Paul Ryder (1979) – fotograf a malíř

Od 1. června do 31. července můžete v Minikino kavárně navštívit výstavu fotografií a pastelů Paula Rydera z let 2002-2009. Výstava tohoto fotografa a malíře není zdaleka první. Paul vystavuje již 12 let a má za sebou desítky autorských výstav u nás i v zahraničí.

Kresba a malba ho zajímaly již od školních let. Olejové barvy si pořídil, když mu bylo asi tak dvanáct let a začal se svými „experimenty“ malovat. Později, kolem roku 1993, začal fotografovat. Podle jeho slov byl v temné komoře třeba i celý den. V současné době se jeho tvorba soustřeďuje především na pastel, malbu a portrétní fotografii.

Podle Paulova vyjádření jsou jeho obrazy odrazem jeho vnitřního světa. Vznikají všude, u kávy v kavárně, u čaje v čajovně, v zadní části tramvaje, v parku, ale třeba i na pláži. Skicák má stále připravený ve své levé kapse, a tužku v té pravé.

Paul Ryder je rodilý Ostravák, pochází z centra města, kde dodnes žije a tvoří. Několik let žil na jihu Španělska, které bylo pro něj velkou inspirací a kam se dosud pravidelně vrací.

K Ostravě má kladný vztah. Jistě k tomu přispívá fakt, že se zde narodil, ale především zde našel několik významných přátel, se kterými pravidelně pořádá řadu kulturních akcí. Jednou z nich je například literární revue „Poesia en Colores“, na které spolupracuje společně s Davidem Pillow již několik let. Libí se mu zdejší pestrý kulturní život, ale naopak v Ostravě nemá rád večerní a víkendové vylidnění ulic centra města, které by mělo být tepajícím srdcem metropole. Paul sám k vylidněné Ostravě říká: „Snad se situace brzy změní. Jsem rád, že vzniká spousta nových kaváren, které však mohou být jen malou útěchou zániku velkých kavárenských domů a zaniklé zdejší kavárenské kultury. I přesto mám Ostravu rád, stejně jako Córdobu či Madrid …“

Výstava pastelů a fotografii – Paul Ryder
1. 6. – 31. 7. 2010
Minkino kavárna, Kostelní 3, Moravská Ostrava

Vložení komentáře


Další články

 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa