Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …

Nedávno se náš pan primátor pochlubil tím, jak se městu podařilo prosadit rozvoj průmyslové zóny v Mošnově (okres Nový Jičín) a jak připravuje rozšíření skladového areálu v Porubě u Rudné ulice. Na první pohled běžná zpráva, která ve Vás vzbudí pocit, že je dobře, že se něco děje.

Když se pak ale procházíte nebo projíždíte městem, začnete si uvědomovat, jak se Vaše okolí mění. Místa, kudy šla průmyslová historie našeho města, jen velice pomalu a těžce nacházejí nové uplatnění.

Na druhé straně postupně mizí sportoviště a zelené plochy a nahrazují je nákupní centra s obrovskými parkovišti a nevzhledné skladovací areály. Pomalu, ale nenávratně. Vzpomenete si ještě na stadion Odborářů? Jistě, na konci devadesátých let byl zchátralý a ohyzdný. Byl však vedle parku, sportovního areálu a hlavně v těsné blízkosti lidí bydlících na Fifejdách. Jeho přestavba na funkční sportoviště by byla nákladná, nepochybně však možná. Na jeho místě však vyrostlo nákupní středisko, které se po pár letech ještě rozšířilo. Z mapy města pak bez náhrady pro okolí zmizelo sportoviště. Troufáme si tvrdit, že většina návštěvníků obchodního centra do něj přijíždí automobilem a nebylo by jim zatěžko ujet ještě pár set metrů, třeba někam k Mariánskohorské ulici.

Pravda, je to už dávno a možná jsme byli ještě nezkušení a neuměli se dívat dostatečně daleko. Je tomu však jen pár let, kdy začaly mizet lány polí za Porubou směrem na Klímkovice a na jejich místech se objevily plechové krabice skladovacího areálu. Areálu, který hodlá vedení města dále rozšiřovat. Zmizela zelená plocha, příjemná třeba jen na pohled. Bez náhrady. Možná město a region potřeboval a potřebuje více skladovacích ploch, to nedokážeme posoudit, ale jsme přesvědčeni, že pro tyto bychom jistě našli vhodnější umístění třeba i blíže dálnici někde na místech, která jsme my lidé již jednou použili.

Jsme opravdu nepoučitelní?  Na Rudné ulici právě probíhá výstavba nového „hobby marketu“ s obrovským parkovištěm. Na místech, kde stávalo cvičné hřiště fotbalistů Baníku Ostrava. Stejně jako před lety mizí z mapy další plocha určená pro sport. Přitom právě u Rudné směrem na Havířov bychom nepochybně našli místa, pro která by takové obchodní zařízení bylo vysvobozením.

Nejsme naivní a víme, že v dnešní době ledacos ustupuje obchodním zájmům. Město má však územní plán a mělo by hlídat, aby rozvoj města byl vyvážený. Budeme-li neustále ustupovat právě a pro „rozvoj města“ nadále obětovávat sportovní a zelené plochy, zbude nám ještě prostor pro život ve volném čase? Pan primátor do Ostravy jen dojíždí za prací, a tak na něj se v tomto případě zlobit nemůžeme. Co ale ostatní naši zastupitelé, kteří zanedlouho budou jednat o novém územním plánu našeho města? Budou dost silní na to, aby odolali tlakům a pokušením a namísto snadné změny územního plánu se vydali těžkou a dlouhou cestou revitalizace průmyslových území? Věřme, že ano, a držme jim palce.

 1. Autor: Surietta

  4.8.2010 - 8.57

  S těmi sportovišti v Ostravě bych byla opatrná, není zdravé běhat u Rudné v těsné blízkosti hutního kolosu. Ale kdo chce sportovat si cestu najde. V shoppingu i ve Futuru je krásné fitko. Na parkovištích u obchodních center se prohání bruslaři :)
  Ostrava nebyla nikdy příliš uživatelsky přívětivá a zatím to nevypadá, že by se to mělo nějak rychle změnit. Tady snad ani není co zkazit. Skladovací haly jsou upravené, je tam pořádek, narozdíl od komunistických průmyslových areálů, které dodnes přežívají a otravují ostraváky.
  PS: Kde bydlí pan primátor?

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Zánik ostravské operety?
 • Návrat k tématu: Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe
  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa