S Žebříkem k běžnému životu

Foto: archiv Žebřík

Možná, že jste i vy při procházce po Mariánských Horách narazili na obchůdek s neobvyklým názvem – Žebříkův obchod – tak trochu jiný sekáč. Na první pohled možná obyčejný second-hand, na druhý však originální projekt s velkými ambicemi. Proč je tedy Žebříkův obchod tak trochu jiný?

Obchod je jedním ze dvou projektů neziskové organizace Žebřík, která v Ostravě působí již čtyři roky. O založení se zasloužil především pan Richard Gazda, který je také hlavním investorem a koordinátorem projektu, a Soukromá základní škola speciální pro žáky s více vadami, jmenovitě její ředitelka paní Dagmar Mazáková, která se stala také ředitelkou celé společnosti. S problematikou lidí s postižením a prací s nimi má škola bohaté zkušenosti. Děti s postižením vzdělává již více než dvacet let – právě před čtyřmi lety pak vznikl nápad tyto bohaté zkušenosti zužitkovat a dát působení školy nový rozměr. Dá se tedy říci, že Žebřík řídí lidé na svém místě.

Práce organizace se soustřeďuje především na dva stěžejní projekty – Žebříkův stacionář a zmiňovaný Žebříkův obchod. Oba jsou svým způsobem unikátní a v našem kraji nemají obdoby.

Žebříkův stacionář vznikl i na popud rodičů dětí s postižením, kteří sami pociťovali absenci podobného zařízení nejvíce. V současné době má Žebříkův stacionář dvě budovy. Obě v dnešních dnech procházejí rekonstrukcí. Jedna se nachází v Ostravě-Nové Vsi a jde o zrekonstruovanou vilu z třicátých let minulého století, jejíž provoz bude zahájen v příštím roce, a další je v jednom rodinném domě ve Svinově, kde bude provoz zahájen ještě letos.

Foto: Petr Stuchlík

Cílem stacionáře je poskytnout klientům speciální základní školy následnou péči. To v praxi znamená, že lidé s postižením budou pokračovat v tom, co se naučili ve škole, a nezůstanou uzavření doma. Budou dále rozvíjet své dovednosti, žít ve společnosti více lidí a provozovat bezpočet volnočasových aktivit, kterých by se jim doma nedostávalo. Zároveň pak stacionář nabídne tzv. odlehčovací službu, která ulehčí především rodičům postižených dětí už jen tím, že zde své děti budou moci nechat přes noc, a získat tak trochu volného času pro sebe.

Druhý z projektů – Žebříkův obchod – je vůbec prvním svého druhu v Moravskoslezském kraji a je inspirován podobnými obchody ve Velké Británii. Jakým způsobem tedy obchod funguje? Pracuje na jednoduchém principu. Lidé darují libovolné množství předmětů – ať už se jedná o oblečení, knihy, CD, hry, vybavení pro děti, bytové doplňky apod., které potom dobrovolníci prodávají. Po otevření stacionáře se jeho klienti aktivně zapojí do přípravy zboží k prodeji. Budou se učit žehlit, prát, pomáhat s prodejem, rovnat zboží a podobně. Cílem těchto aktivit je, aby si osvojili běžné dovednosti a pracovní návyky, které pak využijí i v osobním životě.

I když je Žebřík organizací poměrně mladou, již dnes se dá říci, že její práce přináší ovoce. Důkazem je otevření dalšího obchodu v Ostravě-Porubě v areálu obchodního centra Koruna, stále rostoucí popularita organizace a zvyšující se povědomí veřejnosti.

Žebříkův projekt je mimořádný také v tom, že pomoci může úplně každý. Máte-li chuť a čas podpořit dobrou věc, přiložte ruku k dílu při stavbě stacionáře, staňte se dobrovolníkem v obchodě, podpořte Žebřík finančně či podarováním opotřebených věcí do obchodu nebo nabídněte nebytové prostory pro vznik dalšího obchodu či skladu. Nezbývá než doufat, že bude organizace v nastoleném trendu pokračovat a pomůže co nejvíce lidem s postižením „vylézt“ po pomyslném žebříku do běžného života.

Jakub Šponer

OSTRAVAK III/2012

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa