Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje

V minulém čísle Ostravaka jsme zveřejnili článek na téma 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o., (ISO) aneb Pohádkový sen každého podnikatele. Chtěli jsme poukázat na soukromou společnost, která díky provázanosti s představiteli Magistrátu města hájí své vlastní zájmy podnikání. A nejen to.

Tato soukromá společnost má právo veta nejen v oblasti finanční a mediální podpory, ale získává vše, na co ukáže prstem.

Zmiňovali jsme, že ISO sídlí ve čtvrtém patře ZŠ Ostrčilova 1, a to na základě smlouvy o výpůjčce, což znamená zdarma, přičemž sama ředitelka školy bojuje s nedostatkem tříd pro své žáky. Potýká se s problémem chybějícího prostoru jak pro školní družinu, tak pro mateřskou školu, která spadá pod ZŠ Ostrčilova 1. Třídy se účelově půlí nejen na výuku, ale děti tráví odpolední čas opět v prostorách, kde se běžně učí. Z tohoto důvodu městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, zřizovatel základní školy, požádal v roce 2008 Radu města o zvážení nevyhovující situace a o možné projednání pronájmu nebytových prostor ve Středisku volného času pro ZŠ Ostrčilova 1. (Poznámka redakce: Vlastníkem Střediska volného času je právě statutární město Ostrava a budova se nachází v těsné blízkosti základní školy.)

Prostory by zcela vyhovovaly k umístění školní družiny, a děti by tak nebyly nuceny komplikovaně se přemisťovat. Jaké bylo ovšem překvapení, když po opakovaném naléhání ředitelky školy na městský obvod a posléze písemné žádosti náměstkovi primátora rovněž samotnou ředitelkou školy informující o nevyhovujícím stavu byly prostory pronajaty za 250 korun za m2 soukromé společnosti se shodnou vlastnickou strukturou, která již v té době obývala čtvrté patro ZŠ Ostrčilova 1. Tentokrát jednatelé společnosti žádali o nebytové prostory za účelem zřízení soukromé zahraniční školy 1st International School of Ostrava, s. r. o, s odůvodněním vysokých nároků na kvalitu výuky ze strany zahraničních investorů.

Pokračování tohoto „příběhu“ má pro nás běžné občany neuvěřitelnou pointu. Pochopitelně problém s prostory trápí základní školu nadále. A tak se radní města rozhodli, téměř po dvou letech, tuto situaci řešit. A to tak, že vyčlenili z městského rozpočtu okolo 27 milionů korun a Základní škole Ostrčilova 1 dostaví a přestaví stávající přístavek, a škola tím získá šest nových tříd.

Pokud všechna fakta shrneme, dojdeme k závěru, že ve čtvrtém patře Základní školy Ostrčilova 1 obývá na základě výpůjčky soukromá firma šest tříd. Oproti tomu je vyčleněna z městské pokladny částka okolo 27 milionů korun na dostavbu a přestavbu přístavku školy na oněch chybějících šest tříd pro ZŠ Ostrčilova 1. Základní škola bojuje s nedostatkem místa pro školní družinu a žádá o volné prostory, které patří městu a nacházejí se v těsné blízkosti školy. A najednou opět přichází tatáž soukromá společnost a prostory získává pro účely svého dalšího rozvoje podnikání, právě z důvodu těsné blízkosti obou budov.

Koncem  listopadu 2011 končí smlouva o výpůjčce nebytových prostor ve čtvrtém patře ZŠ Ostrčilova 1 mezi 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o., (ISO) a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Naše redakce zaslala písemný dotaz jednateli společnosti, kde děti nastoupí do nové školy a zda již od září 2011 budou nuceny tuto situaci řešit v průběhu školní docházky.

Tuto otázku jsme si dovolili položit vzhledem ke skutečnosti, že k založení a rozjezdu ISO byly použity nemalé prostředky z městského rozpočtu, a proto se domníváme, že zodpovědnost, kterou soukromá společnost nese, se dotýká široké veřejnosti.

Konkrétní odpověď jsme neobdrželi, pouze odkaz na webové stránky města. Znamená to, že máme jít a zeptat se představitelů města a pana primátora: „Pane primátore a páni radní, kde budete v roce 2011 učit !!!“

Zdá se vám, že je to špatný vtip? Ne, to jsou jen holá fakta.

Budeme i nadále sledovat, kam až dosáhne ochranitelská ruka pánů radních a zastupitelů města a kam až povede otrlost soukromé společnosti, která záštitu města bere jako součást svého působení.

Co říká o s. r. o. zákon?

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. jasně říká, že společnost s ručením omezením (s. r. o.) je obchodní společností, která vzniká zapsáním do obchodního rejstříku a je založenou za účelem podnikání. Podnikání zákon vymezuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 1. Autor: anonymní

  22.6.2010 - 13.55

  Možná, že nám pan Petrus napíše , alespoň teď kde budou učit. Zase bych si velké starosti nedělal, páni radní bud jim dají budovu pod rouškou veřejného zájmu a nebo páni radní vyhandlují s jiným subjektem pro ně budovu. Na oplátku pustí z městské kasy jinému subjektu protihodnotu. Primátor je přece všehoschopný a všemocný, alespon z jeho pohledu. My občané jsme jenom obtížný hmyz , ale pozor spoluobčané teď se o nás začnou zajímat. Páni zastupitelé. A proč? Budou chtít hlas. Dáš hlas a zase bude platit o víc se nestarej.

 2. Autor: JP

  25.8.2010 - 10.21

  Již se těším na podzimní volby, protože to co se děje podledních pár let na radnici MOaP (a zdaleka nejen tam) se dá nazvat jako přinejmenším „podezřelé“.

Vložení komentáře


Další články

 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa