Snížíme imise v Hrabové, ale místo toho je zvýšíme v centru

Stavba s názvem Víceúčelová hala s administrativní částí je pojem, pod který se dá schovat cokoliv, na což samotný investor této stavby také pravděpodobně spoléhá. Plánovaná hala má stát v centrálním městském obvodu v ulici Výstavní kousek od křižovatky ulic Výstavní, Železárenské a Průmyslové. Naštěstí zastupitelé a radní na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) za hnutí Ostravak byli natolik všímaví, že nesrovnalosti ve stavební dokumentaci k této stavbě zaregistrovali.

Stavba měla sloužit původně ke strojírenské výrobě, kde měl být výrobně montážní provoz pro komunikační a datové sítě, servis a konfigurace PC sestav, výroba a komplementace elektrických sestav, skladování a montáž nábytku, showroom automobilů a zahradní techniky. Vše bylo v souladu s územním plánem města, a tudíž v březnu 2010 bylo vydáno i územní rozhodnutí.

V létě 2010 Krajský úřad zahájil posouzení této stavby podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Investor proto zpracoval a předložil podrobnou studii k plánované stavbě haly. Ale najednou se zde objevily zcela jiné informace. Studie popisuje objekt, který by měl sloužit pro dvousměnnou výrobu hliníkových a ocelových konstrukcí s lakovací kabinou a skladováním a distribucí. Jedná se o výrobní technologii firmy umístěné v současné době v Ostravě-Hrabové (průmyslové zóně k tomuto druhu činnosti určené) a ve Vratimově. Přesunem do lokality ulice Výstavní doložená studie uvádí zvýšení imisních limitů a možnost dosažení nadlimitních hodnot hluku v nočních hodinách, vše v blízkosti obytné zástavby s vysokou koncentrací obyvatel a u nového sportoviště – a to vše za podpory města. Nejvíce absurdní je závěr rozptylové studie v předložené dokumentaci, která uvádí, že v dané lokalitě dojde sice k nárůstu imisního znečištění, ale naopak v průmyslové zóně Ostrava-Hrabová a Vratimov dojde k jeho snížení.

Po prostudování studie vedení úřadu MOaP okamžitě vzneslo námitky. Poukázalo především na to, že v současnosti předložený druh stavby je v rozporu s územním plánem a vydané územní rozhodnutí se jeví jako nezákonné.

Přesto investor v září na odbor stavebního řádu a přestupků na MOaP předložil oznámení stavby posouzené tzv. autorizovaným inspektorem, což je sice podle zákona možnost, že stavbu lze pouze oznámit stavebnímu úřadu, ale nutné je také předložit vyjádření účastníka statutární města Ostravy. Toto vyjádření dle našich informací zatím investor nepředložil, navíc byly vysloveny pochybnosti, zda oznámená stavba není v rozporu s územním rozhodnutím. Centrální městský obvod se nyní snaží, aby nedošlo ke zkrácenému stavebnímu řízení. Celou kauzu zastupitelé i radní hnutí Ostravak sledují a podnikají rázné kroky proti tomu, aby se realizovala stavba v centru města, která bude obtěžovat svým provozem místní obyvatele.

OSTRAVAK I/2012

Vložení komentáře