Smlouva jako „cár papíru“ aneb Deset milionů korun žádný peníz!

Ve třetím čísle Ostravaka jsme zmiňovali problematiku zdevastovaného pozemku v lokalitě náměstí Republiky v centru Ostravy. Město v roce 2006 pozemky prodalo společnosti CTP Invest, s.r.o., (CTP) za účelem výstavby dvou polyfunkčních mrakodrapů. Ovšem se stavbou se doposud nezačalo, a navíc pozemky byly hned dvakrát protiprávně zastaveny. Poprvé již v roce 2007 a podruhé pak v roce 2009. Společnost CTP není pro město zdaleka žádným neznámým investorem. Je vlastníkem logistického areálu v Hrabové. Ředitel společnosti Remon Vos býval často vídán ve společnosti primátora Petra Kajnara (ČSSD) a jeho náměstka Lukáše Ženatého (ODS).

Smlouva jako „cár papíru“ aneb Deset milionů korun žádný peníz!

Smlouva jako „cár papíru“ aneb Deset milionů korun žádný peníz!

Zajímal nás proto postoj představitelů radnice, jak bude celou situaci řešit. Odpověď nás zaskočila. Pan náměstek Ženatý nám v březnu 2010 sdělil, že v červnu 2009 požádal dopisem CTP o vysvětlení a stále čeká na odpověď. Zvláštní přístup ke správě městského majetku a k finančním závazkům ve výši několika miliard korun. Odpověď je ještě zvláštnější, uvážíme-li, že v říjnu 2009 byla CTP jedním z partnerů expozice města Ostravy na realitním veletrhu v Mnichově a pánové Vos a Ženatý byli jeho návštěvníky.

Po mnoha neodbytných intervencích ze strany našeho časopisu se celá kauza dala do pohybu v polovině letošních prázdnin. Neoprávněně zřízena zástavní práva byla odstraněna. Nevzhledně oplocený pozemek a nesplněný závazek ze strany investora však zůstal. A přístup vedení města? Pro případ porušení závazku ze strany investora byla v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši deseti milionů korun. Každý by po tak hrubém a navíc několikanásobném porušení smlouvy očekával, že město svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatní. Pan náměstek Ženatý tak ale neučinil. Proč? To nevíme. Můžeme si jen domýšlet…

Pro společnost vlastnící majetky v řádech několika miliard korun by taková pokuta jistě neznamenala citelnou finanční újmu. Uplatnění pokuty by však musela vnímat jako jasný signál, že město Ostrava si umí ochránit své zájmy a že neleží někde na východě, kde se smlouvy dodržovat nemusejí, kde stačí znát se jen s pár místními politiky. Deset milionů korun by rovněž neznamenalo citelný přínos pro městskou pokladnu – ale v  době krize veřejných rozpočtů a krácení třeba vědeckých nebo kulturních grantů by nepochybně našlo své uplatnění.

Celý případ budeme nadále sledovat. Je to opět další z příkladů, jak místní radní přistupují k majetku města. Opět se setkáváme s benevolencí, která již tradičně stojí na straně investora neplnícího své závazky vůči zájmům města, potažmo občanů. Opět zde smlouva nabývá hodnoty „cáru papíru“, který je prakticky k ničemu. Opět zde postrádáme jakoukoliv odpovědnost ze strany představitelů města.  

Mgr. Petr Kausta, kandidát za hnutí OSTRAVAK

Mgr. Petr Kausta

Mgr. Petr Kausta

Za porušení této smluvní povinnosti měla CTP stihnout sankce v podobě pokuty ve výši deseti milionů korun, která byla sjednána pro tento případ v kupní smlouvě. Bohužel do kupní smlouvy byla současně zapracována zcela neobvyklá podmínka, že město, pokud porušení smluvní povinnosti ze strany CTP zjistí, musí CTP nejdříve kvalifikovaným způsobem vyzvat k odstranění protiprávního stavu, a to proto, aby mohla CTP protiprávní stav odstranit ve lhůtě od 30 do 90 dnů. Podle kupní smlouvy pak výzva musí obsahovat poučení o možnosti odstoupení od smlouvy nebo požadavek na smluvní pokutu, a to pro případ, že protiprávní stav nebude ze strany CTP ve lhůtě odstraněn.

V dopisu náměstka Lukáše Ženatého společnosti CTP ze dne 16. července 2009 se však kvalifikovaná výzva města vůči CTP ohledně odstranění závadného stavu se stanovením lhůty k odstranění závadného stavu a poučením o možnosti odstoupení od kupní smlouvy nebo požadavku na smluvní pokutu ve výši deseti milionů korun, jak ji předpokládá kupní smlouva, nenachází. To znamená, že město společnost CTP dle podmínek uvedených v kupní smlouvě kvalifikovaně k odstranění protiprávního stavu nevyzvalo, a proto CTP na „výzvu“ města ze dne 16. července 2009 v zásadě nijak reagovat nemuselo a z tohoto důvodu jí v současné chvíli nehrozí ani odstoupení od kupní smlouvy, ani vyúčtování smluvní pokuty ve výši deseti milionů korun. Můžeme se pouze dohadovat, proč si pan náměstek Ženatý a ani další odpovědní funkcionáři města kupní smlouvu nepřečetli, resp. je otázka, zda vůbec podle smlouvy chtěli postupovat a společnost CTP shora uvedeným způsobem sankcionovat.

Skutečnost, že odpovědní funkcionáři nepostupují podle uzavřené kupní smlouvy a sjednané sankce vůči CTP účinně neuplatňují, nelze hodnotit jinak, než že postupují v rozporu se zájmy občanů města, neboť řádně nespravují majetek města.

                                                                                                                                 red

 1. Autor: Karel Drábek

  6.10.2010 - 13.39

  Společnost CTP a její majitel pravděpodobně budou největší sponzory pana Ženatého a Kajnara. Možná, že by váš časopis mohl vyzvat uvedené pány a jejich sekretariáty, aby doložili z čeho financují kampan. Pan Kajnar úspěsně podniká v obecně prospěšné společnosti Education centre of Ostrava kam tekly peníze pro děti městské školy, ale bohužel nedotekly. A ted se na nás zase culí z plakátů. Že by měl v hlavě další úspěšný projekt jako je tento o kterém jsem četl na webu? Ženatého dítě už v soukromé škole v Ostravě dostudovalo, tak je třeba se přestěhovat do Prahy .www.transparency.cz/…/soukroma%20skola%20z%20verejnych%20penez.pdf

 2. Autor: Karel Drábek

  6.10.2010 - 13.40

  http://www.transparency.cz/pdf/soukroma%20skola%20z%20verejnych%20penez.pdf

 3. Autor: Marian

  20.10.2010 - 12.37

  je to pekny hnus a snad i svetovy unikat, aby v tak velkem meste jako je Ostrava bylo nekolik pozemku primo v centru mesta proste jen oplocena a zarustala plevelem a to jiz 4 roky !!! Zenaty a Kajnar jsou nejvetsi gauneri. Bohuzel je tu budeme mit dalsi 4 roky. Blijno je my.

 4. Autor: Eva

  23.10.2010 - 21.03

  Zcela souhlasím s výše uvedenými texty. Konečně se někdo nebojí říci, co ostravští představitelé dělají. A to je jen zlomek všech nepravostí. Proč nechodí mladí lidé k volbám? To by vedení na radnici vypadalo jinak. A tak nám budou vládnout další 4 roky!!!

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa