Pro lidi, ne pro peníze

Co přineslo hnutí Ostravak na radnici?
Změn, které hnutí Ostravak přineslo na radnici Moravské Ostravy a Přívozu, je celá řada. Některé jsou patrné hned a můžete se s nimi přímo setkat. Efekt těch zásadních však bude vidět až s odstupem času.

V tomto článku bychom rádi představili změnu přístupu vedení radnice k dalšímu rozvoji, resp. výstavbě na území městského obvodu. Ukážeme ji na konkrétních případech. Možná jednotlivé příběhy budou působit poněkud jednotvárně, budeme však rádi, když si je pozorně přečtete. Jen tak si uděláte obrázek, čeho všeho jsou velké strany schopné a jak je dobře, že alespoň v centru města jsme se jich zbavili.

Máme za to, že i v případě, kdy jste odjinud, vás napadne, že i na jiném místě našeho města vyrostla stavba, která svou přítomností spíše obtěžuje, než přináší prospěch. Možná se taková stavba teprve chystá. Proto je dobré vědět, kdo občany zastupuje na radnici a co od něj mohou čekat.

Obvod Moravské Ostravy a Přívozu dlouhá léta vedla ODS. Dnes je jasné, že ne ku prospěchu jeho obyvatel, nýbrž ku prospěchu svých členů a několika podnikatelů se stranou sympatizujících. S příchodem hnutí Ostravak se tento přístup zásadně změnil. Důvodů je mnoho, mezi ty nejpřirozenější patří skutečnost, že na rozdíl od bývalého starosty Miroslava Svozila (ODS), který již několik let bydlí mimo městský obvod, zástupci hnutí Ostravak v Moravské Ostravě a Přívoze skutečně bydlí.

Změna přístupu je pak názorným příkladem toho, jak se mají chovat volení zástupci samosprávy.

Příklad první Sídliště Fifejdy – The Orchard

Ačkoliv na sídlišti Fifejdy bydlí velká část občanů Moravské Ostravy, zůstávalo dlouhé roky mimo zájem radnice. ODS s ČSSD se namísto oprav více než třicet let starých rozbitých chodníků a řešení nedostatku parkovacích stání raději věnovaly megalomanským projektům, za něž bylo možné utratit hodně peněz.

Ignorování nebo možná neznalost problémů obyvatel sídliště Fifejdy je nejlépe vidět na výstavbě administrativního centra The Orchard na Hornopolní ulici. Vznik samotného komplexu kancelářských budov je nepochybně v pořádku, otázkou však je, proč radnice nezajistila také dostatečný počet parkovacích míst pro jeho návštěvníky. Odpověď je jednoduchá. Stavba by se prodražila a podnikatelům by se snížil zisk. Zástupci ODS tedy umetli podnikatelům cestičky k vysokým výdělkům, a to na úkor lidí bydlících v blízkém okolí.

Kanceláře se postupně zaplnily a jejich uživatelé nemají kde zaparkovat. Auta nechávají stát na místech rezidentů sídliště, přímo pod jejich okny. Dokud radnici vedly ODS s ČSSD, nad nepříjemnou situací svorně mlčely. Přiznat chybu nechtěly a řešení nebyly schopny vymyslet. S tím přišlo až hnutí Ostravak.

Po dlouhých jednáních se společností Ostravské komunikace se podařilo částečně zúžit čtyřproudou ulici Hornopolní a vytvořit na ní asi 40 parkovacích stání. Ač jich radnice chtěla vytvořit více a blíže kancelářským budovám, udělala zřetelný první krok. O možnostech rozšíření se dále jedná. Lidé své zvyky neradi mění, a tak je vytíženost těchto stání zatím poměrně malá. Co tedy nejde po dobrém, bude muset jít po zlém. Vedení obvodu v současnosti zvažuje zavedení rezidenční zóny pro parkování obyvatel Fifejd, která umožní vytlačit automobily dojíždějících mimo sídliště. Příčiny špatného rozhodnutí již dnes ovlivnit nedokážeme, pomáháme však snížit alespoň následky.

Příklad druhý Nordica – rezidenti musí mít přednost

Tento příběh se nápadně podobá předešlému. Vše začalo před několika lety, kdy chtěl zahraniční investor umístit předimenzované kancelářské budovy do obytného území v centru města. V tomto případě to byly hned dvě stavby, obě se jmenují Nordica a obě byly naplánovány u Českobratrské ulici. Dřívější vedení radnice (ODS a ČSSD) namísto toho, aby chránilo sousedy takových staveb, vycházelo vstříc investorovi.

První z budov už stojí. Bezprostředně po jejím naplnění nájemníky vznikly problémy s parkováním. Žerotínova i Soukenická ulice jsou přes den doslova posety auty. Obyvatelé okolních domů nemají kde parkovat, k obchodníkům nemohou přijet zákazníci.

Návrh druhého objektu nás doslova šokoval. Stavba naproti ostravské konzervatoře měla nabízet více než 300 parkovacích stání. Zcela přirozeně bychom očekávali její napojení na Českobratrskou ulici. ODS však podporovala návrh vést veškerou dopravu do i z nové budovy po ulici Janáčkova. Na této úzké komunikaci hodlalo dřívější vedení zavést obousměrný provoz a zrušit všechna parkovací místa.

Výjezd z Janáčkovy na Nádražní ulici je již dnes komplikovaný. Navýšení počtu projíždějících a odbočujících vozidel o několik set denně si nedovedeme představit. Rovněž zrušení parkování na Janáčkově ulici považujeme za nesmyslné, zejména s ohledem na rezidenty v dané oblasti.

Po nástupu do vedení obvodu jsme investorovi sdělili naše připomínky a současně navrhli, aby objekt přeprojektoval a veškerou dopravu vedl z a zpět do Českobratrské ulice. Tento postoj jsme nezměnili ani přes opakované snahy investora přesvědčit nás o jeho návrhu. Zástupci ODS (Miroslav Svozil, Zdeněk Nytra a Valentina Vaňková), kteří místy až okatě nápadně hájili zájmy investora, nás obvinili z blokování rozvoje centra města. Absence věcné argumentace a podpora lidí bydlících v dotčené lokalitě nás utvrdily ve správnosti našeho postoje. Neustoupili jsme. V současnosti je projekt zastaven. Investor ho nechce změnit a dal se slyšet, že vyčká na výsledek podzimních voleb. Na svůj postoj má nárok. My jen věříme, že po volbách konečně pochopí, že doba úplatné ODS je pryč a projekt změní tak, aby přirozeně doplnil proluku u rušné ulice a současně neobtěžoval ty, kteří bydlí v jeho okolí.

Příklad třetí Hotel na Poděbradově ulici, zkáza pro ulici Jurečkovu

Na podzim roku 2010 se děly věci. Těsně před volbami bylo schváleno hned několik výjimek, které měly umožnit výstavbu hotelu na křižovatce ulic Poděbradova a 28. října, u Frýdlantských mostů. Jistě nevzhledná proluka, kterou by bylo dobré zastavět. Nápad postavit zde hotel je také zajímavý. Veškerá harmonie však končí v okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že v plánovaném hotelu má vzniknout přes 400 lůžek a k nim jen necelých 70 parkovacích stání. Parkování pro autobusy chybí úplně. Radnice vedená ODS a ČSSD záměr podporovala.

Po volbách jsme investora pozvali na prezentaci záměru. Potvrdil nám, že parkovací kapacitu navýšit lze. Nikdo to však dosud nepožadoval a pro něj by to znamenalo vyšší finanční náklady. Z úst jeho zástupce rovněž zaznělo, že není potřeba budovat další podzemní patro garáží, když vozy hostů lze zaparkovat v okolí. Tato slova by nepochybně nadzvedla ze židle většinu obyvatel Jurečkovy ulice, kteří již dnes o možnost zaparkovat musí bojovat s návštěvníky centra.

Dál se příběh opakuje. Zasáhli jsme včas. Obvod s takto navrženou stavbou nevyslovil souhlas a požádal o rozšíření parkovací kapacity. ODS se stavba zdá přiměřená a zlobí se. I tentokrát věříme, že investor pochopí oprávněné zájmy vedení radnice a projekt upraví.

Příklad čtvrtý Amsterdam centrum – Ostrava není v USA

Nemusíme chodit daleko. Hned vedle navrhované stavby hotelu na Poděbradově ulici má vyrůst nový administrativní komplex. Práci by v něm mělo najít přes 1 000 lidí, pro které investor přichystal sto parkovacích míst. Více jich údajně není proto, aby právě absence možnosti zaparkovat vedla k využití městské hromadné dopravy. Tento model prý úspěšně funguje třeba v New Yorku.

Vedení městského obvodu vysvětlilo investorovi, že Ostrava nemá metro a každou stavbu posuzuje nejen podle její náplně, ale také podle dopadů na okolí, a požádalo o doplnění parkovací kapacity. Projekt je velmi živý, tak uvidíme, s čím investor přijde.

Příklad pátý Děti měly ustoupit penězům

Podnikatel a člen ODS Marek Vavrečka koupil od městského obvodu ovládaného ODS pozemek přiléhající k mateřské škole na Poděbradově ulici, a to za účelem výstavby administrativní budovy. Obvod mu rychle vyšel vstříc a pokácel krásný vzrostlý strom na svém pozemku tak, aby neomezoval podnikatelské plány. Strom přitom poskytoval příjemný stín jižní straně domu. Po prohraných volbách v roce 2010 vedení obvodu ještě rychle podepsalo dodatky k původně uzavřeným smlouvám tak, aby podnikatel nemusel splnit to, k čemu se zavázal ve lhůtách.

V průběhu projektové přípravy přišel podnikatel M. Vavrečka s návrhem, aby byl přes zahradu sousední mateřské školy položen kabel vysokého napětí. Kabel by sice bylo možné vést v chodníku, jak je to obvyklé, trasa však byla o pár metrů delší a podnikatel chtěl ušetřit peníze. Když se nová rada městského obvodu postavila za děti a přinutila ho změnit projekt, rozhodl se vymáhat po obvodu údajnou škodu.

Asi to je absurdní, ale pan Vavrečka dnes podle vyjádření svých právníků opravdu chystá žalobu. Zřejmě považuje za normální to, co by obyčejného člověka ani nenapadlo – položit sousedovi přes pozemek kabel.

-red- 4. října 2014

Vložení komentáře