OSTRAVOU NA KOLE

Foto: Drahoslav Ramík

Jezdit po Ostravě na kole? Ještě před několika lety to nebylo rozhodně nic příjemného. Výstavba cyklotras byla v začátcích a cyklisté hledali ve městě jen velmi obtížně útočiště před rušnou dopravou. S výjimkou Komenského sadů a několika krátkých navzájem izolovaných úseků neměli mnoho možností. Dlouhodobý vývoj cyklostezek v Ostravě lze hodnotit jako velmi příznivý. Cyklostezky zdařile přibývají více či méně koncepčně ke vzájemnému propojování jednotlivých městských částí. Ostravská cyklistika však stále ještě nepatří mezi preferované způsoby dopravy, proto se objevuje mezi cyklistickými nadšenci snaha o změnu celkové situace. Z řad ostravských cyklistů vznikla mimo jiné neformální a neorganizovaná skupina s názvem Ostravou na kole.

OSTRAVŠTÍ KOLAŘI

Náplní aktivit těchto nadšenců je zejména propagace zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu ve městě. Jejich ideálem (mimochodem velmi krásným) je povýšit kolo na rovnoprávný dopravní prostředek s automobily a MHD. Nebylo by příjemné jezdit na kole po bezpečných cyklotrasách do práce, do školy, za sportem či zábavou?

Ostravští kolaři, jak se také skupina označuje, spolupracují mimo jiné i s Magistrátem města Ostravy, který jim naslouchá a podporuje některé jejich propagační akce. Ve spolupráci s magistrátem pořádají například dvakrát ročně hromadný cyklopeloton Ostravou, tzv. jarní a podzimní cyklojízdu. Počet účastníků na těchto akcích rok od roku narůstá, při poslední akci projelo městem dokonce 150 cyklistů. Účastníci cyklojízd mimo jiné poukazují na hlavní překážky tohoto oblíbeného sportu na území Ostravy.

Kromě spolupráce s magistrátem a organizování těchto cyklojízd spolupracují ostravští kolaři také s odbory dopravy jednotlivých městských částí. Takto se snaží iniciovat vznik nových cyklostezek nebo úpravu stávajících komunikací do podoby umožňující bezpečný pohyb cyklistů.

Na svých webových stránkách www.ostravounakole.cz se věnují obšírně všem aktuálním informacím týkajícím se cyklotras a cyklodopravy v Ostravě, uveřejňují také různé rady a tipy (kde v Ostravě parkovat kolo, kudy nejlépe jezdit, jak si nenechat kolo ukrást, jak se nenechat srazit autem apod.). Jakmile je ve městě otevřena nová cyklotrasa či její další část, členové skupiny Ostravou na kole trasu projíždějí a na svých webových stránkách formou mini recenze o kvalitě a úskalích tohoto úseku informují širokou cyklistickou veřejnost. Naposledy představili formou webové recenze novou cyklotrasu podél Opavské ulice v Porubě.

Hlavní požadavky a doporučení Ostravanům na kole:
Členové ostravské cyklistické skupiny veřejně deklarují své požadavky na investice města i jednotlivých městských obvodů do budování nových a úprav stávajících cyklostezek v těchto stěžejních bodech:

 • Vybudování kvalitní, rychlé a bezpečné páteřní sítě cyklotras mezi okrajovými čtvrtěmi a centrem města.
 • Smysluplné investování peněz do cyklostezek, které jsou využitelné a bezpečné (bez nebezpečných značek, neustálého přerušování výjezdy z garáží, bez ukončení vysokým obrubníkem či s dostatečnou kapacitou).
 • Prioritní budování cyklostezek v kritických místech, které nelze jednoduše objet po bočních komunikacích a kde je vyšší intenzita silničního provozu.
 • Prosazování vedení cyklotras po ulicích s menší intenzitou automobilového provozu spíše než výstavba nových cyklostezek. Snížení rychlosti automobilů v těchto místech např. na 30 km za hodinu a zvýšení bezpečnosti cyklistů vhodnými stavebními úpravami. Současně navrhování vyznačených pruhů pro cyklisty.
 • Začlenění výstavby cyklistické infrastruktury do velkých investičních akcí (generální opravy mostů, silnic, křižovatek). Budování cyklopruhů na křižovatkách.
 • Budování méně nákladných cyklostezek ve volné krajině, s povrchem přírodě bližším, vhodným pro treková i běžná dopravní kola (tzv. šotolina, mlatová cesta).
 • · Vytvoření komise zabývající se problematikou cyklodopravy na území města.

Klíčová místa pro navrhované změny:

 • Řešení dostupnosti centra na kole. V současnosti je centrum Ostravy ve směru od Mariánských Hor a Vítkovic dostupné na kole pouze po hlavních silničních tazích s velkým provozem (Frýdlantské mosty, Českobratrská ulice), nově také opraveným podchodem na vlakové stanici Ostrava-Stodolní. Na jednom konci sice sjízdným, ale na druhém konci s nutností vynášení kola po schodech. Také první fáze výstavby Nové Karoliny nepočítá se zlepšením dostupnosti centra na kole.
 • Přemostění dálnice a železnice v oblasti Svinovských mostů. Realizování cyklotrasy v rámci rekonstrukce Svinovských mostů. V současnosti cyklista volí mezi cestou hlavním dopravním tahem po Svinovských mostech, nebo úsek objíždí přes Dubí. Zde je nucen čekat u závor železničního přejezdu, navíc cyklotrasa vede zákazem vjezdu.
 • Bezpečné parkování kol – stojany. Magistrát již vybavil některá místa v Ostravě bezpečnými stojany (typu Velock), například před Novou radnicí. Tyto stojany by měly být před všemi úřady, školami či nádražími. Možnost parkování kol v garážích města a na hlídaných parkovištích.
 • Umožnění průjezdu částí pěších zón cyklisty. Město by mělo zvážit možnost průjezdu cyklistů pěšími zónami v době, kdy nejsou plně využívány chodci (např. ráno, ve večerních a nočních hodinách, o víkendu).
 • Umožnění obousměrného provozu cyklistů v některých jednosměrných ulicích. Umožnění obousměrného provozu by se mělo týkat především ulic s malou intenzitou provozu, jak navrhuje studie vypracovaná odborem dopravy Magistrátu města Ostravy (v centru např. Havlíčkovo nábřeží, Kratochvílova ulice a další).

Více informací o této skupině je možné získat na webových stránkách www.ostravounakole.cz, případně na facebooku ostravounakole.cz.

OSTRAVAK II/2012

-red-

Vložení komentáře