Poctivá práce přináší výsledky

Po volbách v roce 2010 jsme se rozhodli postavit čelem k problémům našeho obvodu a začali je řešit. Mimo jiné jsme si vzali na starost oblast bytového hospodářství.

Historii změnit neumíme a naříkat nemá význam. Proto jsme se dali do práce. Výsledky se postupně dostavily.

Vrátili jsme domovníky do obecních domů

Podobně jako i jiné obvody jsme byli konfrontováni s problémy při správě a údržbě bytového fondu. Jako jsou různí naši nájemníci, jsou různí i úředníci, kteří se mají o nájemní domy starat. Největším problémem se ukázala být jejich vzájemná komunikace.

Říká se, že nejlepší řešení je mnohdy to nejjednodušší. Proto jsme se vrátili do historie a v roce 2012 začali zřizovat funkce domovníků. Ti zajišťují drobné opravy v domech, kontrolují provádění úklidu, pomáhají ostatním nájemníkům při komunikaci s úřadem. Za jejich činnost je jim poskytována sleva z nájemného. Můžeme konstatovat, že zřízení funkce domovníků se osvědčilo. Dnes jich evidujeme více než padesát a předpokládáme, že jejich počet bude narůstat.

Nepronajímáme obecní byty nepřizpůsobivým

Asi největším šokem po vstupu do vedení radnice pro nás bylo zjištění, že naše obec byla plně zapojena do tzv. sociálního podnikání. Předešlé vedení bez skrupulí a poměrně masivně poskytovalo bytový fond (zejména v Přívoze) komukoliv a odkudkoliv. Pochvalovalo si, že nájemné za nově příchozí obyvatele platí stát. Vůbec nebralo ohledy na to, že noví nájemníci se povětšinou rekrutují z řad nepřizpůsobivých a že svou přítomností obtěžují sousedy. Nejednou se stalo, že kumulace nově příchozích přinutila starousedlíky odstěhovat se.

Tuto zvyklost jsme rázně zastavili. Přijali jsme nová pravidla pro pronájem obecních bytů. Ačkoliv nás obhájci práv menšin a různí aktivisté obviňují z diskriminace, my na jejich obsahu nehodláme nic měnit. Obecní majetek je nám svěřen, takže považujeme za přirozené, že dbáme, aby nedocházelo k jeho devastaci nebo ke vzniku dluhů za užívání. To, že většina odmítnutých žadatelů o obecní byt je z jedné skupiny obyvatel, která nedokáže respektovat pravidla většinové společnosti, jen potvrzuje správnost našeho rozhodnutí. Slušní nájemníci jsou vždy vítáni, ti ostatní u nás nemají co pohledávat.

Jistě bude trvat ještě několik let, než se podaří postupně ukončit všechny pro obec nevýhodně uzavřené smlouvy z minulých let. Pro nás je podstatné, že jsme jasně vytyčili pravidla a směr, kterým chceme, aby se náš obvod ubíral.

Otevřeli jsme byty lidem

Některé ostravské městské obvody kladou zájemcům o nájem obecního bytu různé překážky. V obvodě Ostrava-Jih se uchazeč o byt musí zapsat do pořadníku a čekat v průměru skoro deset let na jeho přidělení. „Vyvolení“ z řad tamní vládnoucí koalice si udělují výjimky, o nichž pak čteme na stránkách denního tisku.

V Porubě musí uchazeč za přidělení bytu dokonce zaplatit. Stejně tomu bylo i u nás, kdy žadatel o byt musel obci uhradit tzv. přistoupení k dluhu, v podstatě tedy zaplatil za uzavření nájemní smlouvy.

Tuto překážku jsme zrušili a ukazuje se, že je to správně. Například mladí lidé, kteří si našli v centru města práci a chtějí tady i bydlet, si mohou požádat o nájem obecního bytu. Pokud splňují stanovené podmínky a vhodný byt je zrovna volný, mohou bydlet v řádech týdnů.

Internetový portál a makléř

V oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor je náš obvod součástí tržního prostředí. Je v postavení konkurenta nejen velké společnosti RPG byty, ale v podstatě mu konkurují i všichni další vlastníci nemovitostí. Zcela přirozeně každý chce své byty nebo nebyty pronajmout co nejrychleji a nejvýhodněji.

Je s podivem, že si tuto základní a jednoduchou úvahu předešlé vedení radnice nedokázalo uvědomit. Veškerá inzerce volných prostor se omezovala na měsíčník Centrum, který se však nedostal dále než na hranice našeho obvodu. Přitom pronajaté nemovitosti mohou být poměrně významným zdrojem příjmů obce.

Začali jsme se tedy chovat tržně. Nejprve jsme rozšířili rozsah inzerce. Podařilo se vyjednat výhodnou smlouvu s deníkem MF Dnes. Velmi rychle nás začali kontaktovat zájemci o pronájem nejen z Ostravy, ale z celého kraje. Do výkladců volných prostor jsme umístili reklamní cedule tak, aby se kolemjdoucí dozvěděli, že prostor je volný a na koho se mohou obrátit. Následně jsme vytvořili internetový portál. Na něm, stejně jako na komerčních serverech, každý najde nabídku nemovitostí. V neposlední řadě jsme oslovili makléře, tedy člověka, který ochotně provede zájemce o pronájem nejen během úředních hodin, ale také večer nebo o víkendu.

Jsme rádi, že aktivita přináší užitek. Obec nemusí být jen otloukánkem a čekat, co na ni zbude. Dnes v obecních prostorách nalezneme třeba prodejnu Rynek na Chelčického ulici, Cukrárnu u Babičky na Masarykově náměstí nebo kavárnu U černého stromu na Prokešově náměstí. Rovněž se výrazně zvýšila poptávka po pronájmu obecních bytů.

Dům na Nádražní 195

Odliv stálých obyvatel trápí nejen historické centrum města, ale také Přívoz. Problém s ním mají i v jiných městech. Řešení je však nad rámec možností městského obvodu. Přesto neskládáme ruce do klína. Postupně se snažíme vytvářet byty z prostor, které byly po roce 1989 přestavěny na kanceláře. V Přívoze se nám podařilo přestavět celý dům. Budova na Nádražní 195 sloužila jako kanceláře úředníkům majetkového odboru. Nejprve jsme je přestěhovali na radnici, aby mohli lépe vzájemně komunikovat. Volné prostory jsme přebudovali na byty a nabídli k pronájmu. Jsme opravdu potěšeni, že většina z nich si své slušné obyvatele už našla.

-red-
4. října 2014

Vložení komentáře