Ostrava žaluje časopis Ostravak

Každý totalitní režim potřebuje umlčet své kritiky. Lidé se nesmějí dozvědět pravdu o tom, co se děje. Jsou jim podsouvány pouze ty „správné“ informace. Jiný než oficiální názor se nepřipouští. Ostravská ČSSD a ODS v jejich přístupu asi nalezly inspiraci.

Vadí jim časopis Ostravak. Už jim nestačí, že za peníze Ostravanů vydávají měsíčník nazvaný Ostravská radnice, kde stejně – jako dříve Rudé právo – píší jen o tom, co se jim hodí. Nad skutečností, že do tohoto měsíčníku nemají přístup všichni řádně zvolení zastupitelé, se ani nepozastavujeme.

Toto vše už přišlo vedení města málo. Po zvolení Leopolda Sulovského do Senátu pochopilo, že lidé nejsou hloupí. ČSSD a ODS se ve volební kampani naoko tváří, že spolu bojují, ale hned po jejím skončení se spolu rychle dohodnou na spolupráci. Znovu a znovu. Začínají chápat, že tento léta praktikovaný podvod na voličích jim už příště nemusí vyjít, a začaly se bát. Vždyť třeba v Libereckém kraji už jim to lidé spočítali a v loňských krajských volbách poslali obě vykutálené strany současně do opozice.

ČSSD a ODS je názor obyvatel Ostravy v podstatě lhostejný. Bohužel však jednou za čtyři roky potřebují jejich hlasy. Zatím vše klapalo, byly tady jen oni a komunisté – a ti jsou pro ně neškodní. TOP 09 v Ostravě skoro neexistuje, ale zrodilo se hnutí Ostravak. Ve volbách získalo jen o dvě procenta méně hlasů než ODS, v centru vyhrálo volby a loni jeho kandidát přesvědčivě porazil starostu největšího ostravského obvodu právě z ČSSD.

Vedení města se k zastupitelům zvoleným za hnutí Ostravak chová přezíravě. Nemají přístup do komisí, do dozorčích rad městských společností. Arogance střídá ústrky. Body programů, které by mohly zajímat novináře, jsou záměrně posouvány až na konec jednání zastupitelstva, do doby, kdy v sále už novináři nejsou. Za normálních okolností by to stačilo, ale hnutí spolupracuje s časopisem Ostravak. Na ten vedení města nemůže, ale potřebuje se ho zbavit.

Vedení města usoudilo, že jeho obsah poškozuje dobré jméno města Ostravy, a proto se rozhodlo podat na jeho vydavatele žalobu a žádat zaplacení nemajetkové újmy ve výši sto tisíc korun! Ona újma je jen záminkou, pravým důvodem jednání vedení města je nepochybně jednak snaha způsobit vydavateli ekonomickou újmu, ale hlavně mu nahnat strach. Vzbudit v něm obavu, že za vše, co zveřejní, bude muset draze zaplatit, a to doslova.

Pokud by žalobu podal pan primátor, musel by sám nést náklady na právní zastoupení. Kdyby žalobu podala ČSSD nebo ODS, tak by je taky musely platit ze svého. To se ovšem nestalo. Všechny náklady na vedení sporu zaplatí město Ostrava, tedy všichni občané Ostravy. Nikdo se jich neptal, ale platit budou.

Jsme rádi, že se vydavatel našeho časopisu rozhodl, že za zveřejnění svobodného názoru nic platit nebude. Jsme přesvědčeni, že následný soudní spor vyhraje. Prokáže tím nejen to, že se dnes nemusíme bát promluvit, ale také to, že veškeré peníze zaplacené v průběhu sporu byly vynaloženy neúčelně. Pak je občané Ostravy budou moci vymáhat na členech rady města, kteří o jejich použití rozhodli. (red)

  1. Autor: Hana Vnenková

    26.4.2013 - 21.07

    Vážená redakce, píši za spoustu mých známých a přátel – díky za váš časopis Ostravák a za odvahu s jakou píšete o nešvarech, které se dějí v Ostravě. Co lze taky čekat v tomto zlodějském, zkorumpovaném a prolhaném státě, že? Máte pravdu v tom, že „plátek“ Ostravská radnice je dobrý tak akorát na vyložení koše se smetím. Držíme vám palce v soudním sporu, doufáme, že zvítězí zdravý rozum a že té modrooranžové „šlechtě“ spadně brzy hřebínek.

  2. Autor: Danny

    6.6.2013 - 13.23

    Zdravý rozum?? Tak dlouho jsem se nezasmál :-D

Vložení komentáře