Na co? Máme jednu v parku! Je to daleko? Stejně by se tam nevešla! Vešla? Ale to by se tam nevešly 4 pruhy! Na co 4 pruhy? Ty tam být musí! Zeleň? Ale ta už se tam taky nevejde! Tečka. A tak pořád dokolečka. Tento styl jednání byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodli kandidovat do komunálních voleb. Chceme to změnit.

 6. Autor: Petr Ulman

  1.10.2010 - 11.14

  Dobrý den vážená redakce časopisu Ostravak, reaguji na námět, kterému námětu bych dal přednost? Zda-li občanům, nebo návrhu města? Je mi jasné, že vzhledem k dnešní situaci minimálních míst k parkování, bych se přiklonil k variantě „C“. To znamená, že bych zanechal cyklostezku a udělal tři pruhy silnice. Třetí pruh by byl na parkování vozidel umístěných vedle sebe, ne za sebou, jak je tomu na obrázku. A pokud by nějakou chytrou hlavu napadlo nakreslit, že má jedno auto stát „čumákem“ dopředu a druhé naopak, taky by se ušetřilo spousta místa a řidiči by se snad takhle i naučili parkovat auta na jiných místech.

 7. Autor: Karel Sládeček

  1.10.2010 - 13.16

  Pěkný den pane Petře, redakce mi postoupila Váš námět, za který děkuji. Z návrhu je poznat, že máte zkušenosti a přemýšlíte. Otázkou zůstává, v jaké fázi se zmíněný projekt nachází a co se s tím v tuto chvíli dá ještě dělat. Uvidíme po volbách.
  V každém případě mě návrhy zajímají, protože „více hlav víc ví“.
  Mějte se krásně.

 8. Autor: Petr Štefek

  13.10.2010 - 12.42

  Pro argumentaci v této věci doporučuji nastudovat pojmy. Návrh města je zcela jistě na silnici čtyřpruhovou, nikoli čtyřproudovou. Každá silnice bez ohledu na počet pruhů je totiž dvouproudová (jeden proud tam, druhý zpět), výjimkou jsou pouze jednosměrné ulice.

 9. Autor: Karel Sládeček

  13.10.2010 - 22.42

  Vážený pane Petře Štefku, musím se zastat redakce. Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů v § 2, písm.t) definuje jízdní pruh takto: JP je část vozovky dovolující jízdu vozidel jiných než dvoukolových (motocyklů) v jednom jízdním proudu za sebou.
  Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že ne každá silnice (přesněji pozemní komunikace) bez ohledu na počet pruhů je dvouproudová, jak píšete. Dokonce i jednosměrné pozemní komunikace (nikoliv „jednosměrné ulice“) klidně mohou být dvouproudové.
  Přeji Vám pěkné dny.

 10. Autor: Petr Štefek

  18.10.2010 - 13.42

  Vážený pane Sládečku, fakt je ten, že vždy je lepší citovat ze zákona. Já jen lovím v paměti, co nás učili ve škole v Dopravním inženýrství. Nicméně Vámi uvedená citace zákona nijak nepopírá to, co jsem napsal.

 11. Autor: Karel Sládeček

  18.10.2010 - 16.40

  Pěkný den pane Petře, nechci Vás urážet. Naopak. Vážím si toho, že máte svůj názor a nebojíte se ho říci „nahlas“. Pokud budete mít zájem se mnou i nadále komunikovat, pište prosím na adresu: sladecek@ostravak.info
  Přeji Vám mnoho úspěchů.

 12. Autor: Žurman R.

  13.4.2012 - 12.16

  Vy tu zase řvete úplně o ničem. Srovnávat tyto dva obrázky je jako klasické srovnání jablka s hruškou (a naopak). Žádná „čtyřproudová silnice“ a už vůbec ne souběžná na Porážkové v celém úseku nebude, jak píšete. Kde máte odbočovací pruhy, přechody, trakční vedení trolejbusů? To všechno musíte počítat a podle toho projektovat. Vy byste nejraději, aby vznikla další „myší díra“ od Karoliny pod frýdlantským mostem, abyste mohli po dalších volbách křičet „To oni za to můžou!“
  No nic, to jen tak na okraj, že je třeba respektovat nějakou silniční koncepci města a nedělat si na písečku co zrovna kdo chce. Vše má svá pravidla a poměry a pohled do budoucna je třeba řešit už teď. Děkuji.

 13. Autor: Žurman R.

  13.4.2012 - 12.18

  Jo a ještě přikládám seznam mapek připravované ulice Porážkové v celé její délce. Osobně si myslím, že je dobře, že se tato ulice staví neb jsem zastáncem PĚŠÍ ZÓNY NA NÁDRAŽNÍ. O tom už jste psali?
  http://www.msstavby.cz/nova-ulice-porazkova-koordinace-17-08-2011/

Vložení komentáře


Další články

 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Zánik ostravské operety?
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Návrat k tématu: Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz

  • Stejně jako dostáváte do svých schránek časopis Ostravak, existují i další periodika takto distribuovaná zdarma občanům Ostravy. I samotné město Ostrava a jejich městské obvody vydávají noviny a časopisy, které by měly informovat Ostravaky o veškerém dění ve městě.

   Redakce Ostravaka se zajímala o tiskoviny vydávané Magistrátem města Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Samotný magistrát vydává kromě novin i magazín. Noviny Ostravská radnice vycházejí jedenáctkrát ročně, a to v nákladu 140 tisíc výtisků. Obsah sestavují a zpracovávají tři redaktoři, kteří jsou součástí oddělení prezentace. Témata jsou zařazována podle požadavků jednotlivých útvarů, odborů a oddělení magistrátu. Náměty dodávají také organizace zřizované městem.

   Magazín Metropolitan Magazine pak vychází dvakrát ročně, a to v nákladu 24 tisíc výtisků.
   Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydává v centru každý měsíc Zpravodaj Centrum s kulturní přílohou Kam v centru, a to v nákladu 21 tisíc výtisků. O obsahové náplni jednotlivých čísel zpravodaje rozhoduje redakční rada, kterou tvoří starosta, místostarostové, tajemník, neuvolněný člen rady městského obvodu a dva neuvolnění členové zastupitelstva MOaP.

   Roční náklady na vydání městských periodik v letech 2006 až 2009 (včetně DPH) jsou:


   pro zvětšení klikněte na obrázek

   Nepochybně je důležité informovat občany o dění v Ostravě, ale máme pocit, že za naše peníze se velká část těchto novin věnuje spíše prezentaci samotných politiků, přináší s nimi rozhovory a přímo podporuje politické strany. Připadá nám, že ve veřejných novinách samotný občan již nemá takový prostor. Naši zastupitelé města zde popisují, co a jak dobře ve městě udělali, ale o tom, zda jsou spokojení i Ostravané, se už nedočtete.

   Když porovnáte obsah sdělovaných informací v městských novinách s celkovými finančními náklady, tak Ostravaka zajímá, zda jsou pro vás pro občany tyto noviny zajímavé? Dozvíte se i nějaké zajímavé a plnohodnotné informace z těchto novin, nebo si myslíte, že dochází opět k mrhání s veřejnými financemi tím, že se vydávají noviny, které čte pouze pár lidí?

   Napište nám do redakce, co si o obsahu a kvalitě městských novin myslíte vy, občané.

  • další postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe
  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa