Plníme své sliby

Před více než rokem jsme vstupovali do předvolebního klání plni nápadů, elánu a optimismu v tom, co všechno v případě úspěchu změníme na naší radnici. Úspěch se díky našim voličům dostavil, doba hájení nováčků na radnici už dávno skončila, a tak považujeme za poctivé zhodnotit to, co se nám povedlo, co se daří a s čím zatím nedovedeme pohnout.

Transparentnost a úspora

ODS nám po sobě zachovala velmi zvláštní systém výběru uchazečů o veřejné zakázky – na první pohled přehledný a transparentní systém s názvem PPS. Vše se dělo elektronicky a o každém úkonu v rámci výběrového řízení byla vedena evidence. Bohužel vše končilo právě podáním nabídek. Pak se sešla výběrová komise, obvykle vedená starostou Svozilem, a děly se věci. Uchazeči byli různě vylučováni, výběrová řízení rušena. Asi nejkřiklavější bylo zadávání projekčních prací v roce 2010. V pěti případech zvítězila tatáž společnost a vždy byl vyloučen tentýž jiný uchazeč – pokaždé pak z velmi banálních důvodů. Jednou zapomněl doložit kopii takového jindy zase onakého dokumentu. Překvapení nastalo, když se (již po volbách) začaly na úřadu objevovat projektové dokumentace, jež byly všechny vyhotoveny (v subdodávce) právě oním vyloučených uchazečem.

V tomto jsme pokračovat nechtěli a ani nemohli, a tak jsme postupně začali přecházet k transparentnímu zadávání zakázek formou elektronických aukcí, v nichž jednoduše zvítězí nejlevnější uchazeč. Žádná soutěž nebyla zrušena a její výsledky pak rada vždy akceptovala. Tímto oproti odhadům cen dosahujeme průměrné úspory okolo 50 procent.

Provedli jsme také první aukci stavební zakázky v Ostravě a výsledek předčil naše očekávání. Jednalo se o opravu MŠ Hornická. Projektant odhadl cenu rekonstrukce na více než 14 milionů korun. V prvním kole, kdy jednotliví uchazeči podávali své nabídky písemně v obálkách, byla nejnižší cena 10,8 milionu korun. Podle dřívějších zvyklostí by tímto řízení skončilo, starosta by se pochlubil, kterak ušetřil více než tři miliony korun a byl by klid. My jsme však tuto cenu (rozuměj 10,8 milionu korun) stanovili jako cenu vyvolávací právě v následné aukci. Všichni uchazeči se aukce aktivně zúčastnili až k hranici 8,2 milionu korun, vítěz pak nabídl cenu 7,8 milionu korun a zakázku za tuto cenu realizoval. Úspora tedy nečinila zhruba jen 3,2 milionu, ale dokonce 6,2 milionu korun. Protože nám připadá přirozené chovat se ke svěřenému majetku stejně jako k vlastnímu, nikdo se tím okázale nechlubil – a hlavně pak chceme v této praxi dále pokračovat!

Zákaz výherních hracích automatů

Léta jsme poslouchali nářky politiků nad rozvojem heren ve městech, současně jsme však pozorovali jejich nerušené rozpínání. Přešli jsme proto od slov k činům. Jako jediný velký městský obvod (druhým byla Polanka nad Odrou se sedmi automaty) jsme prosadili úplný zákaz hracích automatů na území celého městského obvodu.

Korektnost, slušnost a demokracie

Ačkoliv se stále necítíme být politiky a nemáme ambice se jimi stát, musíme si přiznat, že jsme se stali součástí politického prostředí. Naštěstí jen toho komunálního, ale přesto. Zřejmě prostřednictvím bývalého starosty Miroslava Svozila však některé praktiky, tak jak je známe z vysoké politiky, pronikly i na naši radnici. Jednou z nich bylo nevraživé hájení ukořistěného písečku, tedy vytvoření neprostupného informačního valu, jenž zabraňoval úniku informací ven z radnice. Ten se nám podařilo rozbít a namísto dříve obvyklé praxe zamezení přístupu k informacím jsme dokázali:

  • přenechat většinu v kontrolním výboru zastupitelstva opozici. Dříve v kontrolním výboru udržovala vládnoucí koalice silnou většinu a zástupce některých stran zúčastněných v zastupitelstvu do patrně po zastupitelstvu nejdůležitějšího orgánu vůbec nepustila. Dnes jsou v kontrolním výboru zastoupeny všechny strany. Původně měl výbor pět členů, tedy po jednom zástupci za hnutí Ostravak, ČSSD, ODS, KSČM a TOP 09. Následně byl rozšířen o dva členy – jednoho z KSČM a jednoho z ČSSD. Výboru od počátku předsedá člen KSČM. Většinu tedy má opozice a my si myslíme, že je to správné. Nemáme totiž co skrývat a jsme připraveni zodpovídat se z chyb, které případně uděláme.
  • zasadit se o to, že dnes ve všech komisích rady městského obvodu jsou zastoupeni zástupci všech stran a hnutí zúčastněných v zastupitelstvu. Na rozdíl od dřívější praxe tak každý může nejen vyjádřit svůj názor, ale také svou činností přispět k rozvoji našeho obvodu.

Vyšší odpovědnost

V předchozím volebním období měla rada městského obvodu devět členů a často se nebyla schopna sejít v plném počtu. Dnes má rada členů sedm a jen výjimečně se stane, že nezasedá kompletní. Na rozdíl od dřívějšího systému kolektivní (ne)zodpovědnosti dnes rada hlasuje jmenovitě a lze snadno dohledat, jak který člen rady hlasoval.

Oprava Masarykova náměstí

Po letech neplodných diskusí jsme iniciovali jednání s investorem rekonstrukce Masarykova náměstí (Magistrátem města Ostravy) a zhotovitelem (Eiffage Construction Česká republika, bývalý Tchas) a svým aktivním přístupem výrazně přispěli k dohodě o jeho opravě. Bohužel zhotovitelská firma letos vyhlásila úpadek a oprava byla provedena jen zčásti. Ve své aktivitě však budeme pokračovat.

Základní škola Ostrčilova

Krátce po vstupu na radnici se na nás doslova vyvalil problém spočívající ve sporném vztahu v užívání části prostor ZŠ Ostrčilova soukromou školu 1st International School of Ostrava. Namísto dříve praktikovaného silového řešení problému jsme odstartovali proces jednání, který byl před několika dny zakončen úspěšným přestěhováním mezinárodní školy. Naše základní škola tak má dostatek prostoru k dalšímu rozvoji výuky, na jehož nedostatek si stěžovala. Soukromá škola pak získala prostor ke svému samostatnému působení. Navíc jsme upřímně rádi, že obě instituce zůstaly na území našeho obvodu, a nabízejí tak možnost kvalitního vzdělávání dětí. Jsme přesvědčeni, že se nám podařilo udělat důležitý krok, který ocení jak mnozí rodiče z řad obyvatel našeho obvodu, tak i rodiny cizinců, které v našem obvodu bydlí.

Změny v činnosti Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz

Zasadili jsme se o jmenování nového ředitele Technických služeb. Na místo úředníka nastoupil člověk z provozu. Propuštěním několika THP pracovníků a provedením vhodných organizačních změn ušetřil jen na chodu společnosti několik milionů korun ročně.

Nejen v parných dnech jste proto již loni mohli v ostravských ulicích opět po několika letech potkat kropicí vůz, který – přestože obvod přišel na nemalé peníze -, stál převážně jen v garáži. Důvodem byly vysoké náklady na jeho provoz – zejména na vodu. Není divu, neboť ke kropení byla používána voda pitná. Začali jsme proto používat vodu užitkovou a pomáháme snižovat prašnost.

Zachránili jsme desítky vzrostlých stromů

Na rozdíl od dřívější praxe se některý z členů rady městského obvodu zvolený za hnutí Ostravak vždy jde osobně podívat na místo, kde je navrženo kácení stromů. Jen za letošní rok se právě tímto zodpovědným přístupem podařilo zachránit bezmála stovku stromů. Za největší úspěch považujeme záchranu 72 stromů, které měly padnout v rámci výstavby cyklostezky podél řeky Ostravice.

Jsme rovněž rádi, že i projektanti plánující výstavbu na území našeho městského obvodu pochopili změnu ve vnímání významu zeleně a stromy již výstavbě bez uvážení neustupují, jsou respektovány a projekty se přizpůsobují jim, ne naopak.

Gymnázium Matiční má nové hřiště

Hned v úvodu se na mysl dere úsloví: Když se chce, všechno jde! Venkovní školní hřiště Gymnázia Matiční několik uplynulých let patřilo doslova mezi největší ostudy centra města. Místní radnice jeho stav přehlížela s typicky alibistickým odůvodněním, že je hřiště majetkem gymnázia, nikoliv obvodu, a to i přesto, že je bývalý starosta Svozil dodnes členem školské rady tohoto gymnázia. Zřizovatelem Gymnázia Matiční je pak Krajský úřad.

Náš názor je ten, že není podstatné, čí hřiště je, ale kde se nachází, rozhodli jsme se proto s jeho mizerným stavem něco dělat. Ukázalo se, že nejsme sami. Díky pomoci JUDr. Josefa Babky, člena rady Moravskoslezského kraje, který bydlí u nás v Moravské Ostravě, se nám v rekordně krátké době podařilo zahájit jednání s paní Mgr. Věrou Palkovou, náměstkyní hejtmana pro školství. Její vstřícný postoj pak vedl k tomu, že po pár měsících má gymnázium krásné nové hřiště. Oběma moc děkujeme.

Vedení gymnázia navíc přislíbilo, že hřiště bude moci užívat také přilehlá Základní škola Matiční.

Sáčky na psí exkrementy

Od léta 2011 si každý majitel psa, který má řádně zaplacený poplatek za psa, může na radnici zdarma vyzvednout balíček obsahující zejména sáčky na psí exkrementy. Při venčení tak nemusí s sebou nosit po kapsách igelitové tašky, rozličné pytlíky apod. Na druhé straně se však již nemůže vymlouvat v případě, když jeho miláček znečistí veřejné prostranství. I přes velmi ostrou diskusi se dnes ukázalo, že naše rozhodnutí vyjít vstříc majitelům psů je správné, balíčky si totiž většina majitelů psů skutečně vyzvedla.


Oživení centra města

Povzdechy nad mrtvým centrem a nenaplněné sliby o jeho oživení. Po letech prázdných proklamací jsme začali s prvními krůčky mnohaletého procesu, od něhož očekáváme postupné zaplňování historické části středu města. Prvním krůčkem bylo výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru na Prokešově náměstí. Podle dřívějších pravidel byla jediným kritériem v nabídkovém řízení cena. Vzali jsme na sebe zodpovědnost a případnou tíhu kritiky a namísto vietnamské prodejny textilu, která nabídla nejvyšší cenu, jsme se rozhodli pronajmout prostory kavárně Ostravanka, která před několika týdny opravdu otevřela. Podobně jsme souhlasili se symbolickým nájmem v Kostelní ulici, kde byl otevřen mléčný bar Naproti. V době, kdy čtete tyto řádky, budeme vyhodnocovat nabídky na pronájem nebytových prostor přímo na Masarykově náměstí. Soutěží jen ti, kteří v objektu chtějí provozovat cukrárnu otevřenou i o sobotách a nedělích.

Jsme si vědomi toho, že oživení nabídky služeb je jen jedna stránka mince a že centru chybějí jeho obyvatelé. Po masivní přestavbě bytů v historických domech v devadesátých letech minulého století a s tím souvisejícím vystěhováním mnoha stovek obyvatel jsme přistoupili ke konverzi (zpětné přestavbě) těchto prostor na byty. Máme za to, že doba, kdy byl kritický nedostatek kanceláří, lékařských ordinací nebo zasedacích prostor, jež byly vytvářeny právě z bytů, již minula. V průběhu několika týdnů pak nabídneme první takto konvertované prostory do užívání lidem, kteří chtějí v centru trvale bydlet.

JUDr. Lukáš Semerák, předseda klubu zastupitelů Ostravak, Moravská Ostrava a Přívoz

OSTRAVAK I/2012

Vložení komentáře