Ostravaci kandidují v říjnových komunálních volbách 2010

V rámci časopisu Ostravak se spojili lidé, kterým není lhostejné dění v našem městě a kteří se rozhodli, že chtějí aktivně spoustu věcí změnit k lepšímu a tvořit město především pro nás Ostravaky. Tito lidé za sdružení občanů Ostravak kandidují na Magistrát města Ostrava a na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Představujeme vám naše první Ostravaky – kandidáty, kterým jsme položili stejnou otázku:

Proč jste se rozhodl/a kandidovat?

MUDr. Schallerová Eva, 53 let, dětská lékařka, Radvanice

Těžká otázka, ještě těžší odpověď. Já jsem se právě letos rozhodla, bylo to někdy na jaře, že pokud někdy vstoupím do politiky, nebude to v těchto komunálních volbách, ale až v těch příštích. Během léta mne ale hodně znechutila žaloba, kterou zdejší město s ohledem na stav ovzduší podalo na stát.

To byl ten hlavní moment, který mne zvedl ze židle. No a v této fázi mne oslovil OSTRAVAK. Netvrdím, že jsem souhlasila hned, on to je speciálně pro mne hodně složitý závazek, ale když jsem se seznámila s lidmi, kteří do toho šli a srovnala jsem si v hlavě, že mi Ostrava není lhostejná a její další osud také ne, že zásadně nesouhlasím s tím, jak to vedou současní představitelé města, dozrála jsem k závěru.

Mohu na celou situaci pasivně nadávat někde u piva, nebo se aktivně pokusit na tom, co se mi nelíbí, něco změnit k lepšímu. Proto kandiduji do komunálních voleb už letos na podzim.

Když shrnu svoje letošní aktivity, jsou spojeny s aktivitami současných radních. Když chtěl náměstek Madej podat žalobu na doktora Šráma za zveřejnění výsledků výzkumu, iniciovala jsem vznik Petice za čistější ovzduší v Ostravě. Když město podalo žalobu na stát, rozhodla jsem se vstoupit do politiky.

Jan Becher, 34 let, knihkupec, Mariánské Hory

Ta odpověď je velmi jednoduchá. Jsem občan Ostravy nespokojený s tím, jak naše město vypadá, jak se v něm hospodaří s veřejnými – tedy našimi – prostředky a s tím, jak se město Ostrava prezentuje navenek. Jsem nespokojený občan, který si kennedyovsky řekl: „Neptej se, co může tvé město udělat pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro své město!“

Ing. Eva Schwarzová, 40 let, ekonom, Moravská Ostrava

Mé rozhodnutí kandidovat do komunálních voleb ovlivnila nespokojenost s fungováním vedení SMO a zastupitelstva, zejména v oblastech školství a životního prostředí. Jsem matka dvou malých děti, záleží mi na prostředí, ve kterém žijí a na kvalitě jejich vzdělání.

Z vlastní zkušenosti jsem poznala, že zastupitelstvo při rozhodování neoponuje, nediskutuje, nesnaží se poznat a pochopit problém a jen slepě dle politických dohod a politické příslušnosti hlasuje bez ohledu na reálný stav a potřeby nás občanů a našeho města. Zastupitelstvo dle mého názoru neplní ani svou funkci kontrolního orgánu vůči primátorovi a radě města.

Sama jsem to zažila na vlastní kůži, kdy se tři roky snažím spolu s dalšími rodiči upozornit na problémy spojené s vynakládáním veřejných finančních prostředků do soukromého školství a upřednostňováním vybraných soukromých škol na úkor škol zřízených a provozovaných městskými obvody, které nabízejí stejné zaměření (viz ISO a články v Ostravaku).

S takovýmto klientelismem jsem se při své dosavadní profesionální praxi v bankovním sektoru nikdy nesetkala. Spolu s ostatními rodiči jsem zjistila, že nefunguje předpokládaný standardní mechanismus, kdy občan upozorní na problém a námi volení zastupitelé se začnou starat a problém řešit. A tak nám nezbývalo nic jiného, než psát žádosti o svobodný přistup k informacím, podněty na různé státní orgány a instituce. Flegmatický postoj zastupitelstva a až nepřátelský postoj vedení města nás donutil opakovaně vystupovat na samotném jednání zastupitelstva a vysvětlovat, předkládat argumenty a doklady a stanoviska státních orgánů, jež potvrdily naše podněty… tím jsme de facto suplovali práci zastupitelů.

Po této zkušenosti jsem se rozhodla, že k tomu, aby mohla nastat změna k lepšímu, nelze jenom kritizovat, ale je potřeba se aktivně zapojit. Chci přispět k tomu, aby se zastupitelstvo začalo chovat k obecnímu majetku (tedy k majetku nás všech) řádně a rozhodovalo zodpovědně. Je potřeba změnit bezmyšlenkovité partajní rozhodování na zodpovědné aktivní rozhodování a kontrolní činnost.

Ing. Leopold Sulovský, 56 let, horolezec, Moravská Ostrava

Žiju v Ostravě přes třicet let a není mi jedno, jak se rozvíjí a kam směřuje. Proto bych se rád podílel a svými zkušenostmi přispěl k tvorbě budoucnosti tohoto velmi perspektívního města.

Mgr. Karel Sládeček, 47 let, lektor, Vítkovice

O možnosti zapojení se do veřejného života jsem uvažoval od svých čtyřiceti let. To je dle mého názoru jakási hranice, kdy člověk asi začíná přemýšlet jiným způsobem.

Když jsem viděl, co a jak se kolem mě děje, říkal jsem si, že mít tu moc, dělal bych ledacos jinak.

Jenže pokud je člověk sám, nezmůže prakticky nic a ze současné nabídky politických stran jsem si nebyl schopen vybrat. Nesnáším totiž dogmata, nemám rád rozdělení politiky na pravicovou a levicovou a jsem naprosto zděšen, když vidím naši politickou reprezentaci hlasovat úplně slepě a zřejmě i bez svědomí, jen na základě toho, že tak rozhodla strana.

Poměrně nedávno jsem byl osloven lidmi, některé znám osobně, kteří mi představili své myšlenky a záměry a já jsem okamžitě věděl, že to je o něčem jiném, že to je ten tým, který jsem hledal.

Za svůj dosavadní život jsem poznal různé části naší republiky, ale Ostrava je moje město a má pro mě pořád své neopakovatelné kouzlo.

Ing. Bohdan Trojak, 34 let, ředitel pro strategii, Poruba

Chtěl bych, aby se Ostrava začala koncepčně a cíleně budovat v moderní rozvíjející se město, jenž se stane perspektivním místem pro život, kde se nebudeme obávat nadechnout a žít. Město bez korupce a klientelismu. Město řízené odborníky a zdravým selským rozumem. Město, které mysli na občany a hájí zájmy občanů. 

 

MUDr. Tomáš Málek, 42 let, lékař, Moravská Ostrava

Je jednoduché něco kritizovat, ale bohužel se ukázalo, že to nestačí. Kompetentní orgány, ke kterým směřovala naše kritika, ji nebrali v úvahu s tím, že podle nich reprezentujeme pouze malou skupinu lidí. Protože si myslím, že když se mi něco nelíbí, tak je důležité se pokusit to změnit, tak jsem se rozhodl jít se svou kůží na trh, předložit své myšlenky i ostatním lidem tak, aby se i oni mohli demokraticky, ve volbách, rozhodnout, zda se mnou souhlasí. Na rozdíl od stávající politické garnitury jsem rozhodnut své myšlenky a rozhodnutí plnit jak to bude nejlépe možné, své angažmá beru jako společenskou službu, město – obec pro mě nepředstavuje kořist, které je třeba se zmocnit ve svůj prospěch. Kdyby tomu tak bylo tak pro mě angažmá v komunální politice ztrácí smysl, protože se politikou neživím, naopak jsem velmi pracovně vytížen ve svém oboru.

Mgr. Michal Mariánek, 35 let, sociální pracovník, Moravská Ostrava

Už delší dobu jsem se zamýšlel nad možností aktivně se zapojit do komunální politiky. V každodenním životě se setkávám s mnoha věcmi, které se mi v našem městě líbí, nebo naopak, které se mi nelíbí. Společně s tím, jak vyrůstají naše děti, si uvědomuji mnohem více souvislostí, které každodenní život v Ostravě přináší. Spolu s tím si také uvědomuji určitou zodpovědnost za to, co tady právě našim dětem zanecháme.

Jsem přesvědčen o tom, že by se každý člověk měl zajímat o místo, ve kterém žije a svým dílem (dle svých možností a schopností) se podílet na jeho rozvoji.

Ing. Petra Bernfeldová, 32 let, státní zaměstnanec, Moravská Ostrava

Do komunální politiky jsem se rozhodla angažovat, jelikož mě už nebaví pouze pasivně přihlížet na dění či nedění ve městě, kde žiji. Silným hnacím motorem mi jsou výsledky voleb do poslanecké sněmovny, ze kterých jsem vycítila, že i ostatní cítí totéž, a proto je třeba vyvíjet aktivity, které povedou ke změnám prospěšným pro občany města.

 1. Autor: Anonymní

  28.8.2010 - 16.45

  Držím palce a doufám, že se Vám to podaří. Je nejvyšší čas uklidit a vyprášit Kajnara a Madeje.

 2. Autor: Jan Becher

  31.8.2010 - 13.34

  Děkujeme za podporu! :-)

 3. Autor: Jana

  31.8.2010 - 15.57

  Přečetla jsem si důvody,proč chcete kandidovat v komunálních volbách a myslím, že vás podpořím,protože jsou mi velmi blízké a doufám,že nezůstane jen u slov.Zárukou je mi p. Becher, MUDr. Málek atd.
  Přeji úspěch ve volbách

 4. Autor: Adamčík Petr, Bohumín

  3.9.2010 - 6.54

  Pan Troják…..Jestli bude řídit Ostravu jak řídil a řídí ŽDB, tak se lidé těšte. Myslím si, že jsem člověk mírumilovný, ale tomuto bych s radostí pustil… Nikdy jsem u žádných voleb nebyl, ale pomohl-li by můj škrt u tohoto hrdiny, velice ochotně svůj přístup k volbám změním.

 5. Autor: Jan Becher

  3.9.2010 - 16.27

  Paní Jano, děkuji za podporu. Člověk si s takovými komentáři začíná mnohem více uvědomovat, jak velkou zodpovědnost na sebe bere. Jedno o sobě vím jistě a proto Vám to mohu tady napsat: nikdy vědomě nepodpořím nic, co by nebylo poctivé nebo přínosné pro Ostravaky a nikdy nepřistoupím na žádnou formu korupce.

 6. Autor: Jan Becher

  3.9.2010 - 16.36

  Pane Adamčíku,
  takové reakce jsme také očekávali. S panem Trojakem jsme se o tom již dříve bavili. Je jasné, že pokud člověk pracuje na pozici, ve které řídí větší počet lidí, jistě se takové komentáře objeví. Pokud člověk musí propouštět – což není nikdy jednoduché ani pro toho, kdo to MUSÍ udělat, to mi věřte, pak určitě mezi propuštěnými nebude mít své obdivovatele. Ale to je život.
  Pro mě osobně je důležité to, jak se manažer/nadřízený chová ke svým spolupracovníkům dlouhodobě, ne to, jestli je propustil. To je součást podnikání/řízení firem, ikdyž nepříjemná. A pak je pro mě důležité, jestli takový komentář v diskuzi je faktický nebo jen citový.

 7. Autor: Ondřej K.

  3.9.2010 - 18.04

  Zdravim,

  rozhoduji se v Ostravě mezi Vámi a Stranou Zelených, tak bych od Vás rád slyšel, proč bych měl volit právě vás?

 8. Autor: Bohdan Trojak

  3.9.2010 - 19.15

  Dobrý den pane Adamčík, věřte, že propouštění lidí je pro každého normálního manažera velmi nepříjemné. Nicméně žáden manažer se těmto nepříjemnostem nevyhne a nemůže být u všech oblíben. Co je ale rozhodující, zda firma, za kterou manažer zodpovídá (a zaměstnává dalších X tisíc lidí) je schopna i v době krize nejen přežít, ale vydělávat a realizovat investice do dalšího rozvoje. A to se nám 100% daří (ostatně stačí se podívat na www stránky společnosti, kde “visí“ výroční zpráva za r.2009). Věřte, že být ve vrcholovém managementu a spolupodílet se na řízení velké soukromé společnosti není jako řízení magistrátu či státní firmy. Pokud nemá manažer, který je navíc pod drobnohledem majitele, jasné a neoddiskutovatelné výsledky, nemá šanci na přežití natož povýšení. V reálném businessu, ve kterém se pohybuji to opravdu nefunguje jako v politice, že by vám nějaký vlastník svěřil svůj majetek ke správě protože máte správnou politickou příslušnost, pěkný úsměv, pěknou kravatu a umíte pěkně mluvit. Ostatně, jeden z důvodu proč jsem se zapojil do hnutí Ostravak, bylo právě to, že chci, aby vedení magistrátu a celý s tím spojený aparát nesl stejnou a neoddiskutovatelnou odpovědnost za správu svěřeného majetku a skládal stejně účty občanům jako my v komerčním světě skládáme naším zaměstnavatelům – majitelům. S pozdravem a přáním úspěšného dne Bohdan Trojak

 9. Autor: Jan Becher

  3.9.2010 - 19.44

  Ondřeji K., přiznám se Vám, že dokud jsem nepoznal lidi z OSTRAVAKA, chtěl jsem volit Zelené. I tak jsem s tím však měl problém. Důvodem je to, že o Zelených není v Ostravě vůbec slyšet, vzpomínáte si snad na nějakou akci, protest, happening nebo nějaké jejich vyjádření k situaci v Ostravě? Já ne, proto bych je nevolil. Právě v Ostravě by Zelení měli být nejvíc slyšet a vidět, nemyslíte? A pro nás OSTRAVAKY je neúnosná situace s ovzduším téma číslo jedna, takže vlastně přebíráme jejich téma, avšak oni se mu nevěnují. Bohužel…

 10. Autor: Tomáš

  4.9.2010 - 8.16

  Pana Trojáka jsem také opravdu dříve nemusel a kamarád s ním asi nebudu. Je ale pravda, že dokázal zabránit zrušení společnosti AZ FIN servis a ta dnes pod jeho řízením plní plán a poprvé co tu roky pracuji se dělají i investice do rozvoje.

 11. Autor: Adamčík Petr, Bohumín

  4.9.2010 - 11.42

  Pokud mě osobně paměť neklame, tak já osobně odešel mimo tuto firmu sám (jsou to víc jak 3 roky), ne jak to popisuje úspěšný manažer. Kolik schopných lidí odešlo, právě díky tomuto „manažerovi“ a nyní působí v jiných firmách a jsou opět v kurzu.(nepíšu o sobě, ale to si jistě pan Troják uvědomuje). Krásné kecy o propouštění atd… by bez pomoci svého úspěšnějšího kolegy určitě nedokázal, tak nechápu proč se pyšní něčím co neudělal, ale pouze jen vykonával. Chtě jsem jen, aby si dotyčný přečetl pohled jednoho bývalého spolupracovníka.
  Jak píše pan Tomáš, o zabránění zrušení společnosti AZ FIN na to neumím reagovat, protože ve firmě už 3 roky nejsem, ale znám jedno pořekadlo, které říká, že starého psa nenaučíš novým kouskům…
  Na reakci pana Bechera, mohu jen říci, že nemohu jinak než souhlasit obzvláště cituji:…Pro mě osobně je důležité to, jak se manažer/nadřízený chová ke svým spolupracovníkům dlouhodobě, ne to, jestli je propustil.
  Jsem taktéž s pozdravem a všem zainteresovaným přeji mnoho úspěchů v kandidatuře.

 12. Autor: pro pana knihkupce Bechera:

  4.9.2010 - 11.52

  Teď jsem se dostal do značných rozpaků. Volit Zelené, jejich iracionální (neb o spíše řečeno lobbistické) rozhodování způsobilo, že se vlivem špatně nastavených zákonů bude zdražovat el. energie, každé volné pole je oseto řepkou (z vesmíru teď musí být česká kotlinka úplně žlutá!) nebo zastavěno fotovoltaickými panely a nad tím vším se točí (a celé noci hučí) větrníky?!
  Že vybudování čehokoliv většího narazí na majitele 1 aru půdy přesně uprostřed, který neprodá a neprodá a aby nebyl náhodou přesvědčen, za zády mu stojí „zelený“ právník. Povolí, až celé hnutí (Duha, Děti země a jiné „levé alternativy“) dostane přiměřenou „dotaci“. (Tomu nastrčenému majiteli, pravda, také něco kápne, ale je to jen kapička v moři.)

  Takže za sebe: Ostravaky možná volit budu, pokud z nich ovšem nevypadne, že jsou to převlečení Zelení. A Zelení jsou jak známo zelení jen na povrchu, proto se jim také říká Melouni. Pak bych místo voleb raději zůstal doma.

  Starý Tlustý Kocour

  P.S.: Stávající garnituru nemohu volit v žádném případě – viděl jsem docela zblízka, jak se zachovali v kauze NDM, soutěže Ostrava, HMEK 2015 a podobných příležitostech, kde dokážu dohlédnout jak motivů, tak následků. Těmhle lumpárnám hlas nedám.

 13. Autor: Jan Becher

  5.9.2010 - 10.13

  Starému Tlustému kocourovi: Napsal jsem svůj názor, nemluvil jsem za OSTRAVAK. Za OSTRAVAK mohu říct to, že téma znečištění ovzduší v Ostravě (potažmo v celém kraji) je pro nás prioritou. To vůbec nesouvisí s akcemi sdružení, o kterých jste se zmínil, to je prostá potřeba zdravého prostředí v našem městě, když už ne pro nás, pak aspoň pro naše děti.

  Akceptuji Váš vyhraněný názor na Zelené a na ekologické aktivisty. Já ho tak vyhraněný nemám, protože vím o věcech, které se podařily jen díky nadšencům z podobných sdružení. Navíc si myslím, že by v politice vždycky nějakým způsobem měl být akcentován ekologický aspekt.

  Na druhou stranu – je tady (v Ostravě) tolik věcí, které by zrovna Zelení a ekologičtí aktivisté měli bojkotovat, protestovat proti nim a upozorňovat na ně a nedělají to. Vlastně bych se neměl divit, vždyť komunisticko-socialistické vedení kraje nás Ostraváky připravilo o knihovnu a nikde žádné protesty!

  K volbám určitě běžte. Pokud nebudete volit velké strany, které se nám voličům vysmívají už léta, bude to dobře, pokud budete volit OSTRAVAKA, bude to ještě lepší!

 14. Autor: Poznámka

  6.9.2010 - 13.32

  Nechtěl jsem reagovat, ale musím. Pracuji v ŽDB už 26 let, v ŽDB pracoval můj děda i otec. Takže jsem již třetí generace. A objektivně se musí tady říct, že když pan Troják nastoupil do společnosti, tak ta bojovala o přežití díky tomu, že minulé vedení přivedlo firmu na pokraj bankrotu. Je pravda, že musel dělat nepopulární kroky (byl to boj o přežití), ale dokázal úspěšně ve složité době realizovat ve firmě největší investice za posledních 25 let. Neznám žádného odborníka, který by odešel z podnětu pana Trojáka, ale znám odborníky, kteří právě díky němu zůstali, nebo naopak přišli. A jak psal pan Tomáš, díky němu se v minulém roce nerozpustila společnost AZ FIN servis, která zaměstnává přes 400 lidí!! Patřím už k té starší generaci, tak mě nepřekvapuje, že se na lidi, kteří na sebe vzali odpovědnost a něco dokázali plive.Je to kolorit a hlavně to jde od lidi, kteří sami na sebe odpovědnost nikdy neberou buď ze zbabělosti nebo z neschopnosti. Pokud bych bydlel v Ostravě, tak má pan Troják a Ostravak mou podporu. Přeji Vám všem úspěch a nenechte se odradit.

  Omlouvám se, že se nepodepíšu, ale pořád jsem zaměstnanec a panu Trojákovi nepotřebuji lézt do …., to nemám zapotřebí.

 15. Autor: Honza

  7.9.2010 - 8.21

  Uvažuju, že budu volit buď někoho od vás, nebo piráty, kde kandiduje jeden člověk o kterém vím, že se aktivně zasazuje o to aby se věci v Ostravě hýbaly správným směrem.

 16. Autor: lanic

  7.9.2010 - 15.06

  Asi nepočítáte, že by jste získali 50% hlasů, s kým si umíte představit, že dáte koalici dohromady? Zkuste být konkrétní, jména jsou známá, tak nezkoušejme obecné fráze.

 17. Autor: Jan Becher

  7.9.2010 - 16.07

  Honzovi -děkujeme. Asi myslíte Jardu N., že? :-) ) Ostrava je malá… BTW spolupracovali jsme na petici za Černou kostku a nejen v této věci budeme spolupracovat dál.
  Vaši volbu Vám mohu jen doporučit. Hlavně nevolte velké strany, které mají svou pohodlnou koalici, a které nám stále dokazují, že jim na nás občanech vůbec nezáleží.

 18. Autor: Miv

  8.9.2010 - 20.08

  To Honza: já mám jasno. Budu volit piráty :)

 19. Autor: Miv

  8.9.2010 - 20.40

  Pro pana Bechera: poněkud mě překvapuje umístění pana Jančíka na třetím místě vaší kandidátky. I vzhledem k tomu, že například na celém tomto webu o něm nepadá ani zmínka. To by nebyla vada, kdyby byl pan Jančík osobou, která vyniká ve svém oboru. Dal jsem si tu práci a zkusil jej vyhledat v databázích, jenž jsou oficiálně uznávány ministerstvem školství (ISI proceedings a Scopus) a dle kterých se přidělují školám peníze. Počet záznamů pana Jančíka: 1. Počet citací: 0. Já sám mám záznamů k deseti a považuji se spíše za podprůměr. Jeho publikace jsou na webu jinak nedohledatelné, což je divné u člověka jehož polovinou pracovní náplně je věda. Otázka, která tak vyvstává: za co dostal pan Jančík titul Ph.D a Doc.? Nejsem schopen posoudit kvality jiných lidí na kandidátce, ale pan Jančík mě velmi odrazuje.

 20. Autor: Jan Becher

  9.9.2010 - 8.23

  To Miv: můžete volit i piráty, ale já osobně jsem skeptický k některým jejich návrhům. Ne že by nevypadaly líbivě, ale jsou prostě neuskutečnitelné. Neříkám, že lžou, jen si myslím, že to nevědí…

 21. Autor: Jan Becher

  9.9.2010 - 8.47

  To Miv: Přiznám se, že jsem kariéru pana Jančíka nelustroval, poznal jsem ho osobně a vedl s ním debaty o stavu ovzduší v Ostravě, které z jeho strany byly velmi fundované. Pro mě je neméně důležité, že se aktivně zapojoval a zapojuje do mnoha akcí, které se snaží hájit práva obyčejných občanů proti betonářským lobby a proti zvůli úřadů v oblasti ŽP. To je pro mě stejně důležité, jako počet odborných publikací.

  Avšak abyste si nemyslel, že jsme parta Rychlých šípů. Pan docent Jančík vede docela prudké debaty s paní doktorkou Schallerovou. Oba mají k problematice odlišný přístup, který pramení z jejich odlišných povolání, ale diskutují! Hledají a navrhují řešení! To je nesmírně důležité. Zatímco v jiných stranách se vymýšlejí dobře znějící předvolební hesla – tedy ty vlastně vymýšlejí PR agentury – tak u nás se vedou bouřlivé debaty a hledají se konkrétní řešení. To je naše největší síla a to, co nás odlišuje od zavedených politických stran.

  V každé straně určitě najdete někoho, kdo se Vám nebude líbit, tomu se při počtu kandidátů nedá zabránit. Mohl bych Vám povídat o korupčních aférách konkrétních lidí z velkých politických stran. Jenže z nás nikdo není protřelý politik, všichni se živíme svou prací a jsme Ostravaci! To je deviza, kterou ostatní nemají a důvod, proč jsem se k tomuto hnutí přidal.

 22. Autor: Jan Becher

  9.9.2010 - 14.04

  to Ianic: sám za sebe říkám, že je předčasné hovořit o možných koalicích. Myslím si, že na komunální úrovni má jít spíše o správu města, než o nějaké ideologické postoje. Je město čisté? Zdravé? Bezpečné? Příjemné pro život? Kulturní? To je pro mě podstatné víc, než ideologické postoje a nálepky.

  Je ovšem pravda, že kdyby se v našem hnutí někdy hlasovalo o koalici s KSČM, pak bych s tím já osobně měl velký problém. Nemám problém podpořit jakýkoliv rozumný a poctivý návrh od kohokoliv v zastupitelstvu, veřejně se však politicky spojit s komunisty, to je jiná věc.

  Víte, my jsme skutečně občané, snažíme se najít řešení na problémy, které nás všechny Ostravaky trápí, to je náplň našeho hnutí. Politické šachy – které prozatím úplně opomíjejí zájmy občanů – necháváme jiným.

 23. Autor: František Matyáš

  9.9.2010 - 17.20

  Žiju v Ostravě 16 let,vím jak se za těch 16 let OV změnila(k lepšímu).Jsem rád že vzniklo vaše hnutí a rád vás(i moje žena) budeme volit v komunálních volbách.Máme zájem o lepší Ostravu.Jednu výtku ale mám,máte velmi slabou propagaci a reklamu vašeho „hnutíostravak“.Při cestě z práce z Poruby do Zábřehu jsem napočítal nejméně tři bilboardy playboe Nečase.Bohužel váš biboard jsem viděl jen jednou(před svinovským nádražím).Je to škoda protože Ostraváci o vašem hnutí nevědí.Neví že vychází časopis Ostravák,my jsme k časopisu přišli zcela náhodou.Dnes jsem si ho přečetl a půjčil další kolegyni,aby věděla že nějaké hnutí existuje.Z mou ženou vám moc fandíme a přejeme vám hodně osobních,profesních i politických úspěchu.

 24. Autor: Petr Kovanda

  10.9.2010 - 13.02

  Dobrý den. Jsem z Ostravy a také bych přivítal změnu na magistrátu.
  Mám ale dotaz. Kolik vašich kandidátů má zkušenost (a jakou) z práce v komunální oblasti? Myslím tím, lidí už někdy pracovalo, pracuje jako zastupitel, člen komise, výboru, úředník apod. a tedy kolik kandidátů ví, jak to opravdu funguje? Pokud to jsou lidé bez zkušeností, pak se obávám, že to dopadne stejně blbě jako s lidmi za VV, kteří jsou ve vládě. Nic neumí, nic nevědí, úředníci jim mohou „nakecat“ cokoli a pak vydávají protichůdná rozhodnutí obden. Nezapomeňte prosím, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, které však pro opravdovou pomoc občanům nestačí…

 25. Autor: Tomáš Málek

  10.9.2010 - 19.46

  Pro Petra Kovandu:
  Ti všichni co tam dnes sedí tam taky kdysi přišli poprvé a dnes to tihle „zkušení“ matadoři v mnohých případech vedou tak, že se slušnému a informovanému člověku zvedá žaludek. Existuje snad nějaká škola pro zastupitele? My jsme docela rádi, že mezi námi nejsou tyhle „zkušené“ kádry. Jistěže to není jednoduché, ale někdy je lepší se na problém podívat nezkaženýma očima, použít selský rozum a „nebát se a nekrást“. Když si odmyslíte politické pletichy tak řízení města není nic jiného než manažerská práce pro odborníky. My je máme. Jsou to manažeři, ekonomové i právníci a nakonec i pracovníci ve státní správě. Občané tohoto města. Udělat smlouvu tak, aby se nevyplatilo ji protistraně soustavně porušovat v neprospěch města, není tak těžké. Proč to tedy tak ti dnešní „zkušení“ nedělají? A hlavně: zastupitel je zástupce občanů. Je to jeden z nich a přenáší jejich vůli do řízení města. To je demokracie. Zastupitel, který má propachtovaný mandát na doživotí, protože „v tom umí chodit“ – to není demokracie, to je peklo ve kterém v současné době všichni žijeme. A cestu do něj nám vydláždili právě současní zastupitelé.

 26. Autor: Pavel Szturc

  13.9.2010 - 17.05

  Reakce na příspěvek pana Adamčíka: Nevím, čím můžete věcně podložit svoje obvinění pana Trojaka, na jedné straně se považujete za mírumilovného člověka, zároveň byste rád někomu pouštěl…Snad připustíte, že nikdo z nás není dokonalý a každý z nás občas udělá chybu, včetně Vás. Nicméně pana Trojaka znám delší dobu a můžu potvrdit, že se zachoval i ve velmi těžkých situacích profesionálně a zároveň lidsky. Jsem přesvědčen, že je to člověk, který by mohl v komunální politice prosadit řadu dobrých věcí.

 27. Autor: L.Horáčková

  14.9.2010 - 11.28

  Vítám nadšení lidi, kteří chtějí něco udělat pro Ostravu a je třeba jim fandit a pomáhat. Zatím jen tím, že je budeme volit. Už jen skutečnost, že se dokázali sjednotit pod hlavičkou OSTRAVAK a jdou do boje s velkýma strana, je úctyhodné. Věřím, že ve volbách bude podpora značné části obyvatel Ostravy!

 28. Autor: Petr

  15.9.2010 - 11.24

  Jsem vysokoškolák, je mi padesát, v Ostravě žiju od narození. V komunálních volbách máte moji podporu – hlavně se poučte z toho, jak a proč dopadli Zelení a co nyní „vyvádějí“ VV. Být tváří jednoho muže (viz TOP 09) je taky blbé. Prorazíte-li mezi dinosaury, máte šanci. S pozdravem Petr

 29. Autor: Honza (Ostravak)

  15.9.2010 - 13.07

  Zelení kupa řečí – a ve finále nevědí co je to Biomasa … Hlavně že jim čvachtá u koryta. VV taky kupa řečí a slibů a když jim ted taky čvachta u koryta zmůžou se jen vyhrožovat odchodem z vlády … možná by jsme se měli zamyslet jestli by nám bez politiků a uředníku nebylo líp … je to UTOPIE ale představa pěkná!!!

 30. Autor: Jan Becher

  15.9.2010 - 15.17

  Díky všem za podporu! Dodává nám to elán. Hlavně je třeba jít k volbám a v případě, že se rozhodnete pro OSTRAVAK zakřížkovat hnutí a nejen jednotlivce! Pozor na to!

  Ještě jednou díky.

 31. Autor: Synek z plakatu

  18.9.2010 - 19.29

  Pane Becher, je sice fajne, že tu všem odpovídáte, ale vypadá to tak, že jedině Vy a Doktor Málek jste „tiskovými mluvčími“ toho hnutí. Pevně věřím, že v Librexu potkám i ty lídry z kandidátky a že tady taky občas napíšou. Rád bych taky viděl, že nějak více pozvete lidi z Ostravy k volbám, Bilboardy jsou sice fajne (a drahé), ale dneska při korsu centrem, jsem narazil na nové panely, kde bylo oranžových jak c.p. Aj ti senátoři platí balík peněz za inzerce, srandovní je ten Palas (co si staví ten domov důchodců za pár milionu, co nikdo neví, kde je vzal), co chce utéct do senatorské imunity.. Pokud umím počítat, potřebuje Ostravak asi tak 1000 hlasů, aby prošlo pár lidí.., 2000 a více by už byla sranda na radnici – pokud beru centrum MOaP.. To je ale třeba zvednut zadky od počítače a asi jak ta Talmanka / Topolova, jít mezi lidi i když to bude zpočátku trochu trapne, ale myslím si, že učinné.. 3 odpoledne v kavárně u Bechera – tam se 1000 lidí ani nedostane.Jasne, rodina má 3 – 4 lidi, z toho už někteří možu aji volit.. Ale kolik lidi na volby kašle, protože stejně nevěří, že by se moc změnilo..Ty by bylo dobre přesvědčit, že ten jeden víkend by mohli třeba v pátek po šichtě obětovat a měli by se projevit, že jim vadí, když město z jejich daní dělá svoje kšefty.. Já sem počítal enom město – na Navrátila (to je ten majitel Repronisu, co jim tiskne ty fajne materialy a je to asi jedina tiskarna, co kašle na nějaku reklamu..- vždyť i ten chudák majitel už má ve městě pár baráků, zatímco ostatní tiskárny a studia bečí o zakázky, jak děcka o zmrzlinu). Když to neuděláte vy, pozvu k volbám ty lidička já.. Vždyť je to hřích – kdosi vymyslí 3 !!! a 3 miliony v dupě, co pak vytiskli ty materialy s tym neumytým synkem (co měl oslovit lidi v Bruselu – kde zrovna řeší, jak se zbavit jiných neumytých) a utratili z peněz města 70 mega, tu mě napadá enem jedno – jakto že už nebručí v base? Když Holíka policajti sami začali lynčovat pro 50 000 Kč. A ty ovada ještě slibuju, že všechny projekty dokončí (jak to možu slíbit, když neví, že budu zvoleni). To znova zavání úplatkama od stavebních firem, co ty hrůzy vymysleli. Není žalobce (ostravak platící desátky městu), není soudce.. Tož lidi, já věřím, že teho 15.října si už nenecháte na.rat na hlavu a vykopete z radnice ty lidi, co tam už dávno nemjí co robit.. A nejlepší – přímo na Hradby a pak kusek vedle. Ať prokážu, z jakých peněz si kupili ty hrady na Čeladne a v Metylovicach.. To by novináří třena z idnesu měli mareiál na půl roku dopředu.. Já volit půjdu, dáme hlasy (je nás enem 16 v celé rodině – nesu barevny, ale mám bratry, děcka, švagry) Ostravakovi a věřím, že se najde ještě takych 800 fajnych rodin a pak se začne možná dít, o čím tady píšu.. Tož se snažte a lidi – platící pořád větší daně – myslete.. Já se idu umýt a smazat ty vykřičníky..- už mě to celé …

 32. Autor: Petr Jančík

  19.9.2010 - 23.10

  Pro Miv: Zdravím Vás. Omlouvám se poněkud pozdější reakci. Mám toho teď trochu moc. Státnice, začíná výuka, vedení katedry je docela plně zaměstnávající služba. Navíc pracujeme na studiích, které se zabývají problematikou znečišťování ovzduší. Do toho jsem si po krátkém rozmýšlení přidal ještě další práci, volební kampaň pro Ostravak. Nejsem zvyklý odpovídat anonymním autorům, je to obtížné. Ani nevím jak vás oslovovat. Jestli mně někdo z kolegů označil za osobu, která vyniká ve svém oboru nevím. Já sám bych si to rozhodně netroufl. Nevím, jestli 10 vašich impaktovaných publikací je průměr nebo podprůměr. Já spíše než tyto body hodnotím o čem publikace jsou. Takže prosím o zaslání jejich seznamu, těším se na zajímavou vědeckou debatu :o ) Jsem opravdu moc zvědav, tak mne nezklamte. Pokud máte chuť, můžu vám poslat seznam svých publikací (petr.jancik@vsb.cz).
  Co se týká mé kvalifikace k řešení problematiky znečišťování ovzduší na Ostravsku, pracuji v této oblasti cca 20 let. Na naší fakultě známe dobře nejvýznamnější průmyslové technologie. Podařilo se nám na katedře, kterou mám v sočastnosti čest vést, sestavit vcelku unikátní systém pro hodnocení emisně imisních vztahů, zahrnující geografické informační systémy, matematické modely, výsledky imisního monitoringu a superpočítače pro velmi podrobné modelování emisně-imisních vztahů v rozsáhlých územích. Myslím, že o znečištění ovzduší na Ostravsku a jejich příčinách mám dobré znalosti a že znám priority při jeho snižování. Posledních deset let se v ostravském ovzduší nic významně nezměnilo k lepšímu. Štve mně, jak město postupuje při povolování staveb, nechává kácet vzrostlé stromy, ohýbá územní plán a určuje priority svých investic. Rád bych pomohl prosadit, aby prioritou číslo jedna bylo životní prostředí. A nejen na papíře. Na stránky kolegové jistě brzy doplní další zmínky o mně. Přistoupil jsem do rozjetého vlaku přípravy voleb poněkud později.

 33. Autor: I.K.

  20.9.2010 - 22.18

  Je to asi trošku offtopic, ale když už tady bylo zmíněno to kácení vzrostlých stromů, zaslechl jsem, že se něco podobného plánuje na ulici Karla Pokorného údajně kvůli narušování chodníku kořenovým systémem stromů. V současnosti je zmíněná ulice přítomnou zelení velmi příjemně stíněna a její odstranění výrazně zhorší prostředí obyvatelům zejména v letních měsících. Kdby bylo nutno alej vykácet kvůli vysokému stáří porostu z bezpečnostních důvodů, pochopil bych. Takto se mi ale vtírá myšlenka, zda by nešly chodníky zvýšit či posunout tak, aby byly stromy zachovány. Chci se takto zeptat na názor pana Jančíka, protože si vzpomínám, že se již v podobné záležitosti angažoval.

 34. Autor: Jan Becher

  21.9.2010 - 9.42

  to I.K. Ulici Karla Pokorného znám velmi dobře, patří mezi nejzelenější ve městě. Pokud je jediným argumentem pro vykácení vzrostlých stromů narušování chodníků kořeny stromů, pak je to velmi chabý argument. Chodníky se dají zvýšit. Vzrostlé stromy jsou významným prvkem ve městě, který snižuje imise! A to nemluvím o psychické pohodě, stínu apod. Budeme jednoznačně proti takovému kácení! Pokud Vám o tyto stromy skutečně jde a víte, že se to chystá již brzy, nezbývá než se vzbouřit jako občané a doslova stromy bránit! Žijeme bohužel v časech, kdy zájmy nás občanů si musíme prosazovat právě proti těm, kteří byli zvoleni, aby za nás tyto zájmy hájili. Nenechte si to líbit! Pokusíme se zjistit více informací k této problematice a předáme je redakci pro případné otištění.

 35. Autor: Miv

  21.9.2010 - 14.01

  to P.Jančík: Anonymita je pro mne způsob jak se vyjádřit svobodně (jako třeba ve volbách). Snažím se být konstruktivní snad to tedy není příliš velký problém. Chápu pokud již nebudete chtít reagovat.

  Pokud nevynikáte v dalších oborech než je životní prostředí tak by Vám seznam mých publikací nic neřekl a k vědecké debatě by nedošlo. 90-ti procentům mých kolegů zřejmě mé články mnoho neříkají. Hodnocení vědy a výzkumu bylo zavedeno zejména z tohoto důvodu, že mezioborové srovnání bývá obtížné. Důvod kvůli kterému jsem se do Vás trochu opřel je momentální stav VŠB kdy na počet studentů třetí největší universita v ČR je jedenáctá v hodnocení vědy a výzkumu. Tento stav pak bývá zodpovědnými osobami často bagatelizován (zřejmě z důvodu, že by se museli chytit za nos) a místo řešení dochází spíše k prohlubování krize. Typický je také odchod těchto zodpovědných osob, jenž nebyly schopny transformovat VŠB na moderní vědeckou universitu, do politiky (často třeba do senátu). Kritizoval jsem pouze vaše publikace jenž jsou dohledatelné na webu, ale pochopitelně nevím o vašich případných patentech, či autorizovaných soft. či dalších hodnocených bodech.

  Nepochybuji o vašich dobrých znalostech místní situace (publikace s tím nemají nic společného) a budu jen rád pokud na radnici budou lidé, kteří budou mít chuť tuto situaci řešit. Z tohoto pohledu Vám držím palce. Trochu mě jen nervuje situace na VŠB jelikož mi není lhostejná, tak jsem na ni chtěl tímto způsobem (možná ne úplně vhodným) poukázat.

 36. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 15.38

  Dal jsem si práci a prošel jsem článek i celkem dlouhou diskuzi :)

  Ke kandidátuře … dal jsem si práci a prošel jsem stejně jako „kolega“ MIV web vašeho hnutí, abych se přiznal naplňujete Heslo Nejsme politici jste Ostravaci … zařadil jsem vás do kategorie nekonvenčních politických stran :) opravdu nejste politici :) mé nadčení postupně upadolo jako kandidáti v průněhu kampaně se omezit pouze na Posezeni u Bechera které jste později změnili, ale říkal jsem si možná tu aktivitu uvidíme jinde ale kde nic ti nic kromě bilbordu které vidám po celé Ostravě nenacházim nic žádnou aktivitu a to jako kandidáti kteří se tváří že svou kandidáturu myslí vážně asi vžně nemyslíte ale říkal jsem si Jsou jedni znás jedni jak se říka zlidu možná je dobře že se nepouštějí vyšlapanýma cestičkama diskuzí a vystoupení určitě nás budou informovat jinak … říkam si dali si práci a vytvořili zajimavý web třeba se budou prezentovat tam … dokonce onich jsou články i na seznamu http://www.novinky.cz/domaci/211956-hnuti-ostravak-zverejni-vsechny-sve-sponzory.html ale kde nic tu nic Aktuálně už se měsíc scházeji u Bechera NA BECHERA až si trochu s nadsázkou říkam jestli se nedávali dohromady jenom aby začali společně jak se říka „Chlestat“ v tom případě doporučuji přejmenovat na spolek registrovaných alkoholiku Ostravak :) a teď zase trochu vážně s informacemi na internetu to není valné u žádné politické strany jak jsem koukal, ale ty se zase prezentují jinak od Ostraváku bych čekal trohu víc. Přesto podporuji vaše úsili a myšlenky se kterýma jdete do voleb …

 37. Autor: Karel Matysík

  21.9.2010 - 18.20

  Reakce na Honza – Vážený pane, vynechal jste několik podstatných kapitol, které jsou na webech Ostravak a Hnutí Ostravak – ano, nebyli jsme politici, ale pokud jste pročetl vše, jak píšete – je to současné vedení města, které nás přinutilo „přejít mezi politiky“. Řvaním u piva – se nic nevyřeší, pouze ráno z toho hlava. Nás z vedení města bolí srdce a „peněženka“, kde mnohokráte platíme a nevíme co. Kde veřejné zakázky se stávají neveřejnými. Kde podepsané smlouvy neplatí..- za svou osobu – špatně jste četl (nebo jste nechtěl číst, co na webu je). Já jsem sice na kandidátce, na prakticky nevolitelném místě (viz dnešní průzkum 8% a účast v otázkách V.Moravce), ale 110% podporuji osoby na volitelných místech a prosím – nečtěte bulvár, jako jsou Novinky, Blesk a jim podobné. Hnůj najdete na každé kandidující straně – pokud tak usilovně surfujete na internetu a hledáte senzace.. U nás senzaci nehledejte, kandidáti jsou lidi, kteří se umí postarat sami o sebe. A to, že „volitelní“ Vám nabízí svůj poslední volný čas, zkuste brát jako pozitivní signál, který snad i Vám zlepší život v naší Ostravě

 38. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 18.58

  Děkuji za reakci. Kapitoly o kterých mluvíte jsem určitě nevynechal … psal jsem příspěvky k těmto kapitolám do diskuzí ke konkrétním tématům … proto jsem tyto věci zde nerozepisoval … neuvědomil jsem si že tento příspěvek je vlastně vytržen z kontextu … věřte že jsem váš web četl opravdu pozorně a jak jsem psal mojí podporu máte a souhlasím stím co prezentujete dokonce bych si dovolil říst že se s hlavními myšlenkami vaši kampaně stotožňuji, problému je skutečně hodně v mnohých případech bych se nebál použít slovo zločinů proti nám občanů, jednoznačně JSEM PRO ZMĚNU.

  Jen si myslím že pokud chceme opravdu něco změnit, chce to víc než jen vylepit bilbordy a pověsit základní informace na web …

 39. Autor: Karel Plinta

  22.9.2010 - 12.00

  Ve včerejších otázkách VM se mi vaše kandidátka paní, ing.Schvarcová vůbec nelíbila.Byla tajemná, jakhrad v Karpatech a pokud jde o vzah města Ostravy k ekologií projevila zásadní apovážlivé neznalosti. Volit vás bohužel nebudu. s pozdravem K.P.

 40. Autor: Honza (Ostravak)

  22.9.2010 - 13.22

  Podle mě projevila stejnou neznalost jako by projevili všichni kandidáti nejen ing.Schvarcová, vesměs všichni vnímají problém životního prostředí v Ostravě jen obecně … to bych za problém neviděl hlavní je vůle něco změnit To si myslím že je podstatné …. taky si myslím že pokud člověk není zvyklý vystupovat před televizní kamerou může pak působit všeliak …

 41. Autor: Michal Mariánek

  22.9.2010 - 17.28

  Rád bych reagoval na některé ohlasy na včerejší účast naší volební jedničky Evy Schwarzové v Otázkách Václava Moravce. Naše kandidátka je složená z odborníků a každý z nás se orientuje na určitou oblast. Pokud tedy někoho zajímá způsob, jakým chceme jako politický subjekt řešit životní prostředí a jeho problémy v Ostravě, nechť se obrátí na příslušné odborníky v tomto případě na na doc. Jančíka nebo MUDr. Schallerovou. Eva Schwarzová je lídrem kandidátky, specializací je ekonomka, takže je jasné, že i ona má na životní prostředí spíše laický názor.
  Neznáme žádného všeználka a kdybychom jej znali asi to nebude jeden z nás. Být prvně před kamerou určitě není žádná legrace. Eva je především člověk, normální a obyčejný, který má své klady, ale jako každý z nás má i svá omezení. Já bych ze dne na den před kamerami stát nechtěl. Ona s nebála se a vystoupila a my jí všichni nejen držíme palce ale podporujeme ji. Ostatně deklarujeme, že město patří lidem a ne politikům a Eva je jen člověk. Jeden z nás. Ten kdo chce politiky, nechť si je volí – včera pánové Kajnar a Madej v přímém přenosu jasně řekli, že jim současný stav vyhovuje. Kdo chce vrátit město jeho lidem, ten volí lidi, tedy nás.

 42. Autor: Honza (Ostravak)

  22.9.2010 - 21.04

  Myslím že když mluví pan Kajnar jak chce přesněčivě a vystupuje suverenně nic to nemění natom že se mu u toho práší od huby … Ale na bilbordech působí velice přesvěčivě ja nevím jak vy ale já mu věřím že to příště zvládne jen nevím kolik to bude stát když mu letos 70mil nestačilo …

  ja si říkam že je celkem jedno kdo bude u tzv. koryta jen když to nebude ČSSD a ODS proně jsou totiž všechna korita malá a pravidelně si chodí přidat a co nesnědí si nejraději nechají zabalit domů :)

 43. Autor: Tomáš Málek

  22.9.2010 - 21.27

  Já za sebe (a myslím že všichni v Ostravaku)tedy problém životního prostředí nevnímám vůbec obecně, štve mě že dýcháme jedy, že mé děti mají astma a to nebydlí v Bartovicích, štve mě že dnešní radnice z nás udělala pokusné králíky. Vykašlali se na to a teď se schovávají za žaloby a nicneříkající čísla. Jsem ale soudný člověk a proto si myslím, že tyto odborné záležitosti mají řešit odborníci a to ti dva z „harmonického manželství“ Madej a Kajnar rozhodně nejsou – jenže oni si to nepřiznají a tím nás poškozují. My odborníky máme – na životní prostředí, na ekonomiku, na právo i na další důležité oblasti. A až se budete chtít zeptat co vám udělá prach s plícemi zeptáte se zase mě. To jak pan Madej smetl se stolu studii mezinárodně váženého vědce dr.Šráma, která jasně dokazuje jak jsme všichni – včetně Madeje – poškozeni životním prostředím ve kterém žijeme je pro mě jako lékaře zločin. Nemohu si pomoci, já se při své práci studiemi řídím, neodmítám je když mi nevyhovují. Je každého demokratická volba koho zvolí. Důležité je aby byl k volbě dobře informován. Svým rozhodnutím pak opět ovlivní zejména život svůj. Před Evou Schwarzovou smekám, nebála se a šla do toho, protože stejně jako my věří, že je správné se pokusit něco změnit. Ne jen si stěžovat. Umí se rychle rozhodovat a rozumí ekonomice. Jsem rád, že vede naši kandidátku právě ona.

 44. Autor: Honza (Ostravak)

  23.9.2010 - 8.01

  Kdo by měl zájem může Otazky Váslava Moravce zhlednout zde :) http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/

 45. Autor: Hanka

  25.9.2010 - 17.26

  Plně chápu nedůvěru občanů tohoto státu vůči současnému politickému dění – všem, kteří zkoumají původ, činnost a jiné kolem Ostravaka chci jen říci, že jsme opravdu jen parta lidí z tohoto města, z nichž snad každý měl svou určitou zkušenost s místním politickým dinosaurem. Člověk smýšlející logicky, reálně a zároveň kreativně, člověk, který chce žít spořádaně v nedevastovaném prostředí – zůstává mnohdy zaražen s vytřeštěným výrazem, když vidí, co všechno je dnes „možné“! Docela i chápu, že ten, kdo se s tímto dinosaurem tváří v tvář nesetkal, tomu neuvěří.. protože je to tak neuvěřitelné a nepochopitelné! Ostravaci se s ním setkali, vědí a chtějí jej alespoň trochu, co jen budou moci, alespoň z 5%, polechtat po noze.. Nikdo z nás před časem ani netušil, kam se dostaneme – někdo ale musí dát dinosaurovi alespoň najevo, že to není v pořádku. Skupina Ostravaku je skupina lidí rozličných profesí – každý se orientuje ve svém oboru – v něm pilně pracuje. …a že nerozdáváme oranžové růžičky…či jiné aktivity ??? – na to není čas a ani by nás to patrně ani nenapadlo – vždy´t je to směšné… snažíme se pracovat na problémech města, studovat je, pátrat, navrhovat řešení… Naše tváře znáte, naši práci snad také – dle mého názoru je toto nejupřímnější kampaň – spojili jsme se v jednu skupinu a za Evou Schwarzovou stojíme – je náš lídr a bude-li muset řešit problém v určité oblasti, budou k spoluřešení přizvány právě osoby kompetentní. Vystoupení v televizi muselo být navýsost těžké! Plně rozumím! Nezvládla bych to lépe! Záhadná jako hrad v Karpatech??? Kdepak – byla lidská! no řekněte – kdo z vás přispěvatelů by tam chtěl sedět?

 46. Autor: Petr, POPRUBA

  27.9.2010 - 8.58

  Mi spíš přijde že je celkem škoda když máte kampaň podpořenou zajímavým časopisem OSTRAVAK a skutečně masivní bilbordovou kampaní, neudělat pro úspěch trochu víc. Správně píšete „ovzduší se nevyčistí samo“, ono se SAMO dělá málo věcí a ještě nikdo „SAMO“ nevyhrál, když seděl doma…a vymlouvat se na málo času …Chcete něco změnit? Mate všechny předpoklady proto, aby jste něco změnili, ale možná je proto třeba udělat víc…a ne se spokojit s 5%

  BOJITE SE SNAD, ŽE BY JSTE MOHLI USPĚT?

  Hodně úspěchu v boji za změnu.

 47. Autor: Hanka

  27.9.2010 - 18.49

  :-) Určitě se nebojíme uspět a budeme rádi za více než 5%, ovšem nebudeme se dávat ve známost praštěným způsobem – to´t jest, co jsem chtěla vyjádřit… :-) Myslím, že předvolební kampaň je přiměřená, stále probíhá a vylepšuje se, nenásilně graduje a také – plně odpovídá sloganu NEJSME POLITICI, JSME OSTRAVACI! :-) Děkujeme za přízeň, uvidíme, jak to v říjnu dopadne!

 48. Autor: Černý synek z plakátu

  28.9.2010 - 12.07

  Pro autor Petr – asi z Poruby. Ta velká písmena, rád bych na ně reagoval. Špičkoví odborníci (lídři kandidátek) ve městě se sdružili a ve svém volném čase, v době, kdy mohli trávit odpočinek, vydělávat, vzdělávat se, věnovat se třeba rodině, dětem, se rozhodli postavit tomu, co se ve městě děje nebo spíše neděje a dělá bez smyslu a nerozvážně. Pokud to dotáhli až sem = že se hnutí Ostravak dostalo nejen do pomyslné hranice 5%, ale taky do debat v TV, na veřejnosti. Bude záležet především na Vás a vašem okolí, zda se budeme muset spokojit s 5% a nějakou konktrolní činností nebo zda to bude nějaký násobek a dostaneme se skupinu „rozhodovací“. Nic se nedá vynutit, nic a nikdo se nedá koupit. Pouze můžeme přesvědčovat stále širší okruh osob, aby se nebáli a ve volbách nám dali svůj hlas. Co máte na mysli, že se nic neudělá „samo“? Víte, kolik vydali prozatím lídři hnutí „jen za ty bilbordy a časopis“ – nikdo se neptá na to, kolik třeba stojí hodina špičkového právníka, který radí lidem v poradně zdarma a..Takže teď už jako ten synek – něrypej synku a poď se přidat a pomoct.. Najdi ještě pár takých fajnych, co nám fandí (i když maju pindy) a mluv s nima.. Třeba o tym, že se Kainar (pan velkomožny primator) v časopise Euro pochlubil, že na hnutí hlavní město Evropy v kulturní oblasti, že nevydali enem 70 miliony z vašich kapes, ale že už rozjeli projekty za 2 miliardy (a včil synku počítej – kolik z toho připadá na tebe).. Nevím jak v Porubě, ale v centru – vystrčíš nos z baraku a všude kolem je oranžovo – zkus se zeptat, kdo platí ty zabrané prostory, co mají být všeckým fifty – fifty – tým oranžovo – červeným – s modrým přibarvením – hnusem? Ptej se svoji doktorky, proč tvoje děcka mají více v roce nemocí, jak stejné děcka jinde v republice.. Víš, to máš tak.. ten indián, co mu patří Mittal, zatím ví, že stačí pár chechtáků a zase může dále pouštět ten smrad mezi lidi.. Maďaři z chemičky.., ty hezke laguny.. a.. Tož se snaž a snad budeš patřit mezi ty, co to chtějí vyčistit (né enom tu chemiu) a budou se chlubit, že tu máme aji erb.., máme tu hrad.., konzervatoř, co sype jeden talent za druhym a mame tu aji normalni lidi, co by na akci nedali na plakát synka, co vypada jak ti, co je chcu vyhodit z Francie a dalších zemí EU.. Nebo si se též připo… z těch vykřičníků? V každým případě – nečekej, bo další šance, že Poruba bude zase chloubou města, už nemusí byť..

 49. Autor: Petr, POPRUBA

  28.9.2010 - 23.15

  Taky jsem moc zvědavý jak to nakonec všechno dopadne :) , jinak ostravákum fandím.

  Jo synku s plagatu, oni se lidi ptaji kolik to stálo všichni ví že bilbordy nejsou zadarmo, nadruho stranu si nemyslím že je nějaké velké úsili udělat grafiku a nechat vylepit bilbordy… to zvladne zokganizovat jeden člověk s balikem peněz a nemusí se kvuli tomu zakládat hnutí!!! Dělaš jak by ty bilbordy vylepovali sami ve vonem čase, kdyby jo to by byla aktivita :
  )… A časopis ? Vždyť Ostravaci sami tvrdí, že vznikli až kolem časopisu a ne časopis na jajich podporu tak bych to tady do kampaně moc nezatahoval :) A lidi se neptají jen kolik to stálo ale taky kdo to platí.

  Prozatím pokud je mi známo tak je ktomu stanovisko něco ve smyslu, že nikdo ze sponzoru nemuže počítat s protekcí v případě úspěchu a všichni dárci budou zveřejněni :) na webu. Prozatím jsem tam nic nenašel :) což mě mrzí protože by jsme možná oto víc ohodnotili jejich snahu a posílilo jejich důvěryhodnost ….

  Myslim si že lidé stojí za myšlenkou něco změnit k lepšímu … jen nevěří nebo spíš mají pochybnosti co je hnuti Ostravak zač a kdo zatím stojí … Abych se přiznal ani se jim nedívím, hold do politiky nejde moc lidí nezištně šířit pravdu a nápravu k lepšímu :(

  posluchej synku: POVYKLADAM TI FČI TAKU POHADKU,
  JEDEN RAZ NA JAŘE VYPADL MALY PTACEK Z HNIZDA, LEZI TAK NA ZEMI A JE MU ZIMA JDE KOLEM KRAVA PODIVA SE NANĚJ ZVEZNE OCAS A VYDELA SE PRIMO NA TOHO PTACKA A TEN TAM LEZI JE MU TEPLO A Z LEJNA SE KOUŘI, A PTACEK POŘAD PIP PIP PIP AZ HO USLYSI VLK PRIJDE KU PTACKOVI VYTAHNE HO Z LEJNA OCISTI …. PTACEK MU PODĚKUJE A VKL SE USMEJE A PTACKA SEZERE.
  (a ponaučení ne každy kdo tě chce vytahnout ze sraček a tvaři se že to mysli dobře je ten pravý, stejně jako ten ptaček naša ostrava vola po změně, ale ja bych se z lejna dobrovolně nenechal tahat vlkem :)

  Myslím že to je důvod proč je potřeba udělat víc a dokazat Ostravakum že je z lejna netaha vlk :)

 50. Autor: Synek z plakátu

  29.9.2010 - 8.41

  To: Petr – trochu v tom vyjádření je rozpor – první věta – fandím. Další text – vyvolání pochybností (ale proč, když stačí se podívat na kandidátky a hned každý ví, komu se o co jedná..). Když se do Librexu nevejde tolik lidí, sám vidíš reakce – kandidáti příjdou za lidmi do Poruby (stačí se podívat do „aktuálně“).. Já dnes mám poměrně hodně moc práce, takže se nebudu rozepisovat a reagovat na srovnání pohádkou – bajkou. Stačí málo – vyplnit přihlášku a odeslat, pak přijít na setkání a hned budeš doma.. Nebo zatím to jde i bez přihlášky.. Přijít na některou z debat a ptát se.. a znovu se ptát.. Jsem přesvědčen, že po pár setkáních zmizí ty pochybnosti.. To „obvinění“, že to mohou být peníze třeba jednoho člověka..- tady si uvědom, že tento člověk se mohl rozhodnout, kde bude žít. Rozhodl se pro Ostravu a tímto dal jasně najevo, že se mu o Ostravu jedná. A taky o všem, co s normálním životem ve městě souvidí = právo a pořádek, právo na čistý vzduch, právo na kontrolu, kam jdou daně všech poplatníků – tedy i jeho.. a mohl bych pokračovat.. Vypadáš „v obraze“ – proč se nezeptáš dotyčného přímo? Jsem si jistý, že zajdete třeba na pivo a pak si můžeš rychle spočítat, že se tady nikdo nechce obohatit na úkor – ? koho ? modrooranžové koalice, která už toho rozdala (svému okolí) už dost a hlásá, že v tom bude po volbách pokračovat.. Jak jsem napsal – dnes je třeba něco robit.., ty se zase ptej a uvidíš, že se dočkáš odpovědí..

 51. Autor: Petr, POPRUBA

  29.9.2010 - 10.31

  Možná bych to upřesnil, fandím jejich myšlence změnit k lepšímu stávajíci stav… pochybnosti jsou na místě … oni sami nám dávají záminky k pochybnostem … nechcou nám lhát korupce jim nevoní ale vydají prohlášení že něco zveřejní a nezveřejní …. v čem se tedy liší od ostatních politiku … ?

  Ja se tedy prám kdo to platí? Kdo stoji za tou masivní kampaní?

  Synku ja vam chci dát hlas moje simpatie máte, je třeba si získat ještě důvěru … mluvíte otom že jste transparentní …. a jste kde mame jistotu že takhle nebude vypadat i vaše uřadování … S odpovědmi typu my to zveřejníme a kde nic tu ni … to se mě osobně moc nelíbi … Chápu že vaš lidr neznal odpovědi na otázky z ekologie atd… jak píšete je ekonomka v tom případě by ale mohla znát odpověď na otázku kdo to platí ???

 52. Autor: Radek, centrum

  29.9.2010 - 10.38

  Korubce Vám nevoní, ale jak to tak čtu některým začínate smrdět :( , možná by bylo lepší plnit sliby, a zvařít rejpalum hu.. Držím palce!!!

 53. Autor: Petra !!!

  29.9.2010 - 10.42

  Ja myslím že tady padají zcela logicke otázky, ale nenacházím moc odpovědi? Asi by bylo lepší na otazky odpovídat než se schovánat za to kolik u to travi volného casu … a kolik rozkradli jiní.

  Pěkný den

 54. Autor: Petr, POPRUBA

  29.9.2010 - 10.47

  Správně otázky jsou odpovědi ne!!! Petra to napsala kradce, ale vystihla podstatu. Jinak hoďte sit na wašeho správce webu http://www.hnutiostravak.cz to vypadá že se zblaznil, nebo to edituje z Kanarských ostrovu přes mobil :)

 55. Autor: Radek, centrum

  29.9.2010 - 10.55

  Co se ti nato webu nelibi ? Mě přijde celkem vpohodě.

 56. Autor: Honza (Ostravak)

  29.9.2010 - 11.07

  Možná už si zvykají nato že by z nich mohli být politici a těm přímé odpovědi moc nevoní :) možná je škoda že se do těchto diskuzí aktivně nazapojí, tada kromě p.Bechera. Do voleb dost času možná to mají v plánu.

 57. Autor: Petr, POPRUBA

  29.9.2010 - 11.26

  Stránky špatné nejsou jen když jsem najel na ty stránky vyskočli namě Aktuality s podle mě divokým formatování fotka velikosti poštovní známky a nepřehledný text když jsem tam byl před časem vypadalo to ještě normalně měli tam vtipně nějaky ten nos proti tomu je to ted hruza …

 58. Autor: Tomáš Málek

  29.9.2010 - 15.16

  Tak jak jsme slibovali, s dostatečným předstihem před volbami, tak aby se každý mohl informovat, zveřejníme všechny naše přispěvatele. Nejzazží termín je v pondělí 4.října. Tak jsme to avizovali a tak to taky bude! Důvodem prodlevy (kterou jsme avizovali na naší tiskové konferenci) jsou jednání s dalšími možnými přispěvateli. Chceme aby seznam byl úplný. Důležité je, že to bude s dostatečným předstihem před volbami. A jsem zvědav jestli se podobných informací dočkáme i od ostatních politických stran. Až na čestné vyjímky se podobnými „malichernostmi“ vůbec nezaobírají.
  Pro Honzu: být politikem nikdy nebylo mým cílem, máte -li pochybnosti o přímosti mých odpovědí rád s Vámi podiskutuji v Librexu každou středu. :-)
  Pro Petru!!! a Pro Petra: Na našich webových stránkách je naopak spoustu odpovědí na otázky, které Ostravu trápí. Stačí si jen vybrat….nebo se přidat a zkusit to změnit námi.
  Jinak znovu opakuji – kdokoli má nějaké pochybnosti či otázky může za námi přijít do Librexu každou středu. Rádi s ním probereme třeba otázky financování nebo cokoli jiného. Nás se můžete zeptat na všechno. My totiž opravdu nemáme co tajit. :-)

 59. Autor: Jan S.

  29.9.2010 - 18.20

  Fandím vám a proto půjdu k volbám, i když jsem původně nechtěl. J.S.

 60. Autor: Petr, POPRUBA

  30.9.2010 - 8.52

  Ja jsem zvědavý jestli se těch informací dočkéme i dovás, hold už jsou z vás asi politici, poč něco dělat jednoduše když to jde složitě, je takový problém zveřejnit seznam stavajících sponzoru a nové pak doplnit ? Touhle odpovědí jste mě moc nepřesvětčili … ale finance jsou asi 13 komnata většiny politických stran …. Zeptám se tedy z jiného soudku ….

  Mě jako ostravaka by zajímalo jakým spůsob chcete řešit otázku vybydlených části ostravy např. přívoz, vítkovice … ???

  Jak se chcete postavit k otázce ROMU kteří pravidelně provádějí sklizeň např. v maiánských horách sklizejí vše co jim příjde pod ruce … na našem domě jsme letos už 2x obnovovali okapy a ryny…. ??? Němluvím jako rasista který by jim přisuzoval i globalní oteplování mluvím zvlastní skušenosti.

  Děkuji za odpověd, přímou jednoduchou vystížnou, Myslite že by se mohl vyjádřit i někdo jiný než p.Becher a p.Málek???

 61. Autor: Radek, centrum

  30.9.2010 - 9.41

  Jak je to s časopisem? Vznikl jako součást předvolební kampaně nebo je pravda to co tvrdíte a hnutí vzniklo až kolem časopisu?
  Mě tahle varianta nikdy moc neseděla, ale znovu mě naťuknul až Synek, který vydání časopisu spojil s kampaní….a jak jsem zaregistroval i z jiných diskuzí ví, o čem mluví :)
  Taky mě zaráží, že na kandidátce máte přes 60 jmen a do diskuze se zapojuje jen hrstka…

 62. Autor: Jana, studentka VŠB-TUO, Olomouc

  30.9.2010 - 9.48

  Dobrý den,
  studuji v Ostravě už několik let a trávím ve městě hodně volného času. Vítám vaše úsilí něco změnit k lepšímu. Podle mě je toho hodně co by chtělo změnit.

  Přeji hodně hlasů :)

 63. Autor: Karel Matysík

  30.9.2010 - 12.57

  Pro Petr: nechci teď nějak ukvapeně reagovat. Pan Doktor Málek Vám odpověděl věcně a slušně. Vaše reakce je opět negativní (pročtěte si svoje příspěvky odshora až k poslednímu), jindy zase fandíte. Na otázku jednotlivých městských částí – dovolil bych se přeptat třeba na Vaši představu..? Jsme optimisté, ale taky realisté. A k páchání trestné činnosti – proč se neobrátíte na správný orgán = Policii ČR a MP? Je snad jedno kdo ji páchá, ale pokud znáte konkrétní viníky, mohl byste správně reagovat. Žádný nový zvolený radní nebude mít kouzelný proutek, aby jedním mávnutím vyřešil alespoň část problémů, které jste tady nastínil. Je to běh na dlouhou trať a my se chceme postavit na startovní čáru nového závodu. Volby budou spíše o tom, zda souhlasíte se současným zastoupením města nebo zda si přejete něco změnit. Můžete mi poslat nějaký odkaz, kde jste Vaše otázky položil třeba někomu ze současných zastupitelů a jak Vám odpověděli? Už Vám to tady někdo napsal, nehledejte čerty tam, kde nejsou. Pěkný den přeji.

 64. Autor: Radek, centrum

  30.9.2010 - 13.36

  A myslíte že mi by jste odpovědět mohli?

  Myslím že Petr naráží nato, že policie je stejně bezmocná. A vtomhle ohledu není vina na jejich straně, když už se rozhodnou něco udělat jsou obvinění z rasizmu, a pokud je nepodpoří jejich nadřízení a politici … nic nezmůžou tak se raději divaji jinam … ja jim jejich ráci nezávidím alespoň ne v přívozu nebo v mariánkách o vitkovicích ani meluvě, ale máte pravdu že je to běh na dlouhou trat … jen mě nrzí že na policisty utočite že vybiraji pokuty a neřeši jiné problémy myslím že tento problém nevidíte objektivně ten je mnohem výš než u řadových policistů.

 65. Autor: Veronika K.

  30.9.2010 - 13.45

  Opakovaně se vracím na tyto stránky, abych viděla jaký má tato diskuze vývoj. Milí Ostravici myslím tím Hnutí. Myslím, že pánové Petr, Radek, Honza… jsou stejně nespokojení s aktuálním stavem jako vy, konec konců i já. A jestli jsou negativní? Ano jsou, ale kolem vás je spoustu nezodpovězených otázek a oni jen chtějí znát odpovědi… Hodně úspěchu v nadcházejících volbách.

 66. Autor: Tomáš Málek

  30.9.2010 - 14.01

  Veroniko:
  děkujeme za postřeh, doufejme, že těmto pánům nic nebrání v tom aby se s námi sešli každou středu v Librexu…a ptali se nás.
  Pro Radka: hnutí vzniklo kolem časopisu, náhodně, mnohem později než byl založen časopis.

 67. Autor: Honza (Ostravak)

  30.9.2010 - 14.15

  Ja bych to viděl následovně:
  My všichni kdo se stavíme k otázce voleb zodpovědně a jdeme k volbám, řešíme otázku koho volit … o statních stránach už máme představu, troufám si říst že mnoho z nás už vzdalo snahu pokládat otázky politikům z mnohých polityckých stran a máme onich svůj obrázek.
  Podle mě:
  ODS – korupce, a lhostejnost k lidem
  ČSSD – rozhazovačnost, nepotřebujeme sociální stát pro lidi kteří se chovájí asociálně, sociální výhody pro ty kdo pro tento stát něco udělali a ty kdo je potřebuji
  VV – ti se do vlády dostali, zatim mě nepřesvětčili
  Komuniste – ty bych nechal rozpustit jako Dělnickou stranu, v tomto případě to vnímam jako dvojí metr Komunismus do inteligentní společnosti nepatří.
  ….
  Pak jste tady vy hnutí Ostravak, o vás ještě obrázek nemáme. Možna ty negativní postoje směřujou ktomu, abychom zjistili co můžeme čekat od vás, nic víc bych zatím nehledal. Těch co slibuli změnu k lepšímu je hodně vpodstatě všichni :) ale kdo říka pravdu…
  Veronika to vystihla, jsme všichni vlastně na jedné lodi :)

 68. Autor: Karel Matysík

  30.9.2010 - 15.26

  Honza: je demokracie, takže máte svobodnou volbu. Silné strany jste ohodnotil, jak silné bude hnutí Ostravak, záleží taky na těch, co k volbám půjdou a jak budou volit. Určitě počítáme s tím, že již „zabydlené stranické aparáty“ a jejich okolí volit půjdou a nemusíme moc hádat, koho budou volit. Obrázek máte (můžete mít) o většině kandidátů – přejděte na stránky hnutí – všude máte jméno kandidáta. Dnes je každý lehce ověřitelný – na internetu si zadám jméno a o každém se můžete dozvědět mnoho zajímavého.. Možná budete příjemně překvapen, kolik odborníků je na čelních místech kandidátky. Další jejich předností je, že některým je pod 40, další jsou těsně nad.. Takže mají určitě nový, moderní pohled na věci, které každá generace vidí jinak. Pokud tam najdete i starší, většinou jsme vždy až na konci kandidátky (opět jsou vyjímky – ale pouze u specializovaných odborníků), plně podporujeme naše „čelo“ a každé procento nad 5% – potřebných pro zvolení, bude znamenat další a další mandát. Nejhorší volby pak jsou nevolit (a nadávat, samozřejmě nevolením podpořit současnou „koalici“) nebo dát hlas, který propadne. Ta generace kolem 40 let – to je síla. Zkuste si dosadit a porovnat – kdo pro město může, kolik a co udělat? Radní, co je tam již ? třetí období a jeho věk je něco mezi předdůchodem a smrtí? Nebo..? Tady je taky třeba má odpověď, proč na setkání s lidmi nechodím já, ale třeba pánové a dámy, u kterých je předpoklad, že zvoleni budou a pro město jsou ochotni pracovat stylem, ke kterému se tady i jinde opakovaně zavázali. Proto je třeba si jich vážit, pomoci, jak to jen jde a především – v době, kdy svou práci ještě nezačali, je nepodezřívat z něčeho, k čemu mají hodně daleko – je to vůči nim dost nefér. První hlavní úkol je uspět ve volbách. Práce se pak hodnotí vždy až po nějakém období.. Pěkný den a přijměte pozvání od p.Málka, Bechera a dalších. Osobní „pokec“ je vždy lepší, než tento „blog“, kde je většina lidí v anonymitě. Proč? Asi se někoho bojí. A to je špatně.

 69. Autor: Vašek O.

  30.9.2010 - 16.07

  Boji? Anonymita je oblibena především u polityku … proč politici hlasují anonymně ??? To teď není proti ostravakum. Do politiky anonymita nepatří podle mě by mělo být veřejné kdo a jak hlasoval, pro nás obyčejné lidi to je jediná možnost jak se chránit. Kolik lidí už doplatilo nato že řekli co si myslí … Myslím si že jde ale spíš o zvyk než o strach.

 70. Autor: Tomáš Málek

  30.9.2010 - 17.17

  Honzo: souhlas, nemůžeme Vám nabídnout nic než slova a sem tam nějaký čin, který jsme prozatím stihli udělat, ale nic víc. Na to byl příliš krátký čas a naše možnosti omezené. Více je na našem webu. Bohužel (bohudík)platí: „po ovoci jejich poznáte je“ a bez demokratického mandátu Vám toho více předvést nemůžeme – tak jak z toho ven? Prozatím děláme co můžeme, snažíme se i reagovat na tomto fóru, jsme rádi, že má někdo zájem a ptá se, ale toto forum není příliš praktické.. lepší je se scházet a diskutovat přímo. Tak jsme se sešli i s ostatními lidmi kolem Ostravaka a ač jsme se předtím neznali docela dobře jsme se na spoustě věcech shodli.

 71. Autor: Karel Matysík

  30.9.2010 - 18.42

  To: Veronika – mám chvíli volna, takže se dovolím přeptat. Váš příspěvek – „Ano jsou, ale kolem vás je spoustu nezodpovězených otázek a oni jen chtějí znát odpovědi…“ – Takže které odpovědi jste nenašla, prosím? Co Vám na webu chybí? Zkuste to konkretizovat a třeba i zde na webu, Vám bude odpovězeno (když už osobní setkání není „vaše parketa“). Zopakuji – parta lidí kolem 40 let (+ vyjímky), která není spokojená s mnoha věcmi (opakoval bych pořád dokola to, co už tady padlo a je na webu). Vám nic neříká – dětská lékařka ? Která denně má v ordinaci děti, postižené zdejším klimatem? Naši generaci kdysi zatajili Černobyl – následky se projevují bohužel i dnes (ženské ve věku kolem 35 let nemohou mít děti – tehdy měly 8 – 10 let).. Vám se tají nebo zkresluje, jak je to v Ostravě s ovzduším – proč si nepřečtete vyjádření p.Janíka.. Uvědomuji si, že kdybych pokračoval, tak píšu do rána. Prostě – ti lidé na kandidátce, když chtěli něco (cokoliv) řešit, narazili na zeď. A zjistili, že to nejde jinou cestou, než vstoupit do dění. Já mohu za sebe (nejsem odborník na ovzduší, parkoviště, nedodržení smluv při zadávání zakázek ve stavitelství..) – když jsem otevřel poslední číslo časopisu – Kam v ČR na dovolenou – byly tam všechny kraje, obce..- chyběl jen ostravský region s okolím. Proč? Město, které bojovalo o Hlavní město kultury EU 2015 – nemá zájem sem někoho pozvat? Ač na cestovky mnoho lidi nadává, nenapadlo nikoho, že příjmy z incomingu (turisté přijíždějí k nám), patří k největším na světě.. A když se projdu Ostravou a okolím – zkuste mi odpovědět – kam byste pozvala zahraničního turistu a co byste mu nabídla? Jsem už starý s prominutím naivní blb, ale vím, že Ostrava má mnoho k nabízení, ale.. To by muselo něco fungovat.. Vám nevadí prázdný Hotel Palace, spočítejte si, kolik má Ostrava hotelů na úrovni a kde byste třeba ubytovala svou kamarádku třeba z Anglie (asi v Beskydech – aby zůstala vaší kamarádkou).. A podobně se chová i náš pan primátor..- chlubí se, čeho ve funkci dosáhl, ale pátek až pondělí dýchá čerstvý vzduch DOMA v Beskydech.. Pokud Vás zajímá stav ženatý / svobodný (zlehčuji)..- ptejte se, ale ptejte především sama sebe – jsem spokojena s tím, jak dnes v Ostravě žiji nebo… Odpovězte si prosím sama – máte možnost 15.10.2010

 72. Autor: Katka

  30.9.2010 - 19.02

  tady máte odkaz na článek ,který díky intervenci primátora a špiček ČSSD nikdy nesměl vyjít, novinářka musela ukončit práci v redakci a jenom díky práci Transparency Internartional( nevládní organizace zabývající se korupcí) byl zveřejněn. Toto je sociální politika zastupitelů města Ostravy. Město podporuje soukromou školu oproti obecní škole. Nezdá se Vám Ostravákům divné, že město dává miliony celkem cca 4O mil. soukromé škole, kde bohatí rodíče platí školné namísto , aby vytvořili podmínky pro děti ze sociálně slabých rodin.
  http://www.transparency.cz/pdf/soukroma%20skola%20z%20verejnych%20penez.pdf

 73. Autor: Karel Matysík

  30.9.2010 - 19.04

  Omluva za jméno – pana Jančíka – viz aktuálně (klávesnice je již v pološeru) :-)

 74. Autor: Karel Matysík

  30.9.2010 - 19.07

  Katko – Podle primátora Ostravy Petra Kajnara je vše v pořádku, přestože zákon o obcích ukládá jednoznačně
  v podobných případech upřednostnit veřejné subjekty.

 75. Autor: Honza (Ostravak)

  30.9.2010 - 20.39

  http://www.transparency.cz/pdf/soukroma%20skola%20z%20verejnych%20penez.pdf článek jsem si přečetl a napadla mě otázka na kterou bych rád znal obpověď.

  Proč, když někdo jedná očividně protiprávně a korupčně … není trestně stíhan?

  Když se vám podaří dostat do zastupitelstva (a já věřím že se vám to podaří), hodláte otevírat a žešit tyto kauzy? Na takové věci by se nemělo zapomínat… ?

 76. Autor: Radek, centrum

  30.9.2010 - 20.53

  Ja bych byl taky pro aby se te naší prohnilé politice podivál někdo na zoubek … o skorumpovaných politicích ani nemluvě ….

  Jinak co se součásného primátora a jemu podobných týka … nastěhoval bych ho i s rodinou do vitkovic nebo lépe do Radvanic … až by jeho celá rodina měla astma alergie a další problémy možná by se zamyslel nadtím jak to tady vede …. Doufám že mu to dojte po volbách, přál bych si aby dostali naprdel …. :)

 77. Autor: I.K.

  30.9.2010 - 21.00

  Osobně si myslím, že naprosto nezbytnou a možná nejdůležitější součástí řešení problémů zde naznačených romů se týkajících je dát šanci a podat pomocnou ruku jejich dětem. Důrazně odsuzovat projevy rasismu a zdůrazňovat individuální povahu trestní a morální zodpovědnosti.

 78. Autor: Katka

  30.9.2010 - 21.38

  Taky si myslím, že by primátor měl, alespoň měsíc bydlet se svými dětmi v Bartovicích nebo v Přívoze a pak by možná pochopil. Otázka jestli pro něj už není pozdě. Bohužel je hodně propojen se soukromými firmami o čemž svědčí i samotný článek. Taky bych chtěla takto podnikat , nemusíš se o nic starat, zastupitelé pošlou peníze kdy potřebuješ. Žádné podnikatelské riziko neneseš. Jenom natahuješ ruku na obecní kasu.

 79. Autor: Milan Dohnal

  30.9.2010 - 23.24

  Už se těším na volby až hodím svůj lístek do urny!

 80. Autor: Ondřej, student

  30.9.2010 - 23.36

  Dobrý den, prve bych Vám chtěl popřát rozhodnost a neoblomnost v postojích a přístupech, která zde zastáváte. Ač to je pro vás možná naprosto samozřejmá věc, později se ukáží problémy a jejich řešení už nebude možné brát tak kontroverzně, proto bych neřekl, že každý aktuálně zvolený zastupitel ( popřípadně většina) je lehkovážný při rozhodování některých problémů a hledání řešení. Prostě na to v dané situaci, kdy do toho vidí jinak než běžný „smrtelník,“ přistupuje jiným způsobem než jak by to udělal v době minulé, což může potkat i Vás. Tak ať Vám to hlavně vydrží v té vaší vizi a koncepci.

 81. Autor: Tom z přivozu

  1.10.2010 - 9.42

  PRO: I.K. – víte ja jsem v poslední době často slyšel
  STOP RASIZMU, chceme stejná práva jako mají romové.

  Bohužel je natom kus velké pravdy, pouze v kokamžiku kdy skončí jakékoliv projeny rasizmu tím myslím pozitivní i negativní je šance že se něco změní. V minulém zaměstnáni jsem pracval na perzonálním oddělení nejmenované firmy. A s ROMY jsem se setkával velice často. Například nejmenovaný pán 50 let očet odpracovaných dní 0, znalosti 0, vzdělání dokončená 7 třída ZŠ Požadavel min 27 čistého, osobní komentař „Jinak se mi to nevyplati když muj příjem ze socílky je 17 littů měsíčně. Měl jsem co dělat abych s ním nevyrazil dveře když muj příjem byl 13 tisíc čistého. Zatohle nemůžou romové ale ti co dělají náš sociální systém, a ti kteří sedi na sociálce a tyhle dávky jim dávají… At si onás o lidech myslíme cokoliv jsme vpodstatě jen zvířata a podleháme evolučním principům.

  V evolučním ciklu, je jediná motivace k přispůsobení a adaptaci, to je změna nebo spíš razantní změna. Stejně je to i u Romu ti se přispusobili využívat naš sociální systém a stejně jako zvířata migrujou za lepšími podmínkami KANADA … Nic jiného zatím není. Z mého pohledu parazitují na štědrém sociálním systému.

  My by jsme měli jim toto znepříjemnit(změnou soc. systému), nabídnou pomocnou ruku při adaptaci(přiměřeně!!!, vzdělani …práce) a je nanich jestli se přispusobí nebo ne.

  Omlouvám se za přirovnání, ale myslím že to je celkem vystížné, souhlasím měla by se udělat tlustá čára a začít s mladou generací ….

 82. Autor: učitelka

  2.10.2010 - 7.25

  Pro paní učitelku Hanku….

 83. Autor: učitelka

  2.10.2010 - 7.26

  Jak podle Vás vypadá spořádaný život ostravaka???!!!!

 84. Autor: Synek z plakatu

  2.10.2010 - 12.22

  Poslední anonymní.. Tož su tu zas, ale naposledy.. Včil už to není žádná sranda a věci se už beru seriozně. Teď už jsem umyty (nesu už, jak té fotce, co šla do Bruselu), vykřičníky – to čumím jak nezaměstnany na Audinu – pořád visí na Masarykaču – pry se rozhodne 8.9.2010..Dneska už sme v říjnu, tak nevím, kdo si z koho dělá řiť..Díval sem se aji na ty prostoru k vylepení volebních kandidátu.. Kurňa nevím, či je to naschval – Ostravak / ten z teho hnuti / ani jeden.. Tak jsem byl otraveny – ale enom 2 minuty – bo přišla baletka jak z Telemanie a dala mi.. Tedy nový Ostravak s kandidatama.., pak tu harmoniku – kde su ti, co Vam všeckým mohu a chcu pomoct a eště mě pozvala na fajnu akcu.. Sice nechtěla vidět mojeho „kandidata“.., ale to neva..Ted sem to doma luštil, co mi dala na tym hlavnim náměstí Ostravy a… jak splni ti kandidati, co si napsali, tož to chcu v te Ostravě bydlet. To je jine kafe, než ti předešli, co sice píšu různé kokotiny na ty předvolední plakáty, kde to pak končí „dej mi hlas a mlč“.. Ten Ostravak slibuje všecko dát na web, kde budu i já (starý hnup) vědět, či se kdosi z mojich desatku nabalil a kolik.. Jak už mam enom 1000 vlasu – ve třech řadach a 2 sloupcich, všecky se mi postavily, jak jsem viděl, kolik bere „vrchní zastupitel“, za to, že si do rady přijde vyřídit svoje zakazky – 40 litru.., k temu svuj plat – tipuju, že taky pod 100 litru za měsíc se ani ráno nebudí… Tak k věci.. Já s těma, co tam včil ještě sedí.., měl co do roboty.., chlastali sme aji na tym policajtskym cvičáku pro psy.. Synci, to je prorostle víc, jak ta krkovička.. To už je segedíský guláš… Já na teho, ten na druhého a.. Tam sem viděl teho Krsičku.., tam.. Enem proto – bo su už starý, jak hnědé uhlí., sem byl též z nich připosr… Ale nic sem z teho neměl..- aby si někdo nemyslel, že sem se na té polívce též ohřál… Až se mě raz právníci z Ostravaka zeptaju, co všecko vím..- tak maju dva roky co robit.. Tož dufam, že pochopite, že ten, co moc ví, by tady nemohl uspět pod svojim jménem.. Synek z plakátu končí (i ten černý).. Jestli budu moct napsat, jak se jmenuju, tak až po 15.10… Stary, ale ze zkušeností – pořád ve střehu .., jak ten Crusso.. Tož po volbach..

 85. Autor: Tom z přivozu

  4.10.2010 - 13.35

  Milí ostraváci, tak jak jste avizovali na tiskové konferenci, tak jak jste uvedli výše v diskuzi hledal jsem dnes na vaších stránkach seznam dárcu … a nenašel jsem nic, kroně toho že jste doplnili návod jak se stát dárcem a článek p. Málka k financování … přiznám se sklamali jste mě … věřím že bude následovat spoustu vysvětlení proč sjte nemohli seznam zveřejnit možná i něco jako že jej ani zveřejnit nemužete … stejný systém určitě znáte od stavajících radních proti kterým tak zbrojíte …

 86. Autor: Radovan N.

  4.10.2010 - 14.04

  tzv. Ostravaci, jak vidět už jste nato přišli ….

  SLIBIT neco je tak snadne, ale dotahnout to do konce …

  jak chcete zvladnou ostatní věci, které jste naslibovali ,když vam děla problem zveřejnit seznam?

 87. Autor: Radek, centrum

  4.10.2010 - 15.13

  Ja jsem na jejich web dnes koukal už dvakrát a nic jsem nenašel, a ten článek? není tam nic nového jen plky a hromada bludu … Myslám že Ostravaci maji vyšší IQ vež 75 a že asi všichni vědi že všechno stojí peníze oni i male děti to dnes už vědí … myslím že psat článek s tímto obsahem je ztráta času … a že se jedná o soukromá suběkty to mam taky došlo, stávající radní sponzorují kdeco podivného ale že by sponzorovali i konkurenci … takže to asi musejí být soukromé suběkty …. Jenom sliby ty dnes nikoho nezajímaji, chtěli jste být jiní ??? NEJSTE ….

  Slibem nezarmoutíš … co?

 88. Autor: Honza (Ostravak)

  4.10.2010 - 15.41

  „Autor: Tomáš Málek 29.9.2010 – 15.16Tak jak jsme slibovali, s dostatečným předstihem před volbami, tak aby se každý mohl informovat, zveřejníme všechny naše přispěvatele. Nejzazží termín je v pondělí 4.října.“

  No moc jsem tam toho dnes nenašel pane Málek, opravdu můžete asi nabídnou jen slova …

 89. Autor: Vladimír

  4.10.2010 - 16.43

  Hlavne ať uděla někdo pořádek s tím ovzdušim v Ostravě

 90. Autor: Synek z plakatu

  4.10.2010 - 18.14

  No nevrať se tu.. Vy tři nademnu (myslím o kusek výše) – o co vam anonymum ide? Kdo ma poznat, že třeba Radovan, Radek.. i ten Honza neste enom jeden.. Vy už jedete s hasičákem, ale eště nikde nehoří.. Vypadate na rypaly z jine galaxie (rozuměj – další volební partaj) a vůbec ste nepochopili podstatu věci. Ergo kladivko vas trefilo na špatným místě.. Ostravak bojuje o každý jeden hlas.. a vy jak ten lakomec od teho dramatika..- peníze.., peníze..Ja mohu klidně napsat – z vašich peněz nepoužil nikdo ani halíř (z vaší strany nehrozí, že byste dali 5 korun z vlastní kapsy). Našteští si myslim, že tych, co pochopili, o co se jedna.., je více, jako tych provokateru.. Synci, 4.10.je až dneska do 24,00.. A i kdyby se to nestihlo, tak je to pro vas problem? Vemte si radši dnešní Centrum a podívejte se, jakou reklamu si udělala koalice za vaše peníze.. Ale s tym se počítá.., co ja vím, už dneska cvaka lidem na radnici a městě u zádele.. Tak šáhli do stranické pokladny (která je zatím u Ostravaka enom z darů pár nadšenců) a vytlačili další miliony (které se jim hohu vrátit po volbách).. Přeložene – více vám vyhovuje současný stav a..co dodat.. Prosím tým „pozůstalé“ (co mají více rozumu, než anonym, co napíše aji subjekty jak děcko z první pomocné).., aby vydrželi, všecko bude.. Nikdo nikemu neslíbil, že po volbách začnu lítat pečeni holubi do .. úst. Kdo si přečte program Ostravaka a třeba i zítra dojde do „Laskavého taty“…, má možnost zůstat v obraze a nepanikařit, pro – kdo vám dává peníze (synci – nikdo cizí, něbojte se, ani Klaus nám nic nedal a ostatní maju dost starosti, jak naplnit jejich stranické pokladny).. Čtu to tu denně, moje hlasy su jiste – Ostravak..Zbývá 11 dnů a já říkám – bude fukot, bo tych slušných, je více, jak rýpalů..

 91. Autor: Honza (Ostravak)

  4.10.2010 - 20.17

  podstata věci? jaká postata věci ? slíbili že tam seznam bude a není. jaká o tom diskuze? To jsou přesně ty kecy kolem které nikoho nezajímají … Ostravaci chcou být jiní, ale v čem jsou jiní? doslova řekli že to zveřejní konkrétně seznam a konkrétně dnes.

  ZEPTEJ SE SÁM SEBE ŘEKLI TO ???
  A SPLNILI CO ŘEKLI ???

  TOHLE NENÍ REJPALSTVÍ TO JE KRUTÁ REALITA … těch slušných je mnohem víc, ale ti slušní mají rozum :) když neplní sliby před volbami jak to bude vypadat po nich ???

  narážíte na nás anonymy … ??? tonoucí se stébla chytá Synku nic víc …. Pochybuji že Synek z plakatu je tvoje jméno a tzv. Ostravakum anonymita taky není asi zrovna cizí když maní cely seznam neveřejných anonymních dárců ….. na druhou stranu chápu že je bráníte, když některé znich znáte už 38let  my Ostraváci nejsme hloupí ….

 92. Autor: Synek z plakatu

  5.10.2010 - 7.02

  To Honza: To sem zvědavy, co včil vymysliš.. Máš tam seznam, jak vyšitý a kdy tam měl být? A byl tam..Jedna věc tam není.. Kolik temu věnoval kdo času.., který se těžko počítá na peníze.. K temu anonymu – pošli mi meilika na chachar@seznam.cz a mužeme si pokecat bez anonymity. Možna budeš překvapeny, že nemam keho branit (kromě sebe). Tak se opatruj a přemyšlej nad tím, jestli musíš vždycky stahovat trenyry, když brod je ještě daleko..

 93. Autor: Tomáš Málek

  5.10.2010 - 8.18

  Seznam přispěvatelů je na webu tak jak jsme slíbili.
  Je to důležitá věc a proto jsme ji zveřejnili s dostatečným předstihem před volbami.
  Kromě toho je tam spousta dalších důležitých věcí o nás a o věcech, které chceme v Ostravě udělat. Každou středu je V Librexu setkání s kandidáty. Rádi se setkáme s každým, kdo chce vědět více o našem programu nebo o našem hnutí.

 94. Autor: Miv

  5.10.2010 - 9.15

  Měl bych jeden dotaz. Mohli by jste zveřejnit seznam prvních deseti kandidátů a u nich uvést, zda-li bydlí v Ostravě, či nikoliv? Nemám na mysli trvalé bydliště, ale prostě zda-li v Ostravě trvale bydlí, či budou v následujícím volebním období bydlet. Stačí ano/ne, Děkuji.

 95. Autor: Honza (Ostravak)

  5.10.2010 - 13.35

  Zdar Synku, seznam je tam :)

 96. Autor: Honza (Ostravak)

  5.10.2010 - 13.41

  Jinak jsou situáce které je pžedčasné řešit, ale tady mluvíme o vyhlidce budoucnosti Ostravy, Ostravy města a jejího okolí města kde žijeme o budoucnosti která se měla začít měnit už dávno, už dávno jme my ostravaci měli provést defenestraci ODS, ČSSD z ostravské radnice … Doufám že to budou právě h.ostraváci jejichž otisk bude na Kajnarově zadnici a zaněj bych mu nechal vytetovat !!!

  :)

 97. Autor: Honza z Havirova

  4.3.2011 - 9.45

  Jak je patrne nejsem rodili Ostravak a mam jen jednu otazku. Jak muzou spolehlive a nesobecky ridit jakekoliv mesto lide s tituly(Judr. Mgr. a Ing.) kdyz ziji uplne a mimo realitu(financne a pozicne) od obycejnych lidi ? Jediny pan knihkupec(fizicky narocne) vypada delnicky ale spis do poctu aby se nereklo. Diky za odpoved.

Vložení komentáře