Poruba – nejlepší ostravská adresa?

Pokud by probíhala anketa o nejlepší místo k životu v Ostravě, mnoho lidí by bezpochyby odpovědělo, že je jím Poruba. Proč? Důvodů je dost.

Jedni by řekli, že je v tomto obvodu díky jeho poloze na návětrné straně města nejčistší vzduch. Jiní by zmínili velké plochy zeleně, ti zasvěcenější by mluvili o architektonicky promyšlené porubské sorele, která je vystavěna „na zelené louce“ a klade důraz na symetrii a dekorativnost. Další by mohli hovořit o možnostech sportovního vyžití či o největším, nebo spíš jediném, ostravském bulváru – Hlavní třídě. Ano, důvodů, proč bydlet zrovna v Porubě, bychom nalezli opravdu mnoho.

V životě je však občas zapotřebí, dívat se na svět okolo sebe otevřenýma očima a ne jen přes pověstné růžové brýle. Při tomto pohledu totiž objevíme i jisté nedostatky, které naši tezi o „nejlepší adrese“ poněkud zpochybňují.

Začněme tím, co je tak nějak nejzažitější, že v Porubě máme nejčistší ovzduší z celé Ostravy. Zatím je to stále pravda, nicméně za poslední dekádu, se situace dramaticky mění. Opavská ulice je de facto hlavní tah z Opavska skrz Ostravu, třída 17. listopadu je spojka mezi dvěma tranzitními trasami přes město, na 8. porubský stavební obvod nevedou tramvajové koleje a lidé tak musí cestovat autobusy či auty. Toto vše značně zhoršuje kvalitu ovzduší, zejména v okolí zmíněných ulic a míst. Samozřejmě je neseriózní tvrdit, že se tento problém dá vyřešit během několika měsíců či let, nicméně je potřeba začít konat konkrétní kroky k tomu, aby se situace nadále nezhoršovala. Tranzitní dopravu skrz náš obvod snad částečně vyřeší dokončení prodloužené Rudné, tato stavba problém se stále se zhoršujícím ovzduším ale nezachrání. Jistě by pomohlo tramvajové kolejové spojení na 8. porubský obvod či dokončení severního spoje. Hnutí Ostravak obě tyto dopravní stavby zahrnulo mezi priority programu v oblasti ovzduší a životního prostředí.

Dalším lákadlem života v Porubě je množství zeleně a parků. I zde je zapotřebí poznamenat, že jsme na tom relativně dobře. Opět ale existuje i druhá strana mince. Za posledních pár let se plocha zeleně našeho obvodu zmenšila o rozlohu několika hektarů, které dnes zabírají hypermarkety Globus a Interspar. Dále se smyčka utahuje i ve směru od Klimkovic, kde utěšeně roste logistické centrum ProLogis, a stále častěji se hovoří o likvidaci Porubského lesa, resp. jeho posledních zbytků. Je nesmysl bránit nové výstavbě, pokud je smysluplná, stejně je ale nesmysl v zájmu této výstavby likvidovat zelené a rekreační plochy. Ano, žijeme ve městě, nikoliv na vesnici, a město tvoří domy, chodníky, cesty, kanceláře a obchody. Neméně důležité ale je, aby lidé, kteří v těchto kancelářích pracují, po těchto chodnících chodí a v těchto obchodech nakupují, měli možnost také odpočívat a relaxovat. Hnutí Ostravak si proto jako svou další prioritu zvolilo právě zachování co největší plochy zeleně a smysluplný a k životnímu prostředí šetrný urbanistický rozvoj obvodu.

A dostáváme se k bydlení. Naši předkové, ať už jakéhokoliv smýšlení, nám zanechali v podstatě unikátní urbanistický celek domů, dvorů a vnitrobloků souhrnně označovaný jako sorela či porubská sorela. Středem sorely se pak jako šíp od Vysoké školy báňské až k Okresnímu soudu táhne porubský bulvár s názvem Hlavní třída. V tomto ohledu je Poruba skutečně svým způsobem unikátní. Bohužel ani zde není vše, jak by mohlo být. K bulvárům jistě patří hospůdky, kavárny, bary a obecně zábava. Proč k nim ještě přidávat herny s výherními automaty a nahrazovat jimi obchody a obchůdky s rozličným zbožím, které na daném místě existují mnoho let? Proč v některých vnitroblocích tolerovat rozbitá dětská hřiště, na nichž se srocují různé pochybné existence s lahvemi levného alkoholu zakoupeného v blízké večerce? Proč tolerovat nájezdy zlodějů okrasných rostlin a dřevin na Hlavní třídě? Tyto otázky si samozřejmě v hnutí Ostravak klademe a snažíme se na ně najít odpověď. Proto je jednou z dalších priorit hnutí posílení bezpečnosti v ulicích. Důležité je zejména zvýšit počet strážníků městské policie sloužících ve večerních a nočních hodinách a vytvořit maximální tlak na regulaci heren a obecně hazardu v obvodu, stejně pak potírat jakoukoli konzumaci alkoholu mimo prostory k tomu určené, tedy mimo restaurace a bary.

Poruba je obvodem velkým a do jisté míry soběstačným. Máme dobré školy a školky, kvalitní sportoviště, hezky architektonicky a urbanisticky řešené bydlení, parky a velké plochy zeleně, které jsou dostupné lidem žijícím ve staré i nové zástavbě. Aby tomu tak bylo i nadále, je zapotřebí vše patřičně udržovat a rekonstruovat. Bohužel, předešlé vedení se příliš nevyznamenalo. Legendární je již – i díky kauze Dědic – (ne)rekonstrukce Domu kultury Poklad a některé další „projekty“. Je proto důležité zasadit se, aby obvod rozumně investoval do údržby a rekonstrukcí a činit to racionálně, transparentně a s maximální možnou ekonomickou výhodností.

Je Poruba opravdu nejlepší ostravská adresa? Bezesporu je! Na tomto statutu je však zapotřebí neustále pracovat nejen tím, že budeme poukazovat na problémy, které náš obvod trápí, ale samozřejmě hlavně aktivním přístoupením k jejich řešení. Hnutí Ostravak je na tuto práci a závazek připraveno.

-Michal Nosek-
4. října 2014
  1. Autor: Olana

    21.5.2017 - 8.39

    Ovzduší v Porubě je přímo strašné. Lidé podlehli komunist. sebeklamu že je tato část Ostravy nejlepší pro bydlení. A tato setrvačnost v myšlení setrvává dalších 50let…..v myslích lidí, kteří spíš z Poruby nejsou, nebo to nemohou objektivně zhodnotit. V každém případě na toto lži že se jedná o nejlukrativnější část Ostravy, vydělávají hlavně realitní kanceláře v cenách nemovitostí, které jsou zde opravdu nejvyšší z celého katastru města. Po 10letech bydlení v Porubě musím konstatovat, že s tím, jak se zde na každém rohu nastavěla obchodní centra, se rapidně ovzduší zhoršilo, a hlavně míra hluku, který patří do parametrů smogových měření. Poruba opravdu už nikdy! Za mě ne!

Vložení komentáře