Pěší zóna je pro pěší!!! – Tento trend centru schází

Jsme přesvědčeni, že auta na pěší zónu nepatří. Ve všech větších městech má pěší zóna jistý řád a tvoří pomyslné centrum klidu. Jen do Ostravy jakoby tento trend ještě nedošel. Proto redakce Ostravaka podala dotaz na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), ohledně zabudovaných mechanických zábran-sloupů v ulicích pěší zóny.

Zajímalo nás, proč se v těchto ulicích sloupy nepoužívají ,a nebrání tak neustálému porušování dopravního značení, jako je tomu v případě  nejfrekventovanějších  ulic pěší zóny , ulicích  Zámecké a  28.října.

Z MOaP jsme dostali následující odpověď:

Techanické zábrany jsou funkční a připraveny k využití v případě nutné potřeby. V době od zpracování projektu a realizace těchto zábran došlo ke změnám v pravidlech silničního provozu, a to na základě zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které výrazně změnily podmínky pro jejich využití (bodový systém, jenž účinně trestá porušování dopravních předpisů a do jisté míry tyto zábrany nahrazuje; naopak je umožněn vjezd vozidlům s označením O1 do pěší zóny).

Co na to právník?
Na úvod, zákon č. 361/2001 Sb. je již delší dobu zrušený zákon o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.
Změna zákona č. 361/2000 Sb.
Smyslem mechanických zábran je zamezení vjezdu vozidel do určitých zón
Bodový systém v tomto žádnou zásadní změnu nepřinesl a v podstatě s tím nesouvisí. Maximálně by bylo možné souhlasit s tím, že přestupku by se dopustil ten, kdo by nerespektoval značku, která by mu zakazovala vjezd do zóny, do níž by se nedostal právě proto, že by zde byly umístěny mechanické zábrany, a za tento přestupek by mu byl uložen nějaký „trestný“ bod.
Význam mechanických zábran je odlišný zejména za situace, kdy se řidiči bodového systému nebojí a nerespektují ho a kdy ani policie účinně netrestá ty, kteří vjezd do zón porušují.
Používání mechanických zábran by měl regulovat odbor dopravy, a to ve spolupráci s městskou policií nebo na její podnět.
Označení vozidel O1 znamená značku osoby sedící na vozíčku (modro-bílá).


Výsuvné mechanické zábrany na ulici Zámecká

Stanovisko Ostravaka

Instalace mechanických zábran, zcela jistě stála nemalo peněz  a žádná legislativa nezakazuje jejich užívání. Regulaci mechanických zábran má na starost odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu MOaP Jeho vedoucí  pan Vítězslav Bystroň, není na tomto úřadě žádným nováčkem. Již  v době přípravy projektu instalace zábran a pak i během jeho realizace zastával svou dnešní funkci  a jeho současný přístup považujeme za mrhání našimi prostředky.  Přezíravý postoj ze strany jeho nadřízených je více než zarážející, proto žádáme vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby lépe dohlíželo na práci svých úředníků. Rovněž jsme přesvědčeni, že zprovoznění těchto zábran nikterak neomezí vozidla s označením O1, náměstí totiž z určitých ulic zůstane přístupné.

-red-
IV/2010

Vložení komentáře


Další články

 • 1st International School of Ostrava – Pohádkový sen každého podnikatele
 • Rozbité Masarykovo náměstí – Alibismus pánů radních
 • Reakce společnosti Sareza a čtenářů na náš článek
 • Kdo udělá pořádek na Stodolní?
 • Základem demokracie je svobodný přístup k informacím
 • Editorial V/2010
 • Pěší zóna je pro pěší!!! – Tento trend centru schází
 • Rozhovor s Vendulou Krčmářovou, vedoucí Ostravské pobočky Arnika
 • Pan primátor se mýlí – Ostravak není součást předvolební parlamentní kampaně
 • Postřehy

  • Když se chce, všechno jde

  • 025 (1 of 1)

   Díky aktivitě Ostravaka máme nejenom nastříkané některé nové zebry v centru, ale městský obvod odstranil i dopravní značku u neviditelného přechodu pro chodce u Kuřího Rynku a na Nádražní ulici v centru přibyla nová lampa osvětlující přechod, která zaručeně zvýší bezpečnost chodců v nočních hodinách. Jaro teprve začalo a my doufáme, že tímto úklid města zdaleka neskončil.

   Škoda jen, že na tyto nešvary páni úředníci nepřišli sami, přestože je to jejich povinností. Je asi pro ně pohodlnější, když je na některé věci upozorní samotní Ostravaci a pak teprve dají do pořádku to, co už měli mít uděláno dávno. Sám Ostravak bude dále poukazovat na nešvary ve městě, protože podobných nešvarů potkáváme na ulici v Ostravě denně mnoho. Pokud víte i vy o nějakém nešvaru, nebojte se nám ho poslat!

   -red-

   IV/2010

  • další postřehy

  • Ve městě bude lékařská fakulta
  • Proč a jakým právem Jiří Paroubek zcela paralyzoval dopravu v Ostravě?
  • Yetti se konečně zjevil: Bílá kniha už vyšla
  • Nešvar měsíce

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa