Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních

V roce 2008 vyhlásilo statutární město Ostrava veřejnou soutěž na prodej skeletu na ulici 28. října. Zájemců bylo hned několik. Soutěž tenkrát vyhrála společnost RED HOUSE Development, a.s. A to i přesto, že nabídla téměř o sedm milionů korun méně, než nabízel konkurent.

Majetková komise rady města jednoznačně rozhodla na základě dodané vizualizace. Její dodání přitom nebylo uvedeno v podmínkách soutěže, ale paradoxně sehrálo rozhodující úlohu.

Podle informací ČTK z poloviny září 2009 má být skelet dokončen koncem letošního roku. Budou  zde  kanceláře, obchody a restaurace. Předsedkyně představenstva Sylvie Pyszková si s nájemci hlavu nedělala. „Je to natolik atraktivní lokalita, že nájemce určitě najdeme,“ sdělila tenkrát ČTK.

Jsme v polovině roku 2010 a o skeletu se opět vedou debaty. V době uzávěrky jsme získali informaci, že společnost vyjednává se zastupiteli města o možném pronájmu za velmi zvláštních podmínek. Město nyní nabídne „finanční výpomoc“ na dostavbu a posléze bude po dobu deseti let obývat prostory zcela zdarma. Opravdu prazvláštní krok pánů radních. Jednak společnost vybrali na základě vizualizace i navzdory nižší nabídce, ale hlavně od prodeje uplynuly pouhé dva roky a společnost RED HOUSE již nyní licituje s městem a vyjednává zcela jiné podmínky.

S nadsázkou můžeme říct, že všechny kroky pánů radních související s touto společností vedou přinejmenším k zamyšlení. Zastupitelstvo města na svém zasedání v prosinci roku 2009 rozhodlo o směně pozemků se společností RED HOUSE, namísto toho, aby pozemky prodalo. Účelem směny pro RED HOUSE je získání pozemků ve vlastnictví města na dostavbu skeletu a statutární město Ostrava  získá pozemky ve Svinově, které vlastnil RED HOUSE a jež jsou zastavěny komunikacemi (silnicemi) patřícími městu. (Poznámka redakce: město vlastní silnice a nyní směnou získá pozemky pod těmito silnicemi.)

Pozornost vzbuzuje nejen datum vzájemné směny. Záměr pozemky směnit byl vyvěšen na úřední desce magistrátu od 28. prosince 2009 do 13. ledna 2010, ale v tu dobu společnost pozemky ještě nevlastnila. Ty koupila až v únoru 2010 od SVINOV CENTRUM, s. r. o.

A opět se vracíme na úvod našeho článku k předsedkyni představenstva společnosti RED HOUSE a zároveň k jednatelce SVINOV CENTRUM v jedné osobě, která podepisuje prodej a zároveň koupi. Což pochopitelně není v rozporu, ale nám neuniká fakt, že pozemky byly původně koupeny od Českých drah, a to jen dva roky zpátky. Proč tedy město tyto pozemky nekoupilo již dříve a usiluje o ně až nyní směnou, která navíc není vůbec výhodná?

Nebyla dřívější koupě skeletu a současná situace „vzájemné pomoci a spolupráce“ s městem již předem „dohodnutá akce“?

Z historie víme, že vedení města usilovalo o dostavbu skeletu. Tento záměr ale v roce 2006 ztroskotal. A nyní je tady soukromý vlastník, který potřebuje investice na dostavbu, a město podává pomocnou ruku. Pokud půjdeme ještě dál, zjistíme velké množství nesrovnalostí. Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy zpracoval podmínky prodeje skeletu v listopadu 2007 a nám se dostává do rukou nabídka společnosti RED HOUSE Development, a.s., s datem z května 2007. A to pomíjíme fakt, že společnost byla založena až o rok později.

Neradi bychom spekulovali, ale vše poukazuje na skutečnost, že jde opět o stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory radnice.

Nadále budeme  současný vývoj sledovat a informovat vás.

 1. Autor: derys

  22.6.2010 - 8.13

  Svinov je stát ve státě,nebo přinejmenším město ve městě…Tam je tak silná mafiánsko zastupitelská klaka,že by se i v Praze divili…Tam co se upeče,Ostrava nestačí ani registrovat,natož řešit…:-O

 2. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 15.57

  Lidi dělejme s tou maffi něco, my už pomalu platíme daně i za vzduch který dýcháme a oni vyhazijí naše peníze z oken kde stojí jejich kamaradí mafiání ….

Vložení komentáře


Další články

 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa