Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …

Nedávno se náš pan primátor pochlubil tím, jak se městu podařilo prosadit rozvoj průmyslové zóny v Mošnově (okres Nový Jičín) a jak připravuje rozšíření skladového areálu v Porubě u Rudné ulice. Na první pohled běžná zpráva, která ve Vás vzbudí pocit, že je dobře, že se něco děje.

Když se pak ale procházíte nebo projíždíte městem, začnete si uvědomovat, jak se Vaše okolí mění. Místa, kudy šla průmyslová historie našeho města, jen velice pomalu a těžce nacházejí nové uplatnění.

Na druhé straně postupně mizí sportoviště a zelené plochy a nahrazují je nákupní centra s obrovskými parkovišti a nevzhledné skladovací areály. Pomalu, ale nenávratně. Vzpomenete si ještě na stadion Odborářů? Jistě, na konci devadesátých let byl zchátralý a ohyzdný. Byl však vedle parku, sportovního areálu a hlavně v těsné blízkosti lidí bydlících na Fifejdách. Jeho přestavba na funkční sportoviště by byla nákladná, nepochybně však možná. Na jeho místě však vyrostlo nákupní středisko, které se po pár letech ještě rozšířilo. Z mapy města pak bez náhrady pro okolí zmizelo sportoviště. Troufáme si tvrdit, že většina návštěvníků obchodního centra do něj přijíždí automobilem a nebylo by jim zatěžko ujet ještě pár set metrů, třeba někam k Mariánskohorské ulici.

Pravda, je to už dávno a možná jsme byli ještě nezkušení a neuměli se dívat dostatečně daleko. Je tomu však jen pár let, kdy začaly mizet lány polí za Porubou směrem na Klímkovice a na jejich místech se objevily plechové krabice skladovacího areálu. Areálu, který hodlá vedení města dále rozšiřovat. Zmizela zelená plocha, příjemná třeba jen na pohled. Bez náhrady. Možná město a region potřeboval a potřebuje více skladovacích ploch, to nedokážeme posoudit, ale jsme přesvědčeni, že pro tyto bychom jistě našli vhodnější umístění třeba i blíže dálnici někde na místech, která jsme my lidé již jednou použili.

Jsme opravdu nepoučitelní?  Na Rudné ulici právě probíhá výstavba nového „hobby marketu“ s obrovským parkovištěm. Na místech, kde stávalo cvičné hřiště fotbalistů Baníku Ostrava. Stejně jako před lety mizí z mapy další plocha určená pro sport. Přitom právě u Rudné směrem na Havířov bychom nepochybně našli místa, pro která by takové obchodní zařízení bylo vysvobozením.

Nejsme naivní a víme, že v dnešní době ledacos ustupuje obchodním zájmům. Město má však územní plán a mělo by hlídat, aby rozvoj města byl vyvážený. Budeme-li neustále ustupovat právě a pro „rozvoj města“ nadále obětovávat sportovní a zelené plochy, zbude nám ještě prostor pro život ve volném čase? Pan primátor do Ostravy jen dojíždí za prací, a tak na něj se v tomto případě zlobit nemůžeme. Co ale ostatní naši zastupitelé, kteří zanedlouho budou jednat o novém územním plánu našeho města? Budou dost silní na to, aby odolali tlakům a pokušením a namísto snadné změny územního plánu se vydali těžkou a dlouhou cestou revitalizace průmyslových území? Věřme, že ano, a držme jim palce.

-red-
V/2010
 1. Autor: Surietta

  4.8.2010 - 8.57

  S těmi sportovišti v Ostravě bych byla opatrná, není zdravé běhat u Rudné v těsné blízkosti hutního kolosu. Ale kdo chce sportovat si cestu najde. V shoppingu i ve Futuru je krásné fitko. Na parkovištích u obchodních center se prohání bruslaři :)
  Ostrava nebyla nikdy příliš uživatelsky přívětivá a zatím to nevypadá, že by se to mělo nějak rychle změnit. Tady snad ani není co zkazit. Skladovací haly jsou upravené, je tam pořádek, narozdíl od komunistických průmyslových areálů, které dodnes přežívají a otravují ostraváky.
  PS: Kde bydlí pan primátor?

Vložení komentáře


Další články

 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz

  • Stejně jako dostáváte do svých schránek časopis Ostravak, existují i další periodika takto distribuovaná zdarma občanům Ostravy. I samotné město Ostrava a jejich městské obvody vydávají noviny a časopisy, které by měly informovat Ostravaky o veškerém dění ve městě.

   Redakce Ostravaka se zajímala o tiskoviny vydávané Magistrátem města Ostrava a městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP). Samotný magistrát vydává kromě novin i magazín. Noviny Ostravská radnice vycházejí jedenáctkrát ročně, a to v nákladu 140 tisíc výtisků. Obsah sestavují a zpracovávají tři redaktoři, kteří jsou součástí oddělení prezentace. Témata jsou zařazována podle požadavků jednotlivých útvarů, odborů a oddělení magistrátu. Náměty dodávají také organizace zřizované městem.

   Magazín Metropolitan Magazine pak vychází dvakrát ročně, a to v nákladu 24 tisíc výtisků.
   Centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz vydává v centru každý měsíc Zpravodaj Centrum s kulturní přílohou Kam v centru, a to v nákladu 21 tisíc výtisků. O obsahové náplni jednotlivých čísel zpravodaje rozhoduje redakční rada, kterou tvoří starosta, místostarostové, tajemník, neuvolněný člen rady městského obvodu a dva neuvolnění členové zastupitelstva MOaP.

   Roční náklady na vydání městských periodik v letech 2006 až 2009 (včetně DPH) jsou:


   pro zvětšení klikněte na obrázek

   Nepochybně je důležité informovat občany o dění v Ostravě, ale máme pocit, že za naše peníze se velká část těchto novin věnuje spíše prezentaci samotných politiků, přináší s nimi rozhovory a přímo podporuje politické strany. Připadá nám, že ve veřejných novinách samotný občan již nemá takový prostor. Naši zastupitelé města zde popisují, co a jak dobře ve městě udělali, ale o tom, zda jsou spokojení i Ostravané, se už nedočtete.

   Když porovnáte obsah sdělovaných informací v městských novinách s celkovými finančními náklady, tak Ostravaka zajímá, zda jsou pro vás pro občany tyto noviny zajímavé? Dozvíte se i nějaké zajímavé a plnohodnotné informace z těchto novin, nebo si myslíte, že dochází opět k mrhání s veřejnými financemi tím, že se vydávají noviny, které čte pouze pár lidí?

   Napište nám do redakce, co si o obsahu a kvalitě městských novin myslíte vy, občané.

  • další postřehy

  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa