Otevřeli jsme radnici lidem

S trochou nadsázky se dá říct, že tato článek pojednává o tom nejpodstatnějším, co jsme na radnici dokázali a nač jsme patřičně hrdi. Naším stěžejním cílem bylo ukázat, že obecní majetek je zastupitelům a radním svěřený, a ti jsou povinni o něj řádně pečovat.

Nikdy jsme se netajili tím, že na rozdíl od jiných nemáme co skrývat. Záhy po zvolení jsme proto i přes odpor části ČSSD (paradoxně těch, které dnes najdete na kandidátní listině této strany do voleb) prosadili jmenovité hlasování členů rady a zveřejňování všech smluv na internetových stránkách radnice. Je smutnou skutečností, že jsme jediným ostravským městským obvodem, který se k těmto krokům odhodlal. Ve většině ostravských obvodů, stejně jako na Magistrátu města Ostravy jsou vytvořeny koalice ČSSD a ODS, a ty si pod prsty nechtějí nechat vidět. Mají k tomu své důvody a pro nás pak není překvapení, že jsou vyšetřovány kriminální policií.

Jmenovité hlasování členů rady

Co to znamená?

Rada městského obvodu je vlastně ředitelstvím obce. Nejvyšším orgánem je sice zastupitelstvo, ale to se schází jen několikrát do roka a nedokáže pružně reagovat a řešit aktuální problémy. Rada se v podstatě schází každý týden a je-li to zapotřebí, pak i několikrát do týdne. Rozhoduje o organizačních záležitostech radnice, připravuje podklady pro zastupitelstvo, ale taky jedná o přidělování bytů, o směřování investic apod. Jednání rady je neveřejné a některé osobní údaje nesmějí být ze zákona zveřejněny (např. jména dlužníků).

Ač dřívější starosta Miroslav Svozil (ODS) navrhoval zvýšení členů rady na jedenáct, my jsme naopak snížili počet členů na sedm. Na radnici je zapotřebí pracovat a nikoli se snažit, aby z ní co nejvíce věrných tahalo peníze.

Bývalo zvykem, že projednané věci se zveřejňovaly jen v nejnutnějším minimu. Občan byl pak stroze informován větami typu: „Rada městského obvodu rozhodla …“, „Vaše žádost byla radou zamítnuta“ apod. Lidé se neměli možnost dozvědět, kolik radních a kteří byli pro či proti. Vůbec se pak nemohli zeptat na důvody, jaké člena rady k jeho postoji vedly. Neměli možnost jim vysvětlit to, co se nevešlo mezi řádky žádosti.

Nezřídka se rovněž stávalo, že radní při kontaktu s občanem (svým voličem) lhali. Tvrdili, že byli přehlasováni, že hlasovali jinak než ve skutečnosti, nebo že na jednání rady vůbec nebyli. Této praxi je u nás konec.

Na internetových stránkách obvodu se každý může podívat, jak hlasoval každý člen rady.

Jaký to má význam?

Trochu vznešeněji se dá říct, že zavedená změna je posunem od principu kolektivní nezodpovědnosti k individuální odpovědnosti.

Lidsky to pak znamená, že každý radní si musí uvědomit, jak hlasuje a proč. Před voliči si musí naprosto otevřeně zdůvodnit své počínání. Musí být zodpovědný.

Pro občana je pak důležité, že má přehled o tom, co se na radnici děje. Kdykoliv se může podívat, zda jeho volený zástupce činí to, co slíbil.

Proč se to nelíbí představitelům velkých stran?

Zloději obvykle kradou potmě. Není na ně vidět a mají větší šanci, že je nechytí.

Podobně je tomu i na radnici. Pokud se nikdo nedozví o lumpárně, výrazně se snižuje riziko, že ten, kdo ji provádí, bude přistižen a potrestán.

Zdaleka ne všichni členové ODS nebo ČSSD jsou lumpové. Lumpové však tyto strany obvykle řídí. K angažmá v komunální politice je vedou různé důvody, nezřídka je to snaha se ekonomicky obohatit. Při hlasování ve svůj prospěch potřebují také hlasy kolegů. Ti se mnohdy i přes různé přísliby bojí zvednout ruku pro nepravosti. Teprve argument, že se o tom nikdo nedozví, je přesvědčí.

Závěr

Jmenovité hlasování členů rady umožňuje snadnější kontrolu toho, co zvolení lidé na radnici opravdu dělají.

U nás se dnes před vlastní zodpovědností nikdo neschová. Staré pořádky jsou pryč. Na zavedeném systému není důvod nic měnit. Je velmi jednoduchý a mimořádně účinný. Stačí se nebát a samozřejmě nekrást.

Zveřejňování všech smluv na internetu

Co to znamená?

Roční rozpočet radnice našeho obvodu je několik stovek milionů korun. Kromě běžných výdajů souvisejících s chodem úřadu radnice také zajišťuje opravy cest, chodníků, veřejných prostranství, základních a mateřských škol. K provedení odborných prací si musí najímat soukromé firmy. Radnice je vázána zákonem o zadávání veřejných zakázek, existují však triky (píšeme o nich v dalším článku), jak najít skulinu. Asi nejznámější je případ Davida Ratha (ČSSD). Nekalosti se však dějí i na jiných místech.

Nejjednodušším způsobem, jak s tímto nešvarem bojovat, je vše zveřejnit. Ačkoliv nám to zákon neukládá, rozhodli jsme se všechny smlouvy včetně jejich dodatků zveřejňovat na internetových stránkách radnice.

Jaký to má význam?

Každý občan se může podívat, komu, kolik a za co radnice posílá peníze. Neexistují tajné vícepráce nebo dokonce práce, které byly zaplacené, ale neprovedené. Prostě vše je na internetu.

I kdyby selhal jednotlivec a chtěl se obohatit, námi nastavený systém mu to jednoduše neumožní. Důkazy proti takovém člověku by se okamžitě objevily na internetových stránkách. Systém tak vlastně funguje i jako prevence.

Proč se to nelíbí představitelům velkých stran?

Ostravská ODS a ČSSD jsou v zákulisí propojeny s místními podnikateli. Politici jim za úplatu slouží k získávání zakázek a vyvádění peněz z veřejných rozpočtů. Například stíhaný podnikatel Martin Dědic daroval ostravské ČSSD „z vlastního“ přes půl milionu korun, podnikatel Tomáš Vrátný, který nekalým způsobem získal od Dopravního podniku Ostrava lukrativní pozemky v centru města, podporuje ODS. Tito podnikatelé však nejsou mecenáši politických stran. Nechají si za své služby zaplatit a stranám pak darují až ty peníze, které získali navíc. Obvykle předražením zakázky nebo koupí pod cenou. Občan nic neví, protože do smluv nevidí.

Staré úsloví praví, že žádný kapr si svůj vlastní rybník sám nevypustí. Radnice, kde vládnou ODS a ČSSD, smlouvy na internetu nezveřejňují. Rozkryly by tak penězovody ke svým dárcům a přišly o zdroj financování. Proto je pro ně hnutí Ostravak nebezpečné. Proto se ho společně snaží všemožně zastavit. My jsme přesvědčeni, že námi nastavené změny nepůjde vrátit zpět. Naopak chceme, aby se dále rozšiřovaly i do dalších obvodů a na ostravský magistrát. Po letech drancování si to naše město zaslouží.

Závěr

Několik let slýcháme slova o transparentnosti ve veřejné správě. Mluví o ní snad úplně každý, v mnoha případech se však nic neděje.

Transparentnost nebo otevřenost má jistě hodně podob. My jsme lidem slíbili otevřít radnici, a to plníme. Jde to a máme z toho radost. V našem počínání budeme pokračovat a přesvědčovat okolí, že i politika se dá dělat slušně.

-red-
4. října 2014

Vložení komentáře