Proč se z přemýšlících lidí stává nemyslící hlasovací mašina?

Autor: Michal Riedl

Na červnovém zasedání zastupitelstva města Ostravy jsme opět byli svědky potírání základních pravidel demokratického vedení města, a to v podání dvou stran, které slovo demokratická mají svorně v názvu. Na aroganci moci v jejich podání si začínáme zvykat. Zajímalo by nás však, co vede zastupitele z řad těchto stran k tomu, aby tupě a proti zásadám zdravého rozumu hlasovali pro vše, co jim vedení města předloží.

Na jednání zastupitelstva bylo 147 materiálů. Těsně před jeho zahájením byly tzv. na stůl (takto se označují ty materiály, které zastupitelé nikdy předtím neviděli a poprvé se před nimi objeví při příchodu do jednacího sálu na stole, za nímž sedí) položeny další materiály. Každý z nich v příloze obsahoval text smlouvy o dílo v rozsahu více jak 25 stran. Zastupitel, který se pozorně věnuje průběhu zasedání, nemá prakticky možnost si text takto na stůl položených smluv prostudovat. Přesně s takovou námitkou také vystoupil předseda klubu zastupitelů z hnutí Ostravak Bohdan Trojak. Velmi zajímavá byla odpověď pana primátora, který jeho argument uznal, nicméně lakonicky poznamenal, že on texty také nečetl (byť on tu možnost měl), avšak na rozdíl od zastupitelů se on může alespoň spolehnout na magistrátní právničku, která smlouvy připravila. V následném hlasování zastupitelé z řad ČSSD a ODS odhlasovali přijetí materiálu, který si nemohli ani přečíst, natožpak posoudit jeho obsah.

Smutným hrdinou popisovaných okamžiků se stal jeden ze zastupitelů z KSČM, který v diskusi prohlásil, že on všechny texty smluv přečíst dokázal a že se mu líbí zejména proto, jak jednotně a vyváženě obsahují ustanovení o výši smluvních pokut ze strany města. Po zasedání zastupitelstva jsme si smlouvy také prostudovali a zjistili nejen to, že smlouvy jsou právě v části pojednávající o smluvních pokutách značně nevyvážené, ale také že každá z nich obsahuje rozdílnou výši pokuty.

Co dodat? Snad se jen řečnicky zeptat, zdali opravdu víte, koho volíte a proč…

-red-

OSTRAVAK II/2012

Vložení komentáře