Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních

V roce 2008 vyhlásilo statutární město Ostrava veřejnou soutěž na prodej skeletu na ulici 28. října. Zájemců bylo hned několik. Soutěž tenkrát vyhrála společnost RED HOUSE Development, a.s. A to i přesto, že nabídla téměř o sedm milionů korun méně, než nabízel konkurent.

Majetková komise rady města jednoznačně rozhodla na základě dodané vizualizace. Její dodání přitom nebylo uvedeno v podmínkách soutěže, ale paradoxně sehrálo rozhodující úlohu.

Podle informací ČTK z poloviny září 2009 má být skelet dokončen koncem letošního roku. Budou  zde  kanceláře, obchody a restaurace. Předsedkyně představenstva Sylvie Pyszková si s nájemci hlavu nedělala. „Je to natolik atraktivní lokalita, že nájemce určitě najdeme,“ sdělila tenkrát ČTK.

Jsme v polovině roku 2010 a o skeletu se opět vedou debaty. V době uzávěrky jsme získali informaci, že společnost vyjednává se zastupiteli města o možném pronájmu za velmi zvláštních podmínek. Město nyní nabídne „finanční výpomoc“ na dostavbu a posléze bude po dobu deseti let obývat prostory zcela zdarma. Opravdu prazvláštní krok pánů radních. Jednak společnost vybrali na základě vizualizace i navzdory nižší nabídce, ale hlavně od prodeje uplynuly pouhé dva roky a společnost RED HOUSE již nyní licituje s městem a vyjednává zcela jiné podmínky.

S nadsázkou můžeme říct, že všechny kroky pánů radních související s touto společností vedou přinejmenším k zamyšlení. Zastupitelstvo města na svém zasedání v prosinci roku 2009 rozhodlo o směně pozemků se společností RED HOUSE, namísto toho, aby pozemky prodalo. Účelem směny pro RED HOUSE je získání pozemků ve vlastnictví města na dostavbu skeletu a statutární město Ostrava  získá pozemky ve Svinově, které vlastnil RED HOUSE a jež jsou zastavěny komunikacemi (silnicemi) patřícími městu. (Poznámka redakce: město vlastní silnice a nyní směnou získá pozemky pod těmito silnicemi.)

Pozornost vzbuzuje nejen datum vzájemné směny. Záměr pozemky směnit byl vyvěšen na úřední desce magistrátu od 28. prosince 2009 do 13. ledna 2010, ale v tu dobu společnost pozemky ještě nevlastnila. Ty koupila až v únoru 2010 od SVINOV CENTRUM, s. r. o.

A opět se vracíme na úvod našeho článku k předsedkyni představenstva společnosti RED HOUSE a zároveň k jednatelce SVINOV CENTRUM v jedné osobě, která podepisuje prodej a zároveň koupi. Což pochopitelně není v rozporu, ale nám neuniká fakt, že pozemky byly původně koupeny od Českých drah, a to jen dva roky zpátky. Proč tedy město tyto pozemky nekoupilo již dříve a usiluje o ně až nyní směnou, která navíc není vůbec výhodná?

Nebyla dřívější koupě skeletu a současná situace „vzájemné pomoci a spolupráce“ s městem již předem „dohodnutá akce“?

Z historie víme, že vedení města usilovalo o dostavbu skeletu. Tento záměr ale v roce 2006 ztroskotal. A nyní je tady soukromý vlastník, který potřebuje investice na dostavbu, a město podává pomocnou ruku. Pokud půjdeme ještě dál, zjistíme velké množství nesrovnalostí. Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy zpracoval podmínky prodeje skeletu v listopadu 2007 a nám se dostává do rukou nabídka společnosti RED HOUSE Development, a.s., s datem z května 2007. A to pomíjíme fakt, že společnost byla založena až o rok později.

Neradi bychom spekulovali, ale vše poukazuje na skutečnost, že jde opět o stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory radnice.

Nadále budeme  současný vývoj sledovat a informovat vás.

 1. Autor: derys

  22.6.2010 - 8.13

  Svinov je stát ve státě,nebo přinejmenším město ve městě…Tam je tak silná mafiánsko zastupitelská klaka,že by se i v Praze divili…Tam co se upeče,Ostrava nestačí ani registrovat,natož řešit…:-O

 2. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 15.57

  Lidi dělejme s tou maffi něco, my už pomalu platíme daně i za vzduch který dýcháme a oni vyhazijí naše peníze z oken kde stojí jejich kamaradí mafiání ….

Vložení komentáře


Další články

 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa