Rozhovor – Ing. Šárka Nosálková

Šárka Nosálková, předsedkyně Občanského sdružení Dítě s diabetem, patří k oněm rodičům, kteří mají doma dítě s diabetem. S touto diagnózou se poprvé setkala zhruba před deseti lety, když jejímu synovi byly dva roky. A právě tato její osobní zkušenost ji přiměla ke snaze pomoci stejně „postiženým“ dětem a jejich rodinám.

Kdy vznikla myšlenka založit Občanské sdružení Dítě s diabetem?

První krůčky naší činnosti se datují do roku 2002, kdy skupinka rodičů diabetických dětí začala aktivně působit v rámci Klubu Moravskoslezského kraje při Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v Praze, který působil v regionu od roku 2001. Postupně se k nám přidávaly další rodiny a rozšiřoval se počet členů, kteří měli chuť aktivně se podílet na činnosti. Občanské sdružení Dítě s diabetem (OSDsD) vzniklo 6. září 2004 z iniciativy rodičů žijících v Moravskoslezském kraji, jejichž děti onemocněly nevyléčitelnou nemocí diabetes mellitus (DM) I. typu.

Co je tedy hlavní náplní práce občanského sdružení a kde vás mohou rodiče najít?

Když dítě onemocní cukrovkou, stane se celoživotně závislé na inzulínu. Musí si několikrát denně měřit glykémii (hodnota cukru v krvi), jíst v pravidelnou dobu, množství jídla má stanoveno na tzv. výměnné jednotky (1 VJ = 12 g sacharidů). I přes veškerou péči je dítě kdykoliv a kdekoliv ohroženo hypoglykémií (nízkou hladinou cukru v krvi). Dohled rodičů či jiné dospělé osoby je hlavně u menších dětí nezbytnost.

Hlavním cílem našeho sdružení je pomoc dětem s DM, jejich rodinným příslušníkům a dalším osobám, které přicházejí s diabetiky do styku, vyrovnat se s tímto celoživotním onemocněním. Rovněž spolupracujeme s lékaři a organizujeme semináře s odbornou tematikou. Snažíme se o prezentaci nových směrů v diabetologii, prezentaci výrobků a pomůcek pro diabetiky a jejich využití v běžném životě. Občanské sdružení v rámci svého pracoviště na ulici Železárenské 636/4 v Ostravě-Hulvákách provozuje Edukační centrum s možností půjčování kompenzačních pomůcek a literatury. Svou činností taktéž sdružení přispívá ke zvyšování informovanosti široké veřejnosti o problematice DM a vyvíjí aktivitu vedoucí k rovnému postavení děti s DM v předškolních, školních a dalších zařízeních.

Jak se k této nemoci stavějí školky a školy?

To je velký problém. Především v případě školek je zázrak najít zařízení, které příjme dítě alespoň na dopoledne. Pro rodiče je to samozřejmě velká překážka, dostávají se do situací, kdy mnohé maminky musejí odejít zpátky na rodičovskou dovolenou. Touto otázkou jsme se začali zabývat minulý rok a chceme v tom pokračovat i v letošním roce. Na základní škole to záleží na individuálním přístupu školy či samotného pedagoga, nakolik je ochoten vzít na sebe zodpovědnost. I tam je velká mezera a cítíme potřebu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Zmiňujete také spolupráci s lékaři. Co přesně tato spolupráce zahrnuje?

Za dobu, kterou působíme v Moravskoslezském kraji, jsme si u dětských diabetologů vybudovali dobré jméno. Naši činnost podporují, aktivně se účastní našich akcí v roli edukátorů nebo jako lékaři na letním táboře. Přesvědčili jsme je o tom, že naše činnost je potřebná. Spolupráce začíná hned v nemocnici při novém záchytu. Lékaři, zdravotníci a zaměstnanci OSDsD tvoří celek, který má jeden společný cíl a tím je ulehčit novému pacientovi jeho těžkou životní situaci, které ve spojení s DM musí čelit.

Pořádáte tedy nejen odborné semináře, ale také letní tábory pro děti. V čem tkví hlavní specifikum těchto pobytů?

Péče o malého diabetika je spojena s neustálým dohledem jeho rodičů. Na táboře má dítě téměř jedinou možnost dostat se mimo rodinu, do kolektivu svých vrstevníků, bez každodenní kontroly ze strany rodičů. Pro rodiče je to také jedna z mála možností oddechnout si alespoň na chvíli od starostí spojených s onemocněním dítěte. Oproti běžnému táboru, na děti s DM dohlíží dva lékaři a dva zdravotníci, vedoucí a instruktoři jsou také diabetici. Děti s onemocněním diabetes mellitus chtějí prožít kvalitní dětství, potřebují vyrůstat v pohodové atmosféře a s pocitem, že mohou žít jako jejich kamarádi.

Jste nezisková organizace. Jak se vám daří získávat potřebné finance?

Naše činnost by nebyla možná bez podpory institucí a firem. Základním zdrojem jsou pro nás finance z Moravskoslezského kraje, od statutárního města Ostravy a ministerstva zdravotnictví. Velkou podporu jsme získali také z nadací OKD, ČEZ, Albert. Poprvé přispěly v roce 2010 na naši činnost také města Havířov a Karviná. Velkou podporu získáváme i od firem z oblasti diabetologie a od drobných dárců. Od našeho vzniku v roce 2004, kdy se pracovalo dobrovolně tzv. z obýváku, jsme dokázali vybudovat profesionální organizaci se třemi zaměstnanci. Bohužel krize a šetření se nevyhnula ani tomuto sektoru. Finanční nejistota je bohužel to, čeho se všichni obáváme.

Cesta jakéhokoliv občanského sdružení bývá cestou trnitou. Co všechno ještě připravujete a čeho byste rádi jako organizace ještě dosáhli?

Dnes už máme zdárně za sebou první sportovní aktivitu Sportem za lepší kompenzací. Víkend na lyžích proběhl letos v Jeseníkách a zúčastnilo se ho padesát osob. Další připravovanou akcí je březnová jednodenní edukace Sám sobě odborníkem určená všem, kteří se chtějí více dozvědět o diabetu. V termínu od 8. do 10. dubna 2011 proběhne na horské chatě Bílá víkendový edukační pobyt pod názvem Vítání jara. Na měsíc červen je naplánován Dětský den v pohybu – výuka in-line bruslení nejen pro děti, který proběhne v Opavě. Na období letních prázdnin připravujeme tři tábory. První z nich, příměstský tábor s názvem Golfové prázdniny, se uskuteční na golfu na Čeladné v měsíci červenci. Druhý tábor, Společně vše zvládneme určený rodičům s dětmi, je naplánován v termínu od 16. do 22. července 2011. Měsíc srpen je jako každý rok věnován přípravě a realizaci Letního zdravotně edukačního tábora. Ten proběhne na horské chatě Bílá v termínu od 13. do 23. srpna 2011. V říjnu nás čeká jubilejní desátý ročník naší největší vzdělávací akce X. barevné DIA dny v Luhačovicích. V termínu od 27. do 30. října 2011 se sejdeme opět v hotelu Adamantino, kde proběhne spousta přednášek, prezentací, sportovních a kulturních aktivit pro děti a jejich rodiče. V měsíci listopadu se připojíme k celosvětové akci Pochod proti DIABETU a vyjedeme do Prahy za vzděláním a kulturou. Poslední akcí roku bude 3. prosince 2011 Mikuláš – sportovní odpoledne. V průběhu celého roku poběží projekty Edukace školských zařízení a Edukace veřejnosti, které si kladou za cíl zlepšit povědomí o existenci nemoci diabetes mellitus I. typu a o všech úskalích, která provázejí děti s DM při jejich běžných denních aktivitách. Tak aby tyto děti mohly prožít plnohodnotné dětství a nepocítily, že kvůli své nemoci nemohou prožít to, co jejich zdraví kamarádi.

Komentáře jsou uzavřeny.

Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa