Pěší zóna je pro pěší!!! – Tento trend centru schází

Jsme přesvědčeni, že auta na pěší zónu nepatří. Ve všech větších městech má pěší zóna jistý řád a tvoří pomyslné centrum klidu. Jen do Ostravy jakoby tento trend ještě nedošel. Proto redakce Ostravaka podala dotaz na Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), ohledně zabudovaných mechanických zábran-sloupů v ulicích pěší zóny.

Zajímalo nás, proč se v těchto ulicích sloupy nepoužívají ,a nebrání tak neustálému porušování dopravního značení, jako je tomu v případě  nejfrekventovanějších  ulic pěší zóny , ulicích  Zámecké a  28.října.

Z MOaP jsme dostali následující odpověď:

Techanické zábrany jsou funkční a připraveny k využití v případě nutné potřeby. V době od zpracování projektu a realizace těchto zábran došlo ke změnám v pravidlech silničního provozu, a to na základě zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, které výrazně změnily podmínky pro jejich využití (bodový systém, jenž účinně trestá porušování dopravních předpisů a do jisté míry tyto zábrany nahrazuje; naopak je umožněn vjezd vozidlům s označením O1 do pěší zóny).

Co na to právník?
Na úvod, zákon č. 361/2001 Sb. je již delší dobu zrušený zákon o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě.
Změna zákona č. 361/2000 Sb.
Smyslem mechanických zábran je zamezení vjezdu vozidel do určitých zón
Bodový systém v tomto žádnou zásadní změnu nepřinesl a v podstatě s tím nesouvisí. Maximálně by bylo možné souhlasit s tím, že přestupku by se dopustil ten, kdo by nerespektoval značku, která by mu zakazovala vjezd do zóny, do níž by se nedostal právě proto, že by zde byly umístěny mechanické zábrany, a za tento přestupek by mu byl uložen nějaký „trestný“ bod.
Význam mechanických zábran je odlišný zejména za situace, kdy se řidiči bodového systému nebojí a nerespektují ho a kdy ani policie účinně netrestá ty, kteří vjezd do zón porušují.
Používání mechanických zábran by měl regulovat odbor dopravy, a to ve spolupráci s městskou policií nebo na její podnět.
Označení vozidel O1 znamená značku osoby sedící na vozíčku (modro-bílá).


Výsuvné mechanické zábrany na ulici Zámecká

Stanovisko Ostravaka

Instalace mechanických zábran, zcela jistě stála nemalo peněz  a žádná legislativa nezakazuje jejich užívání. Regulaci mechanických zábran má na starost odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu MOaP Jeho vedoucí  pan Vítězslav Bystroň, není na tomto úřadě žádným nováčkem. Již  v době přípravy projektu instalace zábran a pak i během jeho realizace zastával svou dnešní funkci  a jeho současný přístup považujeme za mrhání našimi prostředky.  Přezíravý postoj ze strany jeho nadřízených je více než zarážející, proto žádáme vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby lépe dohlíželo na práci svých úředníků. Rovněž jsme přesvědčeni, že zprovoznění těchto zábran nikterak neomezí vozidla s označením O1, náměstí totiž z určitých ulic zůstane přístupné.

-red-
IV/2010

Vložení komentáře


Další články

 • 1st International School of Ostrava – Pohádkový sen každého podnikatele
 • Kdo udělá pořádek na Stodolní?
 • Rozbité Masarykovo náměstí – Alibismus pánů radních
 • Reakce společnosti Sareza a čtenářů na náš článek
 • Rozhovor s Vendulou Krčmářovou, vedoucí Ostravské pobočky Arnika
 • Základem demokracie je svobodný přístup k informacím
 • Editorial V/2010
 • Pan primátor se mýlí – Ostravak není součást předvolební parlamentní kampaně
 • Pěší zóna je pro pěší!!! – Tento trend centru schází
 • Postřehy

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa