Rekapitulace roční činnosti zástupců z hnutí Ostravak v zastupitelstvu statutárního města Ostravy

Když jsme se v 2010 těsně před komunálními volbami rozhodli založit hnutí Ostravak a vstoupit do volebního klání, slýchávali jsme, že se nám nepodaří získat dostatečný počet hlasů. Když následně volební výsledky ukázaly, že se nám podařilo získat deset mandátů v zastupitelstvu statutárního města Ostravy, začalo se ozývat, že stejně nic nezměníme, jelikož nás koalice ČSSD a ODS vždy přehlasuje.

Naše opoziční role proti politickým matadorům z řad ČSSD a ODS spojených v zaběhnutém koaličním manželství na ostravské radnici opravdu není snadná. S tím jsme ale počítali. Přiznáváme, že někdy to je docela frustrující, například když při zasedání zastupitelstva u nějakého projednávaného bodu můžeme argumentovat jakkoliv, koalice si to stejně jednohlasně podle předem domluveného scénáře schválí.

Jsme na začátku druhého roku našeho funkčního období, takže je na místě provést stručnou rekapitulaci toho, co se v tomto našem nováčkovském prvním roce působení v zastupitelstvu v roli opozice podařilo, nebo naopak nepodařilo.

Na základě podnětu zástupců z našeho hnutí ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a následného intenzivního tlaku na vedení města se nám podařilo prosadit odsouhlasení změny obecně závazné vyhlášky, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy. Vyhláška bude umožňovat jak zamítnutí žádostí o prodloužení licence, tak zamítnutí nových žádostí o provozování výherních automatů.

Povedlo se prosadit opatření k posílení práv a informovanosti občanů města Ostravy – návrhy programu a podklady k zasedáním zastupitelstva města Ostravy jsou nyní k dispozici na webových stránkách města. Současně se daří „vychovávat“ vládnoucí koalici k předkládání materiálů pro zastupitelstvo v souladu se zákonnou lhůtou. Mnohdy se stávalo, že byl program zasedání zastupitelstva radou města běžně doplňován v kratší než sedmidenní lhůtě před zasedáním nebo byl mnohdy doplňován až v den konání zastupitelstva. Vedlo to k tomu, že se zastupitelé, ale především občané nemohli s dostatečným předstihem seznámit s navrhovaným programem ani s materiály, o nichž zastupitelstvo rozhoduje.

Vznesli jsme zásadní výhrady k návrhu zadání regulačního plánu v lokalitě Studentská. Nesouhlasíme, aby došlo ke kácení stromů v Porubském lese za účelem realizace ryze soukromého developerského projektu výstavby bytových jednotek – tzv. viladomu.

Na základě našeho opakovaného upozorňování na nedodržování pravidel při udělování dotací vznikla společná pracovní skupina, která připravila pravidla k dotacím tak, aby způsob jejich udělování byl v souladu s platnými právními předpisy stanovenými Evropskou unií.

Zatím se nám nepovedlo přesvědčit kolegy zastupitele napříč politickým spektrem, aby se přihlásili k naší výzvě k ochraně životního prostředí a zejména ovzduší, kterou jsme vznesli hned na prvním ustavujícím zasedání. Bohužel, vedení města přijalo strategii podsouvat nám tvrzení, že zlepšení životního prostředí znamená výhradně zavírání zdejších hutí. Tímto způsobem znemožňuje, aby se vedl smysluplný a věcný dialog o možnostech zlepšení životního prostředí v našem městě.

Upozornili jsme na rizika zvoleného způsobu vyvedení ziskové části DPO do nově vzniklé dceřiné společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Důrazně jsme upozorňovali, že stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jasně hovoří o tom, že pro zachování údržby, modernizace a výroby dopravních prostředků v DPO v souladu se závaznou legislativou postačí oddělit účetnictví komerční výrobní činnosti a činnosti nekomerční. Statutární město Ostrava se svým krokem tak dobrovolně zbavilo přímého vlivu na řízení a kontrolu takto vyčleněné ziskové časti DPO. V souvislosti se současnou přípravou prodeje majoritního podílu takto vyčleněné ziskové části DPO upozorňujeme na rizika, která z toho pro město Ostravu vyplývají.

Navrhovali jsme zastavení nedomyšlené akce mimořádné přepravy zdarma v prostředcích veřejné hromadné dopravy při vzniku smogové situace – tzv. akce SMOG. Tato akce nás všechny stála přes dvacet milionů korun a nepřinesla žádný efekt. Bohužel tento experiment s vysokou pravděpodobností zaplatíme prostřednictvím zdraženého jízdného.

Věřím, že toto stručné ohlednutí se za naším ročním působením v zastupitelstvu statutárního města Ostravy ukazuje, že naše zapojení se do veřejného dění a snaha toto dění pozitivně ovlivňovat má smysl. Přejeme si, aby se všichni čím dál víc aktivně zajímali a zapojovali do veřejného dění v našem městě. Aby nepodlehli pocitu, který nám je podsouván, že stejně nic nemůžeme změnit. Není to pravda!

Ing. Bohdan Trojak, předseda klubu zastupitelů za hnutí Ostravak  statutárního města Ostravy

OSTRAVAK I/2012

  1. Autor: ivo

    9.3.2012 - 15.02

    Jen tak dál

Vložení komentáře