Prodám ziskovou společnost Krematorium Ostrava, a.s.

Značka: Zaručený zisk
Kontakt: Náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík (ODS)

Náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík (ODS) chce zprivatizovat společnost Krematorium Ostrava, a.s. Stoprocentním vlastníkem jediného ostravského krematoria je město Ostrava. Na rozdíl od řady dalších městských společností je krematorium zcela finančně soběstačné. Dokonce generuje městu roční zisk ve výši dvou milionů korun.

S nadsázkou můžeme říct, že tento záměr způsobil zhruba stejný údiv – a to nejen u opozičních zastupitelů – jako kdysi Mojžíš u svého lidu, když nechal rozestoupit Rudé moře, aby tak unikl se svým lidem před egyptskými vojáky, které na něho poslal jeho bratr Ramess. Jak víme z biblických dějin, všichni vojáci se utopili, zatímco prchající lid byl zachráněn. V případě náměstka primátora a jeho „zázraků“, které provádí s majetkem našeho města, hrozí nebezpečí, že on a jeho vyvolení bez úhony projdou, respektive odejdou z radnice, ale my občané se utopíme v moři dluhů, které tady po nich zůstanou.

Co asi můžeme očekávat od záměru prodeje jediného ostravského krematoria, když s tímto záměrem nebyli konfrontováni ani lidé nejpovolanější, tedy management této městské společnosti?! Pan náměstek Ing. Tomáš Petřík (ODS) se opírá o studii, kterou si nechal vypracovat za 888 tisíc korun. Studie doporučuje městu jako nejvýhodnější variantu krematorium prodat, přičemž to zdůvodňuje následujícími výhodami – níže citujeme přímo ze studie:

1. „Soukromý sektor specializující se jen na oblast kremačních služeb dokáže spravovat kapitál efektivněji než sektor veřejný se všeobecným zaměřením.“

2. „Úplný prodej představuje maximální výnos města v současné době. Prostředky získané prodejem krematoria může město v současnosti neomezeně využít na jiné potřeby veřejného rozpočtu.“

3. „Městu nehrozí žádné budoucí závazky v souvislosti s případnou ztrátou krematoria.“

Než se podíváme na argumentační a věcnou sílu těchto výhod, je záhodno znát reakci ředitele společnosti Krematorium Ostrava, a.s., Pavla Laciny na dotazy, které mu při 20. zasedání zastupitelstva konaného 5. prosince 2012 položil Ing. Bohdan Trojak (zastupitel za hnutí Ostravak). Ten se dotázal pana ředitele, zda byl seznámen s provedenou studií doporučující prodej krematoria. Dále se zeptal na ekonomickou situaci společnosti a objem realizovaných investic. Na tyto dotazy ředitel krematoria Pavel Lacina odpověděl následující:

„Firma Grantika provedla analýzu, ale s jejím výsledkem jsme seznámeni nebyli. Pokud jde o hospodaření, společnost Krematorium Ostrava, a.s., od roku 2003 do roku 2009 nedostala od města žádnou dotaci a ani o žádnou město nepožádala. V uvedeném období jsme provedli na každé kremační peci v podstatě tři generální opravy, které jsme financovali z vlastních zdrojů. V roce 2011 byla zprovozněna třetí pec v celkové hodnotě zhruba deset milionů korun, což opět bylo financováno z vlastních zdrojů. Byla zhotovena nová střecha nad celým objektem. Opět z vlastních zdrojů. Takže vše, co jsme doposud dělali, jsme od roku 2003 financovali z našich prostředků. Pokud jde o ekonomické výsledky, tak se ročně pohybujeme v zisku 1,5 až dvou milionů korun po zdanění.“

Je to opravdu pouhá náhoda, že ředitel takto finančně soběstačné a ziskové městské společnosti nebyl seznámen s provedenou studií, která doporučuje její prodej? Proč asi? Myslet si o tom můžeme cokoliv. Podívejme se tedy na výše citované tři výhody, na základě kterých je doporučován tento prodej.

Hned u první výhody si lze všimnout, že při její formulaci se experti inspirovali v devadesátých letech. Vzpomínáte na dobu, kdy nám politici téměř s náboženským fanatismem kázali o tom, jak soukromý vlastník je tím jediným a nejlepším hospodářem, a pak ještě něco o volné ruce trhu, která vše vyřeší? Tak přesně tyto vzpomínky se mi vkrádají na mysl, když čtu tento bod. Pán náměstek si asi neuvědomuje, že řada z nás je nucena se dívat každý den v centru Ostravy na ruiny obchodního domu Ostravice. To je také soukromý sektor a prodej také byl realizován pod taktovkou současného primátora.

Další uvedenou výhodou je, že můžeme utržené peníze z prodeje v současnosti utratit jinde. A co budoucnost, pane náměstku, tu už s experty neřešíte?! Opravdu máme zájem privatizovat kremační službu, která je veřejnou a poslední službou občanům? Co pak bude chtít vedení města prodávat, až se i tyto peníze utratí? A ony se utratí! Třeba městskou nemocnici? Další část dopravního podniku? Rozprodáváním městského majetku se zadluženost a nedostatek peněz v rozpočtu určitě nevyřeší!

Poslední argument hovoří o riziku případné ztrátovosti krematoria. Když pomineme fakt, že zrovna tato společnost, která poskytuje službu občanům, je dlouhodobě finančně soběstačná, zisková a zainvestovaná, tak uplatněním striktní logiky tohoto argumentu by se město mělo zbavit všeho a hned. Protože kdykoliv kdokoliv něco vlastní či provozuje, tak tu vždy existuje určitá míra rizika spojeného s vlastnictvím. Tohoto rizika se žádný vlastník nikdy nezbaví. Pokud jde konkrétně o provoz jediného ostravského krematoria, tak hovořit o riziku ztrát je téměř bezpředmětné. S trochou cynismu lze říct, že kremační služby jsou službou nadosmrti. A možná zde bychom měli hledat pravé důvody, proč náměstek primátora a někteří členové vedení města tak vehementně a ve spěchu chtějí ještě v tomto volebním období realizovat prodej této ziskové městské společnosti. V jejich případě určitě nelze použít Ježíšova slova: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“

Dovětek:

Nejspíš na základě zájmu novinářů a vydaných článků v celostátních médiích náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík (ODS) tento materiál stáhl z programu rady města. Současně však na 20. zasedání zastupitelstva prohlásil, že tento materiál s vedením města předloží v prvním kvartále letošního roku. Věřme, že vyhraje zdravý rozum a že se zastupitelům za hnutí Ostravak podaří přesvědčit ostatní kolegy zastupitele, aby se městská společnost Krematorium Ostrava, a.s., neprivatizovala. Současně se musíme smířit s tím, že nesmyslně vynaložených 888 tisíc korun na studii, kterou snad kromě pana náměstka a pana primátora nikdo nechtěl, nám už nikdo nevrátí. (red)

 1. Autor: Milan Honkyš

  26.4.2013 - 20.41

  Vážená redakce, je mi 84 let a jsem rodilý ostravák. Zažil jsem Ostravu za první republiky, za Německa a za socialismu. To, co ovšem předvádí současná „vládní garnitura“ Ostravy nemá obdoby. Viz. obchodní dům Ostravice, rozpadlý hotel Palác, kavárna Fenix, Elektra, atd. Krabicový systém Karolína a důsledek všeho – mrtvé centrum Ostravy. To však není nic proti chystanému prodeji krematoria. Jen absolvent pěti základních tříd by se nedomyslel, co za tím vším vězí. Opět pěkný tunel čili krádež a opět si někdo pěkně hodlá namastit kapsu. To, že si ing. Tomáš Petřík nechal vypracovat „studii“ za 888 tis. Kč a to ještě aniž by to konzultoval s ředitelem p. Lacinou, je do nebe volající. To je přímo na trestní oznámení na primátora a náměstka Petříka. Ne, jak píšete ve svém článku, že ty peníze byly nesmyslně vynaloženy a že už nám je nikdo nevrátí – zavřít do basy – a vrátit do poslední koruny.

 2. Autor: anonym

  9.5.2013 - 10.01

  Otázka zní: Kdo je ing.Tomáš Petřík?
  Pracoval jako ekonomický ředitel Vítkovických staveb Ostrava a.s. Byl současně členem představenstva a.s. Za jeho působení byly Vítkovické stavby vytunelovány tak důkladně, že skončily v konkurzu. Mimo jiné byl předsedou dozorčí rady ing. Mirek Topolánek, který všechny tunelující akty podepisoval. Lukrativní majetek (majetek na Rudné ulici, betonárka Jeremenko, obalovna Kunčice atd.)byl z firmy vyveden aniž by Vítkovické stavby za něj obdržely patřičnou náhradu. Výše uvedený postup v článku odpovídá stereotipu, který má ing.Petřík už velmi dobře vyzkoušený z Vítkovických staveb a prodej ziskové organizace města je již předem určen za určitě nemalý podíl určenému zájemci.
  Omlouvám se, že se nepodepíši, ale na vlastní kůži jsem již zažil schopnost těchto pánů, kteří mají peníze(z vytunelovaných firem), propojení na policii, justici, že mohou skutečně člověka zničit.
  Přeji Vám, aby váš časopis mohl odhalovat tuto špínu, která na radnici stále bují a nikdo s ní nic nedělá.

 3. Autor: leopolda-bluma

  7.11.2013 - 19.57

  jó, když něco nemáte, tak si nemusíte dělat starosti, že o to přijdete. Hezká argumentace za 888 000.

 4. Autor: Antikomouš

  18.10.2014 - 8.07

  Je třeba vypracovat studii k odstranění ing. Petříka z politiky. Lze to učinit i zdarma. Nakopat do hader. Zdá se, že je to další kandidát na pobyt ve vazební věznici.

 5. Autor: hek

  22.2.2016 - 14.36

  P. Petřík nějak zdokonalil svůj koncept tunelování. Modrý pták Petřík převzal funkci ekonomického ředitele po svém komunistickém tchánovi s. Pospíšilovi. U Vítkovických staveb spolu s Př. Kovářem, založili VS invest. VS invest si objednal práce u Vítkovických staveb tak, že vykazoval zisk a subdodavatel Vítkovické stavby vykazoval ztrátu. Dále byl z Vítkovických staveb vyveden lukrativní majetek. Jeho osobní podíl (a dalších ODSáků) na nepřátelském převzetí CS fondy dosud nikdo neobjasnil

Vložení komentáře