Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje

V minulém čísle Ostravaka jsme zveřejnili článek na téma 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o., (ISO) aneb Pohádkový sen každého podnikatele. Chtěli jsme poukázat na soukromou společnost, která díky provázanosti s představiteli Magistrátu města hájí své vlastní zájmy podnikání. A nejen to.

Tato soukromá společnost má právo veta nejen v oblasti finanční a mediální podpory, ale získává vše, na co ukáže prstem.

Zmiňovali jsme, že ISO sídlí ve čtvrtém patře ZŠ Ostrčilova 1, a to na základě smlouvy o výpůjčce, což znamená zdarma, přičemž sama ředitelka školy bojuje s nedostatkem tříd pro své žáky. Potýká se s problémem chybějícího prostoru jak pro školní družinu, tak pro mateřskou školu, která spadá pod ZŠ Ostrčilova 1. Třídy se účelově půlí nejen na výuku, ale děti tráví odpolední čas opět v prostorách, kde se běžně učí. Z tohoto důvodu městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, zřizovatel základní školy, požádal v roce 2008 Radu města o zvážení nevyhovující situace a o možné projednání pronájmu nebytových prostor ve Středisku volného času pro ZŠ Ostrčilova 1. (Poznámka redakce: Vlastníkem Střediska volného času je právě statutární město Ostrava a budova se nachází v těsné blízkosti základní školy.)

Prostory by zcela vyhovovaly k umístění školní družiny, a děti by tak nebyly nuceny komplikovaně se přemisťovat. Jaké bylo ovšem překvapení, když po opakovaném naléhání ředitelky školy na městský obvod a posléze písemné žádosti náměstkovi primátora rovněž samotnou ředitelkou školy informující o nevyhovujícím stavu byly prostory pronajaty za 250 korun za m2 soukromé společnosti se shodnou vlastnickou strukturou, která již v té době obývala čtvrté patro ZŠ Ostrčilova 1. Tentokrát jednatelé společnosti žádali o nebytové prostory za účelem zřízení soukromé zahraniční školy 1st International School of Ostrava, s. r. o, s odůvodněním vysokých nároků na kvalitu výuky ze strany zahraničních investorů.

Pokračování tohoto „příběhu“ má pro nás běžné občany neuvěřitelnou pointu. Pochopitelně problém s prostory trápí základní školu nadále. A tak se radní města rozhodli, téměř po dvou letech, tuto situaci řešit. A to tak, že vyčlenili z městského rozpočtu okolo 27 milionů korun a Základní škole Ostrčilova 1 dostaví a přestaví stávající přístavek, a škola tím získá šest nových tříd.

Pokud všechna fakta shrneme, dojdeme k závěru, že ve čtvrtém patře Základní školy Ostrčilova 1 obývá na základě výpůjčky soukromá firma šest tříd. Oproti tomu je vyčleněna z městské pokladny částka okolo 27 milionů korun na dostavbu a přestavbu přístavku školy na oněch chybějících šest tříd pro ZŠ Ostrčilova 1. Základní škola bojuje s nedostatkem místa pro školní družinu a žádá o volné prostory, které patří městu a nacházejí se v těsné blízkosti školy. A najednou opět přichází tatáž soukromá společnost a prostory získává pro účely svého dalšího rozvoje podnikání, právě z důvodu těsné blízkosti obou budov.

Koncem  listopadu 2011 končí smlouva o výpůjčce nebytových prostor ve čtvrtém patře ZŠ Ostrčilova 1 mezi 1st International School of Ostrava – základní škola a gymnázium, s. r. o., (ISO) a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Naše redakce zaslala písemný dotaz jednateli společnosti, kde děti nastoupí do nové školy a zda již od září 2011 budou nuceny tuto situaci řešit v průběhu školní docházky.

Tuto otázku jsme si dovolili položit vzhledem ke skutečnosti, že k založení a rozjezdu ISO byly použity nemalé prostředky z městského rozpočtu, a proto se domníváme, že zodpovědnost, kterou soukromá společnost nese, se dotýká široké veřejnosti.

Konkrétní odpověď jsme neobdrželi, pouze odkaz na webové stránky města. Znamená to, že máme jít a zeptat se představitelů města a pana primátora: „Pane primátore a páni radní, kde budete v roce 2011 učit !!!“

Zdá se vám, že je to špatný vtip? Ne, to jsou jen holá fakta.

Budeme i nadále sledovat, kam až dosáhne ochranitelská ruka pánů radních a zastupitelů města a kam až povede otrlost soukromé společnosti, která záštitu města bere jako součást svého působení.

Co říká o s. r. o. zákon?

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. jasně říká, že společnost s ručením omezením (s. r. o.) je obchodní společností, která vzniká zapsáním do obchodního rejstříku a je založenou za účelem podnikání. Podnikání zákon vymezuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 1. Autor: anonymní

  22.6.2010 - 13.55

  Možná, že nám pan Petrus napíše , alespoň teď kde budou učit. Zase bych si velké starosti nedělal, páni radní bud jim dají budovu pod rouškou veřejného zájmu a nebo páni radní vyhandlují s jiným subjektem pro ně budovu. Na oplátku pustí z městské kasy jinému subjektu protihodnotu. Primátor je přece všehoschopný a všemocný, alespon z jeho pohledu. My občané jsme jenom obtížný hmyz , ale pozor spoluobčané teď se o nás začnou zajímat. Páni zastupitelé. A proč? Budou chtít hlas. Dáš hlas a zase bude platit o víc se nestarej.

 2. Autor: JP

  25.8.2010 - 10.21

  Již se těším na podzimní volby, protože to co se děje podledních pár let na radnici MOaP (a zdaleka nejen tam) se dá nazvat jako přinejmenším „podezřelé“.

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa