Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …

Nedávno se náš pan primátor pochlubil tím, jak se městu podařilo prosadit rozvoj průmyslové zóny v Mošnově (okres Nový Jičín) a jak připravuje rozšíření skladového areálu v Porubě u Rudné ulice. Na první pohled běžná zpráva, která ve Vás vzbudí pocit, že je dobře, že se něco děje.

Když se pak ale procházíte nebo projíždíte městem, začnete si uvědomovat, jak se Vaše okolí mění. Místa, kudy šla průmyslová historie našeho města, jen velice pomalu a těžce nacházejí nové uplatnění.

Na druhé straně postupně mizí sportoviště a zelené plochy a nahrazují je nákupní centra s obrovskými parkovišti a nevzhledné skladovací areály. Pomalu, ale nenávratně. Vzpomenete si ještě na stadion Odborářů? Jistě, na konci devadesátých let byl zchátralý a ohyzdný. Byl však vedle parku, sportovního areálu a hlavně v těsné blízkosti lidí bydlících na Fifejdách. Jeho přestavba na funkční sportoviště by byla nákladná, nepochybně však možná. Na jeho místě však vyrostlo nákupní středisko, které se po pár letech ještě rozšířilo. Z mapy města pak bez náhrady pro okolí zmizelo sportoviště. Troufáme si tvrdit, že většina návštěvníků obchodního centra do něj přijíždí automobilem a nebylo by jim zatěžko ujet ještě pár set metrů, třeba někam k Mariánskohorské ulici.

Pravda, je to už dávno a možná jsme byli ještě nezkušení a neuměli se dívat dostatečně daleko. Je tomu však jen pár let, kdy začaly mizet lány polí za Porubou směrem na Klímkovice a na jejich místech se objevily plechové krabice skladovacího areálu. Areálu, který hodlá vedení města dále rozšiřovat. Zmizela zelená plocha, příjemná třeba jen na pohled. Bez náhrady. Možná město a region potřeboval a potřebuje více skladovacích ploch, to nedokážeme posoudit, ale jsme přesvědčeni, že pro tyto bychom jistě našli vhodnější umístění třeba i blíže dálnici někde na místech, která jsme my lidé již jednou použili.

Jsme opravdu nepoučitelní?  Na Rudné ulici právě probíhá výstavba nového „hobby marketu“ s obrovským parkovištěm. Na místech, kde stávalo cvičné hřiště fotbalistů Baníku Ostrava. Stejně jako před lety mizí z mapy další plocha určená pro sport. Přitom právě u Rudné směrem na Havířov bychom nepochybně našli místa, pro která by takové obchodní zařízení bylo vysvobozením.

Nejsme naivní a víme, že v dnešní době ledacos ustupuje obchodním zájmům. Město má však územní plán a mělo by hlídat, aby rozvoj města byl vyvážený. Budeme-li neustále ustupovat právě a pro „rozvoj města“ nadále obětovávat sportovní a zelené plochy, zbude nám ještě prostor pro život ve volném čase? Pan primátor do Ostravy jen dojíždí za prací, a tak na něj se v tomto případě zlobit nemůžeme. Co ale ostatní naši zastupitelé, kteří zanedlouho budou jednat o novém územním plánu našeho města? Budou dost silní na to, aby odolali tlakům a pokušením a namísto snadné změny územního plánu se vydali těžkou a dlouhou cestou revitalizace průmyslových území? Věřme, že ano, a držme jim palce.

-red-
V/2010
 1. Autor: Surietta

  4.8.2010 - 8.57

  S těmi sportovišti v Ostravě bych byla opatrná, není zdravé běhat u Rudné v těsné blízkosti hutního kolosu. Ale kdo chce sportovat si cestu najde. V shoppingu i ve Futuru je krásné fitko. Na parkovištích u obchodních center se prohání bruslaři :)
  Ostrava nebyla nikdy příliš uživatelsky přívětivá a zatím to nevypadá, že by se to mělo nějak rychle změnit. Tady snad ani není co zkazit. Skladovací haly jsou upravené, je tam pořádek, narozdíl od komunistických průmyslových areálů, které dodnes přežívají a otravují ostraváky.
  PS: Kde bydlí pan primátor?

Vložení komentáře


Další články

 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Časopisy hrazené z našich peněz

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa